Jaunieši palīdz attīstīt pilsoniskās aktivitātes lietotni Varu.Daru 30. Nov (2023)

Attēlā: Varu.Daru atklāšanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 13. novembrī

Novembra vidū organizācija ManaBalss laida klajā mobilo lietotni jauniešiem Varu.Daru ar mērķi palīdzēt jauniešiem kļūt par aktīviem un sabiedriski politiskajos procesos piedalīties gataviem pilsoņiem. Kopš lietotnes publicēšanas brīža ir sasniegts jau gandrīz 500 lietotāju skaits, ir atzīmēti un aktīvi tiek lietoti vairāk nekā 2000 paradumi, un to skaits aktīvi turpina augt.

Lietotni ir izstrādājusi organizācija ManaBalss sadarbībā ar Latvijas skolām, kā arī ar Eiropas pilsoņu rīcības dienesta (ECAS), ASV vēstniecības Latvijā un Latvijas Finiera finansiālu atbalstu. Lietotnes izstrādē ir piedalījušies arī Ukrainas programmētāji un dizaineri.

ManaBalss aptaujātie jaunieši uzskata, ka lietotne ir vērtīgs palīgs ikdienas aktivitāšu definēšanā un sakārtošanā, kā arī paver iespējas izveidot jaunus paradumus un padarīt ikdienu produktīvāku. Viņiem nozīmīga ir arī atgādinājumu funkcija, kas saspringtajā ikdienā palīdz atcerēties, ka jāparūpējas par sevi, kā arī jāizdara kāds kopienai vai sabiedrībai nozīmīgs darbs.

Rīgas valsts 3. ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidents, 11. klases skolēns Markus Rozenbahs dalās iespaidos par Varu.Daru: “Es pats jau iepriekš biju balsojis par vairākām likumu izmaiņām Manabalss.lv. Uzskatu, ka šī lietotne ir interesants ceļš uz līdzdalības kultūru jauniešiem. Man patīk tas, ka var atzīmēt izpildītās aktivitātes; tas palīdz ikdienā”.

Visvairāk jauniešu atzīmētie paradumi lietotnē saistās ar izglītības jomu, kur atrodamas gan pavisam vienkāršas aktivitātes, piemēram, savlaicīga ierašanās skolā, gan arī dažādi ētiskas dabas jautājumi, piemēram, cieņas izrādīšana pret skolotājiem un klasesbiedriem, gan arī dažādu jaunu prasmju apgūšana un redzesloka paplašināšana, meklējot informāciju par finanšu jomu, interesējoties par mākslu, politiskajiem procesiem un tamlīdzīgi.

Skolēni arī atzinīgi novērtējuši lietotnes izstrādātāju vēlmi radīt produktu, kas paredzēts tieši viņiem un līdz ar to – arī aktīvu mērķa grupas iesaisti lietotnes radīšanas un uzlabošanas procesā. Lietotnes testētāju vidū bija 32 skolēni no trijām Latvijas skolām, kas sniedza būtisku ieguldījumu gan lietotnes esošās versijas pilnveidošanā, gan arī jaunu funkciju radīšanā.

ManaBalss vadītājs Imants Breidaks sola, ka, balstoties uz skolēnu ieteikumiem, nākamajā lietotnes versijā varētu piedāvāt skolēnu pašizveidotas aktivitātes un paradumus, kolektīvās aktivitātes, ko var veikt kopā ar draugiem un skolasbiedriem – kopīgu projekta vai ideju īstenošanai, talkām, kā arī integrēt iespēju saslēgties ar ārējiem servisiem, piemēram, kvalitatīva mediju satura iegādei. Vēl ir plānota iespēja pārslēgties no tumšā uz gaišo lietotnes režīmu, kā arī uzrakstīt refleksiju pēc aktivitātes pabeigšanas, ko varētu redzēt arī citi lietotāji. Izstrādātājiem ir virkne ideju, kas varētu šo lietotni padarīt par neatņemamu skolēnu ikdienas sastāvdaļu nākotnē, kas pakāpeniski veidos viņos pilsonisko apziņu, sākotnēji pievēršot uzmanību sev un savai videi un nonākot līdz kopienas un visas sabiedrības interesēm.

Varu.Daru ir mobilā lietotne, kas paredzēta jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Tās saturs ir veidots sadarbībā ar Latvijas skolām, pielāgojot to Skola2030 un Starptautiskā Bakalaurāta izglītības programmām. Lietotnes galvenais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu jauniešu vidū un tādu ikdienas paradumu iedzīvināšanu ikdienā, kas viņiem palīdzētu kļūt par aktīviem un sabiedriski politiskajos procesos piedalīties gataviem pilsoņiem, attīstīt spēju pieņemt gudrus un pamatotus lēmumus un spēt piedalīties un sniegt ieguldījumu kulturāli daudzveidīgas demokrātiskas sabiedrības attīstībā.

Lietotni Varu.Daru skolēni un ikviens interesents var lejupielādēt viedtālrunī no Google Play vai App Store. Lietotne piedāvā saskarni ar kalendāru, kā arī aktivitāšu kategorijas, sadalītas pa jomām. Piemēram, gatavošanās dienai, sociālā komunikācija, kopienas un sociālais aktīvisms, personiskā izaugsme, finanšu pratība u.c.

Lietotnē ir virkne projekta izstrādātāju piedāvātu aktivitāšu, kuras atzīmēt kā sev aktuālas un ar tām darboties. Ieskatam – dažas no piedāvātajām aktivitātēm: "Regulāri rūpējies par savu mājdzīvnieku", "Lasi grāmatu 15–30 minūtes", "Ievēro satiksmes noteikumus", "Veido iekrājumus", "Pastāsti kādam, ko šodien izlasīji un uzzināji", "Papildini ar jaunu informāciju vienu rakstu Vikipēdijā",  "Ziņo par botiem un troļļiem sociālajos tīklos", "Izlasi nodaļu no Satversmes", "Pastaigājies 15 minūtes svaigā gaisā",  "Noskaties "Panorāmu" vai kādu citu ziņu raidījumu".

Lietotnē ir redzams arī atzīmēto un izpildīto uzdevumu skaits, kā arī progresa ziņojums. Ir arī pieejama atkārtošanas un atgādinājumi, kas kalpo par pamudinājumu un ir iedarbīgs palīgs aktivitāšu pārvēršanai par ikdienas ieradumiem.

Lietotnes koncepciju ir izstrādājusi organizācija ManaBalss.

Tehniskais izpildījums – SIA Stratex.

Saturiskais atbalsts un partneri: Rīgas 3. ģimnāzija, Iecavas vidusskola, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, biedrība "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai".

Finansiālais atbalsts: ASV vēstniecība Latvijā, Eiropas pilsoņu rīcības dienests (The European Citizen Action Service (ECAS)), Latvijas Finieris.

Projekts tapis ar Eiropas pilsoņu rīcības dienesta (ECAS) finansējumu programmas EURECA 2023 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Šeit izteiktie viedokļi un komentāri ir autoru intelektuālais īpašums, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai ECAS viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne ECAS nav par tiem atbildīgi.
Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 68 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!