Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Raimonds Lejnieks-PuķePublicēta: 27. Jan (2017)

3. GRUPAS INVALĪDIEM - BEZMAKSAS SABIEDRISKO TRANSPORTU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
10'923
Jau parakstījuši 10'923

Ar šo iniciatīvu es vēlos panākt to, lai arī 3. grupas invalīdiem gan vietējās nozīmes, gan starppilsētu sabiedriskais transports Latvijā būtu par brīvu. Pašreiz Latvijā par brīvu sabiedriskais transports ir tikai pirmās un otrās grupas invalīdiem. Pirmās grupas invalīds nozīmē cilvēks ar ļoti smagiem veselības traucējumiem, 2. grupas ar smagiem veselības traucējumiem. 3. Invaliditātes grupa ir cilvēki, kuriem ir mēreni veselības traucējumi, kuru dēļ viņu darba spējas ir mēreni traucētas. Visbiežāk tieši trešās grupas invalīds ir cilvēks, kurš ir spējīgs ļoti labi integrēties sabiedrībā, kurš ir spējīgs strādāt, kā arī nebūt par slogu sabiedrībai un valstij. Pašlaik 3. grupas invalīdi ir no valsts puses nedaudz apdalīti, jo viņiem gandrīz nav nekādu atvieglojumu salīdzinot ar 2. Un 1. grupas invalīdiem. Pagaidām tikai divas pašvaldības Latvijā ir noteikušas, ka ja 3. grupas invalīds ir deklarēts attiecīgajā pašvaldībā, vai arī studē/mācās, tad viņam ir bezmaksas sabiedriskais transports. Rīgā deklarētie 3. grupas invalīdi sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Līdzīga situācija ir arī Jūrmalā, kurā dzīves vietu deklarējušajiem iedzīvotājiem tiek piešķirta 100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei, uzrādot karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai trešās grupas invalīdiem. Tieši šajās pilsētās ir vērojama cilvēku, kam ir mērenas veselības problēmas, lielāka pilsoniskā aktivitāte. Lai 3. grupas invalīdi spētu labāk integrēties sabiedrībā, viņiem būtu nepieciešami kādi bonusi no valsts. Valsts maksātā invaliditātes pensija ir parāk maza, lai cilvēks ar 3. invaliditātes grupu spētu izdzīvot.

Ņemot vērā, ka sabiedrisko transportu lielākoties dotē valsts vai pašvaldība, īpaši neatšķiras pārvadājuma maksa vai sabiedrisko transportu izmanto viens pasažieris, jeb ir pilns autobuss. Nosakot to, kad 3. grupas invalīdiem braukšana sabiedriskajā transportā ir bez maksas, pārvadātāji un valsts īpaši neko nezaudētu, tieši neieņemtie ienākumi pārvadātājam par biļetēm, kas pārdotas 3. grupas invalīdam, ar uzviju atgrieztos valsts budžetā, jo 3. grupas invalīds kļūtu krietni motivētāks, gan meklēt darbu, gan meklēt labāku darbu tālāk no dzīvesvietas, jo līdz šim bija lieli ceļa izdevumi. 3. grupas invalīdi kļūtu sabiedriski aktīvāki – vairāk ceļotu pa Latviju, apmeklētu kultūras pasākumus un tā tālāk.

1. Cilvēki ar mēreniem veselības traucējumiem daudz labāk spētu integrēties sabiedrībā, jo viņiem būtu lielāka iespēja nokļūt uz darbu, kā arī daudz aktīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 2. Viena no sabiedrības vismazāk aizsargātajām grupām – invalīdi kļūtu motivētāki gan meklēt darbu, gan sākt apmeklēt mācības, gan iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Pašreiz to visu traucē darīt tas, ka šiem cilvēkiem ir samērā daudz līdzekļu jāpatērē uz ceļa izdevumiem. 3. Šīs iniciatīvas atbalstīšana ievērojami veicinās, ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, realizāciju Latvijā.

