Pārstāvis: Dāniels RubinsPublicēta: 08. Feb

VAIRĀK ATKRITUMU KONTEINERU RĪGĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

2'000
348
Jau parakstījuši 348
1'652

Konteineru nodrošināšana ir viens no pirmajiem soļiem, ko var darīt, lai atbalstītu iedzīvotājus regulāri šķirot atkritumus. Rīga ir apdzīvotākā pilsēta Latvijā ar iedzīvotāju skaitu virs 600 000, taču tā aizvien atpaliek šķirošanas konteinera skaitā no citām Baltijas pilsētām. Piemēram, Viļņā atkritumu konteineru skaits ir ap 1200, kamēr Rīgā to ir tikai 320. Ja citās Latvijas pilsētās un ciematos šķirošanas konteineri ir iedzīvotājiem sasniedzamā attālumā, tad Rīgā reti kuram ir iespēja aktīvi šķirot savus atkritumus. To daudzums, pirmkārt, nenodrošina visu tagadējo Rīgas iedzīvotāju paredzami sašķiroto atkritumu daudzumu, un, otrkārt, pieejamie konteineri centrā atrodas tālu no daudzdzīvokļu namiem. Tāpēc vairākumam Rīgas iedzīvotāju uz konteineriem būtu jābrauc ar mašīnu, lai vispār varētu šķirot atkritumus. Arī daudzi tūristi, kas apmeklē pilsētu, savas plastmasas pudeles izmet kādā no kopējo atkritumu konteineriem, nevis plastmasas atbilstīga konteinerā.

Ar atkritumu šķirošanu mēs taupām dabas resursus, nevajadzīgi nepatērējot naftas produktus, koksni un citus resursus un gādājot par nākamajām paaudzēm. Tā mēs arī ietaupām vietu atkritumu poligonos, lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pārstrādāt atkārtoti. Un tā mēs saudzējam vidi, ekoloģiju un padarām dabu ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna maisiņiem. Tādēļ tas ir ļoti nozīmīgi, ka Latvijas galvaspilsētas vadība nodrošina vairāk šķirošanas konteineru, nekā parastās miskastes.

Tas nodrošinās iespēju Rīgas iedzīvotājiem un tūristiem šķirot savus atkritumus un padarīt mūsu galvaspilsētu tik pat dabai draudzīgu, kā citas vietas Latvijā.