Iniciatīva ir atbalstīta un tiek ieviesta!

Pārstāvis: Dundure LeilaPublicēta: 16. Jan (2023)

PAR GĀJĒJIEM UN VELOBRAUCĒJIEM ĒRTU UN DROŠU KALNCIEMA CEĻU JELGAVĀ VISĀ TĀ GARUMĀ!
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas valstspilsētas domē

300
805
Jau parakstījuši 805

Ar šo iniciatīvu vēlos panākt drošu satiksmes infrastruktūru gājējiem un velobraucējiem vienā no lielākajām Jelgavas valstspilsētas ielām – Kalnciema ceļā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai. Patlaban šajā posmā nav ierīkots ne gājēju, ne velosipēdu ceļš. Proti, iela ir paredzēta drošai lietošanai tikai autovadītājiem, lai gan Kalnciema ceļš ir nozīmīga, daudz apdzīvota pilsētas iela, kurā ikdienā ir regulāra un intensīva autotransporta, gājēju un velobraucēju satiksme. Tāpēc gājēji un velobraucēji pašlaik ir spiesti pa šo ielu pārvietoties, apdraudot savu veselību un arī dzīvību.

Ierosinu no Jelgavas valstspilsētas domes budžeta novirzīt finanšu līdzekļus, lai ierīkotu gājēju un velobraucēju ceļu, tāpat kā tas ir izdarīts Kalnciema ceļa posmā no pilsētas centra līdz krustojumam ar Loka maģistrāli.

Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi varēs ērti un droši ar kājām, velosipēdiem un citiem videi draudzīgiem pārvietošanās līdzekļiem nokļūt no pilsētas centra līdz pat vēsturiskajai Ozolpils teritorijai. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU LŪDZAM INICIATĪVU PARAKSTĪT JELGAVĀ DEKLARĒTAJIEM LATVIJAS PILSOŅIEM VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJIEM PAŠVALDĪBĀ.

Iniciatīvas jaunumi

Apstiprinātās iniciatīvas īstenošana Jelgavā izmaksās apmēram 1,9 miljonus eiro31. May (2023)

Tā vēstulē Jelgavas valstspilsētas domei ziņo pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība", kuru dome nozīmēja par atbildīgo kolektīvā iesnieguma "Par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu Jelgavā visā tā garumā!" prasības izvērtēšanai.

Iniciatīva domē tika iesniegta šā gada 19. janvārī. Februārī tā tika izskatīta valstspilsētas domē, klātesot tās autorei un argumentējot par izvirzītā risinājuma nepieciešamību. 17. maijā "Pilsētsaimniecība" atbildē domei vērtē, ka "izbūvējot gājēju ietvi, kas kalpotu arī velobraucējiem, viennozīmīgi uzlabotos satiksmes drošība šajā ielas posmā. Tikai nodalīta gājēju, velosipēdistu un autotransporta kustība ar attiecīgu ielas apgaismojumu garantē drošu satiksmes kustību vismazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velosipēdistiem. Uzlabotos iedzīvotāju mikromobilitātes iespējas pašvaldībā, un tas ir jautājums kas pie arvien pieaugošas autotransporta intensitātes nākotnē kļūst arvien aktuālāks ne tikai Jelgavā."

Aptuvenās izmaksas ietves izbūvei no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai sastāda 1 500 000 eiro. Aptuvenās projektēšanas izmaksas – 40 000 eiro. "Protams, reālās darbu izmaksas būtu zināmas tikai pēc pilnīgas būvprojekta izstrādes un atbilstošo iepirkumu procedūru veikšanas," norāda "Pilsētsaimniecība".

25. maijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sekojošo:

1. Atbalstīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi gājēju un velobraucēju ceļa ierīkošanai Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai.

2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, iekļaut Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā nepieciešamo finansējumu minētā būvprojekta izstrādei.

3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" veikt nepieciešamās darbības būvprojekta izstrādei un ne retāk kā reizi trijos mēnešos iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai aktuālo informāciju par kolektīvā iesnieguma virzību, kā arī informēt par tā virzību personu, kura pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.

Līdz ar to šis kolektīvais iesniegums ir uzskatāms par sekmīgu un ir ieviešanas procesā.

Jelgavnieku panāktā pārmaiņa šogad ir praktiski ceturtais sekmīgas pilsoņu iniciatīvas gadījums kopš Pašvaldību likuma stāšanās spēkā 1. janvārī.

Piebilde "praktiski" ir tāpēc, ka iniciatīva "Par drošāku vidi Vecumnieku vidusskolā" Bauskas pašvaldībā pārpratuma dēļ tika iesniegta ar nepietiekamu balsu skaitu, tāpēc nekvalificējās kā kolektīvais iesniegums. Pašvaldība tomēr apsolīja, ka ņem vērā iniciatīvas prasību par videokamerām Vecumnieku vidusskolā, un, atkarībā no finanšu pieejamības, iedzīvotāju prasība tiks īstenota vai nu šogad, vai nākamgad.

Pašvaldībās izskatīšanas procesā pašlaik ir vēl desmit ar ManaBalss.lv palīdzību tapušie, iedzīvotāju atbalstītie un iesniegtie kolektīvie iesniegumi.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas prasību Jelgavas dome virza uz risinājumu28. Mar (2023)

Iniciatīva par "Par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu Jelgavā visā tā garumā" ir izskatīta valstspilsētas domē, klātesot tās autorei un argumentējot par izvirzītā risinājuma nepieciešamību.

Tuvākajos trijos mēnešos domei no atbildīgās iestādes ir jāsaņem projekta aprēķins, kam paredzami sekotu iepirkums par nepieciešamajiem būvdarbiem uz Kalnciema ceļa. Labvēlīgu apstākļu rezultātā objekta izbūve varētu sākties 2024. gadā.

"Iniciatīva, kas paredzēta jaunajā Pašvaldību likumā, ir iedzīvotājiem nepieciešama. Par to liecina pirmais kolektīvais iesniegums – jelgavnieki ir aktīvi un vēlas dzīvot modernā, sakoptā un ērtā vidē. Iniciatīva par gājējiem un velobraucējiem ērtu un drošu Kalnciema ceļu, īsā laikā savācot nepieciešamo parakstu skaitu, rāda, ka problēma ir aktuāla," par valstspilsētā izskatīto pirmo kolektīvo iesniegumu pēc likuma stāšanās spēkā laikrakstā "Zemgales Ziņas" saka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

"Diemžēl šobrīd ES sturktūrfondi neparedz programmas līdzekļu piešķiršanai šādiem mērķiem, un arī pašvaldībai tagad nav iespējas aizņemties finanšu resursus. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas tiek prognozēts, ka valsts mainīs aizņemšanās iespējas pašvaldībām, paredzot labvēlīgākus nosacījumus ielu un ceļu sakārtošanai – remontdarbiem un rekonstrukcijai –, diemžēl paredzot līdzekļus dotācijas veidā no pašvaldības budžeta," turpina pašvaldības izpilddirektore.

"Neraugoties uz to, pirmās darbības ir veiktas. Saskaņā ar likumu, dome ir noteikusi atbildīgo – pašvaldības iestādi "Pilsētsaimniecība", kas izvērtēs esošo situāciju, veiks objekta projekta izstrādes ekonomiskos aprēķinus un trīs mēnešu laikā sniegs domei informāciju ar priekšlikumiem tālākai darbībai. Ja dome lems par objekta tehniskā projekta izstrādi, tad, iedalot nepieciešamos līdzekļus, tiks veikts iepirkums un izvēlēts uzņēmums, kas izstrādās tehniskā projekta dokumentāciju. Tā kā objekts ir sarežģīts – ar stāvām nogāzēm un šauru brauktuvi –, paredzams, ka projektēšana varētu ilgt līdz gadam. Tas nozīmē, ka labvēlīgu apstākļu rezultātā objekta izbūve varētu sākties 2024. gadā."

Laikraksts šai jelgavnieku iniciatīvai ir veltījis izvērstu publikāciju, kurā iniciatīvas autore Leila Dundure iezīmē iedzīvotāju satraucoši zemo pilsoniskās līdzdalības līmeni gan nacionālā mērogā, gan pašvaldībās. Piemēram, Jelgavā 2021. gada pašvaldību vēlēšanās piedalījās vien nepilni 30% balsstiesīgo iedzīvotāju.

"Taču jelgavnieku kolektīvais iesniegums par Kalnciema ceļā nepieciešamo veloceliņu parāda, ka iedzīvotāju "ziemas miegs" vēlēšanu laikā ir maldinošs, un situācijā, kad ir reāla iespēja lemt par ikdienā aktuālu jautājumu, cilvēks ir gatavs iesaistīties," vērtē "Zemgales Ziņu" redaktore Anita Kantāne.

"Turpmāk visā Latvijā iedzīvotāju demokrātijas muskulis tiks šādi trenēts, jo Pašvaldību likumā no 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pašvaldībām reaģēt uz kolektīvajiem iesniegumiem jeb iniciatīvām, ko parakstījuši 300 un vairāk pašvaldības iedzīvotāju, apspriežot jautājumu domes sēdē. Tas, protams, nenozīmē, ka visas iniciatīvas uzreiz iespējams īstenot, jo apstiprinātais likums nenāk komplektā ar Saeimas finansējumu. Taču tas ir ceļš uz to, lai pie vēlēšanu urnām atgrieztu vēlētāju."

Jāpiebilst, ka tāda ir arī organizācijas ManaBalss vīzija – ar Latvijas pilsoņu reāli un soli pa solim panāktiem grozījumiem un uzlabojumiem Saeimas un pašvaldību līmenī un, cerams, pakāpeniski arī valdības līmenī nostiprināt pilsonisko līdzdalību cilvēku prātos kā pašsaprotamu ikdienas paradumu.

Par kolektīvajiem iesniegumiem nepieciešamo parakstu skaitu norādām, ka pašvaldībās tas ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita un pašvaldības juridiskā statusa – no 100 līdz pat 2000. (Skat. likuma 56. pantu šeit.) Jelgavā kā valstspilsētā tas ir 300 parakstu.

Avots: Zemgales Ziņas; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS