Daudzbērnu vecāku agrāku pensionēšanos sāks izskatīt Saeimā 26. Apr (2023)

(Ziņa ir aktualizēta 10.05.2023. ar pēdējām četrām rindkopām.)

Saeima maija pirmajā pusē sāks izskatīt pilsoņu iniciatīvu, lai vecākiem, kuri ir izaudzinājuši vismaz trīs bērnus, noteiktu 62 gadu pensionēšanās vecumu.

Pēc iniciatīvas iesniegšanas Saeimā aprīļa vidū 10. maijā notiks kolektīvā iesnieguma "Daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos" sākotnējā izvērtēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Sēdē piedalīsies un par iniciatīvas aicinājumu argumentēs tās autore. Ar saviem komentāriem piedalīties uzaicināta ir arī Labklājības ministrija, Finanšu ministrija un biedrība "Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība".

Pati ideja gan nav jauna – jau iepriekš ir bijuši priekšlikumi par agrākas pensionēšanās iespējām daudzbērnu vecākiem, publikācijā par Saeimā iesniegto iniciatīvu vērtē NRA. Iniciatīvas autore Valentīna Strautmane norāda, ka priekšlikums par priekšlaicīgu pensionēšanos daudzbērnu ģimeņu vecākiem ir saistīts ar nepieciešamību uzlabot demogrāfiskos rādītājus valstī.

"Latvijā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, tostarp reproduktīvā vecumā esošo sieviešu skaits. Dzimstības koeficients ir ap 1,7 punktiem, kas ir krietni mazāk, lai notiktu pilnvērtīga paaudžu nomaiņa – tad tam būtu jāsasniedz 2,1–2,2 punkti. Latvijā tas pēdējo reizi bija novērojams astoņdesmito gadu beigās," viedokli pamato V. Strautmane. Viens no risinājumiem būtu palielināt daudzbērnu ģimeņu skaitu Latvijā, un tāpēc ir nepieciešama arī atbilstoša un daudzbērnu ģimeņu vecākiem labvēlīga pensiju politika.

Pašlaik pensionēšanās vecums ir 64 gadi un seši mēneši, bet no nākamā gada pensionēšanās vecums būs 65 gadi. Apdrošināšanas stāžam, lai saņemtu vecuma pensiju, ir jābūt vismaz 15 gadiem. Latvijā ir iespējams saņemt pensiju priekšlaikus – divus gadus pirms noteiktā pensionēšanās vecuma.

Pašlaik pensiju likums jau paredz dažus gadījumus, kad pensiju var pieprasīt agrāk, taču šos nosacījumus nevar nosaukt par pārāk labvēlīgiem daudzbērnu vecākiem, vērtē NRA. Jo pirmām kārtām ir nepieciešams pietiekami liels darba stāžs, un tas arī attiecas tikai uz tiem vecākiem, kuriem ir vismaz pieci bērni. Šādu ģimeņu Latvijā ir ļoti neliels īpatsvars.

Pensiju likums nosaka: bērna vecāks vai aizbildnis, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, var pieprasīt pensiju piecus gadus agrāk, ja laikā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, šis vecāks ir ne mazāk kā astoņus gadus aprūpējis piecus vai vairāk bērnu vai bērnu ar invaliditāti. Sievietēm, kuras ir izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnu vai bērnu ar invaliditāti, ir tiesības pieprasīt pensiju piecus gadus agrāk, ja darba stāžs nav mazāks par 20 gadiem.

Ziņas aktualizācija! Ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputātu vienbalsīgu lēmumu 10. maija sēdē ir nolemts par atbildīgo komisiju iniciatīvas izskatīšanai nozīmēt Sociālo un darba lietu komisiju, kā arī paralēli uzdot valdībai rast risinājumu sociāli taisnīgiem pensionēšanās noteikumiem daudzbērnu vecākiem. Sēdes laikā gan vairuma pieaicināto ekspertu, gan politiķu vērtējums nosvērās par labu argumentam, ka pašreizējā daudzbērnu vecāku, sevišķi sieviešu, pensionēšanās kārtība un noteikumi nav taisnīgi, un tas ir jālabo.

Šī iniciatīva ir jau 19. kolektīvais iesniegums, kas 14. Saeimā ir iekļauts politiskajā darba kārtībā ar platformas ManaBalss.lv starpniecību. Piecas no šīm iniciatīvām ir atstātas bez tālākas virzības jeb praktiski noraidītas, bet no pārējām vairums ir turpmākā izvērtēšanas procesā Saeimā un valdībā par to prasīto likumdošanas labojumu izveidi un ieviešanu.

Izņēmums ir nesen iesniegtā iniciatīva par auto obligāto tehnisko apskati reizi divos gados, kuras sākotnējā izskatīšana vēl nav notikusi. Vēl divas iniciatīvas pašlaik ir iesniegtas un atrodas parakstu analīzes stadijā Saeimas prezidijā, tāpēc oficiālajā darba kārtībā pagaidām neparādās. Tomēr arī to sākotnējā izskatīšana ir paredzama tuvākā mēneša laikā.

Tas nozīmē, ka jaunas pilsoņu iniciatīvas par likumdošanas grozījumiem Saeimas darba kārtībā nonāk biežāk nekā divas reizes mēnesī. Kopā ar jau likumdošanas procesā esošajām iepriekšējām iniciatīvām šo pilsoņu kolektīvo iesniegumu izskatīšana komisijās un valdībā attiecīgi ir daudz biežāka.

Avots: NRA; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!