Iniciatīva turpina vākt parakstus!

Pārstāvis: Liāna HiršsonePublicēta: 16. Mar (2016)

PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

50'000
18'367
Jau parakstījuši 18'367
31'633

Ar šo iniciatīvu ierosinu atcelt NĪN vienīgajam īpašumam - dzīvesvietai, par piemēru ņemot visu ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi, proti NĪN vienīgajam īpašumam nepiemēro, vai piemēro 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.

Ņemot vērā pēdējo gadu NĪN straujo kāpumu, kas nu jau ir kļuvis konfiscējošs un reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu un mājokli, ierosinu, ņemt par piemēru citu ES dalībvalstu labvēlīgo attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Bet par papildus esošajiem īpašumiem, kas kalpo par ienākuma avotu, piemērot nodokļu likmi secībā no 0,1% līdz 1,5%. Lai realizētu minēto priekšlikumu, likumā par NĪN ir nepieciešams noteikt to, ka Latvijas iedzīvotāju vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu, netiek piemērots nekustāmā īpašuma nodoklis, bet ,ja ir divi vai vairāki, tad par katru nākošo piemērot NĪN ar nodokļa likmi no 0,1 % līdz 0,6%. Savukārt, rūpnieciskajiem īpašumiem, tirdzniecības centriem, ofisa ēkām u.c. īpašumiem, kas nes peļņu īpašniekam, piemērot nodokļu likmi no 1,0% līdz 1,5% no kadastrālās vērtībās, par piemēru ņemot pielikumā atspoguļoto ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi (skat. pielikumā).

Ieviešot manis piedāvāto priekšlikumu: 1) tiktu panākts tas, ka Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu būtu nodrošinātas visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, ne tikai bagātākajiem, tā kā to pašreiz nodrošina NĪN likumā iekļautās un iedzīvotājiem ļoti nedraudzīgās 1,5 procentu augstākās nodokļu likmes, kā arī gaidāmais kadastra vērtības lēcienveida kāpums; 2) atceļot NĪN , ietaupītos mājsaimniecību rīcībā esošie līdzekļi, kurus varēs izmantot īpašumu uzlabošanai un remontam, kas savukārt veidotu sakārtotāku un pievilcīgāku Latvijas apdzīvoto vietu vidi. 3) Arī ekonomikas sildīšanai un attīstībai, iedzīvotāju brīvie līdzekļi dos ievērojamu ieguldījumu; 4) Šī iniciatīva noteikti sniegtu savu devumu arī reemigrācijas plānam un mazinās prombraucošo iedzīvotāju skaitu, jo savs īpašums - mājoklis kalpo par labu "enkuru" jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas ir atgriešanās vai prombraukšanas izvēles priekšā.

Pievienots dokuments

NIN_ES.doc.pdf 240 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 18'367

Iniciatīvas jaunumi

ATGĀDINĀJUMS: 27.martā aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!pirms 4 dienām

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Jākāpina sabiedrības spiediens - turpina vākt parakstus par iniciatīvu!pirms nedēļas

Līdz ar tautas sapulces par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim izsludināšanu, iniciatīvas autore Liāna Hiršsone aicina iedzīvotājus turpināt parakstīties un atbalstīt iniciatīvu - uzstādot jaunu, ambiciozu mērķi - 50 000 balsu! Sabiedrības spiediens šajā situācijā ir pats svarīgākais - turpinām parakstīties!

AUTORS: MANA BALSS

Aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!pirms nedēļas

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

INICIATĪVU IESNIEGS SATVERSMES TIESĀ, AUTORE LŪDZ ATBALSTĪTĀJU PALĪDZĪBU!16. Dec (2016)

Tā, kā Finanšu ministrija nav iesniegusi ziņojumu Ministru Kabinetam un Saeima nav nobalsojusi par NĪN atcelšanu, esmu nolēmusi vērsties ar kolektīvo iesniegumu un Jūsu parakstiem Satversmes tiesā. Finanšu ministrijai līdz 30.novembrim bija jāsagatavo izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Lūdzu atsaukties juristu, kurš brīvprātīgi varētu sastādīt kolektīvo pieteikumu Satversmes tiesai par NĪN likuma neatbilstību Latvijas satversmes 105.pantam.

Ja vari palīdzēt vai zini kādu, pie kā es varētu vērsties, raksti uz sveiki@manabalss.lv

Ar cieņu
L.Hiršsone, Iniciatīvas autore.

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

FINANŠU MINISTRIJA LŪDZ SAEIMAI PAPILDUS LAIKU IZVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI28. Oct (2016)

Pirms kāda laika aicinājām Finanšu ministri skaidrot iemeslus tam, kāpēc Finanšu ministrija nav laikā iesniegusi izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Šajā sakarā ir tapis zināms, ka Finanšu ministrija (FM) pagaidām izskata divus risinājumus samērīga nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) sloga nodrošināšanai un lūdz Saeimas komisijai pagarināt iniciatīvas izvērtējuma iesniegšanas termiņu vēl līdz 30.novembrim.

FM sākotnēji izstrādāja vairākus iespējamos NĪN samērīga pieauguma nodrošināšanas variantus un saistībā ar kadastrālo vērtību straujajām izmaiņām tika izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras mērķis ir meklēt sabalansētus risinājums NĪN jomā saistībā ar nodokļa bāzes straujām izmaiņām.

Kas līdz šim jau ir izdarīts?


Ministrijā ir notikušas trīs minētās darba grupas ar iesaistītajām valsts un nevalstiskajām institūcijām, kuru rezultātā iesaistīto institūciju viedokļi par iespējamo optimālāko risinājuma variantu krasi atšķiras. Tai pašā laikā darba grupās tika nolemts, ka ir jānosaka paredzamo grozījumu likumā par NĪN mērķis un jāveic padziļināta piedāvāto variantu fiskālās ietekmes analīze.

