Iniciatīvas prasība ir izpildīta

Pārstāvis: Latvijas Ugunsdzēsēju arodbiedrībaPublicēta: 19. Oct (2022)

PAR UGUNSDZĒSĒJU POSTEŅU SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā, Valsts prezidenta kancelejā

10'000
12'671
Jau parakstījuši 12'671

Latvijas Ugunsdzēsēju arodbiedrībā ir nonākusi informācija, kas rada satraukumu gan par Latvijas Republikas iedzīvotāju drošību, gan par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieku un arodbiedrības biedru tiesībām. Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 07.10.2022. Rīkojuma Nr. 22-1/2468 7. punktu, lai saglabātu dzīvības glābšanas spējas teritoriālo struktūrvienību daļās, ir pieļaujama posteņu pagaidu darbības apturēšana vai resursu pārdislokācija. Šāda situācija ir nepārprotami izveidojusies darbinieku trūkuma rezultātā. Par krīzi šajā nozarē tika brīdināts jau labu laiku iepriekš, tomēr valdība un VUGD neatrada nekādu risinājumu ugunsdzēsēju-glābēju trūkumam, lai tiktu turpināta galvenā VUGD funkcija – cilvēku dzīvības glābšana. VUGD uzsāktās sarunas valdībā ir bijušas neveiksmīgas, un rezultātā ir zaudēts laiks, kā arī speciālisti. Tāpēc arodbiedrība, cerībā uz efektīvu dialogu un sadarbību, vēlas iesaistīties, lai, kopīgiem spēkiem un abpusēji sadarbojoties ar valsts iekšlietu struktūrām un institūcijām, nekavējoties tiktu meklēts un rasts risinājums – krīzes finansējums ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanai tūlīt un atbilstīga finansējuma piešķiršana nākamajā budžetā. Riskēt ar cilvēku dzīvībām nav pieļaujams, un valstij svarīgu funkciju izpilde ir obligāta. Šobrīd tas ir apdraudēts tieši nepietiekamā finansējuma dēļ.

Tāpēc aicinām Saeimu tūdaļ rast krīzes finansējumu ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanai un uzdot valdības līmenī izstrādāt plānu noturīga finansējuma nodrošinājumam, lai garantētu ikviena valsts iedzīvotāja drošību, neatkarīgi no viņu lokācijas un dzīvesvietas. Vēršam uz šo arī Valsts prezidenta uzmanību, jo tie ir Latvijas iedzīvotāju pamattiesību jautājumi. Šis risinājums nozīmēs spēju pietiekami ātri un efektīvi reaģēt uz jebkura mēroga izsaukumu, lai maksimāli īsā laikā sniegtu palīdzību. Tieši zemā atalgojuma dēļ vairākos Latvijas teritoriālo struktūrvienību posteņos un daļās trūkst darbinieki. Tas nozīmē, ka tajās teritorijās, kas ir tālāk no pilsētu centriem, cilvēki ir pakļauti riskam – krīzes vai nelaimes situācijās palikt bez palīdzības. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz dzīvību un veselību, taču, samazinot posteņus vai pārdislocējot darbiniekus, šī – viena no valsts pamatfunkcijām – netiek nodrošināta. Šādi ir apdraudētas un netiek nodrošinātas cilvēku pamattiesības uz veselību un dzīvību un drošu un nekaitīgu vidi, ko aizsargā Satversmes 89. panta un 115. panta tvērums. VUGD ir nepieciešams lielāks finansējums, rēķinot pret IKP.

Līdz ar šo risinājumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests spēs pilnvērtīgi īstenot savu uzdevumu – nodrošināt valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu. Neviena cita Latvijas valsts vai pašvaldības iestāde vai struktūra tās nevar ne pārņemt, ne īstenot. Neviena cita valsts vai pašvaldības iestāde vai struktūra nevar nodrošināt Latvijas iedzīvotāju aizsardzību šai jomā. Valsts pozitīvais pienākums ir atbildīgi īstenot valsts pārvaldi, finanšu resursu sadali un valstij svarīgu funkciju nodrošināšanu un to uzlabošanu, nevis to degradāciju. Tāpēc ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība, lai tiktu piešķirts papildus finansējums un netiktu pieļauta VUGD depo aizvēršana.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas prasība ir izpildīta – papildus 2,5 miljoni eiro ik gadu12. Feb

Periodiski salīdzinām Saeimas un ManaBalss datus, lai noskaidrotu parlamentārā izskatāmo kolektīvo iesniegumu statusu. Saskaņā ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vērtējumu, kolektīvais iesniegums "Par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu" ir atzīmēts kā izpildīts, un arī mēs attiecīgi marķējam šo iniciatīvu – kā izpildītu.

2023. gada 26. septembrī, veidojot šā gada budžetu, Ministru kabinets atbalstīja finansējuma piešķiršana prioritārajam pasākumam "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību dzīvības glābšanas spēju stiprināšanas nodrošināšana" 2024. gadā un turpmāk ik gadu 2'569'686 eiro apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 2'150'571 eiro 105 jaunu amata vietu ieviešanai, lai nodrošinātu minimālo amatpersonu skaitu dežūrmaiņā un lai nebūtu jālemj par posteņu pagaidu darbības apturēšanu.

Ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana prioritārajam pasākumam "Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem (amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm), kā arī Probācijas dienesta darbiniekiem", kura ietvaros VUGD paredzēts finansējums 2024. gadā un turpmāk ik gadu 5'500'955 eiro apmērā, lai nodrošinātu amatpersonu mēnešalgu palielināšanu (vidēji par 10% pret 2022. gadu) no 2024. gada 1. janvāra, turpinot 2023. gadā uzsākto atlīdzības palielināšanu.

Ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana prioritārajam pasākumam "Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" 2024. gadā un turpmāk ik gadu 2'580'156 eiro apmērā, lai iekšlietu dienestu, tai skaitā VUGD, amatpersonām palielinātu veselības aprūpes kompensāciju limitus: ambulatorajiem maksas pakalpojumiem līdz 500 eiro gadā, zobārstniecības pakalpojumiem līdz 400 eiro gadā un medikamentu iegādei līdz 100 eiro gadā.

VUGD amatpersonām 2024. gadā plānots finansējums izdienas pabalsta (pabalsts triju mēnešalgu apmērā pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem) izmaksai 7'345'816 eiro apmērā.

Saeima 2024. gada valsts budžetā iekļauj iepriekšminēto pasākumu finansēšanu.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 75 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva ir nodota skatīšanai atbildīgajās komisijās13. Dec (2022)

Pēc iniciatīvas iesniegšanas Saeimā novembra sākumā, 30. novembrī notika tās sākotnējā izvērtēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Sēdē piedalījās arī iniciatīvas autors, kā arī uzaicinātie Iekšlietu ministrijas eksperti.

Komisija atbalstīja iesnieguma nodošanu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai turpmākai izvērtēšanai.

Plenārsēdē 8. decembrī Saeima apstiprināja Mandātu komisijas sagatavoto lēmumprojektu.

Avots: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Turpinām vākt parakstus, lai iniciatīvu iesniegtu Saeimā!02. Nov (2022)

Iniciatīva par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu divu nedēļu laikā kopš tās publicēšanas ir guvusi lielu atsaucību. Paldies par to! Tomēr šai gadījumā var teikt, ka jautājums ir burtiski degošs.

Tāpēc aicinām Tevi turpināt dalīties savu draugu un paziņu starpā ar šo iniciatīvu, lai to jau drīzumā varētu iesniegt Saeimā un virzīties uz risinājumu!

Ja neesi ievērojis, šeit ir TV3 sižets par iniciatīvas uzstādīto problēmu.

Jau laikus norādām, ka pārliecībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums ir politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām šogad ir jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai. Tiesa, pašreizējā ārkārtas situācija valstī šo procesu ir palēninājusi.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Cieņā,
ManaBalss komanda

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS