Suns nav signalizācija, bet cilvēka draugs 05. Apr (2022)

Turpmāko virzību kolektīvā iesnieguma prasībai par humānākiem suņu turēšanas noteikumiem šonedēļ savā kārtējā sēdē skatīs Saeima.

Sākotnējā iniciatīvas "Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus" izskatīšanā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā pagājušajā nedēļā šī prasība guva gan politiķu, gan pieaicināto ekspertu, ieskaitot Zemkopības ministriju, atsaucību.

Komisijas loceklis Ilmārs Dūrītis (A/P) kā profesionāls veterinārārsts norādīja uz virkni negatīvu seku, pie kā nover suņa turēšana pie ķēdes – no fiziskiem kaitējumiem un traumām līdz suņa socializācijas iemaņu kritumam, tam kļūstot apkārtējiem bīstamam, tai skaitā veterinārārstam, kurš dzīvniekam mēģina sniegt palīdzību.

Gan viņš, gan iniciatīvas pārstāve un dzīvnieku tiesību aizsardzības biedrības "Animal Rights Association B.@T." valdes priekšsēdētāja Jeļena Rumjanceva arī atspēkoja maldīgo priekšstatu, ka ķēdes suns pilda sarga funkciju. Proti, īsts sargsuns nav ķēdes suns – ne mājās, nedz arī, piemēram, laukos ganāmpulkam. Pie ķēdes suns pārvēršas tikai par "signalizāciju", un arī šim darbam – mājinieku brīdināšanai – turēšana pie ķēdes galīgi nemaz nav nepieciešama.

Mandātu komisijas sēdē piedalījās arī nodibinājuma "Dzīvnieku policija" pārstāve juriste Inese Bāra. Viņa prezentēja pirms iniciatīvas iesniegšanas Saeimā "Dzīvnieku policijas" sabiedrības aptaujas rezultātus.

No 203 aptaujātajiem lielākā daļa – 63% – uzskata, ka suņa turēšana mūsdienās vairs nav praktiska nepieciešamība, bet gan drīzāk izklaide un prieks. No 173 aptaujātajiem, kas piekrita, ka suņa turēšanai ir vairāk emocionāla nozīme, 85% uzskata, ka suns ir ģimenes loceklis, kam jādzīvo kopā ar cilvēku mājoklī.

Arī tie, kuri piekrīt suņa funkcionālajai nozīmei, piemēram, sargājot māju un piedaloties medībās, norāda uz nepieciešamību sunim brīvi pārvietoties pa visu piemāju. Arī liela izmēra suņu turēšanu mazā dzīvoklī aptaujātie pielīdzināja turēšanai pie ķēdes, bet suņa nenodrošināšanu ar kārtīgām pastaigām un fiziskajām aktivitātēm – par kaitniecību pret dzīvnieku.

No aptaujātajiem suņa pastāvīgu turēšanu pie ķēdes atbalstīja tikai divi aptaujas dalībnieki, bet vēl 12 šai jautājumā nebija viedokļa.

Pašreizējo regulējumu par suņu labturību uzskatīja par nepilnīgu un uzlabojamu. Vairums aptaujāto arī uzskata, ka suņu turēšanas prasībām ir jābūt vienādām gan pilsētās, gan laukos un neatkarīgi no suņa turēšanas mērķa.

Jānorāda, ka aptaujāto ieskatā tieši tā suņu turēšanas prasību uzraudzība, ko veic dzīvnieku aizsardzības organizācijas tika uzskatīta par labāku, salīdzinot ar Pārtikas un veterināro dienestu un pašvaldības policiju. Attiecīgi viens no "Dzīvnieku policijas" ieteikumiem, virzot grozījumus tālāk Saeimā, ir ļoti nopietni ņemt vērā tematiskās NVO un sadarboties ar tām gan normatīvu veidošanā, gan ieviešanā un uzraudzībā.

Lai kāds būtu šīs iniciatīvas rosināto likumdošanas grozījumu rezultāts, tās virzītāji un politiķi Mandātu komisijas sēdē bija vienisprātis, ka to ieviešanai ir nepieciešams pārejas periods. Tai skaitā tāpēc, ka daudzus no pašreizējiem ķēdes suņiem diemžēl laist vaļā vairs nevar, jo tie ir kļuvuši tiešām bīstami un vairs nav pienācīgi socializējami. Tāpat savs laiks paies, ieviešot suņu un to saimnieku obligāto apmācību, kas ir viena no iniciatīvas virzītāju prasībām.


_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!