Mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā būs jāmazina 24. May (2023)

Foto: Selga Bērziņa

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizēto kolektīvo iesniegumu par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā un nolēmusi uzdot Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada beigām kopā ar iesaistītajām pusēm vienoties par kompromisiem, lai samazinātu mežizstrādes negatīvo ietekmi uz putnu ligzdošanu.

Ir paredzams, ka līdz ar Tautsaimniecības komisijas lēmumu sāktā politiskā procesa iznākumā mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā būs jāmazina.

Ar aicinājumu noteikt mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, Latvijas Ornitoloģijas biedrības iniciatīva platformā ManaBalss.lv savāca vairāk nekā desmit tūkstošus Latvijas pilsoņu parakstu un tika iesniegta Saeimā jau 2020. gadā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus norāda: "Reālistiski raugoties, šis lēmums bija labākais, ko no komisijas varējām gaidīt. Turpmākais lielā mērā atkarīgs no tā, cik godprātīgi lēmums tiks pildīts un cik liela būs Saeimas deputātu interese šī uzdevuma izpildi uzraudzīt. Sliktākajā gadījumā varam vēlreiz atgriezties tur, kur bijām pirms tieši desmit gadiem, kad Zemkopības ministrijas vadītajā darba grupā Latvijas Ornitoloģijas biedrībai tika uzdots veikt padziļinātus aprēķinus, bet ideja noteikt mežizstrādes pārtraukumu tika noraidīta bez jebkādiem kompromisu meklējumiem."

Nepieciešamību noteikt mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā Latvijas Ornitoloģijas biedrība aktualizēja jau 2008. gadā, norādot uz to, ka, cērtot mežu pavasarī, katru gadu iet bojā desmitiem tūkstošu putnu ligzdu un tiek būtiski traucēta ligzdošana arī tiem putniem, tostarp īpaši aizsargājamām sugām, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Putnu ligzdu postīšana pārkāpj gan Latvijas, gan Eiropas Savienības kopējos likumus. Turklāt, kā rāda "Latvijas fakti" veiktās aptaujas, 80% Latvijas iedzīvotāju kopumā un 77% meža īpašnieku atbalsta mežizstrādes pārtraukuma noteikšanu putnu ligzdošanas laikā.

"Mēs zinām, ka daudzi meža īpašnieki savus mežus putnu ligzdošanas laikā necērt, un esam par to viņiem ļoti pateicīgi. Mēs zinām arī to, ka daļā mežu, piemēram, pilsētās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā ir ierobežota jau pašlaik. Taču pavasarī joprojām tiek cirsti AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotie valsts meži, tā ik pavasari izpostot vairāk nekā 50 tūkstošus ligzdu. Arī virkne kompāniju, kas apsaimnieko privātos mežus, mežizstrādes miera perioda noteikšanu neatbalsta. Tāpēc šī problēma joprojām ir aktuāla. Mēs apzināmies, ka mežizstrādes pārtraukuma noteikšana radīs grūtības meža nozarei, taču būtu svarīgi šīs problēmas skaidri noformulēt un kopīgi meklēt tām risinājumus, nevis kategoriski iestāties par dabai kaitīgās meža apsaimniekošanas prakses saglabāšanu," skaidro ornitologs Viesturs Ķerus.

Avots: Latvijas Ornitoloģijas biedrība


Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!