Iniciatīvas jaunumi

Par bezmaksas sabiedrisko transportu 3. grupas invalīdiem spriež Sociālo lietu komisijā23. Nov (2023)

Spriežot par kolektīvo iesniegumu "3. grupas invalīdiem – bezmaksas sabiedrisko transportu!", Sociālo un darba lietu komisijā 22. novembrī izskanēja viedoklis no Satiksmes ministrijas, ka, ja gadījumā nebūs iespējams piešķirt cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti pilnībā bezmaksas transportu, tiks izskatīta iespēja ieviest 30–50% braukšanas atlaides.

Galīgā atbilde par bezmaksas transporta piešķiršanu nav izskanējusi, un sēdē nolēma, ka risinājumu turpinās meklēt nākamgad.

Iniciatīvas pārstāve un virzītāja Saeimā Sanita Survila Facebook ir publicējusi savu uzrunu komisijā.

Sēdē piedalījās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas un deputāti.

Pagaidām ir skaidrs, ka Satiksmes ministrija sagatavos izmaksu aprēķinu iniciatīvas ieviešanas gadījumā un lietotāju ar 3. grupas invaliditāti skaitu, kas izmantotu bezmaksas transportu.

Labklājības ministrijas pārstāvis savukārt norādīja, ka nākamajā gadā ir gaidāma Eiropas Savienības direktīvas ieviešana par kopīgu vadlīniju, tai skaitā par atlaižu piešķiršanu transportam cilvēkiem ar invaliditāti. Tā arī Latvijas iedzīvotājiem sniegtu iespēju citā valstī lietot līdzvērtīgas atlaides kā konkrētās valsts iedzīvotājiem.

"Uzskatu, ka valdības uzdevums ir pieņemt likumus, lai veicinātu vienlīdzību un novērstu jebkura veida diskrimināciju pret personām ar invaliditāti – tiešu un netiešu," saka S. Survila.

Viņa argumentē, ka personām ar 3. grupas invaliditāti ir zemāki ienākumi darbā, jo veselības dēļ viņi nevar pildīt darba pienākumus ar augstāku atalgojumu. Līdz ar to viņiem ir mazākas ienākuma gūšanas iespējas, bet nepieciešamie izdevumi dzīvošanai ir tādi paši kā visiem. Turklāt lielu daļu izdevumu veido izdevumi par medikamentiem, rehabilitāciju un darba meklējumiem.

Bezmaksas sabiedriskais transports šiem cilvēkiem kopumā uzlabotu dzīves apstākļus un radītu līdzvērtīgu situāciju ar citiem.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 68 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva tiek virzīta tālāk atbildīgajai komisijai02. Mar (2023)

Marta pirmajā dienā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notika sākotnējā izskatīšana iniciatīvai ar prasību nodrošināt bezmaksas transportu personām ar 3. grupas invaliditāti.

Iniciatīvu attālināti prezentēja tās pārstāve juriste Santa Survila, un klātienē – arī invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" vadītājs Ivars Balodis.

Uz komisijas locekļu – Saeimas deputātu – jautājumiem par pašreizējo situāciju, tehniskajām un finansiālajām risinājuma iespējām u.c. atbildēja uzaicinātie eksperti no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas. Tāpat – Latvijas ārstu biedrības un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji.

Komisija atbalstīja iesnieguma nodošanu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Par to vēl ir jānotiek visas Saeimas balsojumam tuvākajā plenārsēdē. Pieredze liecina, ka plenārsēdēs Mandātu komisijas rekomendācijas par kolektīvajiem iesniegumiem praktiski vienmēr tiek apstiprinātas.

LSM iniciatīvas tēmai ir veltīta publikācija. Aicinām iepazīties!

Sekojiet ManaBalss.lv ziņām!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu20. Jan (2023)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Palīdzi Tevis atbalstītajām idejām nokļūt Saeimā vēl PIRMS vasaras brīvdienām!12. May (2021)

Tavs paraksts un dalīšanās ar iniciatīvām sociālajos tīklos palīdzēs sabiedrībā populārām idejām nonākt parlamenta dienaskārtībā PIRMS vasaras brīvdienām.

Ņemot vērā Saeimas darba un iniciatīvu izskatīšanas kārtību, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ziņo, ka jaunus ManaBalss autoru kolektīvos iesniegumus, lai tie politiskajā dienaskārtībā nonāktu vēl šajā vasarā, ir nepieciešams iesniegt jau maijā.

Pašlaik ievērojams sabiedrības atbalsts ir šādām iniciatīvām, kuras paredzami varētu pretendēt uz nokļūšanu Saeimā vēl šovasar:

Samaksā sodu par ceļu satiksmes pārkāpumu pirmajās 15 dienās, un maksā šo sodu divreiz mazāku;

Par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā;

Nepilsoņiem – tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās;

Par datu nesēju nodevas datu nesēju nodevas atcelšanu;

Par iespēju autovadītājiem salīdzināt OCTA cenas bez starpnieku līdzdalības un nepārmaksāt par OCTA;

Valsts un pašvaldību autotransportu aprīkot ar GPS izsekošanas ierīcēm;

Par minimālo mēnešalgu 630 eiro apmērā;

Apmaksāt bērniem zobārstniecību akūtos gadījumos;

Pandēmijas ierobežojumi – ieteikuma formā jeb iesim Zviedrijas ceļu Covicd-19 krīzes risinājumos;

Par bezmaksas sabiedrisko transportu 3. grupas invalīdiem;

Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330 EUR;

Par vienkāršotu mazās uzņēmējdarbības nodokļu režīmu.

ManaBalss autoru iniciatīvas, kas Saeimā nonāk kā kolektīvie iesniegumi, tiek izskatīti mēneša laikā. To nosaka Saeimas kārtības rullis.

Zināms laiks paiet, kamēr iesniegtie paraksti pēc Saeimas Prezidija prasības tiek analizēti Pilsonības un migrācijas pārvaldes iedzīvotāju reģistrā. Kad ir iegūts apstiprinājums par leģitīmo parakstu skaitu – cik Latvijas pilsoņu vecumā no 16 gadiem ir parakstījuši attiecīgo iniciatīvu –, iesnieguma sākotnējā izskatīšana notiek Mandātu komisijā.

Šai sākotnējā izskatīšanā iniciatīvas autoram/-ei ir iespēja izklāstīt visu frakciju pārstāvjiem savu ideju, un vajadzības gadījumā vārds tiek dots arī autora un komisijas pieaicinātajiem ekspertiem. Iepazīstoties ar likumdošanas priekšlikuma ideju un tās kontekstu, pirmajā izskatīšanā Mandātu komisija dod savu vērtējumu par iesnieguma vēlamo turpmāko ceļu parlamentā, piemēram, kurai atbildīgajai komisijai tas tālāk būtu jāizskata.

Palīdzi Tevis atbalstītajām idejām nokļūt Saeimā vēl PIRMS vasaras brīvdienām! Dalies ar šo ierakstu sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Saeima akcentē invalīdu tiesības uz kultūru; sabiedrība prasa arī virkni citu tiesību un atvieglojumu19. Jan (2021)

Cilvēkiem ar invaliditāti aizvien problemātiska ir praktiska piekļūstamība publiskajām vietām, diskusijā "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti" ir secinājuši parlamentārieši.

Diskusijas uzsvars bija uz kultūras pasākumu pieejamību, ko vēl vairāk apgrūtina Covid-19 pandēmija. Tai pašā laikā vēlamies uzsvērt virkni citu eksistenciālu nepieciešamību un tiesību, kas Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir problemātiskas un kuru nodrošināšana varētu būt arī Saeimas kompetencē.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) uzsvēra, ka Latvija ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, nosakot, ka dalībvalstis apņemas nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas, tai skaitā iespēju robežās censties nodrošināt arī tiesības uz kultūru.

"Mēs arvien biežāk koncertos, izrādēs, muzejos un citos pasākumos sastopam cilvēkus ratiņkrēslos. Mēs redzam subtitrus teātros, pacēlājus, uzbrauktuves. Taču viss nav tik vienkārši, un reālā situācija nebūt nav apmierinoša," sacīja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka ne visās kultūras iestādēs ir iespēja iekļūt un ne katru kultūras pasākumu var ērti vērot, īpaši vēl kopā ar pavadošo personu.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (A/P) uzsvēra, ka kultūra ir cilvēka socializācijas telpa, kurā top tās saturs un norit mijiedarbības process starp iedzīvotājiem. "Lai varētu notikt šī mijiedarbība, būtiski ir nodrošināt pieejamību kultūras telpai. Uzlabojot pieejamību, mēs sekmējam ātrāku cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā," sacīja A. Skride.

Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs akcentēja, ka pieejamības jautājums tiek risināts gan Eiropas Savienības, gan valsts un katras pašvaldības līmenī, tomēr joprojām personas ar invaliditāti sastopas ar vides pieejamības jautājumiem gan savās dzīvesvietās, gan arī publiskajā telpā. "Pieejamībai ir jābūt ne vien formālai "uz papīra", bet skaidri redzamai arī reālajā dzīvē," sacīja A. Skride, uzsverot, ka tai jābūt arī ērtai, drošai un funkcionālai.

Avots: Saeimas Preses dienests

Vēršam Saeimas deputātu uzmanību uz tematiski saistītām iniciatīvām un aicinām apsvērt to pārņemšanu politiskajā dienaskārtībā:
"Par pieejamu tiesu personām ar invaliditāti"
"Par piecu procentu darbavietu rezervēšanu publiskajā sektorā personām ar invaliditāti"
"3. grupas invalīdiem – bezmaksas sabiedrisko transportu"
"Atcelt nekustamā īpašuma nodokli 1., 2., 3. grupas invalīdiem"

Aicinām Saeimas deputātus pārrunāt ar savu partiju kolēģiem Rīgas domē šīs iniciatīvas iespējami operatīvu izskatīšanu:
"Par pieejamu Rīgu personām ar kustību traucējumiem"

Ja atbalsti kādu no šīm iniciatīvām, paraksti to un dalies ar šo ziņu sociālajos tīklos!

Seko mums arī Intagram!

AUTORS: MANA BALSS

Autors aicina atbalstīt invalīdu mobilitāti un balsot aktīvāk09. Mar (2020)

"Būtiski ir veicināt integrēšanās iespējas mazāk aizsargātām sabiedrības grupām," par salīdzinoši lēni atbalstu gūstošo iniciatīvu saka tās autors Raimonds Lejnieks-Puķe un aicina atbalstīt invalīdu mobilitāti, balsojot par to aktīvāk.

"Aptuveni trīs gadu laikā, kopš iniciatīva ir publicēta, tā ir savākusi vairāk nekā pusi no nepieciešamo balsu skaita. Ļoti pateicos gan ManaBalss komandai, gan personu ar invaliditāti sadarbības organizācijai "Sustento", biedrībai "Apeirons", Latvijas nedzirdīgo savienībai, kā arī daudzām citām organizācijām par atbalstu iniciatīvas popularizēšanā. Kopā mēs varam!"

"Mēs liksim ieklausīties mūsu problēmās arī politiķiem! Paraksties, lai personām ar 3. grupas invaliditāti būtu pieejams bezmaksas sabiedriskais transports visā Latvijā!"

