PAR IKŠĶILES NOVADA ATJAUNOŠANU

Ar šo iniciatīvu aicinām Saeimu labot ATR kļūdu un atjaunot Ikšķiles novadu.

10'000
Jau parakstījuši 3'620
6'380
NO SODIEM – UZ DROŠIEM CEĻIEM

Novirzīt fotoradaru soda naudu ceļu remontam, nevis budžeta "kopējā katlā"!

10'000
Jau parakstījuši 2'782
7'218
VALSTS AMATPERSONU ATBILDĪBA PRET SABIEDRĪBU

Valsts amatpersonai ir jāatmaksā saņemtā alga, ja tiek konstatēts, ka amatpersona ir rīkojusies pretēji sabiedrības interesēm, ir pārkāpusi vai nav ievērojusi likumus.

10'000
Jau parakstījuši 4'679
5'321
PAR ARODBIEDRĪBU TIESĪBĀM SLĒGT KOPLĪGUMUS UN KOPLĪGUMU ATTIECINĀŠANU UZ ARODBIEDRĪBAS BIEDRIEM

Grozīt Darba likumu paredzot, ka darba koplīgumu slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība un darba koplīguma noteikumi var tikt attiecināti tikai uz arodbiedrības biedriem.

10'000
Jau parakstījuši 7'398
2'602

19. Apr ZIŅAIniciatīvas publicēšana platformā ManaBalss.lv ir ļoti svarīgs solis vēlamā sasniegšanai, tomēr ‒ tikai pirmais solis....

NĒ NEPILNGADĪGO NOZIEDZNIEKU VISATĻAUTĪBAI!

Veiksim izmaiņas LR Krimināllikumā, paredzot bargākus sodus nepilngadīgajiem noziedzniekiem.

10'000
Jau parakstījuši 968
9'032
PAR KVALITATĪVIEM KOLEKTĪVAJIEM IESNIEGUMIEM PAŠVALDĪBĀS

Dodam iespēju ManaBalss pārbaudīt kolektīvo iesniegumu parakstu derīgumu! Tas novērsīs atkārtotas iniciatīvas iesniegšanas nepieciešamību un samazinās parakstu vākšanas laiku, kas reizēm ir kritiski.

10'000
Jau parakstījuši 153
9'847
VISMAZ 50% GRĀMATU VISĀS LATVIJAS GRĀMATNĪCĀS JĀNODROŠINA LATVIEŠU VAI CITĀS ES VALODĀS

Sekojot Ukrainas piemēram, noteikt, ka Latvijā esošajās grāmatnīcās vismaz 50% grāmatu jābūt latviešu vai kādā citā no Eiropas Savienības valodām.

10'000
Jau parakstījuši 247
9'753
FINANSĒJUMU EIROVĪZIJAI NOVIRZĪT LATVIJAS SPORTAM

Beidzam dalību Eirovīzijā un novirzām finansējumu Latvijas sportam!

10'000
Jau parakstījuši 10'714

pirms 2 dienām ZIŅAHei! Tā kā esi jau parakstījis/-usi iniciatīvu "Finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam", tad paštuko – varbūt...

ATVAĻINĀJUMS JAUNĀS MĀMIŅAS ATBALSTA PERSONAI NEVIS TĒVAM

Lai desmit dienu papildus atvaļinājumu var izmantot jebkura 18. gadus sasniegusi persona, kuru jaunā māte ir norādījusi kā savu atbalsta personu pēcdzemdību periodā.

10'000
Jau parakstījuši 237
9'763
ATJAUNOT DZELZCEĻU RĪGA-REŅĢE-MAŽEIĶI

Par dzelzceļa Rīga-Reņģe-Mažeiķi atjaunošanu!

1'000
Jau parakstījuši 944
56
NOVĒRST BEDRES DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU PAGALMOS RĪGĀ

Grozot Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi", sakārtosim beidzot sevišķi daudzdzīvokļu māju pagalmus.

3'000
Jau parakstījuši 638
2'362