Konkrētā prasība ir noraidīta; risinājumu meklēs citu pabalstu pārskatīšanā

Pārstāvis: Signija MežītePublicēta: 23. Aug (2022)

INDEKSĒT VECĀKU PABALSTU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'991
Jau parakstījuši 12'991

Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurās šobrīd viens no vecākiem ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un rūpējas par mazuli. Šā brīža vecāku pabalsta apmērs ir aprēķināts no algu apmēriem, kas vairs neatbilst šā brīža situācijai, kad algu apmērs dažādās profesijās ir būtiski pieaudzis. Tāpat inflācija ir rekordaugsta, un ekonomiskā situācija valstī kopumā ir krasi un negaidīti mainījusies. Tāpēc ir nepieciešams nekavējoties indeksēt un veikt pārrēķinu vecāku pabalsta apmēram, lai tas būtu reālajai situācijai atbilstīgs. Saskaņā ar LR likumdošanu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta aprēķinam veic par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā tiek piešķirts grūtniecības atvaļinājums, un aprēķinātā summa paliek nemainīga visu bērnu kopšanas periodu, tas ir, ir līdz pat bērna 1–1.5 gadu vecumam. Tā veidojas situācijas, kad ģimenes ir pakļautas negaidītām finansiālām izmaiņām, kas var radīt problēmas uzturēt ģimeni un segt visus strauji augošos komunālos un citus maksājumus. Rezultātā ir "jāizvēlas", kuru rēķinu maksāt, kuru – nē, krājot parādus. Tas visdrīzāk atstās ietekmi arī uz lēmumiem par ģimenes pieaugumu nākotnē un demogrāfisko situāciju valstī kopumā.

Tāpēc ir veicamas pārmaiņas, indeksējot vecāku pabalstu un atbilstīgi veicot pārrēķinu šā brīža vecāku pabalsta saņēmējiem.

Sabiedrība no tā iegūs pārliecību par taisnīgu vecāku pabalsta aprēķinu un par stabiliem apstākļiem ģimenes pieaugumam, kā arī motivēs godīgi maksāt nodokļus. Šāda pārliecība ir būtisks apsvērums, kāpēc liela daļa ģimeņu apstājas pie viena vai diviem bērniem, vai pat pieņem lēmumu dzīvei bez bērniem. Jo ir bažas, vai finanses būs tādā līmenī, lai ģimene varētu dzīvot, ne tikai izdzīvot. Lai veicinātu pozitīvas demogrāfijas tendences, valstī ir jāveido atbilstīgi apstākļi un operatīvi jāreaģē uz ārējās vides ietekmi.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas prasības risinājums tiek saskatīts bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsta pārskatīšanā12. Sep (2023)

Vecāku pabalsta indeksācija neies cauri, tomēr risinājums tiek saskatīts bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsta pārskatīšanā – tā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 12. septembra sēdē secināja deputāti.

Izvērstā diskusijā par pilsoņu iniciatīvu "Indeksēt vecāku pabalstu" komisija secināja, ka tieši vecāku pabalsta indeksācija, kā to prasa šis kolektīvais iesniegums, būtu sarežģīti izdarāma, jo pabalsts ir ar īsu termiņu, un indeksācijas periods neizbēgami kādam saņēmējam būtu nelabvēlīgs. Šāda indeksācija arī neattiektos uz ikvienu vecāku, jo šo pabalstu var saņemt tikai sociāli apdrošināta persona, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona pabalsta piešķiršanas dienā ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

Tāpēc komisija lēma turpināt diskusiju, lai pabalstu sistēmas uzlabojumi palīdzētu ikvienam vecākam. Turpmākā diskusija komisijā būs par bērna kopšanas pabalsta pieaugumu, proti, par pabalstu, kas skar ikvienu, kuram ģimenē ir bērniņš.

Tāpat arī šī tēma turpmākajā diskusijā tiks paplašināta ar ģimenes valsts pabalsta pieauguma apspriešanu.

To īstenojot, komisija nolēma jau tuvākajā laikā diskusijā iesaistīt arī dažādas nevalstiskās organizācijas.

Atbalstīt ģimenes, palielinot bērna kopšanas pabalstu un visdrīzāk arī vecāku valsts pabalstu. Tomēr nevis indeksējot tos, līdzīgi kā pensijas, bet gan pārskatot šos pabalstus kopumā.

Interesentiem ir pieejams komisijas sēdes ieraksts sadaļā "Sociālo un darba lietu komisijas sēde".

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Apmaksāta auklīte un vecāku iespējas gan strādāt, gan gādāt par bērnu – deputātam ir spēcīgi ieskati25. Jan (2023)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no iniciatīvām par demogrāfijas politiku. Ja esi parakstījis vairākas tematiski līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Lai gan Andris Kulbergs (AS) ir Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētājs, viņa ieskatā Latvijas lielā prioritāte ir demogrāfija un ģimeņu politika.

Par to deputāts pauž spēcīgu viedokli RīgaTV 24 sižetā, sakot, ka Latvijas "Aukstais karš, kurā zaudējam, ir [..] mūsu cilvēki".

Kā šai jomā vērā ņemamu piemēru deputāts min Nīderlandi, kurā izšķirīgais lēmums par lielāku ģimeni un bērniem tiek veicināts nevis tikai ar pabalstiem, bet ar abu vecāku vienlīdzīgu stimulēšanu iekļauties darba tirgū. "Viņi var pusi nedēļas pavadīt mājās, piemēram, trīs dienas mamma, divas – tētis, vai arī tiek apmaksāta auklīte," saka A. Kulbergs.

Neatkarīgi no salīdzinājumu tēlainības, ģimenes politika ir arī ManaBalss.lv autoru pastāvīga aktualitāte. Divas šādas iniciatīvas ir tikušas arī līdz Saeimai (skat. 69. un 106. punktu Mandātu komisijas mājaslapā). Abi kolektīvie iesniegumi – "Aukles līdzfinansējums arī vecākiem" un "Indeksēt vecāku pabalstu" – ceļu Saeimā sāka tās iepriekšējā sasaukumā un atrodas atšķirīgās to izskatīšanas stadijās.

Tiem abiem vienojošais pirmšķietami gan ir apzīmējums "iestrēguši", jo jaunajam sasaukumam nav pienākuma viens pret vienu pārņemt iepriekšējās Saeimas dienaskārtību. Bet, kad nu plašsaziņā izskan spēcīgi izteikumi par demogrāfijas politikas primārumu, tad arī organizācija ManaBalss kopā ar šo iniciatīvu autoriem aktualizēs šo abu iniciatīvu pārņemšanas nepieciešamību Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, lai nodrošinātu to pilnvērtīgas izskatīšanas pēctecīgumu.

Deputāts A. Kulbergs TV24 uzsver arī pieejamu mājokļu problēmu kā daļu no nepieciešamās ģimenes politikas. Šai sakarā savukārt izceļam divas iniciatīvas – "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu ģimenēm ar bērniem" un "Subsīdiju daudzbērnu ģimenēm arī bez aizdevuma". Apsver savu atbalstu un padalies arī ar šo ziņu!

Avots: Latvijas Avīzes portāls; RīgaTV 24

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS