Par tiesībām ikvienam brīvi paust savu politisko gribu 21. Sep (2021)

Ar divu ManaBalss.lv iniciatīvu starpniecību sabiedrības diskusija par individuālo brīvību un tiesību samērīgumu no vienas puses ir ieguvusi zināmu līdzsvaru. Tomēr no otras puses ir redzama arī spēcīga nošķiršanās divās grupās – vakcinācijas aizstāvjos un pretiniekos.

Šī otrā iezīme ir redzama sociālajos tīkos, kur diskusijas karstumā jau izskan personīgi apvainojumi un aicinājumi uz "raganu medībām". Tāpēc ManaBalss.lv komanda aicina sevišķi sociālajos tīklos gan ievērot pieklājību, gan turēt prātā mūsu kopējo mērķi – izsvērtu un konstruktīvu rīcības politiku, lai šos "kovida laikus" izdzīvotu un izietu no tiem kā stiprāka sabiedrība.

Pagaidām ir tā, ka nokaitētā diskusija sociālajos tīklos ir pasteidzinājusi jau ieplānoto pārmaiņu ManaBalss.lv platformā – vairs nav publiski redzami iniciatīvu parakstītāju vārdi.

Līdz šim platformas dalībnieki savos profilos varēja atzīmēt iespēju sadaļā "Anonimitāte", lai pēc iniciatīvas parakstīšanas vārds publiski neparādītos. Tiem ManaBalss.lv kopienas dalībniekiem, kuri šo iespēju neatzīmēja, viņu vārdi bija publiski redzami zem parakstītajām iniciatīvām.

Šī prakse bija kopš platformas paša sākuma 2011. gadā, un tai bija divi iemesli. Pirmkārt, lai sabiedrībai šādi apstiprinātu, ka iniciatīvas paraksta tiešām īsti cilvēki un ka parakstīšanās sistēmai var uzticēties. Otrkārt, lai sabiedrībā veidotu atklātības kultūru – ka man par savu balsi nav ne jābaidās, ne jākautrējas.

Nostiprinoties pilsoņu kolektīvo iesniegumu sistēmai, iniciatīvu parakstītāju vārdu atklātuma iespēja ir zaudējusi aktualitāti, tāpēc pārtraukt tos uzrādīt bija mūsu plānos jebkurā gadījumā. Un ap vakcinācijas tēmas iniciatīvām virmojošās kaislības šo lēmumu ir pasteidzinājušas.

Vai tas norāda uz polarizētu diskusiju un uz problēmām sabiedrības savstarpējās saziņas kultūrā? – Jā, lielā mērā.

Vai tas liecina par neglābjami sašķeltu publiskās diskusijas telpu? – Nē, nekādā ziņā ne. ManaBalss.lv platformas desmit gados pēc Latvijas pilsoņu iniciatīvām ir veikti jau 45 likumu grozījumi, ieskaitot Satversmi. Šis ir pasaulē unikāli augsts sabiedrības digitālās līdzdalības rādītājs.

Tas ir pamats paļāvībai, ka Latvijas sabiedrības, parlamenta un valdības starpā ir pat ļoti iespējama sadarbība politisko lēmumu pieņemšanas procesos. Turklāt šī sadarbība ne vien ar ManaBalss.lv, bet arī citu mūsu izstrādāto līdzdalības rīku palīdzību kļūst aizvien dziļāka, konstruktīvāka un efektīvāka.

Mēs ceram, ka tā būs arī saistībā ar Covid-19 regulējumiem.

Pašlaik Saeimā jau tiek izskatīta prasība par vakcinācijas brīvprātīguma principa saglabāšanu. Līdz ar sākotnējam iesniegumam klāt nākušajiem parakstiem iniciatīvas autors to parlamentā ir iesniedzis arī atkārtoti, tā uzsverot sabiedrības ievērojamas daļas noturīgo interesi, lai vakcinācija paliktu tikai un vienīgi personiskā lēmuma jautājums.

Savukārt iniciatīva "Neattaisnoti nevakcinētajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsedz pašiem" ir publicēta pēc konsultācijām ar vairākiem ekspertiem. Izvērstāk par to jau ziņojām šai rakstā pēc iniciatīvas publicēšanas.

Uzsvars šajās konsultācijās bija uz konstitucionālajām tiesībām, sevišķi uz Satversmē atrunāto veselības aizsardzību un medicīniskās palīdzības minimumu, kā arī uz pacientu tiesībām. Vairāku dienu laikā, sazinoties ar ekspertiem, ManaBalss.lv guva pārliecību par attiecīgā iniciatīvas priekšlikuma atbilstīgumu platformas kvalitātes kritērijiem un par šādas eventuālas politiskās diskusijas leģitīmumu.

Summējot – ManaBalss.lv ir politiski un tematiski neitrāla platforma argumentējami leģitīmu likumdošanas ideju virzīšanai. Mēs esam "mana balss" katrai šādai idejai. Un mēs aicinām mūsu platformas kopienu un ikvienu būt vismaz kulturāliem un pēc iespējas arī konstruktīviem, pat ja viedokļi acīmredzami saduras. Mēs esam spēcīga sabiedrība un lieliska valsts. Darīsim Latviju kopā vēl labāku!


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.