Hospisa aprūpes likumdošanai Saeima un ministrija sola koordinētu darbu, lai pakalpojumu nodrošinātu plānotajā termiņā 15. Jun (2023)

Darba temps pie hospisa aprūpei nepieciešamās likumdošanas ir ļoti lēns, saziņā ar ManaBalss.lv komentē iniciatīvas pārstāve. Komisijas vadītāja savukārt skaidro situāciju un kopā ar Veselības ministriju apsola koordinētu procesu, lai iekļautos noteiktajā termiņā līdz gada beigām.

6. jūnijā notika Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā cita starpā bija paredzēts izskatīt arī grozījumus, kas nepieciešami valsts apmaksāta hospisa pakalpojuma ieviešanai. Šie grozījumi top un jaunā sistēma valstī tiek veidota pēc kolektīvā iesnieguma "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā" prasības. Iniciatīva tās publicēšanas laikā pagājušā gada nogalē nepieciešamo sabiedrības atbalstu savāca ļoti ātri, tā dodot skaidru signālu Saeimai par šīs problēmas aktuālumu.

Konkrētajā sēdē bija neliela diskusija un viedokļu noskaidrošana par paliatīvās aprūpes un hospisa definīciju, kas ir jāatrunā likumos, un tas, spriežot pēc visa, ir izdarīts.

Kolektīvā iesnieguma pārstāve sēdē pauda bažas, ka hospisa pakalpojuma ieviešanai nepieciešamie grozījumi Ārstniecības likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir sasaistīti ar citiem jautājumiem un grozījumiem šajos pašlaik atvērtajos likumos. Tāpēc izskatīšanas process, viņasprāt, ir lēns, un nav pārliecības, vai pakalpojumu varēs ieviest līdz plānotajam termiņam – nākamā gada 1. janvārim.

Jāņem vērā, ka tuvojas Saeimas darba vasaras pārtraukums, vēl ir jāizstrādā MK noteikumi un saistītu grozījumu pakotne citos likumos, kā arī jāparedz laiks pakalpojuma publiskajam iepirkumam, sēdē pauda ManaBalss.lv iniciatīvas un kolektīvā iesnieguma pārstāve.

Komisijas vadītāja Inga Bērziņa (JV) skaidro, ka "ar šo likumprojektu mums izveidojās ļoti neveiksmīga situācija – ka tas tika ielikts Saeimas sēdē, kas tika pārtraukta un atcelta divus mēnešus vai vairāk". Tomēr komisija ir sarunājusi, ka Veselības ministrija MK noteikumus izstrādā paralēli likuma grozījumu darbam Saeimā, un jau jūnijā būs šo noteikumu pirmā versija, kas būs pieejama arī Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem.

Sēdē klātesošā Veselības ministrijas (VM) pārstāve apliecināja, ka MK noteikumu versija jau ir izsūtīta.

Atbildot uz iesnieguma pārstāves paustajām bažām par iekļaušanos termiņā, VM norādīja, ka MK noteikumu izveide ir paralēla aktivitāte, un "likumprojekta virzība vai nevirzība, kā arī jauno MK noteikumu virzība būtiski neietekmē hospisa pakalpojuma sniedzēju atlasi un pakalpojuma uzsākšanu. Paralēli mēs virzām grozījumus arī citos normatīvajos aktos, kas ir MK noteikumi par obligātajām prasībām un medicīnisko dokumentāciju, lai pakalpojuma sniedzēji to jau laikus zinātu šīs prasības."

Kopumā – jā, valsts finansēta hospisa pakalpojuma ieviešanai nepieciešamais likumdošanas darbs tiešām ir ievilcies, tomēr parlamenta, valdības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koordinēta, mērķtiecīga sadarbība ļauj cerēt, ka gan nepieciešamā likumdošana un regulējumi, gan paredzamais publiskais iepirkums notiks laikus, un ļoti aktuālais pakalpojums Latvijā būs spēkā jau ar nākamā gada sākumu, kā tas ir plānots.

Iniciatīvas autoru vārdā – vēlreiz paldies ikvienam šīs iniciatīvas parakstītājam/-ai!

Interesentiem iesakām arī TVNET publikāciju – sarunu ar iniciatīvas pārstāvi un organizācijas Hospiss.LV valdes locekli, juristi Ilzi Zosuli.


Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!