Pārstāvis: Egija SelgaPublicēta: 03. Feb

VALSTS ATBALSTS ĢIMENĒM HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PROCENTU DZĒŠANĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
937
Jau parakstījuši 937
9'063

Ar šo iniciatīvu vēlos gan mazināt pašreizējās inflācijas un vairāku vienlaikus krīžu radīto slogu uz ģimenēm, gan stiprināt ģimenes politiku Latvijā vispār. Tāpēc rosinu ieviest valsts atbalstu ģimenēm hipotekārā kredīta procentu dzēšanā, ja nekustamais īpašums ir bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta.

Šāds atbalsta veids nav nekas jauns. Savu efektivitāti tas jau ir pierādījis uzņēmējdarbībā. Kopš 2015. gada lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes uzņēmumiem tiek dzēsti kredītprocenti ilgtermiņa aizdevumiem, īstermiņa aizdevumiem, kā arī finanšu līzinga aizdevumiem. Pamatojums šādam jau esošam atbalstam ir investīcija tautsaimniecībā ar droši paredzamu ekonomisko efektu. Līdzīgi būtu ar kredītprocentu dzēšanu ģimenēm, tikai droši paredzamais efekts būtu plašāks – ar cilvēcisku, sociālu, demogrāfisku un galu galā arī ekonomisku pozitīvo ietekmi. Paredzami tā būtu daļēja procentu likmes maksājumu dzēšana, jo būs jādefinē kritēriji, kuros ir jāiekļaujas, kā arī definētas robežvērtības, kuras nevarēs pārsniegt (piemēram, procentu likmes lielums utt.).

Šīs iniciatīva īstenošana būs ievērojams drošības garants arī tām ģimenēm, kuras tikai domā par savu dzīvesvietu un par ģimenes pieaugumu. Hipotekārā kredīta procentu dzēšana būs atbalsts ikvienam vecākam, kurš audzina bērnu, un izrietoši arī labums bērniem. Paredzami šis risinājums arī audzinās sabiedrību, kas grib un spēj parūpēties par saviem senioriem, jo viņi būs spējuši sagādāt mājvietu un labvēlīgus dzīves apstākļus jaunākajai paaudzei tās izšķirīgajā dzīves sākuma posmā.