AUTORS: MANA BALSS

Cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti Rēzeknē sabiedriskais transports bez maksas!06. Apr (2017)

No šodienas Rēzeknē sāks darboties "Rēzeknieša kartes", kas iekļaus sevī "Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja karti" un "Rēzeknes pilsētas skolēna apliecību".
"Rēzeknieša kartes" īpašnieki, Rēzeknē deklarēti noteiktu kategoriju iedzīvotāji, varēs bez maksas braukt pilsētas sabiedriskajā transportā - "Rēzeknes satiksmes" autobusos. Tā dos arī citas priekšrocības, kuras tiks piešķirtas Rēzeknes iedzīvotājiem.

Bez maksas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt maznodrošinātas un trūcīgas personas, trešās grupas invalīdi, pirmsskolas vecuma bērni, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, arī tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknē, pensionāri un personas, kuras vecākas par 60 gadiem, personas, kuru apgādībā ir bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē pilna laika studiju programmā.

Plašāk par šo lasiet šeit: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/rezekne-sak-darboties-rezekniesa-karte.a230731/

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Iniciatīvas autors meklē atblastu starp parakstītājiem! 06. Mar (2017)

Liels paldies, ka atbalsti iniciatīvu par bezmaksas transportu cilvēkiem ar III grupas invalīditāti, tikai kopā mēs varam!

Šobrīd savākti jau vairāk nekā 1300 parakstu. Bet mums vajadzētu vēl nedaudz Tavas palīdzības: meklējam iniciatīvas atbalstītājus, kas piekristu kļūt par iniciatīvas balsīm un pastāstīt savu pieredzi, izvēli atbalstīt iniciatīvu, tā motivējot citus. Meklējam dažādu vecumu atbalstītājus, kuru viedokļus piedāvāt medijiem.

Tas palīdzētu iniciatīvai tikt uz priekšu un iegūt 10 000 balsu! Atraksti mums uz [email protected]

AUTORS: RAIMONDS LEJNIEKS-PUĶE

Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina piešķirt invalīdiem sabiedrisko transportu bez maksas!03. Mar (2017)

Šodien, 3. martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Dzirdes diena. Tās mērķis ir aktualizēt informāciju par dzirdi, dzirdes profilaksi, ausu slimībām, kā arī izaicinājumiem, ko tās rada cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lai palīdzētu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem labāk integrēties sabiedrībā, Latvijas Nedzirdīgo savienība aicina atbalstīt portālā “Mana Balss” iesniegto iniciatīvu par bezmaksas sabiedriskā transporta piešķiršanu III grupas invalīdiem un balsot ikvienu, kam rūp vesela un labklājīga sabiedrība https://manabalss.lv/i/1155

->> SKATIES INFOGRAFIKU PAR 3.GRUPAS INVALĪDIEM LATVIJĀ!! <

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem daudz biežāk jāizmanto sabiedriskais transports, lai atrisinātu ikdienas jautājumus. Sliktās dzirdes dēļ viņi nevar piezvanīt un tos risināt, izmantojot tālruni. Valodas barjeras dēļ cilvēki ar dzirdes traucējumiem nevar arī apmeklēt tos pašus kultūras, sporta un izglītības pasākumus, ko dzirdīgie. Latvijā tikai 9 pilsētās ir biedrības, kas organizē pasākumus nedzirdīgajiem. Taču daudzi tos nevar atļauties apmeklēt tieši transporta izmaksu dēļ. Tāpēc jo īpaši svarīga būtu iespēja ar sabiedrisko transportu pārvietoties bez maksas ne tikai I un II, bet arī III grupas invalīdiem. Tieši šādu iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” iesniedzis Raimonds Lejnieks Puķe. Iniciatīvu atbalsta arī Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”.

Latvijā ir aptuveni 2000-2500 cilvēku ar smagiem dzirdes traucējumiem. Viņiem ik dienu nākas saskarties ar dažādiem šķēršļiem un ierobežojumiem - veikalos, sabiedriskajā transportā un citur, jārūpējas arī par personisko drošību dzirdes ierobežojumu dēļ.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE