ATBILDĪGU PUBLISKO DISKUSIJU ARĪ INTERNETĀ

Ziņu portālu publikāciju komentēšanai ir jābūt pieejamai tikai identificējamām personām. Ja komentārs netiek identificēts, medijam ir jāuzņemas atbildība par to kā komentāra autoram.

10'000
Jau parakstījuši 122
9'878
IZDZĪVOŠANAS SACĪKSTES ARĪ LATVIJĀ

Atļaut rīkot izdzīvošanas sacīkstes ar standarta auto slēgtās, norebožotās trasēs ar vienkāršotiem noteikumiem ar organizatora un dalībnieku pašu atbildību, kā tas ir atļauts citās valstīs.

10'000
Jau parakstījuši 54
9'946
ERUDĪCIJAS SPĒLES UN VIKTORĪNAS ‒ CEĻŠ UZ GUDRĀKU NĀKOTNI

Aicinām grozīt normatīvos aktus, lai atzītu erudīcijas spēles un viktorīnas par tālākizglītību un ļautu dalībniekiem saņemt nodokļu atvieglojumus/atmaksas.

10'000
Jau parakstījuši 21
9'979
PAR SEPLP, LATVIJAS TELEVĪZIJAS, LATVIJAS RADIO, LSM.LV AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATBILSTĪBU!

EP priekšvēlēšanu debašu rīkošana agresorvalsts valodā Latvijas sabiedriskajos medijos laikā, kad Ukrainā norit asiņains, nežēlīgs karš, ir nepieņemami, ārpus likuma ietvara un veselā saprāta robežām.

10'000
Jau parakstījuši 944
9'056
IEVIEST NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU STARPTAUTISKO OPERĀCIJU VETERĀNU DIENU

Lai 23. aprīlis ‒ Svētā Jura svētku diena ‒ ir arī Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterānu diena!

10'000
Jau parakstījuši 152
9'848
VALSTS ATBALSTS DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU TEHNISKAJAI APSEKOŠANAI

Valsts atbalsts daudzdzīvokļu mājas tehniskās apsekošanas veikšanai, ja ēka ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam un tās kalpošanas termiņš ir beidzies vai beigsies tuvākajos piecos gados.

10'000
Jau parakstījuši 543
9'457
ZEME ZEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM JĀIZPĒRK VALSTIJ UN PAŠVALDĪBĀM UN JĀNODOD DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU ĪPAŠUMĀ

Zeme zem daudzdzīvokļu mājām jāizpērk valstij un pašvaldībām, kas savulaik ar t.s. zemes reformu pilsētās sagrozīja līdz absurdam visu likumdošanu šajā jomā, un jānodod dzīvokļu īpašnieku īpašumā.

10'000
Jau parakstījuši 1'830
8'170

pirms nedēļas ZIŅAAr šādu retorisku jautājumu iniciatīvas "Zeme zem daudzdzīvokļu mājām jāizpērk valstij un pašvaldībām un jānodod dzīvokļu...

VAIRĀK SABIEDRISKO PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU RAIDĪJUMU UKRAIŅU VALODĀ

Mazākumtautību sabiedrisko mediju redakcijām lielāku raidlaika daļu veidot ukraiņu valodā, attiecīgi samazinot ētera laiku krievu valodā.

10'000
Jau parakstījuši 71
9'929
IZBEIGT JŪRAS KRAUKĻU IZŠAUŠANU

Izbeigt jūras kraukļu izšaušanu!

10'000
Jau parakstījuši 161
9'839
PAR LATVIJAS VALSTS HIMNAS ATSKAŅOŠANU PILNĀ GARUMĀ

Cieņpilnu attieksmi pret visiem valsts simboliem. Pasākumos nedrīkst atskaņot tikai daļu Latvijas himnas.

10'000
Jau parakstījuši 148
9'852
SKOLĒNU IZGLĪTOŠANA PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU

Zināšanas par atkritumu šķirošanu – arī Dobeles Valsts ģimnāzijā!

100
Jau parakstījuši 78
22