Saeima riskē tiesnešus padarīt par politiķiem 18. Feb (2022)

Organizācija ManaBalss iestājas par tiesnešu neatkarību un varas dalīšanas principa nosargāšanu Latvijā. Satversmes 83. pants nosaka, ka "tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti".

Laikā, kad Latvijā atzīmē Satversmes 100. gadadienu, vakar notikušais Saeimas balsojums par Sanitas Osipovas kandidatūru Augstākās Tiesas tiesneses amatam ir uzskatāms par draudu tiesu varas neatkarībai un līdz ar to – demokrātiskai, ilgtspējīgai pārvaldībai, kurā sava loma ir arī organizācijai ManaBalss.

Saeimas debatēs izskanējušie deputātu viedokļi par tiesneses nepietiekamo kompetenci civillietās un atsauces uz Satversmes tiesā pieņemtajiem lēmumiem norāda uz Saeimas deputātu neieklausīšanos Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoru rekomendācijās, kas savukārt balstās tikai un vienīgi profesionālā Sanitas Osipovas darba izvērtējumā.

ManaBalss komanda pauž nostāju un izsaka atbalstu Augstākās tiesas vērtējumam, ka konkrētajā gadījumā Saeima ir politizējusi lēmumu, kurā stingri jāvadās pēc profesionāliem kritērijiem. Līdz ar to ir radīts pārmērīgs risks tiesnešu neatkarībai un varas dalīšanas principam Latvijā.

Varas dalīšana savukārt ir nepieciešams noteikums, lai cilvēki valstī varētu maksimāli, proti, brīvi īstenot savas profesionālās, intelektuālās un arī morālās spējas. Varas dalīšana kā demokrātijas princips ir ļoti svarīga jēdzīgai dzīvei brīvā sabiedrībā. Tāpēc sabiedrībai ir jābūt drošai, ka tiesu varas ietekmēšana Latvijā nav iespējama.

Likums paredz Saeimai tiesības apstiprināt vai neapstiprināt Augstākās tiesas tiesnesi amatā, tomēr šis sabiedrībā tik duāli uztvertais balsojums kārtējo reizi izceļ vēl kādu Saeimā un sabiedrībā jau ilgstoši debatētu tematu – balsojuma pogas "atturēties" izšķirīgo nozīmi lēmumu pieņemšanā. Saeimas deputāti tiek ievēlēti, lai pieņemtu lēmumus, nevis izvairītos no atbildības par lēmumiem, kas pieņemti Saeimā.

Atturēties balsojumā pēc būtības ir tas pats, kas balsot "pret" – šādi argumentē arī Saeimā nu jau ļoti ilgi "iestrēgusī" iniciatīva "Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties". Ar atrunu, ka ManaBalss komanda pati nevirza un nepārstāv mūsu platformā publicētās iniciatīvas, tomēr aicinām Saeimas Juridisko komisiju paātrināt kārtības ruļļa grozījumu izskatīšanu, lai arī šai jautājumā pieņemtu lēmumu vēl 13. Saeimas laikā.

Norādām, ka jau pirms gada Saeimas Juridiskā komisija atbalstīja vārda "atturas" izslēgšanu no Saeimas kārtības ruļļa 139. un 141. panta. Par šiem grozījumiem vēl ir jābalso Saeimas plenārsēdē.


_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!