Personām ar kustību traucējumiem pacēlāja vai pandusa ierīkošana paredzami būs pieejamāka 28. Jun (2021)

Saeimas Valsts pārvaldes komisija ir atbalstījusi grozījumus efektīvākai vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Līdz ar to paredzami un daļēji ir atrisināts arī iniciatīvas "Par pieejamu Rīgu personām ar kustību traucējumiem" uzstādītais problēmjautājums – ka cilvēkam ar kustību traucējumiem ir jāsavāc visu savu kaimiņu piekrišana pacēlāja ierīkošanai kāpņu telpā. "Personas rīcības brīvība nav kaimiņiem izlemjams jautājums," argumentē pirms gada publicētās iniciatīvas autore.

Šo jautājumu gan ir atrisinājusi Saeima, nevis Rīgas dome, kurai tas tika adresēts. Šis ir viens no gadījumiem, kad parlamenta vai valdības līmenī atrisina problēmas, kuras novērst ManaBalss.lv autori ir prasījuši pašvaldībām.

Komisijas atbalstītie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā galīgajā lasījumā vēl ir jāapstiprina Saeimai plenārsēdē.

Grozījumi paredz atvieglotākus nosacījumus vides pieejamības nodrošināšanai pie dzīvojamām mājām personām ar invaliditāti, tostarp uzbrauktuves vai pacēlāja ierīkošanai.

Lai varētu ierīkot uzbrauktuvi vai pacēlāju, personai vairs nevajadzēs visu mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Ar grozījumiem paredzēts, ka pārējie dzīvokļu īpašnieki būs tikai jāinformē par ieceri uzstādīt un ierīkot nepieciešamās iekārtas.

Likumprojekts noteic, ka turpmāk dzīvokļa īpašnieks bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas kāpņu telpā varēs uzstādīt pacēlāju vai pie mājas ieejas ierīkot uzbrauktuvi. Tāpat saskaņošana nebūs nepieciešama, ja uzbrauktuvi plānots ierīkot pie dzīvokļa, kam pie mājas ir atsevišķa ieeja.

Iekārtas varēs uzstādīt, ievērojot visas būvniecības prasības. Bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem varēs veikt arī citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošas daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību, paredz likumprojekts.

Patlaban, lai pieņemtu šādus lēmumus, nepieciešams, lai par to nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Likumprojekta autori anotācijā norādījuši, ka personām ar invaliditāti nepieciešamo parakstu skaitu bieži vien ir neiespējami savākt, jo pašiem ir apgrūtinoši klātienē apmeklēt pārējos dzīvokļu īpašniekus.

Tāpat autori norādījuši, ka atbalstu, piemēram, mājas ieejas pārbūvei, vairumā gadījumu nav iespējams iegūt, jo dzīvojamajos namos liela daļa iedzīvotāju nav sasniedzami vai arī dzīvo ārzemēs. Vairākas pašvaldības jau nodrošina atbalstu dzīvojamo telpu pielāgošanā, taču šajā procesā joprojām pastāv daudz birokrātisku šķēršļu, teikts grozījumu anotācijā.

Komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga (S) saziņā ar ManaBalss.lv norāda, ka par konkrēto iniciatīvu nav bijusi lietas kursā. "Tomēr to, ka šī iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, kas aktīvi sekoja arī komisijas darbam, šaubu nebija,” raksta deputāte.

Jānorāda, ka neilgi pēc iniciatīvas izveides – 2020.gada 29.septembrī – Tiesībsarga birojs nosūtīja Saeimai vēstuli "Par vides pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti un normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību", kurā aicināja Saeimu līdz veikt grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, un tas nu ir noticis.

"Ļoti ceru, ka tas kaut nedaudz atvieglos ikdienu šiem cilvēkiem," saziņā ar ManaBalss.lv raksta I. Goldberga.

Tāpat jānorāda, ka pieņemtie grozījumi risina vien pusi no iniciatīvas uzstādītajām problēmām. Proti, jautājums par pandusu un pacēlāju izbūvi Rīgā aizvien tiek saistīts vai nu ar prasības iesniedzēja īpašumtiesībām vai ar ilgtermiņa īres līgumu – vismaz uz pieciem gadiem.

"Tas ir diskriminējoši pret personām ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, kam viņa faktiskā dzīvesvieta nav īpašumā vai tiek īrēta uz nenoteiktu laiku," argumentē iniciatīvas autore. "Arī personām ar invaliditāti ir tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu."

Jau par šo jautājumu saziņā ar autori un ManaBalss komandu Tiesībsarga birojs norāda uz Rīgas domes Sociālo lietu komitejas sniegto atbildi, ka regulējums par pandusu un/vai pacēlāju nodrošināšanu personu ar kustību traucējumiem dzīvesvietās ir balstīts apstākļos, kas saistīti nevis ar nevēlēšanos izprast problēmu, bet gan ar pašvaldības iespējām lietot publiskos – nodokļu maksātāju – līdzekļus un piešķirt tos, nesaņemot apliecinājumu to ilgtermiņa ieguldījumam.

"Šāds regulējums noteikumos piešķir tiesības pandusa un/vai pacēlāja ierīkošanu dzīvesvietās, kuras ir īpašumā vai dzīvesvietās, kurās īres līguma termiņš ir noteikts vismaz pieci gadi – tā nodrošinot līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu un apstiprinot patiesu nepieciešamību šādiem ieguldījumiem," iniciatīvas autorei un ManaBalss.lv adresētā saziņā raksta Tiesībsarga birojs.

Balstoties uz Labklājības departamenta skaidrojumu, kā arī uz departamenta vēstulē norādītās nevalstiskās organizācijas komentāru, tiesībsargs uzskata, ka piecu gadu īres termiņš ir uzskatāms par samērīgu nosacījumu pacēlāja piešķiršanai lietošanā, pastāvot īres tiesiskajām attiecībām.

Vienlaikus tiesībsargs norāda, ka par vienu no svarīgākajiem demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem ir uzskatāms samērīguma princips. Tas ir ievērojams katrā konkrētā gadījumā, kad ar valsts pārvaldes rīcību tiek ierobežotas personas pamattiesības. Attiecīgi – katrs gadījums, par kuru dome saņem iesniegumu, tomēr ir jāvērtē atsevišķi, par ja regulējuma "burts" paredz, ka attiecīgo iesniegumu varētu noraidīt.

Avots: Saeimas Preses dienests; ManaBalss.lv

Vēršam Tavu uzmanību uz tematiski saistītām iniciatīvām un aicinām apsvērt to atbalstu:
"Par pieejamu tiesu personām ar invaliditāti"
"Par piecu procentu darbavietu rezervēšanu publiskajā sektorā personām ar invaliditāti"
"3. grupas invalīdiem – bezmaksas sabiedrisko transportu"
"Atcelt nekustamā īpašuma nodokli 1., 2., 3. grupas invalīdiem"


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.