Iniciatīva ir iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Reinis PozņaksPublicēta: 21. Sep (2020)

PAR VIENKĀRŠOTU MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NODOKĻU REŽĪMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
10'551
Jau parakstījuši 10'551

Patlaban valdības rosinātā nodokļu reforma paredz mikrouzņēmumu, autoratlīdzību un pašnodarbināto nodokļu režīma faktisku likvidāciju, paredzot, ka, saņemot jebkādus ieņēmumus, ir jāveic obligātās sociālās iemaksas no minimālās algas (šobrīd tas ir ~170 EUR). Tas tiek pamatots ar nepieciešamību sociāli aizsargāt dažādas sabiedrības grupas, kuras gūst ienākumus atvieglotajos nodokļu režīmos. Tāpat tiek minēts ka līdzīgas obligātās iemaksas tiek veiksmīgi piemērotas arī kaimiņvalstī Igaunijā. Tomēr Igaunijā ir arī vienkāršots mazā biznesa nodokļu režīms, kurā šādas iemaksas netiek piemērotas. Tajā tiek piemērotas divas fiksētas likmes atkarībā no gūto ienākumu apjoma. 20% ienākumiem līdz 25000 eiro gadā un 40% no ienākumiem, kuri pārsniedz šo summu. Nodokļi tiek iekasēti automātiski, atskaitot tos no bankas konta. Maksājumā ir ietverts ienākuma nodoklis, pensijas uzkrājums, atskaitījumi ģimeņu atbalsta programmai un veselības apdrošināšana. Tas neparedz apdrošināšanu pret bezdarbu, jo radošām personām un pašnodarbinātajiem ar neregulāriem ienākumiem to piemērot ir praktiski neiespējami. Ieviešot vien obligātās sociālās iemaksas un neradot taisnīgu bet vienkāršotu nodokļu režīmu mazajiem uzņēmējiem (tai skaitā autoratlīdzību saņēmējiem) ēnu ekonomika pieaugs un plānotie budžeta mērķi netiks sasniegti.

Tādēļ aicinām Saeimai izstrādāt vienkāršotu nodokļu režīmu radošām un pašnodarbinātām personām, ievērojot sekojošus pamatprincipus. 1) Fiksētas nodokļa likmes nosakot likmju pieauguma slieksni (20% ienākumiem līdz 20 000 eiro, 40% ienākumiem virs šī sliekšņa). 2) Automātisku nodokļa atskaitīšana no bankas konta (speciāls darījumu konts). 3) Atbrīvošana no grāmatvedības.

Šo principu ievērošana būtiski samazinās administratīvo slogu visām iesaistītajām pusēm. Mazie uzņēmēji netērēs naudu sarežģītai grāmatvedībai, savukārt valsts - to nomaksas kontrolei. Tāpat šāds modelis nodrošina taisnīgu un samērīgu mazo uzņēmēju dalību sociālās apdrošināšanas sistēmā, nodrošinot uzkrājumus pensijai un veselības apdrošināšanu, tomēr nepiedaloties bezdarba apdrošināšanā, jo šīs garantijas tiem nav iespējams izmantot.

Iniciatīvas jaunumi

Prasība par vienkāršotu nodokļu režīmu "mazajiem" nonāk Saeimā08. Sep (2021)

Gada laikā parakstītāju atbalstu savākušās iniciatīvas "Par vienkāršotu mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu" autors to 8. septembrī ir iesniedzis Saeimā.

Starplaikā ir notikušas zināmas izmaiņas, savā iesniegumā parlamentam norāda autors, un tās faktiski atbilst iniciatīvā izvirzītajiem priekšlikumiem. Viņš vērtē, ka divi no šiem priekšlikumiem ir jau pieņemti – nodokļu likmes aprēķins un atbrīvojums no grāmatvedības šā režīma izmantotājiem, kā arī norit darbs pie automātiskas nodokļu nomaksas.

Iesniedzējs tomēr lūdz ņemt vērā sabiedrības plašo atbalstu iniciatīvai un turpināt izstrādāt vienkāršotu nodokļu režīmu sevišķi radošām un pašnodarbinātām personām, ievērojot sekojošus pamatprincipus:
1) fiksētas nodokļa likmes, nosakot likmju pieauguma slieksni (20% ienākumiem līdz 20’000 eiro, 40% – ienākumiem virs šī sliekšņa);
2) automātisku nodokļa atskaitīšana no bankas konta (speciāls darījumu konts);
3) atbrīvošana no nesamērīgas grāmatvedības.

Līdz šim diskusijas par nodokļiem un to režīmiem ir noritējušas vien nodokļu likmju lieluma kontekstā. Taču politiskā līmenī diskusija par nodokļu administrēšanas mehānismiem kā būtisku nodokļu sistēmas sastāvdaļu, praktiski nav notikusi. Administrēšanas risinājumu politika attiecīgi ir pilnībā atstāta jau izpildvaras kompetencē.

