Iniciatīvas prasība ir daļēji izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas

Pārstāvis: Egija SelgaPublicēta: 03. Feb (2023)

VALSTS ATBALSTS ĢIMENĒM HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PROCENTU DZĒŠANĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'087
Jau parakstījuši 1'087
8'913

Ar šo iniciatīvu vēlos gan mazināt pašreizējās inflācijas un vairāku vienlaikus krīžu radīto slogu uz ģimenēm, gan stiprināt ģimenes politiku Latvijā vispār. Tāpēc rosinu ieviest valsts atbalstu ģimenēm hipotekārā kredīta procentu dzēšanā, ja nekustamais īpašums ir bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta.

Šāds atbalsta veids nav nekas jauns. Savu efektivitāti tas jau ir pierādījis uzņēmējdarbībā. Kopš 2015. gada lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes uzņēmumiem tiek dzēsti kredītprocenti ilgtermiņa aizdevumiem, īstermiņa aizdevumiem, kā arī finanšu līzinga aizdevumiem. Pamatojums šādam jau esošam atbalstam ir investīcija tautsaimniecībā ar droši paredzamu ekonomisko efektu. Līdzīgi būtu ar kredītprocentu dzēšanu ģimenēm, tikai droši paredzamais efekts būtu plašāks – ar cilvēcisku, sociālu, demogrāfisku un galu galā arī ekonomisku pozitīvo ietekmi. Paredzami tā būtu daļēja procentu likmes maksājumu dzēšana, jo būs jādefinē kritēriji, kuros ir jāiekļaujas, kā arī definētas robežvērtības, kuras nevarēs pārsniegt (piemēram, procentu likmes lielums utt.).

Šīs iniciatīva īstenošana būs ievērojams drošības garants arī tām ģimenēm, kuras tikai domā par savu dzīvesvietu un par ģimenes pieaugumu. Hipotekārā kredīta procentu dzēšana būs atbalsts ikvienam vecākam, kurš audzina bērnu, un izrietoši arī labums bērniem. Paredzami šis risinājums arī audzinās sabiedrību, kas grib un spēj parūpēties par saviem senioriem, jo viņi būs spējuši sagādāt mājvietu un labvēlīgus dzīves apstākļus jaunākajai paaudzei tās izšķirīgajā dzīves sākuma posmā.

Iniciatīvas jaunumi

Hipotekārā kredīta ņēmējiem kompensēs procentu maksājumus 30% apmērā18. Dec (2023)

Hipotekārā kredīta ņēmējiem 2024. gadā kompensēs kredīta kopējo procentu maksājumus 30% apmērā.

Līdz ar to daļēji ir izpildīta arī iniciatīvas "Valsts atbalsts ģimenēm hipotekārā kredīta procentu dzēšanā" prasība neatkarīgi no pašas iniciatīvas. ManaBalss.lv komanda šo iniciatīvu arī attiecīgi marķē.

Kompensāciju par ceturksni aprēķinās kredītiestāde, kas paziņos attiecīgo summu Valsts ieņēmumu dienestam, kurš to savukārt pārskaitīs uz kredīta ņēmēja kontu. Hipotekārā kredīta likmes daļu kompensēs no speciālas nodevas hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzībai, kas tiks ieskaitīta speciāli šim nolūkam izveidotā ieņēmumu kontā, ziņo "LV portāls".

Lai mazinātu Euribor procentu likmju dēļ nesamērīgi pieaugušo kredītmaksājumu slogu, mājokļa kredīta ņēmējiem uz laiku – vienu gadu – tiek noteikta kompensācija, iekļaujot tās regulējumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un šos grozījumus Saeima trešajā – galīgajā – lasījumā pieņēma trešdien, 6. decembrī.

Hipotekārā kredīta ņēmēju atbalstam Patērētāju tiesību aizsardzības likums papildināts ar vienu – 8.4 pantu –, un tajā ir noteikta gan hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva un tās maksāšanas kārtība, gan kredīta ņēmēju atbalsta apmērs un piešķiršanas kritēriji.

Mājokļa kredīta ņēmēju atbalsta normas likumprojekta izstrādes un apspriešanas gaitā ir būtiski mainītas, salīdzinot ar sākotnējo variantu.

Kas saņems atbalstu

Likuma jaunajā 8.4 panta desmitajā daļā noteikts, ka šādu atbalstu – kredīta procentu kompensāciju – saņems hipotekārā kredīta ņēmējs, ar kuru nodevas maksātājs ir noslēdzis hipotekārā kredīta līgumu, ja ir izpildīti šie nosacījumi:

1) hipotekārā kredīta līgums ir noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim;

2) hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro.

