Konceptuāli atbalstīta; netiek ieviesta līdz investīciju piesaistei

Pārstāvis: Matīss RibkinskisPublicēta: 16. Jun (2023)

LEDUS HALLI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada pašvaldībā

400
511
Jau parakstījuši 511

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI ĶEKAVAS NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ. Ledus halle Ķekavā ļaus attīstīt hokeja un daiļslidošanas tradīcijas novadā un dos iespēju bērniem un jauniešiem trenēties šajos sporta veidos. Būs plašākas iespējas arī Ķekavas iedzīvotājiem vispār attīstīt slidošanas iemaņas un piedalīties amatieru sporta pasākumos.

Hokejs ir viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, un lielajā Ķekavas novadā, kas ir viena no straujāk augošajām pašvaldībām, tas ir nepamatoti atstāts novārtā. Ķekavas novads ir lieliska lokācija hokeja hallei – netālu no Salaspils, Olaines, Bauskas un arī Rīgas, kas ļaus piesaistīt cilvēkus arī no kaimiņu pašvaldībām. Tāpēc aicinām Ķekavas pašvaldību lemt par ledus halles projektu un izbūvi mūsu novadā un noteikt termiņus veicamajiem darbiem.

Līdz ar to mūsu lielajā un augošajā novadā būs pieejama sporta bāze vienam no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, un bērniem un jauniešiem – iespēja trenēties hokejā vai daiļslidošanā savā pašvaldībā. Hokeja un daiļslidošanas klubu izveide veidos arī lokālpatriotismu. Amatieru sporta piedāvājuma paplašināšana Ķekavā veicinās veselīgu dzīvesveidu. Labā lokācija piesaistīs cilvēkus arī no blakus pašvaldībām. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI ĶEKAVAS NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ.

Iniciatīvas jaunumi

Investoru neesamības dēļ Ķekava pašlaik nelems par ledus halles būvniecību29. Apr

Ķekavas novada dome 23. aprīļa sēdē atkārtoti izskatījusi kolektīvo iesniegumu par ledus halles būvniecību. Tā kā pašvaldības budžetā nav finansējuma šāda projekta īstenošanai, un privātie investori nav izrādījuši interesi projekta īstenošanai, pieņemts lēmums par iesnieguma izskatīšanas izbeigšanu, ziņo domes Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa.

2023. gada 12. jūlijā sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv uzsākta parakstu vākšana iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" atbalstam, un Ķekavas novada pašvaldībā iesniegts Matīsa Ribkinska kolektīvais iesniegums ar lūgumu rast risinājumu halles projektēšanai un būvniecībai.

Kolektīvais iesniegums sākotnēji izskatīts Ķekavas novada domes 2023. gada 9. augusta sēdē, kurā tika lemts par iesnieguma turpmāko virzību, kā arī par atbildīgo Ķekavas novada pašvaldības struktūrvienību iesnieguma virzībai tika noteikta Attīstības un būvniecības pārvalde.

Pārvaldes pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību izskatīts Ķekavas novada domes 2023. gada 8. novembra sēdē, kurā, ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas, tika atbalstīts priekšlikums meklēt iespēju privātās partnerības sadarbībai, piesaistot privāto investoru projekta realizācijai.

Ķekavas novada informatīvajā izdevumā un pašvaldības sociālajos tīklos 2023. gada 14. novembrī tika publicēts paziņojums, aicinot pieteikties privāto investoru un attīstītāju ledus halles projekta īstenošanai Ķekavas novadā, savukārt 2023. gada 8. decembrī nosūtīta iniciatīvas vēstule biedrībai "Latvijas Hokeja federācija" par iespējamo privāto investoru iesaistīšanos projektā, kā arī aicinājums sniegt ieteikumus projekta realizācijai un tālākai attīstībai.

Ķekavas novada domes 10. aprīļa sēdē atkārtoti tika skatīts pārvaldes pārskats, kura situācijas izklāstā tiek norādīts, ka no biedrības "Latvijas Hokeja federācija" atbilde netika saņemta, kā arī nav saņemta informācija par potenciālajiem privātajiem investoriem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 23. aprīļa domes sēdē tika atbalstīts lēmums par iesnieguma izskatīšanas izbeigšanu.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 76 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Pašvaldība uzsāks priekšizpēti ledus halles būvniecības iespējām Ķekavas novadā11. Aug (2023)

Ķekavas novada dome ir izskatījusi kolektīvo iesniegumu par ledus halles būvniecību un lēmusi izstrādāt priekšizpētes ziņojumu, lai apzinātu potenciālās būvniecības vietas, būvniecības un uzturēšanas izmaksas, kā arī iespējamos finansējuma piesaistes veidus, atsaucoties uz Ķekavas novada pašvaldību, raksta "Rīgas Apriņķa Avīzes" portāls.