Savā ziņojumā arī Starptautiskā sertificēto grāmatvežu asociācija (ACCA) norāda sekojošus būtiskus faktorus nodokļu sistēmā:

1. ekonomikas izaugsmi daudz vairāk ietekmē administratīva sloga mazināšana, nekā nodokļu likmju samazināšana;

2. nodokļu sistēmas sarežģītību nosaka sistēmas veidotāju izpratne par nodokļu sistēmas funkciju;

3. nodokļu administrēšanai jābūt vienkāršai. Par tās sarežģītību maksā visa sabiedrība kopumā.

Kolektīvā iesnieguma autora vērtējumā Latvijas situācija šo trīs ACCA uzstādīto faktoru kontekstā ir sekojoša.

1. Politiskajā līmenī, diskutējot par nodokļu sistēmu, praktiski netiek vērtēti un doti politiski uzstādījumi par nodokļu administrēšanu kā būtisku nodokļu sistēmas sastāvdaļu.

2. Tā rezultātā visa nodokļu administrēšanas politikas veidošana faktiski ir nodota izpildvaras un uzraugošo iestāžu – FM un VID – kompetencē, kuru izpratne par nodokļu administrēšanu reti kad sniedzas tālāk par "ēnu ekonomikas izskaušanu". Tas neizbēgami noved pie administratīvā sloga palielināšanas, ko visvairāk izjūt tieši mazais bizness.

3. Iznākumā mēs iegūstam nodokļu administrēšanas sistēmu, par kuru dārgi maksā visa sabiedrība. Gan valsts, uzturot milzīgu kontroles un uzraudzības iestādi, gan mazais bizness, tērējot nepamatoti lielus resursus nodokļu administrēšanai.

Tāpēc Saeimā iesniegtās iniciatīvas ieviešanai dzīvē ir paredzami liela sociālekonomiskā nozīme, spriež autors.

Proti, eksportspējīgie uzņēmumi nenoliedzami ir valsts ekonomikas muskuļi, ar kuriem valsts ekonomika konkurē globālajā ekonomikā. Taču šiem muskuļiem ir nepieciešama kvalitatīva asinsrite. Un šo asinsriti Latvijā nodrošina mazais bizness. Veselīga mazā biznesa vide savukārt nodrošina pakalpojumu pieejamību reģionos un ir būtisks priekšnoteikums gan sekmīgai reģionālajai demogrāfijai, gan sekmīgai remigrācijai.

Iesniedzēja vērtējumā iniciatīvas tālākā izskatīšana ir vēlama Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisijā. Jānorāda, ka tik niansēts lēmums gan eventuāli būtu pašas Saeimas ziņā, kad iniciatīvu reāli sāks izskatīt, sākot ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, uz kuras sēdi paredzami tiks uzaicināts arī iesnieguma autors.

Viņš iesniegumā raksta, ka nodokļu administrēšanas reformai mazajai uzņēmējdarbībai būtu jāietver sekojoši virzieni:
- atskaišu biežums un detalizācija;
- nodokļu nomaksas vienkāršībā un elastība.

Tā mērķis būtu padarīt nodokļu administrēšanu vienkāršu un saprotamu, nepieciešamo funkcionalitāti nodrošinot VID. Iznākumā mazā uzņēmējdarbība tiktu atbrīvota no nepieciešamības izmantot grāmatvedības ārpakalpojumus.

Avots: ManaBalss.lv

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Palīdzi Tevis atbalstītajām idejām nokļūt Saeimā vēl PIRMS vasaras brīvdienām!12. May (2021)

Tavs paraksts un dalīšanās ar iniciatīvām sociālajos tīklos palīdzēs sabiedrībā populārām idejām nonākt parlamenta dienaskārtībā PIRMS vasaras brīvdienām.

Ņemot vērā Saeimas darba un iniciatīvu izskatīšanas kārtību, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ziņo, ka jaunus ManaBalss autoru kolektīvos iesniegumus, lai tie politiskajā dienaskārtībā nonāktu vēl šajā vasarā, ir nepieciešams iesniegt jau maijā.

Pašlaik ievērojams sabiedrības atbalsts ir šādām iniciatīvām, kuras paredzami varētu pretendēt uz nokļūšanu Saeimā vēl šovasar:

Samaksā sodu par ceļu satiksmes pārkāpumu pirmajās 15 dienās, un maksā šo sodu divreiz mazāku;

Par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā;

Nepilsoņiem – tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās;

Par datu nesēju nodevas datu nesēju nodevas atcelšanu;

Par iespēju autovadītājiem salīdzināt OCTA cenas bez starpnieku līdzdalības un nepārmaksāt par OCTA;

Valsts un pašvaldību autotransportu aprīkot ar GPS izsekošanas ierīcēm;

Par minimālo mēnešalgu 630 eiro apmērā;

Apmaksāt bērniem zobārstniecību akūtos gadījumos;

Pandēmijas ierobežojumi – ieteikuma formā jeb iesim Zviedrijas ceļu Covicd-19 krīzes risinājumos;

Par bezmaksas sabiedrisko transportu 3. grupas invalīdiem;

Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330 EUR;

Par vienkāršotu mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu.

