Pārstāvis: Liāna BokšaPublicēta: pirms 17 dienām

VALSTS VALODAS STATUSA NODROŠINĀŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'658
Jau parakstījuši 4'658
5'342

Neskarot fizisko personu tiesības izvēlēties savstarpējo saziņas valodu, iniciatīvas mērķis ir nodrošināt 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanā pieņemtā lēmuma, ka krievu valoda nav otra valsts valoda, īstenošanu, mazinot ilggadējas rusifikācijas sekas, izskaužot nostiprinājušos praksi ikdienas saziņā darba vidē un pakalpojumu sniegšanā līdztekus izmantot latviešu un krievu valodu, kā arī nodrošināt iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem ikdienā lietot valsts valodu vai apgūt to.

Tas ir izdarāms, pieņemot un īstenojot šīs iniciatīvas pielikumā lasāmo "Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likumu".

Līdz ar to iegūsim valsts valodas – latviešu valodas – nostiprināšanu Latvijas publiskajā telpā un saziņā saskaņā ar Satversmē un likumos postulēto, kā arī prezidenta Egila Levita Paziņojumā Nr. 8 teikto (skat. šeit – https://likumi.lv/ta/id/322742-par-latviesu-valodas-ka-vienigas-valsts-valodas-nostiprinasanu).

Pievienots dokuments

Valsts_valodas_nostiprināšanas_likumprojekts.pdf (atvērt)