Ķekavas novada dome 9. augusta sēdē izskatīja Matīsa Ribkinska kolektīvo iesniegumu ar lūgumu rast risinājumu ledus halles projektēšanai un būvniecībai un lēma par tā tālāku izvērtēšanu.

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sadarbībā ar citām kompetentām institūcijām ir noteikts:

- izstrādāt priekšizpētes ziņojumu; apzināt nekustamos īpašumus, kur būtu iespējams veikt ledus halles būvniecību;

- sadarbībā ar Finanšu pārvaldi veikt aplēses par iespējām ledus halles būvniecības un uzturēšanas izmaksām un pašvaldības finansiālajām iespējām to īstenot;

- apzināt iespējamos finanšu piesaistes veidus, tajā skaitā izvērtēt iespēju kombinēt šo ieceri ar citām pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām, veidojot multifunkcionālu centru.

Pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību domes sēdē jāiesniedz trīs mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 9. novembrim. Aktuālā informācija par kolektīvā iesnieguma virzību un tā izskatīšanas rezultātiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, informējot par to arī kolektīvā iesnieguma iesniedzēju pilnvaroto pārstāvi, norāda pašvaldībā.

16. jūnijā sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv tika uzsākta parakstu vākšana iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" atbalstam. Visai strauju atbalstu guvusī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums Ķekavas novada pašvaldībā tika iesniegta 12. jūlijā. Apstiprinoties iesnieguma atbilstībai Pašvaldības likumā noteiktajām kolektīvā iesnieguma prasībām, tas tika izskatīts novada pašvaldības Finanšu komitejas 3. augusta sēdē un ir iekļauts domes kārtējās sēdes darba kārtībā.

Līdz 11. augustam kopumā šogad pašvaldībās kā kolektīvie iesniegumi ir iesniegtas 19 pietiekamu parakstu skaitu guvušas iniciatīvas. Divas no tām pēc izskatīšanas ir noraidītas, bet piecas ir guvušas atbalstu un ir ieviešanas procesā. Iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" izskatīšanas operatīvais un mērķtiecīgais sākums vieš cerību, ka arī šis kolektīvais iesniegums pārskatāmā nākotnē varētu pievienoties sekmīgo iniciatīvu skaitam.

Šogad pieaugusī pilsoniskā aktivitāte ar tieši pašvaldībām adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem organizācijas ManaBalss vērtējumā ir viens no pozitīvajiem iznākumiem jaunajam Pašvaldību likumam. Cita starpā tajā ir atrunāti noteikumi un procedūra, kā pašvaldībās prioritārā kārtā tiek izskatīti kolektīvie iesniegumi (56. un 57. pants šeit). Atkarībā no pašvaldības lieluma un statusa kolektīvajam iesniegumam nepieciešamo parakstu skaits ir no 100 līdz 2000.

Katrs sākums – arī labām pārmaiņām – ir grūts, un kolektīvo iesniegumu sistēma pašvaldībās nav izņēmums. Lielākais izaicinājums ir izrādījies tieši vācamo parakstu skaits, proti, grūtības pirms iniciatīvas iesniegšanas pašvaldībā pārliecināties, cik daudzi no savāktajiem parakstiem atbilst Pašvaldību likuma noteikumiem.

Tāpēc saziņā ar iniciatīvu autoriem/-ēm ManaBalss.lv komanda pašlaik tieši pašvaldībām adresētajām iniciatīvām nosaka ievērojami augstāku vācamo parakstu skaitu par likumā noteikto. Šāda pieredzē balstīta piesardzība vismaz pagaidām, kamēr Latvijas iedzīvotāji saprot, kā šī jaunā sistēma darbojas, ir nepieciešama daudzmaz drošai pārliecībai, ka savākto parakstu kritiskais daudzums atbildīs likumā noteiktajam.

Tāpēc mēs aicinām – ESI ATBILDĪGS PARAKSTĪTĀJS! Neparaksti pašvaldībai adresētu iniciatīvu, ja neesi vismaz 16 gadus vecs attiecīgajā pilsētā vai novadā deklarēts Latvijas pilsonis/-e vai nekustamā īpašuma turētājs šai pašvaldībā. Pretējā gadījumā Tu izdari lāča pakalpojumu – iniciatīvas virzītājiem ir ļoti grūti noteikt, vai pašlaik savāktie paraksti ir pietiekami likumā noteiktā parakstu skaita sasniegšanai.