ManaBalss autoru iniciatīvas, kas Saeimā nonāk kā kolektīvie iesniegumi, tiek izskatīti mēneša laikā. To nosaka Saeimas kārtības rullis.

Zināms laiks paiet, kamēr iesniegtie paraksti pēc Saeimas Prezidija prasības tiek analizēti Pilsonības un migrācijas pārvaldes iedzīvotāju reģistrā. Kad ir iegūts apstiprinājums par leģitīmo parakstu skaitu – cik Latvijas pilsoņu vecumā no 16 gadiem ir parakstījuši attiecīgo iniciatīvu –, iesnieguma sākotnējā izskatīšana notiek Mandātu komisijā.

Šai sākotnējā izskatīšanā iniciatīvas autoram/-ei ir iespēja izklāstīt visu frakciju pārstāvjiem savu ideju, un vajadzības gadījumā vārds tiek dots arī autora un komisijas pieaicinātajiem ekspertiem. Iepazīstoties ar likumdošanas priekšlikuma ideju un tās kontekstu, pirmajā izskatīšanā Mandātu komisija dod savu vērtējumu par iesnieguma vēlamo turpmāko ceļu parlamentā, piemēram, kurai atbildīgajai komisijai tas tālāk būtu jāizskata.

Palīdzi Tevis atbalstītajām idejām nokļūt Saeimā vēl PIRMS vasaras brīvdienām! Dalies ar šo ierakstu sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Aizturēts patēriņš un investīcijas. Mēs esam sarāvušies.05. Oct (2020)

Pandēmijas izraisītās krīzes dēļ Latvijā ir par kaimiņvalstīm vairāk aizturēts patēriņš un investīcijas – tā intervijā Latvijas Radio norāda nesen par Latvijas Bankas padomes locekli ievēlētais Andris Vilks.

Viņa vērtējumā tas ir iepriekšējās krīzes gados radušās sevišķās piesardzības dēļ.

Tas ir "nosēdies mūsu atmiņās tik dziļi, ka tagad Latvijā ir dziļāka krīze nekā Lietuvā un Igaunijā," sacīja kādreizējais finanšu ministrs (2010-2014).

Komentējot valsts rīcību, lai atbalstītu uzņēmējus Covid-19 krīzē, A. Vilks vērtē, ka virziens ir pareizs, tomēr nav pareizi atbalsta apmēri. "Mēs redzējām Latvijas Bankas pēdējā pētījumā, ka Latvija ir salīdzinoši mazāku daļu no pieejamās naudas novirzījusi uzņēmējiem un iedzīvotājiem, pārvarot krīzes sekas. Varēja būt lielākas programmas, apjomi. Vismaz reiz divi to summu varētu pareizināt."

Piesardzība viņa vērtējumā līdz šim ir bijusi pārāk liela. "Mēs esam piesardzīgāki pret potenciālajiem tēriņiem. Mums liekas, ka kaut kur kaut ko noblēdīs vairāk."

Viņa skatījumā, lai Latvijai pilnībā atkoptos no pandēmijas izraisītā krituma, būs nepieciešami apmēram divi gadi.

Avots: LSM

Apsver savu atbalstu šīm Covid-19 krīzes risinājumu iniciatīvām!

Dalies sociālajos tīklos ar iniciatīvām, kuras atbalsti!

IEROBEŽOT PARĀDU PIEDZĪŠANU ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA LAIKĀ
VIENLĪDZĪGU ATBALSTU ARĪ PUBLISKAJĀ SEKTORĀ
VIENREIZĒJS MAKSĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM PATĒRIŅA UZTURĒŠANAI
PAR VIENLĪDZĪGU ATBALSTU VISIEM STUDĒJOŠAJIEM COVID-19 IETEKMĒ

Apsver savu atbalstu arī šīm ekonomikas un biznesa tēmu iniciatīvām!

PAR VIENKĀRŠOTU MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NODOKĻU REŽĪMU
PAR NODOKĻU IZMAIŅU ATLIKŠANU LĪDZ 2022. GADAM
PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBU, IEROBEŽOJOT PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTUS
ĻAUSIM MAZAJAM BIZNESAM IZAUGT
VIENKĀRŠOTA EDS MAZAJAM BIZNESAM, PAŠNODARBINĀTAJIEM UN IK
ATCELT IIN AVANSA MAKSĀJUMUS KOMERSANTIEM UN PAŠNODARBINĀTAJIEM

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS