Korupcija, vārga ekonomika un vāja pilsoniskā sabiedrība – kāds tam sakars ar pašvaldību atvērtajiem datiem? 29. Oct (2021)

Datu pieejamība interešu konfliktu, korupcijas un karteļu atklāšanai tradicionāli ir mediju uzmanības fokusā. Tomēr tā ir vien daļa no ļoti izvērsta nepieciešamību un potenciālo ieguvumu kartējuma saistībā tieši ar pašvaldību atvērtajiem datiem.

Šāds secinājums izriet no organizācijas ManaBalss intervijām ar virkni sabiedrības interešu pārstāvju un šonedēļ notikušā iesaistīto pušu pasākuma "Kas pašvaldībai vēderā? Atvērtie dati pašvaldībās pilsoniskajai līdzdalībai".

Sabiedrības interešu "sargsuņu" loma ir mediju klasika. Tomēr tā ir vien daļa no leģitīmas pilsoniskās intereses un sabiedriskā labuma, kas ir gūstams no pārdomātas un mērķtiecīgas atvērto datu politikas un prakses pašvaldībās.

Pašu vietvaru ieguvums no mērķtiecīgi apkopotiem datiem būtu iespēja tieši datos, nevis uzskatos un minējumos, balstīt pieņemamos lēmumus. Ideālā gadījumā jau sākotnējā lēmuma pieņemšanas procesā par apspriežamo problēmjautājumu būtu jāprasa saistīto "datu kartīte". Ja tādas nav un lēmums ir jāpieņem, balstoties viedokļos, tad acīmredzot šādi dati turpmāk ir apkopojami.

Argumentēti, datos izsekojami un attiecīgi komunicēti pašvaldību lēmumi un rīcībpolitika pakāpeniski nostiprinātu arī sabiedrības uzticību savai vietvarai. Cita starpā tas savukārt veicinātu arī iedzīvotāju atvērtību sadarbībai un fokusētai, konstruktīvai pilsoniskajai līdzdalībai.

Patlaban pašvaldību dati ļoti bieži ir haotiski, tie tiek apkopoti ar ne sevišķi labu lietderīguma argumentāciju, ir nekonsekventi. Standartu trūkuma dēļ tie bieži nav arī savstarpēji savietojami, piemēram, lai savstarpēji salīdzinātu pašvaldību rādītājus.

Daļa no pašvaldību datu pieejamības vispār un to atvērtības problēmām ir amatpersonu bailīgums un institūciju darbības rutīna. Kā pasākumā norādīja Squalio Group vadītājs Sandis Kolomenskis, pat šķietami triviāli dati par sauso tualešu īpatsvaru pašvaldībā ir nozīmīgs kritērijs ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un pašvaldību ekonomiskās attīstības plānošanā.

Izvērstāk ar secinājumiem par pašvaldību atvērto datu situāciju, sabiedrības pieprasījumu pēc tiem, datu atvēršanas izaicinājumiem un rekomendētajiem risinājumiem lasi ziņojumā "Atvērtie dati pašvaldībās pilsoniskajai līdzdalībai: Situācijas raksturojums ar rekomendācijām"!

Attiecīgā publikācija ir veidota kā daļa no organizācijas ManaBalss īstenotā projekta "Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā", kas tiek īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējuma programmas atbalstu NVO sadarbībai Baltijas jūras reģionā.

_______________________________________

Apsver savu atbalstu iniciatīvām par pašvaldību tēmu!

Atveram pašvaldības!

Valsts un pašvaldību autotransportu aprīkot ar GSM GPS izsekošanas ierīcēm

Par trīslīmeņu pašvaldībām

Tiesības vēlēt pašvaldību domes no 16 gadu vecuma

Par pietiekamu finansējumu pašvaldībām atkarību prevencijas programmu īstenošanai

Par uzņēmējdarbības attīstību, ierobežojot pašvaldības deputātus

Ārvalstu studentiem draudzīgas valsts un pašvaldības iestādes

Ar diviem pietiks! Par 2 termiņu limitu pašvaldību priekšsēdētājiem


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.