Stiprināsim uzticības un rīcības sabiedrību 11. Nov (2020)

Valsts svētku laikā praktisku iemeslu dēļ atļaujamies apgalvot, ka vārds "Latvija" nav lietvārds, bet gan darbības vārds.

Šie praktiskie iemesli ir nepieciešamība uzsvērt, ka Latvijā JAU IR uzticības sabiedrība, un tā ir panākta ar aktīvu rīcību. Tas ir jāapzinās, mūsu kopējo svētku sakarā jānosvin un tad – arī jāliek lietā. Jo uzticības sabiedrība nav pašsaprotama, un tā nepastāv pati par sevi. Tā mērķtiecīgi un pastāvīgi ir jāīsteno un jāizdzīvo. Uzticības sabiedrība dod iespēju sakarīgai rīcībai, un bez šādas rīcības mēs to zaudēsim.

Latvija nav "laimē diet" abstrakcija, bet gan konkrētas rīcības, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības rīcības. Cita starpā Latvijas pilsoniskā sabiedrība kopš 2011. gada ar savām iniciatīvām ir panākusi 36 izmaiņas likumos, ieskaitot konstitūcijas grozījumu. Daudzviet pasaulē ir līdzīgi mēģinājumi iesaistīt sabiedrību likumdošanas un rīcībpolitikas veidošanā, tomēr nekur tas nenotiek tik efektīvi.

ManaBalss vērtējumā Latvijas sekmju iemesls šai jomā ir tieši uzticības ekosistēma, kas ir izveidojusies ap kolektīvajiem iesniegumiem. Šī 2011. gadā notikusī pārvaldības inovācija nākamgad kopā ar organizāciju ManaBalss svinēs pirmo desmitgadi. ManaBalss komanda burtiski katru dienu strādā pie tā, lai tas nepaliek tikai kā viens veiksmes stāsts ar aizvien senāku izcelsmi, bet lai sabiedrības līdzdalības inovācijas Latvijā aizvien iet plašumā un šeit radītā kompetence tiktu pārnesta arī starptautiski.

Kad 2010. un 2011. gadā kolektīvo iesniegumu sistēma tika veidota, par tās jēdzīgumu bija skeptiski daudzi, ieskaitot politiķus, kuri attiecīgo likumu – grozījumus Saeimas kārtības rullī – veidoja. Jo "ko nu tas cilvēks-parastais saprot no likumdošanas smalkumiem". Jūsu aktīvā līdzdalība un mūsu kopējais darbs ir pierādījis pretējo, turklāt vēl ar uzviju.

Latvijai iezīmīgi ir iniciatīvu kvalitātes kritēriji ManaBalss platformā. Tas ir viens no šo iniciatīvu panākumu kritērijiem – ka publicētas tiek jau maksimāli izvērtētas un izdiskutētas idejas, nereti šai procesā iesaistot arī attiecīgo jomu ekspertus un juristus.

Jā, tas var būt nogurdinoši arī autoriem, jo konsultācijas un ideju un to tekstu slīpēšana var ilgt arī nedēļām. Ne visi tam ir gatavi, un sabiedrības balsojumiem beigu beigās tiek nodoti mazāk par 40% no tā, kas ManaBalss tiek iesūtīts. Saprotams, ka ir arī neapmierinātie, ir pārmetumi par "cenzēšanu" utt., tomēr tas ir nepieciešami. (Skat. diskusijas par "cenzēšanas" tēmām sarunu festivālā "Lampa" 2019. un 2020. gadā.)

Iznākumā uzticības līmenis pilsoņu virzītajiem priekšlikumiem ir tik augsts, ka lielākā daļa no iniciatīvām – 19 no 36 – Saeimas politiķu un valdības iestāžu dienaskārtībā ir pārņemtas vēl pirms likumā noteiktajiem 10’000 parakstu. Protams, svarīga ir arī mediju uzticība šim saturam, ko praktiski ir veidojusi pati pilsoniskā sabiedrība, izmantojot to savās publikācijās un raidījumos. Publicitāte medijos par ManaBalss autoriem, to idejām un platformas darbu ir praktiski katru dienu.

Tāpēc mēs šo droši saucam par uzticības ekosistēmu, jo tā ir tik efektīva tieši kā ekosistēma jeb kopēju, saskanīgu rīcību dēļ. Šī rīcība pirmām kārtām ir iniciatīvu autoru un piesaistīto ekspertu brīvprātīgais darbs un atbalstītāju veltītā uzmanība. Tad – arī politiķu un ierēdņu salīdzinošā atsaucība un nopietnā attieksme. Līdztekus būtiska ir mediju noturīgā uzmanība par iniciatīvām un to izskatīšanas procesu.

Tiesa, mediju iesaistei ideālā gadījumā vajadzētu būt sistēmiskai – lai tas viss nepaliktu atsevišķu virsrakstu līmenī. Tāpēc organizācijas ManaBalss izaugsmes plānā cita starpā ir arī mediju partnerības, balstot tās konstruktīvās žurnālistikas principos. Bet tas ir jau atsevišķs stāsts.

Šai ekosistēmai pastāvēt ļauj visplašākās sabiedrības ziedojumi platformas ManaBalss darbam, un tā ir vēl viena no Latvijas digitālās līdzdalības ekosistēmas unikālajām iezīmēm. Būtu jau ērti ManaBalss kā NVO saņemt dotāciju "aploksni", tomēr praksē ir pierādījies, ka tieši mikroziedojumu sistēma ļauj gan nodrošināt platformas ManaBalss ikdienas darbu, gan arī šā darba politisko un tematisko neitralitāti, kvalitāti, mērķtiecību un no tā visa izrietošu iesaistīto pušu uzticību.

Tas galīgi nemaz nav vienkārši. Apzinieties un novērtējiet šo mūsu kā sabiedrības kopējo sasniegumu! Proti, turpiniet būt aktīvi gan ar savām idejām, gan sekošanu līdzi ManaBalss jaunumiem, gan iesaistoties arī Saeimas iknedēļas aktualitātēs platformā ParvaiPret, gan iespēju robežās ieplānojot ziedojumus ManaBalss darbam.

Mēs aicinām arī atbalstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", lai sabiedrības līdzdalība Latvijā kļūtu vēl pilnvērtīgāka. Valsts svētku sakarā to varētu arī pārformulēt – lai Latvijas tautas suverenitāte kļūtu vēl stiprāka.

Dalies ar šo iniciatīvu arī ar draugiem!