Šādu piesardzību diktē jau vairāki precedenti. Piemēram, Salaspils novada pašvaldības konstatētais, ka no kolektīvā iesnieguma "Apturēt maģistrāles būvniecību Salaspils perspektīvajā zaļajā zonā" 314 parakstiem, kas pašvaldībā tika iesniegti 9. jūnijā, tikai puse (!) atbilda Pašvaldību likumā noteiktajam – ka tiesības uz kolektīvo iesniegumu ir attiecīgajā pašvaldībā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem vecumā virs 16 gadiem vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

Šī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums pašvaldībā nonāca ar 314 parakstiem. Proti, ar ievērojami lielāku parakstu skaitu, par Pašvaldību likumā noteikto 200 parakstu slieksni pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu no 15'000 līdz 30'000 iedzīvotāju. Pēc parakstu analīzes PMLP tomēr izrādījās, ka no šiem parakstiem tikai 157 atbilst Pašvaldību likuma attiecīgajam noteikumam.

50% liels parakstu "atbirums" ir ārkārtīgi augsts rādītājs, ja ņem vērā, ka Saeimā iesniedzamajām iniciatīvām ManaBalss.lv paredz 3% drošības robežu parakstu pietiekamībai. Acīmredzot šie "atbirušie" parakstītāji Salaspilij un tās iedzīvotājiem vēl tikai labu, tomēr – šai gadījumā ir noticis lāča pakalpojums ar gribētajam varbūt pat pretēju efektu.

Tāpēc arī iniciatīvai "Ledus halli Ķekavas novadā" līdzīgi kā citām pašvaldībām adresētajām iniciatīvām parakstu slieksnis tika noteikts vismaz par 100 parakstiem augstāk. Parakstot konkrēti pašvaldībām adresētās iniciatīvas, gan iniciatīvu autori, gan ManaBalss.lv komanda lūdz Tevi būt ne vien pilsoniski aktīvam, bet arī atbildīgam – skaties, lai nesanāk kaut kas pretējs iecerētajam.

Avots: "Rīgas Apriņķa Avīzes" portāls; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Pašvaldība izskatīs kolektīvo iesniegumu par ledus halles izbūvi25. Jul (2023)

Ķekavas novada pašvaldībā ir iesniegts kolektīvais iesniegums par ledus halles būvniecību Ķekavas novadā. Iesniegums atbilst kolektīvā iesnieguma prasībām, un tas tiks izskatīts Ķekavas novada pašvaldības Finanšu komitejā, ziņo pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa.

12. jūlijā sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv tika sākta parakstu vākšana iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" atbalstam, un Ķekavas novada pašvaldībā iesniegts Matīsa Ribkinska kolektīvais iesniegums ar lūgumu rast risinājumu halles projektēšanai un būvniecībai.

Pašvaldība ir izskatījusi iesniegumu Pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā, apstiprinot tā atbilstību kolektīvā iesnieguma prasībām. Iesnieguma iesniegšanas dienā to bija parakstījušas 436 personas, no kurām 313 atbilst likumā noteiktajam kolektīvā iesnieguma parakstītāju statusam – ir Latvijas Republikas pilsoņi, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto iedzīvotāju skaitam, kolektīvais iesniegums ar vismaz 300 derīgiem paraktiem tiek iekļauts domes sēdes darba kārtībā. Kolektīvā iesnieguma prasījums par ledus halles būvniecību tiks izskatīts Finanšu komitejas 3. augusta sēdē un, atbilstoši likumā noteiktajai izskatīšanas kārtībai, iekļauts domes nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.

Šogad šī ir jau 18. pietiekamu parakstu skaitu guvusī iniciatīva, kas ir iesniegta kādā no Latvijas pašvaldībām kā kolektīvais iesniegums.

Divi no pašvaldībām adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem šogad ir izskatīti un noraidīti. Vēl pieci pilsoņu kolektīvie iesniegumi pašvaldībās ir izskatīti, atbalstīti un tiek ieviesti dzīvē.

