Nevakcinēto līdzmaksājumi saslimšanas gadījumos: publicējam iniciatīvu aptverošai politiskajai diskusijai 16. Sep (2021)

Pēc konsultācijām ar ekspertiem un ierosinājuma autoru esam publicējuši iniciatīvu par līdzmaksājumu noteikšanu neattaisnoti nevakcinētajiem Covid-19 pacientiem.

Kopš pandēmijas sākuma ManaBalss.lv ir ļoti efektīva platforma sabiedrības līdzdalībai šā krīzes laika regulējumu rosināšanai, vērtēšanai un arī kritikai. Vairākas iniciatīvas par pandēmijas laika regulējumiem ir uzklausītas Saeimā un valdībā un ir rezultatīvi ietekmējušas pieņemtos nacionālā līmeņa lēmumus.

Sevišķu atsaucību guvusī iniciatīva par vakcinēšanās brīvprātīguma principa saglabāšanu Saeimā ar aizvien jauniem parakstiem dažu mēnešu laikā ir iesniegta pat trīs (!) reizes. Iniciatīvas autors parakstītāju vārdā līdz ar to pilnīgi leģitīmi norāda uz sabiedrības daļas noturīgo interesi, lai vakcinācija paliktu tikai un vienīgi personiskā lēmuma jautājums.

Tomēr ikviens personisks lēmums prasa arī personisku atbildību par tā sekām. Tāpēc iniciatīva "Neattaisnoti nevakcinētajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsedz pašiem" ManaBalss.lv komandas vērtējumā dod iespēju tiešām aptverošai politiskajai diskusijai, argumentācijai un sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

ManaBalss.lv iesūtītās iniciatīvas pirms publicēšanas tiek vērtētas pēc publiski pieejamajiem kvalitātes kritērijiem, un vajadzības gadījumā šai procesā tiek iesaistīti arī Latvijas vadošie attiecīgo jomu eksperti. Uzrunātie brīvprātīgie konstitucionālo tiesību un pacientu tiesību eksperti zināmu laiku vērtēja arī konkrēto ierosinājumu par vismaz izmaksu daļas pārlikšanu uz pašiem Covid-19 pacientiem, ja bez attaisnojoša iemesla nav saņemta vakcinācija.

Ekspertu secinājums, kuram šai gadījumā piekrīt arī ManaBalss.lv komanda, ir, ka iniciatīvas prasība ir tiesiski korekta, un tās izvirzītais problēmjautājums – visnotaļ leģitīms apspriešanai augstākajā politiskajā līmenī.

Pēc ManaBalss.lv lūguma eksperti pastiprinātu uzmanību pievērsa pacientu tiesībām, kas ir atrunātas arī Satversmē. Kā norādīts iniciatīvas tekstā, patlaban plānveida veselības aprūpe ir apgrūtināta, un attiecīgi arī šo pacientu tiesības ir ierobežotas tieši Covid-19 pacientu tiesību uz veselības aizsardzību dēļ. Vienlaikus Covid-19 saslimšanas smago gadījumu skaitu var būtiski mazināt ar valsts jau finansēto vakcinācijas programmu.

Attiecīgi vakcinācija pandēmijas situācijā jau ir veids, kā valsts nodrošina iedzīvotāju konstitucionālās tiesības uz veselības aizsardzību. Tāpēc personisks lēmums nevakcinēties nozīmē ne vien šo piedāvāto aizsardzību neizmantot, bet arī paaugstinātu apdraudējumu citu līdzcilvēku tiesībām uz veselības aizsardzību. Jo resursu nepietiekamības dēļ valsts ir spiesta par prioritāru noteikt krīzes aprūpi Covid-19 pacientiem uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu rēķina.

Jaunās iniciatīvas paredzamais iznākums būtu gan personiskās izvēles brīvības saglabāšana attiecībā uz vakcinēšanos, gan personiskās atbildības samēra noteikšana par šādu izvēli, gan arī plānveida veselības aprūpes pieejamības uzlabojums turpinošos pandēmijas apstākļos.

Tā kā šī iniciatīva būs ar paredzamu rezonansi sabiedrībā, ar šo ziņu ManaBalss.lv komanda no vienas puses uzsver savu neitralitāti par iniciatīvu rosinātajiem likumdošanas grozījumiem, un no otras puses – mūsu noturīgo pārliecību, ka atklātas un cieņpilnas diskusijas par politiskajiem lēmumiem veicina Latvijas sabiedrības un pārvaldes saliedētību un ilgtspēju.

Tāpēc aicinām apsvērt atbalstu arī šai iniciatīvai!


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.