Iniciatīva Budžeta komisijā ir atstāta bez tālākas virzības
VIENREIZĒJU 500 EUR PABALSTU ĢIMENĒM, KURU BĒRNI TURPINA IEGŪT AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU LATVIJĀ

Par vienreizēju 500 eiro pabalstu ģimenēm, kuru bērni turpina iegūt augstāko izglītību Latvijā!

10'000
Jau parakstījuši 12'350
Iniciatīva ir atbalstīta un ir ieviešanas procesā
PAR GRŪTNIEČU TIESĪBĀM UZ BEZMAKSAS EPIDURĀLO ANESTĒZIJU

Grūtniecei būtu jābūt pieejamai dzemdību sāpju remdēšanas iespējai par velti, taču pašlaik izvēle taisīt epidurālo anestēziju ir tikai tām sievietēm, kurām ir pietiekami daudz finanšu līdzekļi.

10'000
Jau parakstījuši 13'424

04. Oct (2022) ZIŅAEpidurālā analgēzija (EA) ir iespēja atvieglot dzemdību sāpes. Kopš 2022. gada 1. augusta Latvijā tā ir pieejama dzemdībās...

Iniciatīvas prasība ir izpildīta
PAR MIGRĒNAS IEKĻAUŠANU KOMPENSĒJAMO DIAGNOŽU SARAKSTĀ

Migrēnas pacientiem medikamenti pilnā apmērā ir jāpērk par saviem līdzekļiem. Liela daļa pacientu nevar atļauties zāles piemērotai ārstēšanai, kas sniegtu iespēju dzīvot produktīvāk un pilnvērtīgāk.

10'000
Jau parakstījuši 11'042

31. Oct (2023) ZIŅALai uzlabotu zāļu pieejamību iedzīvotājiem, kompensējamo zāļu diagnožu sarakstā iekļauj arī migrēnu. Tas nozīmē, ka...

Iniciatīva ir sekmīga!
PAR VAKCINĀCIJAS BIROJA LIKVIDĒŠANU

Mūsu valstī vakcinācijas procesā ir pārāk daudz kļūdu, un Vakcinācijas birojs ir lieka greznība.

10'000
Jau parakstījuši 22'232

29. Apr (2021) ZIŅASaeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", kas nosaka, ka...

Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā
ATBALSTS OGRES NOVADA ĢIMENĒM, KURĀS AUG "MŪŽĪGIE BĒRNI"

Atbalstīsim tos, kam neklājas viegli! Atbalstām Ogres novada ģimenes, kurās aug "mūžīgie bērni"!

3'000
Jau parakstījuši 2'384
616

16. Mar (2021) ZIŅAIniciatīvas "Atbalsts Ogres novada ģimenēm, kurās aug "mūžīgie bērni"" autore lūdz turpināt parakstīties par šo iniciatīvu...

Iniciatīva ir atbalstīta!
SAGLABĀT UNIVERSITĀTES LATVIJAS REĢIONOS

Izslēdzot no grozījumiem Augstskolu likumā noteikto kvantitatīvo rādītāju - 4000 studenti, universitātēm Liepājā un Daugavpilī tiktu saglabāts universitāšu statuss.

10'000
Jau parakstījuši 12'104
Iesniegta pašvaldībā
PROMENĀDE PĀVILOSTAS CENTRĀ, DZINTARU IELĀ

Steidzami grozīt Pāvilostas domes jau iesākto projektu, lai Pāvilostas centrā būtu nevis jaunas autostāvvietas, bet gan plaša promenāde un publiskas pieejamas atpūtas zonas pie upes.

1'000
Jau parakstījuši 1'431
Iniciatīva ir uzklausīta; tās prasība ir ieviešanas procesā
RĪGAS IETVES JĀTĪRA PAŠVALDĪBAI!

Rīgas domei ir jānodrošina centralizēta uz pašvaldības zemes esošo ietvju tīrīšana ar specializētu tehniku.

3'300
Jau parakstījuši 4'281

07. Nov (2023) ZIŅADaļai nekustamo īpašumu īpašnieku Rīgā šī ziema būs pēdējā, kad jātīra sniegs no īpašuma piegulošās ietves. Pērn...

Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA GARKALNĒ - AUSTRUMU/RIETUMU IELA

Aicinām izveidot apgaismojuma tīklu un veikt ielas seguma maiņu Garkalnē Austrumu ielas posmā Siguldas šosejas labajā pusē, kā arī izveidot šosejas pārvadu.

100
Jau parakstījuši 256

13. Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam...

Iniciatīva ar jaunajiem parakstiem Saeimā ir iesniegta atkārtoti
VAKCINĀCIJAI AIZVIEN JĀBŪT BRĪVPRĀTĪGAI

Nezaudēsim cilvēcību, sargāsim brīvību un tiesības uz izvēli - katrs pats izdara izvēli par vakcinēšanos!

10'000
Jau parakstījuši 57'158

14. Jan (2022) ZIŅAJa esi parakstījis vairākas līdzīgas ManaBalss.lv autoru iniciatīvas par Covid-19 regulējumu tēmu, Tu šo ziņu e-pastā vari...

Iniciatīvas prasība nav atbalstīta
JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ SAGLABĀT KĀPU KRASTA AIZSARGLĪNIJU

Jūrmalas pašvaldības jaunajā teritorijas plānojumā ir jāsaglabā kāpu krasta aizsarglīnija Šī līnija ir iezīmēta gar visu piekrasti, aiz kuras nedrīkst notikt nekāda būvniecība.

1'000
Jau parakstījuši 2'391

13. Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam...