Noturība sniedz rezultātus mums pašiem un palīdz Ukrainai 29. Dec (2022)

Sabiedrības digitālā līdzdalība 2022. gadā ir noturīgi efektīva – astoņas Latvijas pilsoņu iniciatīvas ir kļuvušas par valsts līmeņa likumiem un regulējumiem.

Tiesa, tās visas ir iepriekšējo gadu politikas veidošanas iestrādes, kuru laiks dažādu iemeslu dēļ ir pienācis tieši 2022. gadā. Šai sakarā jāņem vērā, ka dažām labām idejām patīk stiept gumiju, kā esam norādījuši iepriekš. Tāpēc Tava noturīga pilsoniskā aktivitāte un arī atbalsts organizācijas ManaBalss darbam ir ļoti svarīgs.

Jaunajā 2023. gadā pēc pilsoņu iniciatīvām Saeimas darba kārtībā jau ir iekļauta virkne jautājumu plašā spektrā, sākot ar ļoti aktuālo hospisa aprūpes nodrošinājumu un krīzes finansējuma atrašanu ugunsdzēsēju posteņu tīkla saglabāšanai. To var redzēt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā visai izvērstās kolektīvo iesniegumu tabulas apakšdaļā.

ManaBalss.lv kopienas balsojumu un iniciatīvu tēmu dinamika 2022. gadā uzrāda izteiktu Latvijas sabiedrības fokusēšanos pirmām kārtām pret Krievijas agresiju un kara noziegumiem Ukrainā un arī par Latvijas nacionālās drošības un vienotības nostiprināšanu. Virkne jauno un arī no iepriekšējiem gadiem aktualizēto iniciatīvu ir tieši par to.

Gandrīz vai neticamā kārtā 2022. gadā sekmīgi tika aktualizēta iniciatīva par tā sauktā Uzvaras pieminekļa demontāžu Pārdaugavā. Vēl marta beigās, kad bija jau pilnīgi skaidrs, ka pretēji starptautiskajām tiesībām Krievija ir ne vien iebrukusi Ukrainā, bet arī pastrādā tur kara noziegumus, šā pieminekļa demontāža Saeimā tika uzskatīta par praktiski neiespējamu. Vien pāris mēnešus vēlāk tomēr jau bija pieņemts likuma grozījums tieši par to – par pieminekļa demontāžu, kam sekoja likumdošana arī par padomju okupācijas pieminekļu demontāžu visā Latvijā un par sovjetizācijas seku aptverošu novēršanu. Šis ir viens no piemēriem, kad iniciatīvas autora noturība un pacietība rezultējas ar panākumiem, izmantojot to, ko politikas zinātnieki sauc par iespēju logu.

Gan 2022. gadā iesniegto iniciatīvu tēmas, gan daudzie tūkstoši to parakstītāju liecina par Latvijas sabiedrības mērķtiecību uzmanību un noturīgu atbalstu Ukrainas tautas uzvarai pār Krievijas veikto agresiju. Noturība un neatlaidība acīmredzami ir tas, kas no mums un no starptautiskās sabiedrības vispār šai ziņā pašlaik tiek sagaidīts.

ManaBalss.lv iniciatīvu sakarā acīmredzami ir spēkā tie paši sekmīguma priekšnoteikumi, kas demokrātiskai sabiedrībai kopumā. Ne sasteigti, tomēr savlaikus reaģēt uz manīgo vidi un notikumu gaitu. Tad – uzstādīt iespējami konkrētu mērķi un noturīgi uz to virzīties. Ne ar pārvarīgu entuziasmu, kas Tevi agrāk vai vēlāk, bet paredzami izdedzinās; un tas nav labi ne Tev, ne kādam citam. Ne ar cinisku dalījumu "mēs pret viņiem" vai "es viņiem parādīšu" u.tml. Ber ar noturību, ar zināmu pazemību un veselīgu paškritiku un noteikti – ar atvērtību mainīgumam. Rīt var notiks tas, kas šodien šķiet nereāli.

Ar muzikālu sveicienu no sekmīgās iniciatīvas "Atjaunosim operetes teātri Latvijā!" autoriem organizācijas ManaBalss komanda vēl sekmes un veselību jaunajā 2023. gadā ManaBalss.lv kopienai un mūsu daudzajiem draugiem un atbalstītājiem.

Paldies medijiem, ka iniciatīvu autori un tēmas noturīgi ir jūsu intereses fokusā!

Paldies politiķiem 13. Saeimā par atsaucību un jaunās 14. Saeimas politiķiem – par sākotnējo atvērtību, sākot strādāt ar pilsoņu kolektīvajiem iesniegumiem. To ir un būs daudz!

Paldies amatpersonām ministrijās un ministriju padotības iestādēs par atvērtību, atsaucību un laikus pievērstu uzmanību iniciatīvu aktualizētajām tēmām. Jūs darāt krietnu darbu!

Paldies ekspertiem visdažādākajās jomās un jautājumos! Jūsu atsaucība un brīvprātīgais darbs ir ļoti svarīgs, lai pilsoniskā līdzdalība ar ManaBalss.lv iniciatīvām būtu iespējami kvalitatīva un efektīva.

Paldies ziedotājiem – katram no jums, kas, balsojot par kādu iniciatīvu, ir atbalstījis arī mūsu darbu! Pateicoties jums – jā, pateicoties tieši Tev! – ManaBalss.lv platforma noturīgi ir gan tik efektīva, gan arī politiskajā un tēmu ziņā neitrāla. Argumentētas, leģitīmas likumdošanas un rīcībpolitikas idejas šeit gūst savu balsi un ietekmi, un mūsu komanda tam palīdz.

Paldies sponsoriem – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā, a/s Latvijas finieris un a/s Karavela – par finansējumu, kas 2022. gadā ļāva īstenot vēlēšanu kalkulatoru pirms 14. Saeimas vēlēšanām! Kopā ar TVNET tas deva datos balstītu motivāciju vairāk nekā 50'000 cilvēku izdarīt savu izvēli nesenajās vēlēšanās.

Ikdienā balsošanas iespēja par tiem pašiem likumprojektiem, kurus izskata Saeima, un novērot savu uzskatu sakritību ar politiķiem iespējams mūsu veidotajā Open2Vote platformā.
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!