Patlaban FM tiek vērtēti vēl daži alternatīvi modeļi, kā nodrošināt samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu, nesamazinot pašvaldību budžeta ieņēmumus. Tomēr visiem šiem modeļiem ir dažādi trūkumi, un arī pašvaldībām ir dažādi viedokļi par iespējamo problēmas risinājumu. Gan FM, gan pašvaldību ieskatā būtu jāsaglabā pašvaldībām piešķirtā kompetence ar saistošajiem noteikumiem īstenot arī ilgtermiņā labvēlīgāku NĪN politiku konkrētajā pašvaldībā. No sākotnēji piedāvātajiem sešiem risinājuma modeļiem pašlaik aktīvs darbs notiek ar diviem.

Pirmais NĪN modelis


Pirmais modelis paredz, ka ar nodokli neapliekamā vai ar samazinātu nodokļa likmi apliekamā minimuma (platības) noteikšana attiecībā uz dzīvojamiem īpašumiem (dzīvokļiem, ēkām), par katru īpašumā deklarēto personu, atlikušajai ar nodokli apliekamajai daļai piemērojot vienu nodokļa likmi, vienlaikus saglabājot pašvaldībām tiesības ar saistošajiem noteikumiem paredzēt šai daļai no likuma atšķirīgu nodokļa likmi.

FM kā pirmā modeļa plusus min to, ka tiek aizsargātas arī īrnieku intereses un tiek saglabātas pašvaldību tiesības un iespējas, labāk pārzinot savu iedzīvotāju vajadzības un pašvaldību iespējas, īstenot atbilstošu nodokļa politiku. Savukārt pirmā modeļa negatīvie aspekti ir tādi, ka pastāv "shēmošanas" risks ar dzīvesvietas deklarēšanu dārgākajā īpašumā, piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei, kā arī ir sarežģīta administrēšana, kurai papildus nepieciešami finanšu resursi.

Otrais NĪN modelis


Otrais modelis paredz esošo kadastrālo vērtību sliekšņu pārskatīšanu, no kuriem tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, proti, 0,4% un 0,6% likmi piemēro tikai sliekšņa pārsniegumam - līdz 150 000 (vai 100 000) eiro 0,2%, no 150 000 (vai 100 000) eiro līdz 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,4%, bet virs 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,6%.

FM norāda, ka papildus iespējams paredzēt, ka līdz dzīvojamo īpašumu 50 000 eiro slieksnim piemēro likmi 0,1%.

Šī piedāvājuma plusi FM ieskatā ir tādi, ka tiek novērsts nesamērīgs nodokļa sloga pieaugums mājokļiem un līdz ar to arī kopumā, tiek vienkāršota nodokļa administrēšana, nav nepieciešami papildu izdevumi nodokļa administrēšanai un nodokļa aprēķins ir vienkāršs un saprotams nodokļa maksātājiem. Savukārt negatīvs faktors ir tas, ka šis piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei.

Ja slieksnis ir 150 000 eiro, ar 0,2% likmi tiktu aplikti 98,7% no visām savrupmājām Latvijā, bet - 91,2% Pierīgā. Ja alternatīvais slieksnis ir 100 000 eiro, tie būtu attiecīgi 97,1% un 80,9%. Savukārt 0,6% likme kadastrālās vērtības pārsniegumam virs 300 000 eiro tiktu piemērota vienīgi 0,25% no visām savrupmājām Latvijā, bet 1,98% - Pierīgā.

Jautājums par NĪN zemei - pagaidām vēl neatrisināts


FM norāda, ka abu modeļu galvenais trūkums ir tas, ka tie būtībā nerisinās jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli zemei, kas ir pamata iemesls iedzīvotāju maksājumu pieaugumam. Šajā sakarā nākamajā starpinstitūciju darba grupas sanāksmē šonedēļ ir plānots apspriest minēto jautājumu, lai tuvinātos kopīgai izpratnei par iespējamiem risinājuma variantiem. Šo darbu sarežģī tas, ka ēkas un zemes īpašnieki bieži ir dažādas personas, ēkai piesaistītā zemes gabala platība nav normēta, dzīvojamās ēkas īpašnieks visu nodokļa slogu var attiecināt uz īrniekiem, kas ir īpaši izteikta problēma denacionalizētajos īpašumos.

FM nepieciešams vēl laiks izpētei


Veicot iespējamo NĪN samērīga pieauguma variantu padziļinātu fiskālo analīzi, FM secinājusi, ka tās rīcībā nav fiskālai analīzei nepieciešamās informācijas dažādos griezumos, kā arī šo informāciju nevar iegūt no Valsts zemes dienesta. Lai nodrošinātu FM ar fiskālai analīzei nepieciešamo informāciju, ministrijā tika veikts iepirkums "Datu pakalpojumu iegāde Finanšu ministrijai par NĪN objektiem un to maksātājiem 2016. un 2018.gadā". Iepirkuma rezultātā 2016.gada 3.oktobrī tika noslēgts pakalpojuma līgums par FM nepieciešamo datu apstrādi un piegādi. Līguma izpildes termiņš ir 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Ņemot vērā FM izveidotajā starpinstitūciju darba grupā norādīto, ka lēmuma pieņemšanai par atbalstāmo variantu jābalstās uz objektīvu datu analīzi, jo tas ietekmē gan pašvaldību budžeta ieņēmumus, gan administrēšanas izdevumus, FM uzskata, ka būtu pārsteidzīga kāda varianta atbalstīšana vai noraidīšana, par to iepriekš nediskutējot darba grupā. Līdz ar to Saeimas komisija tiek lūgta pagarināt uzdevuma izpildi līdz šā gada 30.novembrim, kad FM būs prezentējusi darba grupas locekļiem sākotnējos analītiskos datus un saņēmusi darba grupas locekļu sākotnējo viedokli par tiem.


Ziņas avots: LETA

AUTORS: MANA BALSS

FM LĪDZ NOVEMBRIM IZSTRĀDĀS PRIEKŠLIKUMU PAR NĪN ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM19. Oct (2016)

Finanšu ministrija līdz šā gada 1.novembrim solās izstrādās priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) atzina, ka jautājuma apspriešanā iesaistītas vairākas ieinteresētās puses un piedāvātas vairākas alternatīvas, tāpēc jautājuma saskaņošana nenorit viegli, tomēr FM piedāvājumu varētu sagatavot līdz šā gada 1.novembrim.

«Ir dažādi risinājumi, vairāki varianti, bet FM nāks ar savu redzējumu par labāko variantu. Var jau piedāvāt izskatīšanai sešus dažādus variantus, bet FM grib piedāvāt variantu, kas, pēc ministrijas domām, būtu pareizākais,» teica Reizniece-Ozola, neatklājot konkrētus risinājumus.

(Ziņas avots: LETA)

Pagaidām šī ir vienīgā informācija, kas mums zināma par FM iemesliem izvērtējuma iesniegšanas kavēšanai. Šādi un līdzīgi komentāri no ministres jau izskanējuši publiskajā telpā, tomēr oficiāla atbilde uz Liānas Hiršsones (iniciatīvas autores) un ManaBalss.lv pārstāvju sūtīto atklāto vēstuli ministrijai nav vēl mūs sasniegusi.

Vēstulē ministrei tika uzsvērts, ka FM nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, kas tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāiekļauj izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

AUTORS: MANA BALSS

Manabalss.lv: Finanšu ministrija vilcina NĪN iniciatīvas izvērtēšanu17. Oct (2016)

Platforma ManaBalss.lv un iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore Liāna Hiršsone atklātā vēstulē Finanšu ministrei Danai Reiznicei-Ozolai aicina skaidrot ministrijas nespēju laikā izpildīt Saeimas uzliktos uzdevumus un norāda uz ministrijas apzinātu izvairīšanos no sabiedrības iniciatīvas turpmākas virzīšanas. ManaBalss.lv brīdina: Ministrijas pasīvā attieksme var vājināt iedzīvotāju spēju ietekmēt lēmumus valstī.

Vēstulē ministrei tiek uzsvērts, ka Finanšu ministrija nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, ko tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāietver izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

“Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka vairāk nekā desmit tūkstošu cilvēku atbalstīta ideja pazūd ministrijas gaiteņos! Pilsoņiem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā un mainīt likumus. Tomēr pašreizējā Finanšu ministrijas pasīvā attieksme un nespēja vai nevēlēšanās ievērot Saeimas nolikto termiņu vājina pilsoņu apziņu pašam ko pozitīvi mainīt savā valstī. Vai ministrija vēlas 10 000 vīlušos vai tomēr apmierinātu pilsoņu? Jābūt atklātam dialogam, jāatrod kopsaucējs,” uzsver ManaBalss.lv vadītājs Imants Breidaks.

Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone norāda: “Pēc iepazīšanās ar pārējo ES valstu pieredzi un atklājot to, ka iedzīvotāju vienīgie īpašumi citur Eiropā netiek aplikti ar nodokļiem, platformā Manabalss.lv rekodlielā ātrumā tika savākts nepieciešamais balsu skaits. Pēc apstiprināšanas parlamentā un nosūtīšanas Ministru Kabinetam, iniciatīva ir nozudusi birokrātijas labirintos. Izrādās, ka šī nav vienīgā iniciatīva, kuru politiskā atbalsta trūkuma dēļ ir piemeklējis līdzīgs liktenis.“

Septiņu mēnešu laikā iniciatīvu parakstījuši jau 11 829 Latvijas pilsoņu un tās parakstītāju skaits turpina palielināties. Pēc diskusijām Saeimā, deputāti uzdevuši valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim un līdz 1.oktobrim iesniegt informatīvo ziņojumu, kas līdz šim vēl nav noticis.

AUTORS: MANA BALSS

Atklātā vēstule finanšu ministrei: aizdomas par apzinātu NĪN iniciatīvas kavēšanu!13. Oct (2016)

Ļoti cienījamā ministres kundze!

Saeima šā gada 16.jūnija sēdē, pamatojoties uz 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimai PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, uzdeva Ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Līdz šim minētais informatīvais ziņojums Saeimai nav iesniegts, kā arī, sazinoties ar atbildīgo par darba grupu Finanšu ministrijā, zināms, ka ministrija nemaz nav veikusi nepieciešamos darbus informatīvā ziņojuma sagatavošanai.

11 800 iniciatīvas atbalstītāju vārdā, kas līdz šim parakstījušies par iniciatīvu PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, vēršamies pie Jums ar lūgumu skaidrot iemeslus finanšu ministrijas nespējai laicīgi izpildīt Saeimas uzdoto uzdevumu Ministru Kabinetam - izstrādāt un iesniegt Saeimai augstāk minēto informatīvo ziņojumu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu bažām par ministrijas apzinātu sabiedrībai ļoti aktuālā jautājuma novilcināšanu.

Ar cieņu,

Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore

Valdis Pornieks
ManaBalss.lv valdes loceklis

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

VALDĪBAI JĀRĪKOJAS: Vienīgais mājoklis nodokļu spīlēs04. Jul (2016)

Neatkarīgā Rīga avīze publicējusi rakstu par NĪN iniciatīvu un patieso stāvokli Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm!

"Iedzīvotāju iniciatīva vietnē manabalss.lv par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nepiemērošanu vienīgajam īpašumam beidzot izkustējusies no nulles punkta. Valdībai tuvāko trīs mēnešu laikā ir jāsagatavo priekšlikumi par iespēju atcelt vai vismaz samazināt nodokļa likmi vienīgajam īpašumam. Carnikavas novada dome tikmēr jau ir nolēmusi sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. Jaunā kārtība Carnikavā stāsies spēkā nākamgad, pašvaldību vēlēšanu gadā.

Ja Saeima ieklausīsies tautas balsī un nolems neaplikt vienīgo īpašumu ar nodokli, šīs izmaiņas labākajā gadījumā varētu staties spēkā nākamgad. Šogad iedzīvotājiem par savu vienīgo īpašumu ir jāmaksā pilnā apmērā, ja vien viņi neietilpst kādā no atbalstāmajām iedzīvotāju grupām. Finanšu ministrijas (FM) rīcībā esošā informācija liecina, ka šā gada piecos mēnešos nekustamā īpašuma nodoklī iekasēti 129,6 miljoni eiro, kas pārsniedz plānoto par 8,7 miljoniem eiro jeb 7,2%. Salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem pieciem mēnešiem, ieņēmumi kāpuši par 13,3 miljoniem eiro jeb 11,5%. Desmit miljonu eiro pieaugumu nodrošināja kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, tajā skaitā Rīgā vērojams pieaugums 6,9 miljoni eiro apmērā. FM to skaidro ar kadastrālās vērtības izmaiņām lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī. Tāpat par 4,7 miljoniem eiro pieauguši NĪN ieņēmumi par mājokļiem, tajā skaitā Rīgā par 3,1 miljonu eiro, savukārt ieņēmumos par ēkām vērojams kritums par 1,4 miljoniem eiro.

Atlaides savējiem
Daļa pašvaldību arī līdz šim ir izmantojusi iespēju un piešķīrusi NĪN atlaides dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, Rīgā šogad mazāk par īpašumu ir jāmaksā ģimenēm ar bērniem. Jūrmalā jau kopš 2013. gada NĪN atvieglojumus 25 līdz 90% apmērā saņem 20 nodokļu maksātāju grupu, piemēram, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji saņem 70% atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim par zemi. Arī vairākās citās pašvaldībās ar nodokļa atlaidi tiek atbalstīti tie zemes vai mājokļa īpašnieki, kas ir deklarējušies.
Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu 2017. gadā sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. «Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā,» skaidroja Carnikavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sandra Baltruka.
Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli, iedzīvotājiem pašvaldībā būs jāvēršas ar iesniegumu. Turklāt jāņem vērā, ka 50% atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, paliks spēkā tāpat kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica uzsver, ka šāds lēmums ir pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savām dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus. «Valdība tuvākajā nākotnē plāno būtiski paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, tās tuvinot tirgus vērtībai, kas Latvijas iedzīvotājos ir izsaucis milzīgu rezonansi. Pierīgā jau šobrīd kadastrālās vērtības ir salīdzinoši augstas, savukārt iedzīvotāju maksātspēja ar katru gadu samazinās,» uzsver D. Jurēvica, norādot, ka nākotnē tiks izvērtētas iespējas Carnikavas novadā NĪN atlaidi vienīgajam mājoklim pakāpeniski palielināt līdz pat 70-90%. Saskaņā ar domes aplēsēm, 50% atlaižu piešķiršana vienīgajam mājoklim nākamgad pašvaldības budžeta ieņēmumus samazinās par aptuveni 170 000 eiro.

Grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā, saskaņā ar kuriem piešķiramas NĪN atlaides 50% apmērā par vienīgo mājokli, vēl vērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Kur pazudušas solītās izmaiņas?
Carnikavas novada domes iniciatīva, protams, skars tikai šajā pilsētā un novadā dzīvojošos, taču arī citos novados un pilsētās dzīvojošie vēlas, lai vismaz vienīgais mājoklis tiek pasargāts no nodokļu nastas. Tāpēc Latvijas iedzīvotājiem tik cerīgs šķita vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL!-TB/LNNK) 19. aprīļa paziņojums, ka viņš uzdevis sagatavot grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas nosaka, ka vienīgo mājokli nedrīkst aplikt ar nodokli lielāku par 0,2%, 0,4% vai 0,6% atkarībā no mājokļa kadastrālās vērtības. Kopš ministra rīkojuma jau ir pagājuši vairāk nekā divarpus mēneši, bet iespējamais likuma grozījumu projekts tā arī atklātībā nav nonācis. Kā izriet no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieka Oskara Vizbuļa Neatkarīgajai skaidrotā, dokuments nekur nav pazudis. «VARAM sagatavoja un nosūtīja iniciatīvas vēstuli finanšu ministrei un tieslietu ministram, kurā tika pausta VARAM ieinteresētība jautājuma risināšanā par iespēju paredzēt atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa režīmu nodokļa maksātājiem par vienīgo īpašumu, kas tiek izmantots kā mājoklis, un izteikts ministra viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām nodokļa politikā, tajā skaitā par grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli,» skaidroja O. Vizbulis.

Finanšu ministrija ir uzaicinājusi VARAM piedalīties grozījumu izstrādē likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, un līdz šim brīdim
Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildes ietvaros ir notikušas divas starpinstitūciju sanāksmes.

VARAM savas kompetences ietvaros līdzdarbojas jautājuma risināšanā, paužot atbalstu iedzīvotājiem labvēlīgas nodokļa politikas izstrādei, kas vienlaikus neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atklāja O. Vizbulis.

Meklē labākos risinājumus
Vienlaikus aprīlī rekordīsā laikā vietnē manabalss.lv tika savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Pirms Līgo svētkiem to vērtēja Saeimas deputāti, kuri nolēma uzdot Ministru kabinetam vērtēt iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vienīgajam īpašumam. Valdībai līdz 1. oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Valdībai, meklējot labākos risinājumu, varbūt vajag palūkoties, kādu nodokli par savu vienīgo īpašumu maksā citās Es valstīs. Neatkarīgā jau rakstīja, ka Swedbank Finanšu institūta veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā iedzīvotāji maksā augstāku NĪN salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Četru cilvēku ģimene, kas dzīvo sev piederošā 70 kvadrātmetru plašā mājoklī daudzdzīvokļu namā Tallinā vai Viļņā, NĪN nemaksā vispār. Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa skaidroja, ka Tallinā netiek piemērots nodoklis vienīgajam mājoklim, savukārt Viļņā NĪN jāsāk maksāt, īpašumam sasniedzot noteiktu kadastrālo vērtību."

Autore: Ilze Šteinfelde, http://nra.lv/latvija/177353-valdibai-jarikojas-vienigais-majoklis-nodoklu-spiles.htm

AUTORS: MANA BALSS

Pateicoties iniciatīvai, Carnikavas dome 2017.gadā piešķirs 50% atlaidi vienīgajam mājoklim!29. Jun (2016)

Carnikavas novada Dome nolēma 2017. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli!

Sakaņā ar nolemto iedzīvotājam, kuram pieder mājoklis Carnikavas novadā un kurā viņš ir deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā. Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par to mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā

Šāds lēmums tika pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savas dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus un tikai tāpēc, ka valdiba plāno celt un tuvināt kadastrālās vērtības tirgus līmenim. Izšķirties par šādu lēmumu mums palīdzēja gan daudzie iedzīvotāju lūgumi, gan arī vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju viedoklis, kuri vietnē manabalss.lv parakstījās par iniciatīvu, kas atbalsta NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Šobrīd normatīvais regulējums neparedz mums tiesības piemērot nulle procentu likmi par mājokli, likums mums atļauj piemērot atlaides līdz 90%, tāpēc nākamgad tie būs 50% , pēc tam plānots 70% un 90% apmērā atlaides. Ļoti ceru, ka arī valdība ieklausīsies iedzīvotāju paustajā gribā un meklēs citus risinājumus NĪN politikai. Ietekme uz Carnikavas pašvaldības budžetu 2017.gadā būs apmēram 170 tūkst. Saistošos noteikums, protams, vēl vērtēs VARAM.

Ziņas avots: http://www.lzs.lv/aktualitates/carnikavas-novada-dome-nolema-2017-gada-piemerot-nekustama-ipasuma-nodokla-atlaidi-50-apmera-par-vie

AUTORS: MANA BALSS

Pierīgas pašvaldību vadītāji nepiekrīt plānotajām NĪN izmaiņām, Mārupes mērs atbalsta nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam.16. Jun (2016)

Par plānotajām NĪN izmaiņām kritiski izteikušies teju visi Pierīgas pašvaldību vadītāji!

MĀRUPES domes priekšsēdētājs ir viens no tiem pašvaldību vadītājiem, kuršs visvairāk sliecas atbalstīt tieši ideju par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

"Ņemot vērā Satversmē noteiktās indivīda tiesības uz īpašumu, manā skatījumā viens no atbalstāmiem priekšlikumiem NĪN politikas veidošanā būtu vienīgo mājokli, kurā persona dzīvo, un zemi tā uzturēšanai neaplikt ar nodokli vispār, kā tas tiek darīts arī citviet Eiropas Savienības valstīs," apgalvo Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Links uz viedokli: http://www.marupe.lv/par-nekustama-ipasuma-kadastralajam-vertibam-un-ietekmi-uz-nekustama-ipasuma-nodokli/

Savukārt ĀDAŽU domes vadītājs Māris Sprindžus paredz, ka kadastrālās vērtības pieaugums, saglabājoties līdzšinējai NĪN likmei - 1,5% zemei un 0,2-0,6% ēkām no kadastrālās vērtības -, izraisīs būtisku nodokļa sloga pieaugumu un šī «sāpju sliekšņa pārkāpšana» radīšot iedzīvotāju pretreakciju - sadzīves ēku, vasarnīcu vai piebūvju nojaukšanu, īpašuma piespiedu pārdošanu, zemes sadalīšanu, zonējuma maiņu, detālplānojumu atcelšanu, ēku atkārtotu inventarizēšanu, lai uzrādītu lielāku nolietojumu un tamlīdzīgas darbības, lai tikai glābtos no izmaksām.

«Nesamērīga NĪN sloga radīšana Pierīgai būs nepanesama ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo paaudzēs, bet arī citiem valsts iedzīvotājiem, kuri, meklējot labākus dzīves un darba apstākļus Latvijā, iegādājušies mājokli Pierīgā. Piedodiet, bet Pierīga daudziem ir pēdējā pietura, tālāk seko Lielbritānija un Īrija,» šādu pārliecību pauž Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs.

Links uz viedokli: http://www.db.lv/finanses/nodokli/pierigas-pasvaldibu-apvieniba-parskatot-zemes-kadastralo-vertibu-jasamazina-nin-447551

Par jaunajām izmaiņām ir šokēts arī JŪRMALAS mērs Gatis Truksnis "Tas ir genocīds pret Jūrmalas pastāvīgo pamatiedzīvotāju, jo tad viņam vienkārši jāiet projām no saviem īpašumiem. Faktiski šis nodoklis nav samaksājams un cilvēki ir spiesti izpārdot par lētu naudu savus īpašumus, pārcelties citur. Piejūra vispār iztukšosies no Latvijas iedzīvotājiem, vai tas ir mūsu mērķis?"

Links uz viedokli: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/217104/daudzviet-latvija

NĪN izmaiņu nesamērīgumam piekrīt arī SAULKRASTU novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis "Svarīgi, lai kadastrālo vērtību pieaugums būtu samērīgs, nevis tas palielinātos uzreiz, piemēram, par 30%. Šim pieaugumam ir jābūt saistītam ar vidējo atalgojuma pieaugumu valstī."

"Pašlaik situācija ir tāda, ka no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ īpašuma kadastrālā vērtība iedzīvotājam var mainīties gandrīz katru gadu. Tomēr valsts politikai kopumā vajadzētu būt prognozējamai attiecībā un nekustamā īpašuma nodokli," pauda CARNIKAVAS novada domes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica (ZZS).

Links: http://nra.lv/latvija/170338-pierigas-pasvaldibas-neapmierina-gaidamas-izmainas-nekustama-ipasuma-politika.htm

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!16. Jun (2016)

Labas ziņas visiem iniciatīvas PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM atbalstītājiem!

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!

"Valdībai līdz šī gada 1.oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašuma," teikts Saiemas mājas lapā!

Aicinām Tevi sekot aktīvi līdzi notikumiem un valdības darbam!

AUTORS: MANA BALSS

Šodien Saeimā eksperti diskutē par NĪN iniciatīvu!25. May (2016)

Šodien norisinājās ilgi gaidītā ekspertu diskusija Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē! Iniciatīvas autori bija klāt, lai aizstāvētu savu iniciatīvu! Arī ManaBalss.lv pārstāvji sekoja līdzi notikumiem.

Lasi tālāk ziņu aģentūras LETA apkopoto informāciju no sēdes!

Diskusijā par NĪN atvieglojumiem iezīmējas problēmas kadastrālās vērtības noteikšanā!

Šodien Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notikušajā diskusijā par rosinājumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vienīgajam īpašumam iezīmējās vairāki problēmjautājumi, arī par kadastrālās vērtības noteikšanu un pašvaldību ienākumiem.

Deputāts Gunārs Kūtris (NSL) cita starpā aktualizēja jautājumu par kadastrālās vērtības metodikas noteikšanas nozīmību, jo tā ietekmē nodokļa apmēru. Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji pauda, ka ir plānoti grozījumi nekustamā īpašuma kadastra likumā, lai valsts informācijas sistēmās būtu pieejama precīzāka informācija, kas nepieciešama arī kadastrālās vērtības aprēķināšanai.

Deputāts Aivars Meija (NSL) taujāja, vai nebūtu nepieciešams kadastrālo vērtību samazināt ēkām, kurām laika gaitā ir radies nolietojums. VZD pārstāvji pauda, ka informācijas sistēmā šīs ziņas var ielikt.

Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji norādīja, ka jārēķinās ar to, ka no nekustamā īpašuma nodokļiem pašvaldības gūst miljonos mērāmus ienākumus. Līdz ar to atsevišķus iespējamos risinājumus, kas būtu izdevīgi Rīgā, nevar īstenot visā Latvijā, lai nesamazinātu ienākumus no Rīgas attālākajām pašvaldībām.

Tāpat komisijā izkristalizējās problēma, ka cilvēki manto īpašumu, kas uzreiz vai vēlāk kļūst vērtīgāks, līdz ar to
palielinās par to maksājamie nodokļi, ko īpašnieki nevar nosegt. Īpašuma vērtība pieaug, jo blakus notiek aktīva zemes un ēku tirdzniecība.

Tika arī norādīts, ka iepriekš iecerētais nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums bija plānots attiecībā uz jaunajām savrupmājām.

Komisijas sēde šodien tika rīkota par iniciatīvu par vienīgā nekustamā īpašuma neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. FM pārstāvji skaidroja, ka šis nebūtu pilnīgs risinājums, jo bieži vien cilvēkam pieder vairāki īpašumi – atsevišķi dzīvoklis un atsevišķi zeme. Diskusijās izskanēja arī iespēja, ka, burtiski īstenojot šādu risinājumu, varētu sākties īpašumu pārrakstīšana uz radiniekiem, lai katram būtu pa īpašumam, kurš netiek aplikts ar nodokli.

Jau vēstīts, ka jautājums par vienīgā nekustamā īpašuma aplikšanu ar nodokļiem ir jārisina nekavējoties, nevis jāievelk uz gadiem, iepriekš 11.maija sēdē secināja Iesniegumu komisijas deputāti.

Kā ziņots, FM patlaban analizē priekšlikumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam un risinājumu jautājumā sola šā gada rudenī. Patlaban FM analizē nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas variantu modeļus.

AUTORS: MANA BALSS

Liāna Hiršsone: NĪN iniciatīva atduras pret ministriju kompetences trūkumu 11. May (2016)

Pašreizējā nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) sistēma ir ar klaju konfiscējošu būtību. Tieši tādēļ esmu veidojusi iniciatīvu portālā Manabalss.lv un nu jau vairāk nekā pusgadu strādājusi, lai šī netaisnība tiktu labota. Pēc plašākām sarunām ar dažādu partiju politiķiem, skaidrs ir kļuvis viens - ierēdņi un varas partijas ir apmaldījušās starp diviem neatkarīgiem nodokļiem - iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un NĪN, kas citās valstīs sasaistīti netiek.

Atbildīgo ministriju dedzīgā vēlme NĪN progresivitāti sasaistīt ar IIN maksājumiem neatbilst ES valstu praksei un ir pretrunā ar vispārēju loģiku. IIN progresivitāte ierasti tiek panākta ar principu, ka tie, kam ienākumi ir augstāki, maksā lielākus nodokļus, savukārt NĪN progresivitāte ir atkarīga tikai no īpašuma izmantošanas veida - attiecīgi, vai tas ir pelnošs vai nē. Līdz ar to tiek panākts taisnīguma princips, jo īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, intensīvāk patērē pašvaldības infrastruktūru. Ražotnes, tirdzniecības centri maksā lielāku NĪN, savukārt iedzīvotāji ir atbrīvot no NĪN, jo tie pašvaldību budžetus veido ar saviem IIN maksājumiem.

Finanšu ministrijas pārstāvja Alekša Jarocka apgalvojums, ka NĪN nodokļa mērķis ir īrnieki, ir patiesi mulsinošs un vien atspoguļo to, ka ministrijā izpratne par reālo situāciju ir zema. Pašlaik nodokli maksā tieši izīrētājs, nevis īrnieki. Pamatojoties uz šādu loģiku, par negodīgu var uzskatīt jebkuru nodokli, ar kuru tiek aplikta komercdarbība - pat PVN, jo beigās taču to atmaksā patērētājs.

Pretnostatot iedzīvotājus, kas dzīvo mazģimeņu mājās, ar tiem, kas dzīvo īres namos, Finanšu ministrijai jāņem vērā tas, ka lielākā daļa īres dzīvokļus izmanto par mājokli vien darba dienās, bet brīvdienās atgriežas savos piepilsētas vai citu pilsētu īpašumos. Šāda Latvijas iedzīvotāju pretnostatīšana ir nekorekta un aplama.

Iniciatīvā piedāvātā un citu Eiropas valstu piemērotā NĪN politika nekādā veidā nav vērsta pret īrniekiem. Tās mērķgrupa ir īpašnieks, kas no komercdarbības savā īpašumā gūst peļņu. NĪN būtu jāatiecas vien uz saimniecisko darbību - tā būtu taisnīga sistēma pret visiem iedzīvotājiem.

