Savas sekmes ManaBalss platformā finansē pati tauta 08. Jan (2021)

Saistībā ar Saeimas deputātu rosinātajiem Satversmes grozījumiem, lai pamatlikumā nostiprinātu heteroseksuālas ģimenes definīciju, plašsaziņā ir lasāma interpretācija arī par platformu ManaBalss, kas nav gluži precīza.

Lai stiprinātu ManaBalss dalībnieku kopienas skaidrību un pārliecību par mūsu kopējo darbu, vēlamies uzsvērt pāris pamatprincipus – par platformas darba finansējumu un neatkarību.

Tāpat norādām, ka ManaBalss dalībnieku kopiena – tie, kas kaut reizi ir balsojuši par kādu no pilsoņu rosinātajām iniciatīvām – tuvojas 350’000 cilvēku. Pērn ManaBalss piesaistīja 61’094 jaunu dalībnieku. Šā gada pirmajās septiņās dienās kopienu ir papildinājuši vēl 1467 cilvēki, kuri mūsu pakalpojumu ir izmantojušai pirmo reizi.

Šis ir globāli unikāls pilsoniskās līdzdalības rādītājs digitālās demokrātijas platformā. Arī tas apliecina, kas ManaBalss sniedz efektīvu līdzdalības risinājumu visplašākajai sabiedrībai, neatkarīgi no kopienas dalībnieku politiskās, reliģiskās, vērtību un citas pārliecības.

Šeit sniedzam prganizācijas ManaBalss precizējums pēc Nacionālās apvienības (NA) paustā viedokļa portāla Delfi publikācijā.

Publikācijā Delfi ir lasāmi trīs NA ne gluži precīzi apgalvojumi par ManaBalss platformu.

1. Apgalvojums: Platforma ManaBalss.lv ir saņēmusi valsts finansējumu.

Ne platforma, ne organizācija ManaBalss nekad nav saņēmusi valsts finansējumu, proti, dotācijas, savas darbības nodrošināšanai. Tiesa, mēs regulāri piedalāmies un nereti iegūstam Latvijas un starptautisku grantu finansējumu sabiedrības līdzdalības tehnoloģiju un pārvaldības attīstībai, bet tie ir tirgus instrumenti – tā nekādā gadījumā nav dotācija, ar ko parasti saprot "valsts finansējumu".

2. Īpatnēja ir šai argumentā ietvertā loģika, ka no "valsts finansējuma", lai ko tas arī nozīmētu, saņemšanas izriet noteikta, finansētāja ieskatam atbilstīga saņēmējas nevalstiskās organizācijas (NVO) rīcība. Tas ir īpatnēji, jo tādā gadījumā tā vairs nav NVO, bet gan labākajā gadījumā valsts aģentūra. Sliktākajā gadījumā tā ir manipulācija ar pilsoniskumu un viltus demokrātija. ManaBalss noteikums, lai saņemtu jebkādu ārējo finansējumu, ir pilnīga mūsu darba neatkarība no finansētāja, un tas tiek atrunāts arī sadarbības līgumos. Ārējais finansējums nepērk ietekmi un privilēģijas, un iejaukšanos mūsu darbībā mēs noraidām kā pretēju nacionālajām interesēm.

3. Apgalvojums: ManaBalss atteikums publicēt iniciatīvu "Par dabiskas ģimenes aizsardzību Latvijas Republikas Satversmē" demonstrē vārda brīvības ierobežojumu.

Atgādinām, ka ManaBalss noteikumi visiem ir vienādi, ieskaitot arī pašas ManaBalss komandu. Kā esam norādījuši publikācijā, atteikums nekādi nav saistāms ar vārda brīvības apsvērumiem, jo šādu apsvērumu ManaBalss platformas kvalitātes kritērijos un darba principos nemaz nav.

ManaBalss NAV platforma vārda brīvībai; tam Latvijā ir gana daudz citu formātu. ManaBalss darba fokuss ir leģitīmu politikas ideju efektīva, iespējami sekmīga komunicēšana starp sabiedrību un lēmumu pieņēmējiem. Šīs pieejas pareizumu apliecina Latvijas pilsoniskās sabiedrības izcilie panākumi – ar ManaBalss starpniecību Latvija ir digitālās līdzdalības absolūta pasaules čempione. Arī 350’000 lietotāju piesaiste un 80’000 ziedotāju atbalsts kopš 2011. gada ir izcils Latvijas sabiedrības rīcībspējas apliecinājums.

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.