Piemēram, pēc pārliecinoši skaidrās Jelgavā dzīvojošo pilsoņu prasības par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu pašvaldība jau ir paredzējusi, ka iniciatīvas īstenošana izmaksās apmēram 1,9 miljonus eiro. Citas kolektīvo iesniegumu prasības mēdz būt arī bez paredzama budžeta sloga. Piemēram, Jūrmalas aizsardzības biedrības panāktais, ka 36'000 kvadrātmetri meža Jaundubultu kāpās netiek privatizēti, bet tiek paturēti iedzīvotāju pastaigām.

Šogad pieaugusī pilsoniskā aktivitāte ar tieši pašvaldībām adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem organizācijas ManaBalss vērtējumā ir viens no pozitīvajiem iznākumiem jaunajam Pašvaldību likumam. Cita starpā tajā ir atrunāti noteikumi un procedūra, kā pašvaldībās prioritārā kārtā tiek izskatīti kolektīvie iesniegumi (56. un 57. pants šeit). Atkarībā no pašvaldības lieluma un statusa kolektīvajam iesniegumam nepieciešamo parakstu skaits ir no 100 līdz 2000.

Katrs sākums – arī labām pārmaiņām – ir grūts, un kolektīvo iesniegumu sistēma pašvaldībās nav izņēmums. Lielākais izaicinājums ir izrādījies tieši vācamo parakstu skaits, proti, grūtības pirms iniciatīvas iesniegšanas pašvaldībā pārliecināties, cik daudzi no savāktajiem parakstiem atbilst Pašvaldību likuma noteikumiem.

Tāpēc saziņā ar iniciatīvu autoriem/-ēm ManaBalss.lv komanda pašlaik tieši pašvaldībām adresētajām iniciatīvām nosaka ievērojami augstāku vācamo parakstu skaitu par likumā noteikto. Šāda pieredzē balstīta piesardzība vismaz pagaidām, kamēr Latvijas iedzīvotāji saprot, kā šī jaunā sistēma darbojas, ir nepieciešama daudzmaz drošai pārliecībai, ka savākto parakstu kritiskais daudzums atbildīs likumā noteiktajam.

Tāpēc mēs aicinām – ESI ATBILDĪGS PARAKSTĪTĀJS! Neparaksti pašvaldībai adresētu iniciatīvu, ja neesi vismaz 16 gadus vecs attiecīgajā pilsētā vai novadā deklarēts Latvijas pilsonis/-e vai nekustamā īpašuma turētājs šai pašvaldībā. Pretējā gadījumā Tu izdari lāča pakalpojumu – iniciatīvas virzītājiem ir ļoti grūti noteikt, vai pašlaik savāktie paraksti ir pietiekami likumā noteiktā parakstu skaita sasniegšanai.

Šādu piesardzību diktē jau vairāki precedenti. Piemēram, Salaspils novada pašvaldības konstatētais, ka no kolektīvā iesnieguma "Apturēt maģistrāles būvniecību Salaspils perspektīvajā zaļajā zonā" 314 parakstiem, kas pašvaldībā tika iesniegti 9. jūnijā, tikai puse (!) atbilda Pašvaldību likumā noteiktajam – ka tiesības uz kolektīvo iesniegumu ir attiecīgajā pašvaldībā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem vecumā virs 16 gadiem vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

Šī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums pašvaldībā nonāca ar 314 parakstiem. Proti, ar ievērojami lielāku parakstu skaitu, par Pašvaldību likumā noteikto 200 parakstu slieksni pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu no 15'000 līdz 30'000 iedzīvotāju. Pēc parakstu analīzes PMLP tomēr izrādījās, ka no šiem parakstiem tikai 157 atbilst Pašvaldību likuma attiecīgajam noteikumam.

50% liels parakstu "atbirums" ir ārkārtīgi augsts rādītājs, ja ņem vērā, ka Saeimā iesniedzamajām iniciatīvām ManaBalss.lv paredz 3% drošības robežu parakstu pietiekamībai. Acīmredzot šie "atbirušie" parakstītāji Salaspilij un tās iedzīvotājiem vēl tikai labu, tomēr – šai gadījumā ir noticis lāča pakalpojums ar gribētajam varbūt pat pretēju efektu.

Tāpēc šai iniciatīvai un arī citām pašvaldībām adresētajām iniciatīvām parakstu slieksnis tiek celts vismaz par 100 parakstiem augstāk. Gan iniciatīvu autori, gan ManaBalss.lv komanda lūdz Tevi būt ne vien pilsoniski aktīvam, bet arī atbildīgam – skaties, lai nesanāk kaut kas pretējs iecerētajam.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS