Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Dundure LeilaPublicēta: pirms 21 dienām

PAR GĀJĒJIEM UN VELOBRAUCĒJIEM ĒRTU UN DROŠU KALNCIEMA CEĻU JELGAVĀ VISĀ TĀ GARUMĀ!
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas valstspilsētas domē

300
736
Jau parakstījuši 736

Ar šo iniciatīvu vēlos panākt drošu satiksmes infrastruktūru gājējiem un velobraucējiem vienā no lielākajām Jelgavas valstspilsētas ielām – Kalnciema ceļā posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai. Patlaban šajā posmā nav ierīkots ne gājēju, ne velosipēdu ceļš. Proti, iela ir paredzēta drošai lietošanai tikai autovadītājiem, lai gan Kalnciema ceļš ir nozīmīga, daudz apdzīvota pilsētas iela, kurā ikdienā ir regulāra un intensīva autotransporta, gājēju un velobraucēju satiksme. Tāpēc gājēji un velobraucēji pašlaik ir spiesti pa šo ielu pārvietoties, apdraudot savu veselību un arī dzīvību.

Ierosinu no Jelgavas valstspilsētas domes budžeta novirzīt finanšu līdzekļus, lai ierīkotu gājēju un velobraucēju ceļu, tāpat kā tas ir izdarīts Kalnciema ceļa posmā no pilsētas centra līdz krustojumam ar Loka maģistrāli.

Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi varēs ērti un droši ar kājām, velosipēdiem un citiem videi draudzīgiem pārvietošanās līdzekļiem nokļūt no pilsētas centra līdz pat vēsturiskajai Ozolpils teritorijai. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU LŪDZAM INICIATĪVU PARAKSTĪT JELGAVĀ DEKLARĒTAJIEM LATVIJAS PILSOŅIEM VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJIEM PAŠVALDĪBĀ.