Iniciatīva varētu piešķirt saturu deklaratīvajam lēmumam par Krieviju kā terorismu atbalstošu valsti 12. Jan (2023)

Vairāk nekā 13'000 parakstu guvušo iniciatīvu liegt prokremliski noskaņotiem cilvēkiem strādāt valsts un pašvaldību institūcijās trešdien, 11. janvārī, atbalstīja Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, rekomendējot to nākamajā Saeimas plenārsēdē nodot tālāk izskatīšanai četrās atbildīgajās komisijās.

Jau sākotnējā izskatīšanā aktualizējās negaidīts un visnotaļ konstruktīvs šīs iniciatīvas aspekts. Proti, kā akcentēja komisijas vadītājs Jānis Vucāns (ZZS), līdz ar iniciatīvas prasības iestrādāšanu likumdošanā reālu saturu iegūtu arī Saeimas līdz šim visai deklaratīvais lēmums par Krieviju kā terorismu atbalstošu valsti. Tam piekrita arī vairākums komisijas locekļu un klātesošie eksperti.

Par kolektīvā iesnieguma tālāko virzību nobalsoja vairākums komisijas locekļu, izņemot frakcijas "Stabilitātei!" divus deputātus (šeit ir pieeja sēdes audioierakstam).

LTV Ziņu dienests iesnieguma izskatīšanai ir veltījis izvērstu sižetu. Pievienojoties sižetā jau norādītajam, ar ko interesentiem iesakām iepazīties, ManaBalss.lv papildus secinājums pēc komisijas sēdes ir tieši par kolektīvo iesniegumu lomu un acīmredzamo funkcionalitāti likumdošanas procesā.

Arī jautājumā par prokremlisku cilvēku atrašanos valsts pārvaldes un publiskā sektora amatos ir eventuāli redzams, ka pilsoņu iniciatīva savelk vienkopus jau esošus, bet ne līdz galam efektīvus, likumdošanas un administratīvos risinājumus, veicinot to saslēgšanos fokusētai kādas problēmas novēršanai. Tāpēc ManaBalss.lv iniciatīvas, lietojot LV portāla formulējumu, noteikti nav fona troksnis.

Šis noteikti ir vēl arī akadēmiski pētāms un apzināms fenomens, bet līdzšinējā pieredze par to liecina. Piemēram, iniciatīvas par autiskā spektra traucējumu agrīnu diagnostiku, par melanomas ārstēšanas finansējumu, par krūts rekonstrukcijas pakalpojuma nodrošinājumu onkoloģijas pacientēm, kā arī par PET depozīta sistēmas izveidi un pilnveidi uzrāda tieši to. Šīs un vēl citas iniciatīvas ir savedušas kopā it kā jau esošos, tomēr neefektīvos vai nepietiekami efektīvos risinājumus un ar likumdošanas grozījumiem panākušas, ka sabiedrības intereses reāli tiek īstenotas dzīvē.

Konkrēti prokremliski un terorismu atbalstošu uzskatu vispār pieciešana vai nepieciešana valsts politiskajā un administratīvajā vadībā, protams, ir ne vien sabiedrības, bet jau valstisks jautājums. Tā izsvērta analīze un praktiskas īstenošanas sākums tagad paredzami būs četru Saeimas atbildīgo komisiju rokās. Saeimas plenārsēdes balsojums par iesnieguma tālāko gaitu paredzami notiks ceturtdien, 19. janvārī. Par to vēl ir jābūt Saeimas Prezidija lēmumam.


Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!