Mazu bērnu nākotnes veselības atbalstam ir jāsākas jau šodien 24. Feb (2023)

Lai palīdzētu bērnam izaugt veselam un laimīgam, ir jāsāk ar pirmsākumu, ar prevenciju – sniedzot ģimenēm ar bērniem savlaicīgu atbalstu, kamēr bērns vēl ir pavisam mazs.

Iniciatīvas "Atbalsta sistēmas un pakalpojumu izveide bērniem agrīnā vecumā" autore akcentē, ka Latvijā, atšķirībā no attīstītajām Eiropas un pasaules valstīm, vēl aizvien nav izstrādāta vienota nacionālā līmeņa sistēma, kā koordinēti sniegt palīdzību bērniem un viņu vecākiem sarežģītās ar bērnu attīstības grūtībām saistītās situācijās.

Plaši pazīstamā portāla "Mammām un tētiem" vadītājas Ingas Akmentiņas-Smildziņas mērķis, izveidojot šo iniciatīvu, ir mudināt politiķus beidzot izveidot sistēmu mazu bērnu nākotnes veselības atbalstam.

Sabiedrībā tik daudz dzirdam par pusaudžu depresiju un viņu slikto psihoemocionālo stāvokli, vienaudžu pāridarījumiem skolā jeb mobingu, par vardarbību ģimenē, par vēlīni diagnosticētiem traucējumiem, piemēram, autiskā spektra traucējumiem u.c. ar bērnu labbūtību saistītām problēmām, argumentējot par šādas iniciatīvas nepieciešamību, publikācijā raksta I. Akmentiņa-Smildziņa. Tiek jautāts: ko darīt? Kā šajās problēmās palīdzēt? Bet jāsāk ar pirmsākumu, prevenciju – sniedzot ģimenēm ar bērniem savlaicīgu atbalstu. Kamēr bērns vēl pavisam mazs.

Nepieciešamā sistēma risinātu plaša mēroga problēmas Latvijā, piemēram:

1. samazinātos vardarbības un vienaudžu pāridarījumu gadījumu skaits skolās, jo būtu nodrošināts agrīns atbalsts bērniem ar uzvedības grūtībām;

2. samazinātos nepilngadīgo likumpārkāpēju skaits;

3. nākotnē vairāk bērnu ar speciālām vajadzībām turpinātu izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas, jo būtu nodrošināts:
- agrīns atbalsts bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vai aizdomām par to,
- agrīns atbalsts bērniem par uzvedības grūtībām,
- agrīns atbalsts bērniem ar mācīšanās vai valodas grūtībām;

4. samazinātos nepilngadīgo skaits ar depresiju un pašnāvības mēģinājumi, jo būtu nodrošināts agrīns atbalsts bērniem ar trauksmi, distresu, atbalsts traumatisku dzīves notikumu gadījumā;

5. samazinātos vardarbība ģimenēs, bērnu pamešana novārtā, gadījumu skaitu, kad bērni tiek izņemti no bioloģiskās ģimenes, jo tiktu nodrošināts mērķtiecīgs darbs ar:
- grūtniecēm, kurām ir depresija vai vielu atkarības,
- gadījumiem, kad ir vāja vecāku-bērnu emocionālā piesaiste,
- vecāku prasmēm, īpaši jaunām mātēm un tām kuras augušas institūcijā.

Lai veicinātu politisko atbalstu agrīnās preventīvās atbalsta sistēmas izveidei bērniem, Pārresoru koordinācijas centrs pērnā gada nogalē rīkoja konferenci "Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide". Attiecīgi politiskās aktualitātes līmenī šī problēma tiek uzturēta. Tomēr, lai konkrētas rīcībpolitikas veidošanas mehānismu tiešām iekustinātu, reizēm ir nepieciešama attiecīga iniciatīva un tajā balstīts kolektīvais iesniegums Saeimai.

Tā tas bija, piemēram, ar iniciatīvu "Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem". Tā Saeimas atbildīgās komisijas vadībā beidzot, proti, pēc gadu gadiem, saveda kopā vienā lemt spējīgā komandā ekspertus, profesionāļus, politiķus, amatpersonas un pilsonisko sabiedrību, lai attiecīgā problēma, kas jau ilgstoši nevienam nebija nekāds noslēpums, tiešām reāli tiktu atrisināta.

Ļoti iespējams, ka ar agrīnā atbalsta sistēmas izveidi bērniem ir tāpat. Tāpēc – ja Tu atbalsti iniciatīvu "Atbalsta sistēmas un pakalpojumu izveide bērniem agrīnā vecumā", tad ne vien paraksti to pats, bet arī dalies ar to sociālajos tīklos!

Avots: portāls "Mammām un tētiem"; Pārresoru koordinācijas centrs; organizācija ManaBalss

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!