Šī panta divpadsmitajā daļā noteikts: nodevas maksātājam ir pienākums ne vēlāk kā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 10. datumam iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā šādu informāciju par katru atbilstīgo hipotekārā kredīta ņēmēju:

1) vārds uzvārds, personas kods;

2) hipotekārā kredīta ņēmēja maksājumu konta numurs, uz kuru jāpārskaita kredītu procentu kompensācija;

3) hipotekārā kredīta procentu kompensācija, kas aprēķināta atbilstoši šā panta vienpadsmitajai daļai.

Kompensācijas apmērs – 30% no kredīta procentu maksājuma

Likuma 8.4 panta vienpadsmitajā daļā paredzēts, ka nodevas maksātājam [aizdevējam] ir pienākums katram atbilstīgajam hipotekārā kredīta ņēmējam aprēķināt kredīta procentu kompensāciju 30% apmērā no ceturksnī samaksātajiem procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar attiecīgo hipotekārā kredīta līgumu, bet summa nevar būt lielāka par 2 procentpunktiem no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Tātad procentu maksājumus kompensēs tikai tad, ja tie būs samaksāti, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē skaidroja Finanšu ministrijas pārstāve.

Kredīta procentu kompensāciju atbilstīgajam hipotekārā kredīta ņēmējam neaprēķina un nemaksā par tiem hipotekārajiem kredītiem, kas izsniegti ar fiksētu procentu likmi.

Kompensāciju izmaksās VID

Nodevu administrēs Valsts ieņēmumu dienests, un arī procentu kompensāciju izmaksās VID.

Hipotekārie kreditētāji kompensāciju aprēķinās vienu reizi ceturksnī un sniegs informāciju VID par kredītņēmēja bankas kontu, uz kuru pārskaitāma kompensācijas summa.

Procentu maksājumu kompensācijas summu katram kredītņēmējam VID pārskaitīs uz šo kontu, un kredītiestādes internetbankā par to informēs savus klientus.

Atbalstu izmaksās no aizdevēju nodevas

Likumā noteikts, ka hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu maksā Latvijā reģistrētas kredītiestādes un kapitālsabiedrības, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, kā arī citu valstu kredītiestāžu un kapitālsabiedrību pastāvīgās pārstāvniecības (filiāles) Latvijā.

Nodevu maksā par katru kalendāra gada ceturksni, un to nosaka 0,5 procentu apmērā no nodevas maksātāja kopējās izsniegto hipotekāro kredītu atlikumu summas (balstoties uz datiem līdz 2023. gada 31. oktobrim). Nodevu nemaksā par tiem hipotekārajiem kredītiem, kas izsniegti ar fiksētu procentu likmi visā kredīta atmaksas periodā. Attiecīgi – arī atbalsts procentu samazinājuma veidā neattieksies uz tiem kredītiem, kuri izsniegti ar fiksētu procentu likmi.

Saeimas plenārsēdē Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs uzsvēra: kredītņēmēju atbalstam netiks tērēti budžeta līdzekļi. Kompensācijas maksās no nodevas, ko kredītiestādes ieskaitīs speciālā kontā. Kompensāciju kredītņēmējam no nodevas konta pārskaitīs VID.

Viss notiks nākamgad

Likuma pārejas noteikumos paredzēts, ka hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodeva un kredīta procentu kompensācija ir piemērojama par 2024. gadu.

Nodeva tiks maksāta vienreiz – par ceturksni –, tāpat arī kompensācija. Maksājums nav jāgaida mēneša sākumā, jo, kā likumā teikts, nodevas maksātāji (hipotekārie kreditētāji) līdz ceturksnim sekojošā mēneša 10. datumam nosūtīs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par visām personām, kurām jāpārskaita kompensācija. Šo summu VID izmaksās līdz mēneša beigām.

Labumu – kredītnastas samazinājumu – kredītņēmēji saņems nākamgad aprīlī (līdz mēneša beigām) – par 2024. gada pirmo ceturksni.

Kompensācija nav pakļauta ieturējumiem, citu maksājumu segšanai un parādu piedziņai.

Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas informāciju pēdējo septiņu gadu laikā izsniegti vairāk nekā 30 tūkstoši hipotekāro kredītu ar nodrošinājumu, kuru vidējā summa veido 29 tūkstošus eiro. Šādā cenu kategorijā visbiežāk tiek iegādāti dzīvokļi sērijveida būvēs.

Amplitūdā no 50 līdz 100 tūkstošiem eiro pēdējo septiņu gadu laikā hipotekārie kredīti ar nodrošinājumu izsniegti nepilniem 19 tūkstošiem mājsaimniecību, vidējai summai sasniedzot 70 tūkstošus eiro. Savukārt virs 100 tūkstošiem kredīti izsniegt 13 tūkstošiem mājsaimniecību, vidējai summai sasniedzot 147 tūkstošus eiro.

Avots: LV portāls

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 69 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS