Skolu autobusus kā subsidētu pakalpojumu Rīgā sola arī turpmāk  24. May (2021)

Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu budžetā atbilstīgi kritērijiem turpmāk tiks piešķirts finansējums autobusu pārvadājumu pakalpojumu saņemšanai izglītības procesa īstenošanā. Tas paredzami attieksies uz pašvaldības skolām, sporta skolām, mūzikas un mākslas skolām un bērnu un jauniešu interešu centriem.

Tā, atsaucoties uz ManaBalss iniciatīvas "Saglabāt skolas autobusus Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm" autores tikšanos ar domes pārstāvjiem, ziņo Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Iniciatīvas pamatā ir satraukums, ka pēc 31. maijā nav zināms, vai skolām būs savi autobusi līdz šim ierastajām mācību procesa nodrošināšanas vajadzībām. "Ar šo iniciatīvu es vēlos, lai skolām turpmāk būtu savs autobuss, ko var izmantot pēc nepieciešamības – vedot skolēnus uz muzejiem, teātriem, sporta sacensībām un citur," teikt iniciatīvā. "Pandēmijas apstākļos, kad piesardzīgi raugāmies uz sava "burbuļa" pārkāpšanu, būtu neprāts, sākot jauno mācību gadu, pakļaut skolēnus un skolotājus papildus veselības apdraudējuma riskam, jo būs jāizmanto sabiedriskais transports, lai kopīgi dotos iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes ārpus skolas."

Sarunā ar RD tika norādīts, ka pirmām kārtām līdzšinējā sistēma nebija visaptveroša un pakalpojumu nenodrošināja visām izglītības iestādēm. Otrām kārtām patlaban skolām piešķirto autobusu ekspluatācija termiņi ir beigušies vai tuvojas beigām, un esošā sistēma nav ilgtspējīga.

Tāpēc, "lai ieviestu vienlīdzības principu, gādātu par audzēkņu drošību, nodrošinātu pārskatāmu finanšu plūsmu un precīzi ievērotu normatīvo aktu prasības, ir pieņemts lēmums no 2021. gada 1. jūnija pārtraukt līgumu par Rīgas pašvaldības (turpmāk – RP) SIA "Rīgas satiksme" lietošanā nodoto autobusu "Ikarus E-19" izmantošanu, bet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) padotībā esošo izglītības iestāžu budžetos paredzēt finansējumu transporta pakalpojumu saņemšanai izglītības procesa nodrošināšanā," teikts ManaBalss adresētajā RD vēstulē.

"Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu (skolu, sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu un bērnu un jauniešu interešu centru) budžetā atbilstoši kritērijiem tiks piešķirts finansējums autobusu pārvadājumu pakalpojumu saņemšanai izglītības procesa īstenošanā," pēc tikšanās ar iniciatīvas autori savā atbildē raksta RD. "Turpmāk katra Departamenta padotībā esošā izglītības iestāde varēs nodrošināt izglītojamo pārvadājumus atbilstoši izglītības procesa vajadzībām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, slēdzot pakalpojumu līgumus un veicot norēķinus ar pārvadātājiem."

Iniciatīvas autore pateicas RD par konstruktīvo sarunu, rasto risinājuma plānu un apņemšanos, kā arī pateicas iniciatīvas līdzšinējiem atbalstītājiem. Kamēr šim pakalpojumam reāli tiek piešķirts finansējums, parakstīšanās par iniciatīvu aizvien paliek spēkā, lai norādītu uz sabiedrības turpinošo pieprasījumu šim pakalpojumam – autobusiem pašvaldību mācību iestādēm.


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.