Satversme nav ierocis, bet vairogs. Jeb – Latvijas Krievu savienība, ej bietēs! 03. Jun (2022)

Pietiek nozīmē – pietiek. Apmēram ar tādu emociju ManaBalss.lv komanda ir atbildējusi uz Latvijas Krievu savienības (LKS) vēstuli, kurā tās līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs mēģina argumentēt ar Satversmi, kāpēc, viņaprāt, ManaBalss.lv autora iniciatīvai "Par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu savienības" nav vietas mūsu platformā.

LKS vēstuli šai publikācijai nepievienojam, jo, pirmkārt, nebūtu džentlmeniski publiskot daļu no divpusējas korespondences bez attiecīgās puses piekrišanas. Otrkārt, kā redzams šeit pievienotajā ManaBalss.lv atbildē LKS, mēs atsakāmies iekļauties LKS diktētā naratīvā. "Parunāsim par to un to," viņi provocē. Ziniet – nē, neparunāsim vis. Savs laiks runāt, savs – darīt.

Līdzīgi Latvijai vispār, arī ManaBalss.lv jau ir bijusi gana toleranta pret LKS, ieskaitot iniciatīvas publicēšanu 2019. gadā (skat. 46. punktu šeit). Tomēr pašreizējā situācijā un pārskatāmā nākotnē ielaisties diskusijā ar LKS par Satversmi, mūsuprāt, būtu ne vien bezjēdzīgi un pretproduktīvi, bet arī amorāli.

Tāpēc – paldies iniciatīvas "Par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu savienības" autoram par ierosinājumu Saeimā diskutēt par LKS darbības aizliegšanu.

Tālāk pārpublicējam ManaBalss.lv nosūtīto atbildi M. Mitrofanovam. Uzskatām, ka tā ir publicitātes vērta, jo mūsu platforma ir vērā ņemama pilsoniskā vara, un mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt, līdzīgi kā to darījām jau iepriekš – mēs neļausim ar šo varu manipulēt ārpus leģitīmas demokrātijas (grieķu val. demos + kratos; tauta + vara). Un ja kādam ir nieze to pamēģināt – ej bietēs!

Šeit – ManaBalss.lv atbildes teksts:

Paldies, ka sekojat līdzi ManaBalss.lv jaunumiem!

Vēl pirms dažiem mēnešiem iniciatīva par Latvijas Krievu savienības (LKS) aizliegšanu platformā netiktu publicēta, un to noteiktu tieši tie paši ManaBalss.lv kvalitātes kritēriji, kas pašreizējā situācijā liek rīkoties pretēji.

Situācijas mainās, un tieši Satversme, uz kuru Jūs atsaucaties, proti, Satversmes kodols, ir centrālais kritērijs, vai kaut kas tiek vai netiek publicēts ManaBalss.lv, sevišķi dažādās robežsituācijās un krīzes situācijās, kad expressis verbis regulējumu nav vai vēl nav.

LKS izteiktais un konsekventais atbalsts Kremļa naratīvam, kas līdz šim varēja tikt tolerēts, un arī ManaBalss.lv ir to darījusi, līdz ar karu Ukrainā ir ne vien nepieņemams, bet pilnīgi leģitīmi uzskatāms arī par pretvalstisku. Par to tad arī iniciatīvā ir runa – tā aktualizē šo kā augstākajā politiskajā līmenī izvērtējamu jautājumu.

Tāpat uzsveram, ka putinisms, tāpat kā jebkura radikāla ideoloģija, pirmām kārtām iznīcina savējos, ne tikai svešos. Tā ir politika, no kuras cieš krievi. Un tā ir politika, kura tagad īsteno arī genocīdu pret ukraiņiem. Tā ir politika, kura ir apsolījusi turpināt īstenot arī nākamos genocīdus. Šī politika turpina darboties tikai Kremļa elites labā, turklāt – pāri līķiem.

Putinisti neslēpj tautas un kultūras genocīda mērķus Ukrainā. Mēs redzam, kas ir noticis ar ukraiņiem Donbasā, Luhanskā, Krimā. Un kas tiek īstenots pret Krimas tatāriem. Kur ir Donbasas ukraiņi? Viņu praktiski vairs nav.

Tāpat putinisti neslēpj, ka viņu ieskatā krieviem jebkur pasaulē nav tiesību uz savām brīvām domām, brīvu rīcību, brīvu dzīvi. Arī Jūsu partija ir Kremļa plānu bandinieks. Turpretī starp ManaBalss.lv darba prioritātēm ir arī Jūsu elektorāta, Latvijas iedzīvotāju, pamattiesības.

Tāpēc mēs uzsveram, ka eifēmiskais "austrumu kaimiņš" ir tiešs drauds arī krieviem Baltijas valstīs, tostarp Latvijā. Kolaborācija nozīmē nodevību pret savu ģimeni, savu sabiedrību un savu valsti neatkarīgi no tā, kas kolaborāciju motivē – "lietderīgā idiota" maldi, kā to savulaik formulēja Ļeņins, vai mantiskie labumi.

Atšķirībā no putinistu iedomām, demokrātija nav visatļautība. Gan Krievijas iedzīvotājiem, gan krieviem Latvijā ir tiesības uz brīvām domām, savām pašidentificētajām interesēm un mierīgu dzīvi. Krieviem ir tiesības uz labklājību, tiesības uz laimi. Un tas nav savietojams ar putinismu un kara noziedznieku slavināšanu.

Jūsu atsaukšanās uz Satversmes normām attiecīgi nav valīda. Jo pirmšķietami LKS pašas praktiskās darbības ir pret Satversmi pēc būtības.

Demokrātijas fundamentāla iezīme ir pašaizsardzība, un tā tas ir arī ManaBalss.lv darbā. Lūdzam  šai sakarā skatīt Valsts prezidenta neseno, aktuālo traktējumu un arī Satversmes tiesas tālaika priekšsēdētājas pirms trijiem gadiem teikto par pašaizsargājošo demokrātiju. Proti, tas tika teikts vēl pirms kara Ukrainā, un tas ir principiāls traktējums.

ManaBalss.lv darbības mērķis, kā tas ir izteikts jau norādītajos iniciatīvu kvalitātes kritērijos, ir atvērtas, demokrātiskas un ilgtspējīgas ekonomikas, pārvaldes un sabiedrības veidošana, un Satversmes kodols (skat. turpat) ir juridiskais princips un praktiskais atskaites punkts, attiecībā pret kuru mūsu konkrētie pieņemamie lēmumi tiek vērtēti.

Mums kā nevalstiskai organizācijai (NVO) šis ir pilnīgi brīvprātīgi un labā ticībā uzņemts un publiski pausts pienākums. Nav regulējuma, kas mums kā NVO uzliktu par pienākumu šādus darbības kritērijus vai to skaidrošanu. Ar šo norādi un atkal jau labā ticībā uzskatām, ka esam Jums gana skaidri apstiprinājuši ManaBalss.lv konkrēto darbību atbilstību mūsu brīvprātīgi uzņemtajiem pienākumiem un to paskaidrojuši.


_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!