Mūsu valstī pašlaik realizētā politika, kurā iespējama vienīgā mājokļa konfiskācija, ir salīdzināma tikai ar autoritāriem režīmiem un neliecina par to, ka dzīvojam 21. gadsimta ES dalībvalstī, kas mērķē uz iekļūšanu OECD. Arī padomju gados ar tolaik izstrādāto likumu palīdzību īpašumi tika konfiscēti, bet īpašnieki - izsūtīti.

Ministrijas un to ierēdņi nekautrējas manipulēt ar skaitļiem. Tiek apgalvots, ka Latvijas iedzīvotāji maksā mazāko NĪN pret iekšzemes kopprodukti (IKP) Eiropas valstu vidū. Uz tā pamata tiek konstruēts apgalvojums par nepieciešamību NĪN likmes paaugstināt. Tā ir paradoksāla situācija. Paradoksāla, jo neviena Eiropas valsts nespēj sacensties ar to, cik Latvija iekasē no iedzīvotājiem ar vienīgo mājokli. Tas vien norāda, ka pašreizējā politika ir greiza, bet apgalvojuma autori nekompetenti.

Latvija ir vienīgā (!) demokrātiskā valsts, kas nevis nodrošina iedzīvotāju īpašumtiesības un to neaizskaramību, bet ar nodokļu sistēmas palīdzību konfiscē vienīgos mājokļus. No 2013. līdz 2015. gadam vien atsavināti vairāk nekā 182 000 (!) Latvijas iedzīvotājiem piederošo īpašumu. Latvijas valsts ir pārvērtusies no īpašumtiesību aizstāvja par varmāku, kas aplaupa savus iedzīvotājus. Šo netaisnību var apturēt vienīgi NĪN atcelšana vienīgajam īpašumam.

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

LRA atbalsta iniciatīvu, Tieslietu ministrs saredz vajadzību mainīt NĪN likumu.13. Apr (2016)

Partiju viedokļiem pievienojies arī LRA viedoklis par iniciatīvu:

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) atbalsta iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo kā īpašnieka dzīvesvieta. Tāpat LRA jau iepriekš ir arī publiski paudusi, ka kategoriski iebilst Valsts Zemes dienesta sagatavotajai iniciatīvai no nākamā gada paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, kas tiek izmantotas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un līdz ar to paaugstinās nodokļa slogu iedzīvotājiem. LRA līdz šim ir konsekventi iestājusies pret nodokļu sloga paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un savu nostāju nav mainījusi.
LRA jau iepriekš ir snieguši izmaiņas Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumprojektā, kuras atvieglotu cilvēku dzīvi Latvijā, diemžēl koalīcijas partijas ir konsekventi noraidījušas pat diskusijas atbildīgajās Saeimas komisijās par šiem jautājumiem.

Savukārt, LTV Panorāmai Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklājis, ka redz nepieciešamību mainīt NĪN likumu. Sižetā par iniciatīvu tas izteicies,

“Sadarbībā ar Finanšu ministriju, kas atbild par nodokļu politiku, mums izdosies pieņemt taisnīgāko risinājumu, kas varētu būt ļoti tuvs šai iniciatīvai.”

Visu sižetu ir iespējams noskatīties šeit: http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/tieslietu-ministrs-redz-vajadzibu-parskatit-nekustama-ipasuma-nodokla-likumu.a177669/

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva iesniegta Saeimā! Arī ZZS sola atblastīt tās tālāku izvērtēšanu!13. Apr (2016)

Šodien, 13. aprīlī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone iniciatīvu iesniedza Saeimā!

Turklāt, papildinot partiju viedokļu sadaļu par iniciatīvu, arī ZZS sola atbalstīt iniciatīvas nodošanu izvērtēšanai Ministru kabinetā.

Tā uzsver, "Finanšu ministrija jau uzsākusi vērtēt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas politiku, jo kadastrālās vērtības un līdz ar to nodokļa maksājumu pieaugums bijis negaidīts pārsteigums."

ZZS uzskata, ka ir jāvērtē tas, lai nodokļa maksājumiem nebūtu straujš kāpums un lai iedzīvotāji būtu spējīgi to samaksāt. Vienlaikus jāņem vērā pašvaldību un to iedzīvotāju intereses, jo nodokļa ieņēmumi veido nozīmīgu pašvaldību budžetu daļu, finansējot daudzas pašvaldību darbības jomas, tai skaitā izglītība, sociālā palīdzība u.c.

AUTORS: MANA BALSS

Deputāts Artuss Kaimiņš sola atbalstīt iniciatīvas tālāko virzīšanu Saeimā!08. Apr (2016)

Partiju viedokļiem savu komentāru pievienojis arī bezpartejiskais deputāts Artuss Kaimiņš!

Deputāta komentārs:

Atbalstu šo iniciatīvu, un noteikti aktīvi iestāšos par šīs iniciatīvas tālāku virzību, kad tā nonāks Saeimā.

Par tieši šāda NĪN maksāšanas mehānisma nepieciešamību iestājas un šobrīd aktīvi diskutē arī kopienas “Kam pieder valsts” locekļi. Pie Latvijā pastāvošā nesamērīgi augstā nodokļu sloga, ir netaisnīgi vienīgo mājokli, kas nav ekskluzīva lieta, bet primāra nepieciešamība, aplikt ar lielu NĪN.

Tai pašā laikā, ir nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kā šo mehānismu var īstenot, tā, lai tas sasniegtu savu mērķi pēc būtības, nevis ļautu turīgiem daudzu nekustamo īpašumu īpašniekiem kārtējo reizi apiet likumu un nemaksāt nodokļus.

Uzskatu, ka viens nekustamais īpašums, kas ir mājoklis, ir ikviena nodokļu maksātāja primārā nepieciešamība, par kuru NĪN nebūtu jāmaksā, bet citi konkrētajai personai piederošie īpašumi jau ir kapitāls, no kura NĪN būtu jāmaksā samērīgā apmērā.

AUTORS: MANA BALSS

Lasi trīs partiju viedokļus par iniciatīvu!04. Apr (2016)

Pirms nedēļas ManBalss.lv izsūtīja visām Saeimā pārstāvētajām partijām lūgumu izteikt viedokli par vienu no pašlaik pašām aktuālākajām iniciatīvām platformā ManaBalss.lv - “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM”!

Saņēmām atbildi no trīs frakcijām! Paldies tām par atsaucību! Pārējās laikam vēl domā, vai tām vispār ir viedoklis ..

Lasi tālāk, ko partijas domā par pilsoņu iniciatīvu!

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

"Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcija minēto iniciatīvu uzskata par atbalstāmu. Piedāvātais risinājums gan varētu būt niansētāks, nosakot saprātīgus ierobežojumus, piemēram, noteiktu kvadrātmetru skaitu uz katru ģimenes locekli, par ko netiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis, vai nodoklis netiktu piemērots īpašumam, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz kādu noteiktu slieksni, taču šāda detalizācija iniciatīvas veiksmīgas virzības gadījumā būtu Saeimas atbildīgās komisijas kompetencē. Papildus būtu jāvērtē, kā šī iniciatīvā ietekmē pašvaldību budžetus, un nepieciešamības gadījumā jārod kompensējošie mehānismi. Atsevišķi skatāms jautājums par termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas nolūkā iegādātiem īpašumiem, kuriem nekādi nodokļu atvieglojumi nebūtu piemērojami."

VIENOTĪBA

Attiecībā uz jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli vēlamies norādīt, ka jau šobrīd šī nodokļa likme ir diferencējama un piemērojama amplitūdā no 0.2-3%, papildus paredzot iespēju pašvaldībām piešķirt nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apjomā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana ir katras pašvaldības kompetencē, tām jau šobrīd ir iespējas izmantot tā progresivitāti, lemjot par likmju un atlaižu piemērošanu. Tādēļ aktuāls ir jautājums nevis par nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņu, bet tā piemērošanu katrā no pašvaldībām.

Vērtējot valsts nodokļu politiku kopumā, par prioritāru uzskatām ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, koncentrējoties uz turpmāku darbaspēka nodokļu samazinājumu, vienlaikus turpinot minimālās algas palielināšanu līdz 450 EUR mēnesī 2018.gadā, vidējai algai pārsniedzot 1000 EUR mēnesī 2018. gadā, kā arī ieviešot progresivitātes principu kapitāla, ienākuma un patēriņa nodokļos, mazinot darbaspēka nodokļa slogu strādājošiem ar zemiem ienākumiem un veicinot iedzīvotāju ekonomisko mobilitāti ar mērķi sekmēt Latvijas iedzīvotāju labklājību un valsts ekonomikas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā.

“NO SIRDS LATVIJAI”

Ja Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegts Saeimā, frakcija “No sirds Latvijai” balsos PAR tā tālāku virzību.

Iniciatīva pēc savas būtības ir atbalstāma - it īpaši, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus un nekustamā īpašuma vērtības un nodokļa noteikšanas kārtību.

Tajā pašā laikā “No sirds Latvijai” uzskata, ka priekšlikums ir jāpilnveido, jo šāds, vienkāršots, risinājums vienādi attiecas gan uz trūcīgiem cilvēkiem ar vienkāršu mājokli, gan ekskluzīvu muižu un villu īpašniekiem. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt skaidrus un godīgus kritērijus nodokļa atcelšanai. Piemēram, viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt noteiktas dzīvojamās platības neaplikšana ar nodokli katram cilvēkam. Noteikti jāizvērtē arī pašvaldību loma saistībā ar nodokļa atcelšanu, kā arī nodokļa atcelšanas ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

Vienlaikus ir arī jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, no kuras aprēķina nodokli. Piemēram, ja īpašnieks iegulda savus līdzekļus un padara mājokli būtiski kvalitatīvāku, viņš pats ir spiests pēc tam maksāt arī lielāku nodokli. Tādējādi valsts pamudina iedzīvotājus necenties uzlabot savus dzīves apstākļus.

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDEROŠS DEPUTĀTS ARTUSS KAIMIŅŠ
Vēl domā, vai ir viedoklis!

SASKAŅA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

AUTORS: MANA BALSS

Kā strādā ManaBalss.lv?

Parādi video arī draugiem:  

ManaBalss.lv labās ziņas - Tavā e-pastā!

Mums ir daudz labu jaunumu - gribam par tiem pastāstīt arī Tev! Ieraksti savu e-pastu, un mēs ik mēnesi Tev tos nosūtīsim.

e-pasta adrese ** Obligātie lauki
JAUNUMI

Lielu sabiedrības uzmanību piesaistījusi iniciatīva, kas rosina Latvijā legalizēt eitanāciju! 3 dienu laikā par šo ideju...

Posted by ManaBalss.lv on pirmdiena, 2017. gada 13. marts


"Deputātu iespēja atturēties faktiski ir viņu iespēja melot vēlētājam!" uzsver iniciatīvas par deputātu atturēšanos...

Posted by ManaBalss.lv on piektdiena, 2017. gada 10. marts


Finanšu ministrija pretojas ierosinājumam ceļa nodokli iekļaut degvielas cenā! Lai gan iniciatīva "Atcelt pastāvošā ceļ...

Posted by ManaBalss.lv on piektdiena, 2017. gada 10. marts


Saeima šodien uzdeva Finanšu ministrijai vērtēt iniciatīvu, kas rosina "ceļa nodokli" iekasēt atkarībā no reālā...

Posted by ManaBalss.lv on ceturtdiena, 2017. gada 9. marts


Iniciatīvai "3. grupas invalīdiem - sabiedrisko transportu bez maksas!" savākti jau vairāk nekā 1300 paraksti! Paldies...

Posted by ManaBalss.lv on pirmdiena, 2017. gada 6. marts