Iniciatīva iesniegta Valsts prezidentam!

Pārstāvis: Liāna HiršsonePublicēta: 16. Mar (2016)

PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

50'000
44'211
Jau parakstījuši 44'211
5'789

Ar šo iniciatīvu ierosinu atcelt NĪN vienīgajam īpašumam - dzīvesvietai, par piemēru ņemot visu ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi, proti NĪN vienīgajam īpašumam nepiemēro, vai piemēro 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.

Ņemot vērā pēdējo gadu NĪN straujo kāpumu, kas nu jau ir kļuvis konfiscējošs un reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu un mājokli, ierosinu, ņemt par piemēru citu ES dalībvalstu labvēlīgo attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Bet par papildus esošajiem īpašumiem, kas kalpo par ienākuma avotu, piemērot nodokļu likmi secībā no 0,1% līdz 1,5%. Lai realizētu minēto priekšlikumu, likumā par NĪN ir nepieciešams noteikt to, ka Latvijas iedzīvotāju vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu, netiek piemērots nekustāmā īpašuma nodoklis, bet ,ja ir divi vai vairāki, tad par katru nākošo piemērot NĪN ar nodokļa likmi no 0,1 % līdz 0,6%. Savukārt, rūpnieciskajiem īpašumiem, tirdzniecības centriem, ofisa ēkām u.c. īpašumiem, kas nes peļņu īpašniekam, piemērot nodokļu likmi no 1,0% līdz 1,5% no kadastrālās vērtībās, par piemēru ņemot pielikumā atspoguļoto ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi (skat. pielikumā).

Ieviešot manis piedāvāto priekšlikumu: 1) tiktu panākts tas, ka Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu būtu nodrošinātas visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, ne tikai bagātākajiem, tā kā to pašreiz nodrošina NĪN likumā iekļautās un iedzīvotājiem ļoti nedraudzīgās 1,5 procentu augstākās nodokļu likmes, kā arī gaidāmais kadastra vērtības lēcienveida kāpums; 2) atceļot NĪN , ietaupītos mājsaimniecību rīcībā esošie līdzekļi, kurus varēs izmantot īpašumu uzlabošanai un remontam, kas savukārt veidotu sakārtotāku un pievilcīgāku Latvijas apdzīvoto vietu vidi. 3) Arī ekonomikas sildīšanai un attīstībai, iedzīvotāju brīvie līdzekļi dos ievērojamu ieguldījumu; 4) Šī iniciatīva noteikti sniegtu savu devumu arī reemigrācijas plānam un mazinās prombraucošo iedzīvotāju skaitu, jo savs īpašums - mājoklis kalpo par labu "enkuru" jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas ir atgriešanās vai prombraukšanas izvēles priekšā.

Pievienots dokuments

NIN_ES.doc.pdf 240 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 44'211

Iniciatīvas jaunumi

Godātie NIN biedrības kolēģi, atbalstītāji, draugi un paziņas.25. Sep

Tuvojas brīdis, kad mēs, Latvijas iedzīvotāji varam ietekmēt mūsu valsts politiku, līdz ar to, vēlos padalīties ar domām, kas vēlēšanu dienā varētu palīdzēt mums veikt savu izvēli.

Parasti pirms vēlēšanām partijas kavējas apcerējumos par to, kā tiks sadalīts valsts budžets, tomēr, nevis izdevumi un pabalsti nosaka mūsu labklājību.
Svarīgskais lielums valsts budžeta veidošanā ir tā ieņemumu daļa ko veido mūsu nodokļi. Līdz ar to, mūsu maciņa biezums un labkalājība ir atkarīga no nopelnītā, un tā, kas pēc nodokļu nomaksas paliek pāri.

Pašreiz pie varas esošo partiju velēšanu reklāmas stāsta, par to ,ka ir ievērojami kāpināta vidējā alga valstī, un samazināti nodokļi. Tomēr, pieejamā informācija liecina pavisam par ko citu, proti, kopējais nodokļu slogs Latvijā uz vienu mājsaimniecību ir augstākais Eiropā, bet "ievērojamais" algu kāpums ir panākts, pateicoties ēnu ekonomikas mazināšanai. Dominējošais turīgo komersantu un zemniek-miljonāru interešu spēcīgais lobijs ir novedis pie tā, ka neviens lēmums pēdējo 25 gadu laikā nav bijis par labu parastajam Latvijas iedzīvotājam, par ko liecina viens no augstākajiem Džini koeficentiem (sabiedrības noslāņošanos) Eiropā. Gandrīz 80% no mājsaimniecības ienākumiem iedzīvotāji nomaksā nodokļos. Šāda nodokļu politika ir radījusi strādājušos nabagus un Latvijas mājsaimniecībās ieviesusi tādu ekonomisko terminu kā – no rokas mutē -, un – galu savilkšana-, kas komplektā ar īpašuma konfiscēšanu noved pie iedzīvotāju lēmuma pamest valsti, bet šodien jau pie plaša darba roku trūkuma. Netālredzīgā nodokļu politika iztukšojot strādājošo iedzīvotāju maciņus, samazina skaitliski vislielākās sociālās grupas spēju nodrošināt nepieciešamo patēriņu iekšējā tirgū, līdz ar to, Latvijas uzņēmumu ilgtspēja, kuru darbība vērsta uz iekšējo tirgu, bieži vien nepārsniedz 6 līdz 12 mēnešus. Pēdējā desmitgadē visnetaisnīgākais un postošākais Latvijā izgudrotais nodoklis ir nekustāmā īpašuma nodoklis (NIN). Dēļ neatbilstības ienākumiem šis nodoklis ir mūsu dzīvokļu un māju konfiscējošs, kas rezultātā noved pie iedzīvotāju segregācijas pēc dzīves vietas, valstij tieši nosakot kur dzīvot katrai sociālai grupai, pret ko pārējās Rietumu valstīs aktīvi cīnās, kā pret brīvā tirgus negatīvu blakni. Ir vairākas ES valstis , kurās pašvaldības saviem iedzīvotājiem pat daļēji apmaksā hipotekāros kredītus, nevis nodarbojas ar īpašumu konfiscēšanu. Pretēji tam, mūsu valstī, NIN nosaka, ka pilsētās un citās (pēdiņās) "prestižās" vietās drīkst dzīvot tikai naudīgie komersanti un laukos, bagāto saimniecību zemniek-miljonāri. Bet kur palikt pārējiem Latvijas iedzīvotājiem? Pārcelties uz šo bagāto kungu īres namiem, kā to tālejoši paredz ZZS uc pue varas esoso partiju priekšvēlēšanu programmās? Vai pamest valsti?

Nedomāju, ka atņemot strādājošajiem iedzīvotājiem mājas, un, piespiežot dzīvot īres dzīvokļos, tiks mazināta nevienlīdzība Latvijas sabiedrībā. Tāda sabiedrība, kurā valsts bagātākajai iedzīvotāju sociālajai grupai ļauj uzkrāt, bet pārējiem uzkrāto burtiski atņem un atdod turīgākajiem ,ir lemta neveiksmei un nevar saukties par godīgu un taisnīgu un nekad nebūs labklājības valsts. Esmu pārliecināts, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi, kas pēc savas pārliecības bija sociāldemokrāti, Satversmē teikto par to, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības uz savu īpašumu - tā arī bija domājuši, ka neatkarīgi no ienākumiem un nodarbošanās katram drīkst būt īpašumā gabaliņš Savas Latvijas, un to, ka valsts nodrošinās, nevis ar nodokļa palīdzību to atņems. Domāju, ka, pat visļaunākajos murgos Latvijas dibinātāji un Satversmes Tēvi, izdalot zemes, nespēja iedomāties ka pašu dibinātā valsts nākotnē, Latvijas iedzīvotājiem šos īpašumus atņems.

Pateicoties mūsu iniciatīvai par NIN nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, konfiscējošā nodokļa bezgalīgais kāpums uz dieviem gadiem tika apturēts. Nākošgad parlamentā atkārtoti, tiks lemts par NIN nodokli, kas pēc pieejamās informācijas, jau 2020. gadā atsāksies ar 60% lielu kāpumu. Līdz ar to, dosim priekšroku tādām partijām, kuras atzīst, ka jebkuram mūsu valsts iedzīvotājam ir tiesības uz gabaliņu Savas Latvijas, un vismaz no valsts puses šīm tiesībām nedrīkst būt apdraudētām, glūži pretēji, valstij ir jāgarantē visiem vienādas tiesības uz savu dzīvokli, vai māju - tā kā tas teikts Satversmē. Ņemot vērā to, ka esam ar atšķirīgiem ienākumiem, tad to var panākt tikai atceļot NIN vienīgajam īpašumam!!!

Esam apkopojuši tabulas veidā informāciju par to, kāda ir partiju attieksme un atbalsts iniciatīvai! Atver šeit!

Ar cieņu

Estris Hiršsons
Biedrības ''Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam '' valdes priekšsēdētājs

AUTORS: ZIņAS MB

Iniciatīva par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam turpina cīņu, lai tiktu sadzirdēti 05. Sep

Godātie iniciatīvas parakstītāji!
Šī gada pavasarī iesniedzām pieteikumu Satversmes tiesā, kura ar 2018. gada 8. maija lēmumu ir atzinusi mūsu tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, apstrīdot NĪN aprēķināšanas kārtību.
Tomēr, Satversmes tiesa norāda, ka vispirms ir jāapstrīd piemērotais NĪN administratīvajā tiesā un jāsagaida visu trīs instanču spriedumi.
Šobrīd gaidām Augstākās tiesas galīgo lēmumu lietā, kuru apstrīdējām 2016. gadā par aprēķināto NĪN apmēru.
Tāpēc vakar iesniedzām iesniegumu Augstākā tiesā ar lūgumu, izlemt NĪN jautājumu ātrāk, lai nebūtu jāgaida 2 gadi, kamēr Augstākā tiesa pieņems lēmumu.

Lai Saeimas vēlēšanās ikviens varētu vieglāk izdarīt izvēli, tuvākajā laikā publicēsim datus par 16.partijām, kuras kandidē Saeimas vēlēšanās, un kuras atbalsta viedokli ’’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam –dzīvesvietai’’

Ar cieņu L.Hiršsone

AUTORS: ZIņAS MB

ManaBalss piedalīsies Sarunu festivālā “LAMPA”, kur mēs rīkosim pasākumu “ManaBalss.lv iniciatīvu autoru pieredzes stāsti”!18. Jun

ManaBalss.lv, domājot par sabiedrības līdzdalību un pilsoņu iespējām mainīt likumdošanu Latvijā, piedalīsies Sarunu festivālā “LAMPA”, kur mēs rīkosim pasākumu “ManaBalss.lv iniciatīvu autoru pieredzes stāsti”. Skatītājiem būs iespējams dzirdēt dažādus iniciatīvu autoru stāstus gan par iniciatīvu attīstības gaitu, gan par to, kāda ir veiksmes formula, lai iniciatīva kļūtu par likumprojektu Saeimā, kā arī citi ieteikumi, kā uzlabot politiku Latvijā.

Pasākumā piedalīsies:

-Kristaps Kaugurs (Iniciatīvas "Par dzīvi bez C hepatīta!" autors)
-Katrīna Krīgere (Iniciatīvas "Par kažokzvēru aizsardzību" pārstāve)
-Estris Hiršsons (Iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" līdzautors)
-Ģirts Lapškalns (Iniciatīvas "Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga" pārstāvis)
-Katrīna Kaktiņa (Iniciatīvas "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni" līdzautore)
-Pauls Raudseps (Iniciatīvas "Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties" pārstāvis)
-Imants Breidaks (ManaBalss.lv vadītājs)

Pasākums norisināsies 30.jūnijā plkst. 10:00-11:30, Darbnīcu teltī, Cēsu pils parkā. Ieeja festivālā ir bezmaksas. Gaidīsim visus interesentus!

AUTORS: ZIņAS MB

Iniciatīvas virzība Saeimā varētu ieilgt uz vairākiem gadiem03. May

Ministru kabinets ir lēmis turpināt strādāt līdz 2019. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku NĪN un, iespējams, ka pēc likuma grozījumu priekšlikumu saņemšanas, MK lūgs izvērtējumu vai palīdzību vēl no kādas institūcijas, kas atlicinātu apstākļu uzlabošanu vēl vēlāk nekā līdz 2019. gadam.

Dalies ar jaunumiem un seko līdzi iniciatīvas attīstībai!

AUTORS: ZIņAS MB

Iniciatīva vēl aktīva. Ieskaties, ko esam paveikuši kopā!06. Apr

Ilgu laiku jautājums par NĪN atcelšanu vai samazināšanu pat nebija deputātu dienas kārtībā. Arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji satraucoši vērsa uzmanību uz strauji augošajiem nodokļiem, kas vairākām ģimenēm licis atteikties no īpašumiem. 2016. gada aprīlī, rekordlielā ātrumā, iniciatīvai izdevās savākt nepieciešamos 10 000 parakstu.

Līdz ar Liānas Hiršsones iniciatīvas iesniegšanu Saeimā vairāki politiskie spēki nāca klajā ar dažādiem risinājumiem NĪN problēmas risināšanai. Diemžēl neviens no tiem neieguva gana lielu atbalstu, un tie pazuda nebūtībā. Neskatoties uz dažu politiķu centieniem atbildēt sabiedrības spiedienam, iniciatīva netika atbalstīta un 2017. gada 11. aprīlī Ministru Kabinets lēma turpināt strādāt līdz 2019. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku nekustamā īpašuma nodokli.

Tika dibināta biedrība “Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam”.

Pagājušā gada novembrī tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam ar 26 tūkstošiem parakstu, uz kuru atbildes vēstule tika saņemta šī gada janvārī no Valsts prezidenta kancelejas Juridiskās nodaļas, kurā lielāks fokuss tiek likts uz jau veikto valsts pārvaldes institūciju darbībā, nevis uz iespējamajiem risinājumiem vai palīdzības sniegšanā tiem aktīvajiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir gatavi aktīvi rīkoties, taču nav sagaidījuši pretimnākšanu vai vēlmi līdzdarboties no tautas ievēlēto pārstāvju puses.

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna un Valdis Vītols, 81 gadu vecs pensionārs, vērsās Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Vienlaikus arī bijusī frakcija “No sirds Latvijai” iesniedza likuma grozījumu projektu, kura mērķis ir iedzīvotājus atbrīvot no nodokļa maksāšanas par vienīgo mājokli, sākot ar 2019. gadu, nodošanu komisijās, taču 2018. gada 11. janvārī Saeima to noraidīja.

2017. gada aprīlī NSL iesniedza likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” Centrālo vēlēšanu komisijai, cerot savākt 155 224 parakstus, kuri tika vākti portālā “Latvija.lv”, lai varētu iesniegt Saeimā likumprojektu, vadoties pēc Satversmes 65. panta, diemžēl mērķis netika sasniegts.

Tajā pašā laikā NSL palaida masveida tekstu sociālajos tīklos, kurā tika teikts “atšķirībā no manabalss.lv iniciatīvām, šos www.latvia.lv/pv savāktos parakstus nevarēs noraidīt.” Ar neglītu nomelnošanas taktiku un bez rezultātiem beidzās arī NSL centieni vākt parakstus iepriekšminētajā platformā.

Pašlaik iniciatīva ir savākusi vairāk nekā 36 000 parakstu un skaits pieaugs ar katru dienu.

Vai šī ideja Tev ir nozīmīga? Ņemot vērā, ka šis ir vēlēšanu gads iniciatīvas autori aicina Tev veikt dažus vienkāršus soļus:
1. Atceries deputātus, par kuriem vēlēji iepriekšējās Saeimas vēlēšanās? Sazinies ar viņiem un pieprasi, lai iniciatīva tiktu atbalstīta!
2. Draugu un radinieku pulkā ir kāds, kurš nav vēl parakstījis iniciatīvu? Atgādini viņiem, lai to izdara.
3. Dalies Facebook un citos sociālajos tīklos un kopā savāksim 50 000 parakstu!

AUTORS: ZIņAS MB

Piedalies jaunā "Mana Balss" raidījuma par "Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam" uzņemšanā RīgaTV24 2. martā pl. 19:00!01. Mar

Šobrīd sabiedrībā notiek aktīvas diskusijas par vajadzību atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. Par šo jautājumu domas dalās ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī starp politiķiem un sabiedrības inteliģenci. Platformā ManaBalss.lv ir iesniegta iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam." Iniciatīva šobrīd ir jau savākusi vairāk nekā 34 000 parakstus, tā ir tikusi iesniegta Saeimā, kur tā tika noraidīta, tādēļ šobrīd tiek vākti 50 000 parakstu, lai to iesniegtu atkārtoti. Arī portālā Latvija.lv šobrīd notiek parakstu vākšanu par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kur parakstus nodevuši vairāk nekā 22 000 iedzīvotāju, tādējādi kopumā secinot, ka šis ir aktuāls jautājums visai sabiedrībai.

Diskusijā piedalīsies:
Moderators Māris Zanders
Saeimas deputāte Inguna Sudraba
Iniciatīvas "Par nekustamā nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvis E.Hiršsons
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere

Dosim iespēju auditorijai uzdot jautājumus uzaicinātajiem diskusijas dalībniekiem klātienē, kā arī iesūtot tos elektroniski uz manabalss@rigatv24.lv

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/572986766399963/

Tiekamies 2. martā, pl. 19:00 RīgaTV24 studijā, Blaumaņa ielā 32!

AUTORS: ZIņAS MB

NĪN apmaksas nosacījumi Francijā - atbilde no Latvijas vēstniecības Francijā29. Jan

Francijā NĪN ir nodoklis, kuru aprēķina pēc īpašuma kadastrālās vērtības (tiek pārrēķināts katru gadu). Šobrīd Francijā var tikt atbrīvots no NĪN maksāšanas gadījumos, kad īpašums tiek izmantots lauksaimniecības vajadzībām, piemēram, klēts vai pagrabs. Turklāt atvieglojumi uz noteiktu laiku pienākas arī tad, kad īpašuma izmantošanai tiek izmantots enerģijas taupīšanas režīms, tas atrodas tuvu riska zonām vai kalpo kā viesnīca lauku apgabalos. Šis atvieglojums tika ieviests, lai veicinātu lauku reģionu apdzīvotību un jaunu biznesu izveidi tajos.

Personas, kuras vecākas par 75 gadiem, seniori, kuriem nav ienākumu avotu un invalīdi, kuriem ir ierobežoti ienākumi tiek atbrīvoti no īpašuma nodokļa maksāšanas. Turklāt sākot ar 2018. gadu Francijas Prezidents Emanuels Makrons pakāpeniski ir uzsācis dzīvojamās platības nodokļa samazināšanu.

Dalies ar jaunumiem savos sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIņAS MB

Saeima neatbalsta iesniegtā likuma grozījumu projekta, kura mērķis ir iedzīvotājus atbrīvot no nodokļa maksāšanas par vienīgo mājokli, sākot ar 2019.gadu, nodošanu komisijās11. Jan

Šo priekšlikumu atbalstīja 36 deputāti, pret bija trīs deputāti, savukārt 46 parlamentārieši atturējās.

"No Sirds Latvijai" rosināja noteikt, ka ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) neapliek vienu Latvijas fiziskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 kvadrātmetriem, bet viensētās līdz diviem hektāriem.

NSL deputāti norāda uz problēmu, ka īpašuma aplikšana ar nesamērīgu NĪN noved pie tā, ka cilvēks zaudē savu īpašumu. Risinājumu šai situācijai prasījuši arī vairāk nekā 18 000 iedzīvotāju, kuru parakstītā iniciatīva ir iesniegta parlamentā.

“Daļa iedzīvotāju, lai saglabātu savas dzimtas mājas vai savu vienīgo mājokli, nodokli cenšas samaksāt, samazinot savus izdevumus veselības aprūpei, pārtikai, izglītībai un citām vajadzībām, kā rezultātā pasliktinās dzīves kvalitāte,” teikts likumprojekta anotācijā. Tāpat tiek norādīts, ka iedzīvotāji sev mājokli ir sarūpējuši par saviem ienākumiem, par kuriem vienreiz jau ir nomaksāts ienākuma nodoklis.

Dalies ar jaunumiem savos sociālajos tīklos!

Ziņas avots: la.lv

AUTORS: ZIņAS MB

Iesniedz sūdzību Satversmes tiesā par NĪN prettiesisko būtību18. Dec (2017)

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna Hiršsone un Valdis Vītols ,81 gadus vecs pensionārs, iesnieguši konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Gan L.Hiršsonei, gan V.Vītolam, vēršoties Satversmes tiesā, tiek apstrīdēts likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants tiktāl, ciktāl tas neparedz NĪN atvieglojumus personām,
kurām nav pietiekamu ienākumu, lai varētu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par savu
vienīgo mājokli. Tiek apstrīdēta iepriekšminētās tiesību normas atbilstība Latvijas Republikas
Satversmes 105.panta pirmajam teikumam kopsakarā ar 91.panta otro teikumu un 1.pantu, kā arī
atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 3.teikumam. Būtībā pieteikuma iesniedzēju
iebildumi ir par to, ka normatīvajos aktos iztrūkst tiesiskais regulējums, kuram demokrātiskā
sabiedrībā būtu jāparedz atvieglojumi atbrīvošanai no NĪN pilnībā vai daļēji tām personām,
kurām NĪN slogs vienīgajam nekustamajam īpašumam (mājoklim) ir nepanesami augsts.

Nepārdomātā NĪN politika draud radīt stāvokli, ka iedzīvotāju kategorijai ar relatīvi zemiem
ienākumiem tiek atņemta iespēja paturēt sev pajumtei nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas
būtiski palielinātu sociālo nevienlīdzību, kas ir viens no lielākajiem nabadzības cēloņiem Latvijā.

L.Hiršsone uzskata, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi bija izglītoti, pēc pasaules
uztveres un politiskās pārliecibas sociāldemokrāti, kas nākuši no strādnieku, vai zemnieku
ģimenēm,daži arī 1905. gada dumpja dalībnieki, tādēļ, var droši apgalvot, ka 1918. gadā
izstrādajot jaunās valsts konstitūciju viņi tieši tā arī bija domājuši, ka tiesības uz savu īpašumu
viņu jaundibināmajā valstī tiks nodrošinātas visiem tās iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālā un
mantiskā stāvokļa, nevis tā, kā tas ir tagad, ka neatbilstošu ienākumu dēļ pati valsts ar bezgalīgi
pieaugošo NĪN atņem mājas pensionāriem un arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, atdodot
tās bagātakajiem.

Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā
īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam.

Cieņā,
Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un
biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Atklātā vēstulē aicina Valsts Prezidentu atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam28. Nov (2017)

Sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iesniegtā iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļu atcelšanu vienīgajam īpašumam” savākusi vairāk nekā 26 000 parakstu, kas ir rekordliels parakstītāju daudzums. Iniciatīvas autore un tās atbalstītāji nosūtījuši vēstuli Valsts Prezidentam, lūdzot to aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nodokļa atcelšanu. Iniciatīva iepriekš Saeimā ir tikusi noraidīta.

Augsti godātais Vējoņa kungs!

Latvijas iedzīvotājiem aizvien grūtāk ir nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, jo tā procentu likmes ir nesamērīgi augstas, tādēļ 2016. gada martā platformā ManaBalss.lv tika uzsākta parakstu vākšana, lai atceltu šo nodokli vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu. Iniciatīva ir guvusi atbalstu sabiedrībā, taču ne politiķu vidū, tādēļ vēršamies pie Jums pēc palīdzības.

Saeima 2016. gada 16. jūnija sēdē lēma par 10 496 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” un nodeva to izskatīšanai Ministru kabinetam (MK).

2017. gada 3. aprīlī MK neatbalstīja priekšlikumu atcelt nekustamā īpašumu nodokli (NĪN) vienīgajam īpašumam-dzīvesvietai. Finanšu Ministrijas ieskatā, vienīgā īpašuma atbrīvošana no NĪN nav ekonomiski pamatota. Ministrijā uzskata, ka drīzāk problēmas ar NĪN jārisina, pārskatot kadastrālās vērtības bāzes.

Diemžēl valdība NĪN nodokli un vienīgās īpašnieka dzīvesvietas - mājokļa konfiscēšanu atcelt negrasās un ir nolēmusi turpināt partijas “Vienotība’’ izstrādāto NĪN politiku, papildinot to tikai ar "mērenu", 10% ikgadējo kāpumu. Finanšu ministrija ir paredzējusi nākamgad ievērojami paaugstināt nodokli ēkām, kas uzbūvētas pēc 2000. gada. Līdz ar to nākošgad rīdzinieku maksājumi par NĪN varētu pieaugt pat par 1000€.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka uz šobrīdi tie jau ir 26 160 jeb 1,35% Latvijas iedzīvotāju, kuru viedoklis nav respektēts. Iniciatīvas parakstītāju skaits katru dienu turpina augt, pierādot to, ka tā ir aktuāla problēma sabiedrībai. Aiz cipariem slēpjas tūkstošiem bēdu stāstu, konfiscētu māju un īpašumu. Pēc pašas būtības nodoklis ir netaisnīgs pret godīgajiem nodokļu maksātājiem, kas ar saviem iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, jau tagad ievērojami papildina pašvaldību budžetus. Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi skaidri izgaismojas NĪN un IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) nodokļa disonance. Valstīs, kurās tiek piemērots NĪN, tas tiek attiecināts tikai pret otro un pārējiem īpašumiem, kas vienlaicīgi ir īpašnieka rīcībā, kā arī, pelnošajiem īpašumiem. Būtībā pašreiz, mūsu valsts iedzīvotāji, par savu vienīgo īpašumu pašvaldībām maksā divus nekustāmā īpašuma nodokļus - IIN un NĪN.

Iniciatīvas autori un tās 26 160 parakstītāji aicina Valsts prezidentu atbalstīt iniciatīvu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam”, kā tas ir Latvijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā, un lūdz Jūs izmantot Satversmes 47. pantā noteiktās likuma ierosināšanas tiesības, un aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu.

Lai mūsu valsts iedzīvotājiem nebūtu jāatdod pēdējie iztikas līdzekļi un jāzaudē savs vienīgais īpašums! Šī nodokļa atcelšana arī Latvijas iedzīvotājiem ļautu ar pārliecību un bez bažām raudzīties nākotnē, un ar prieku sagaidīt valsts simtgadi.

Cieņā,

Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Nepieciešamie līdzekļi iniciatīvas atbalstam savākti - prasību Satversmes tiesā iesniegs līdz septembrim!26. Jul (2017)

Labdien. Sirsnīgs paldies iniciatīvas un biedrības ''Par NĪN atcelšanu '' biedriem un ziedotājiem - par saziedotajiem 1210 Euro advokāta pakalpojumiem. Savāktie līdzekļi tiks izlietoti vienīgi ziedošanas mērķim.

Šodien noslēgts līgums ar starptautisku advokātu biroju, kas apņēmās līdz septembrim iesniegt prasību Satversmes tiesā. Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem - taktisku un stratēģisku apsvērumu dēļ, advokātu birojs lūdz neatklāt savu nosaukumu. Advokāti veiks pieteikuma izstrādi un apmaksa tiks veikta par gabaldarbu. Lūdzu turpināt ziedot un biedrības biedriem turpināt iemaksāt biedra naudas, lai sāktu vākt naudas līdzekļus jurista pakalpojumiem pieteikuma izstrādei ECT tiesai .

Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ konta Nr. LV55HABA0551043538059

Ar cieņu, Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle L.Hiršsone
Tālr.26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Carnikavas novada dome piešķirs NĪN atvieglojumu 70 % vienīgajam mājoklim20. Jul (2017)

Turpinot samazināt nodokļu slogu, Carnikavas novada dome trešdien nolēma Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 2018. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli, informēja dome.

Tiesības saņemt atlaidi ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.
"Šis lēmums turpina mūsu iesākto ceļu ar pārliecību, ka vienīgajam mājoklim jābūt ar 0% nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Tā kā šī brīža likumdošana to nepieļauj, mēs kā pašvaldība varam piešķirt NĪN atlaidi līdz 90%. Jau šogad Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vienam mājoklim piemērojām 50% NĪN atlaidi, secīgi īstenojot savu politiku, nākamgad tā būs 70% apmērā," skaidroja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Ziņas avots: delfi.lv

Turpinām vākt līdz 50 000 parakstiem! Šī iniciatīva vēl joprojām ir vispopulārākā ManaBalss.lv platformā, un šajā brīdī sabiedrības spiediens ir īpaši nozīmīgs!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Savākti jau 150 eiro jurista pakalpojuma segšanai - aicina iesaistīties!05. Jun (2017)

Paldies visiem par iestāšanos un ziedojumiem biedrībai ''Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam''. Ar prieku varu paziņot, ka šobrīd, mēneša laikā, esam pietuvojušies mērķa summai par 150 Euro (vēl jāsavāc 1150Euro) , kas ir labs sākums. Ziedojums tiks novirzīts jurista pakalpojumu segšanai.

Aicinu visus pievienoties biedrībai, lai ne uz mirkli neapstātos, bet turpinātu mūsu uzvaras gājienu un NĪN vienīgajam īpašumam tiks atcelts.

Pievienojies, rakstot uz hirssone@inbox.lv.

Ar cieņu Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle
L. Hiršsone
Tālr.26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Plāno iesniegt prasību tiesā - vāc ziedojumus dokumentu sagatavošanai!26. May (2017)

Tuvākā mēneša laikā plānojam iesniegt prasību Satversmes tiesā. Lai sagatavotu prasību nepieciešams 1300 Euro juristam.

Lūdzu visus, kuri ir ieinteresēti NIN atcelšanā, ziedod biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" uz zemāk norādīto biedrības kontu.

Visi laipni aicināti iestāties biedrībā.

Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ konta Nr. LV55HABA0551043538059

Šeit pieejami biedrības statūti un iesnieguma paraugs.

Ar cieņu
Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle L. Hiršsone

Tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

23.maijā notiks mītiņš -tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam -mājoklim!22. May (2017)

Otrdien, 23. maijā plkst. 13:30 pie Rīgas pilsētas pašvaldības ēkas Rātslaukumā 1, notiks mītiņš-tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam nekustamajam īpašumam -mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

UZ TAUTAS SAPULCI AICINĀTI VISI INTERESENTI!

Krīzes laikā Valda Dombrovska (Vienotība) valdības izstrādātais plāns - pielīdzināt nekustāmā īpašuma nodokli tirgus vērtībai, šodien plūc savus postošos augļus atstājot iedzīvotājus bez mājām un burtiski padarot tos nabagus. Pagājušo mēness rīkojot protesta mītiņu pie Saeimas ,centāmies pievērst parlamentāriešu vērību nodokļa konfiscējošai būtībai, un pieprasījām tā atcelšanu. Diemžēl, pašreiz ZZS vadītā valdība NIN nodokli un vienīgo īpašumā esošo mājokļu konfiscēšanu atcelt negrasās, un ir nolēmusi turpināt Vienotības izstrādāto NIN politiku papildinot to tikai ar "mērenu", 10% ikgadējo kāpumu. ZZS vadītā Finanšu ministrija ir paredzējusi nākamgad ievērojami paaugstināt nodokli ēkām, kas uzbūvētas pēc 2000. gada. Līdz ar to nākošgad rīdzinieku maksājumi par NIN varētu pieaugt pat par 1000€.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Pagājušo nedēļu, plašsaziņas līdzekļos tika publiskota informācija, ka Rīgas dome, paredzot gaidāmo NIN kāpumu-saistošajos noteikumos iestrādāja 90% (procentīgo) NIN atlaidi, privatizētajiem rīdzinieku īpašumiem, tā pretstatot iedzīvotājus, kas ir atklāta vēršanās pret represēto rīdzinieku pēcnācējiem un kārtīgi strādājošiem rīdziniekiem, kuri čakli strādājot un taupīgi dzīvojot, sakrājuši naudu un iegādājušies īpašumus –dzīvokļus un mājas Rīgā.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz mītiņu, lai solidarizētos un pieprasītu Rīgas domes vadītājiem, visiem rīdziniekiem- atcelt NĪN par vienīgo nekustamo īpašumu, piemērojot likumā par NĪN noteikto zemāko 0, 2% likmi no kadastrālās vērtības par zemi un ēku ar 90% NIN atlaidi un nekavējoties pārtraukt mūsu īpašumu konfiscēšanu.

Papildu informācija: mītiņa organizatore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Godātie atbalstītāji, ar patiesu prieku informēju, ka ir nodibināta biedrība "Par NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam", līdz ar to, aicinu interesentus pievienoties!16. May (2017)

Savu darbību mēs plānojam līdz brīdim, kad, ņemot vērā citu valstu pieredzi, arī pie mums tiks atcelts nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam īpašumam - īpašnieka dzīvesvietai, un nodrošinātas īpašuma tiesības visiem mūsu valsts iedzīvotājiem.

Pārdomājot iepriekš paveikto, un nolūkā, efektīvāk aizstāvēt savu biedru intreses, turpmāk mītiņu organizēšana tiks papildināta ar tūlītējiem pasākumiem, kas nepieciešami cilvēkiem, kuri dēļ NĪN nodokļa parāda nokļuvuši īpašuma konfiscēšanas slazdā. Lai to paveiktu, turpmāk, savai darbībai piesaistīsim juristus. Gan mītiņu organizēšanai, gan sadarbībai ar juristiem, un arī organizācijas lietvedībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, tādēļ iestāšanās biedrībā ir saistīta ar nelielu maksu 10€ apmērā, un ar ļoti pieņemamu 2€ ikmēneša dalībmaksu (biedra naudu). Arī ziedojumi tiks izmantoti efektīvi un pēc labākās sirdsapziņas. Lielākie izdevumi tiek paradzēti prasības iesniegšanai Satversmes, bet negatīva lēmuma gadījumā, Eiropas tiesās, un biedru juridiskam atbalstam krīzes brīžos (īpašuma konfiscēšanas brīdī).

Aicinot kopīgiem spēkiem veidot mūsu valsti labāku, biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ".

Kontakt informācija: tel.26739186

e-pasts: hirssone@inbox.lv

FB publiska grupa "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ".

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Vēl 4 784 paraksti un NĪN iniciatīvu iesniegs Valsts prezidentam!10. May (2017)

Iniciatīvas autore ziņo, ka parakstu skaitam sasniedzot 25 000 (pašlaik 20 216) iniciatīva par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegta Valsts prezidentam Raimondam Vējonim!

"Esam jau gandrīz pusceļā līdz 50 000! Nesekmīgā iniciatīvas virzība Saeimā un Ministru Kabinetā neatstāj mums citu iespēju, kā lūgt Raimonam Vējonim uzklausīt iedzīvotājus un nevilcinoties iesaistīties konfiscējošā likuma pārskatīšanā!" norāda Liāna Hiršsone.

Liāna arī lūdz visiem atbalstītājiem iesaistīties un palīdzēt iegūt papildus info par traģiskajiem atgadījumiem, kad pašvaldības (ieskaitot Rīgu) izvērtusi NĪN parāda piedziņu pret tās iedzīvotājiem un konfiscējusi (vai draudējusi konfiscēt) mājokļus! Lūgums rakstīt uz hirssone@inbox.lv.

"Šo informāciju mēs mēneša laikā iesniegsim Satversmes tiesā!" skaidro Liāna.

Papildus: Lasi Finanšu ministrijas atbildi uz 7.03. iesniegto petīciju un 19.000 parakstītāju prasību. Atbildē FM skaidro iniciatīvas virzību darba grupā un sola aicināt iniciatīvas pārstāvi uz nākamo darba grupas sanāksmi. Uzzini vairāk...

Kā vēl Tu vari palīdzēt? Atrodi vēl vienu cilvēku un aicini to parakstīt iniciatīvu - tad parakstus savāksim daudz ātrāk!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Ministru kabineta komiteja neatbalsta NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim! 04. Apr (2017)

Pirmdien, 3.aprīlī, MK komiteja neatbalstīja priekšlikumu atcelt nekustamā īpašumu nodokli (NĪN) vienīgajam mājoklim! Tas nozīmē, ka vairāk kā 18 000 cilvēku parakstītā iniciatīva, kā arī iniciatīvas pārstāvju organizētais pikets nav pārliecinājis varas pārstāvjus atcelt konfiscējošo likumu!

Tikmēr koalīcijas sadarbības padomē pieņemts lēmums iesaldēt kadastrālās vērtības, lai apturētu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu nākamgad.

Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone aicina visus turpināt parakstīties, kopā savācot 50 000 parakstu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam!

LASI ŠEIT PILNO FINANŠU MINISTRIJAS IZVĒRTĒJUMU!

Finanšu Ministrijas (FM) ieskatā, vienīgā īpašuma atbrīvošana no NĪN nav ekonomiski pamatota. Ministrijā uzskata, ka drīzāk problēmas ar NĪN jārisina, pārskatot kadastrālās vērtības bāzes.

Lai nodrošinātu samērīgu kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu, FM atbalsta Tieslietu ministrijas (TM) priekšlikumu piemērot 10% pieauguma ierobežojumu kadastrālās vērtības bāzei, dzīvojamajiem īpašumiem samazināt kadastrālo vērtību atbilstības tirgus vērtībām, nepiemērot atkāpes un atvieglotus nosacījumus "premium" tipa ēkām, kā arī vērtēt kadastrālo vērtību zonējumu atbilstību un sadalījumu.

Tāpat FM iesaka, ka ilgtermiņā ir nepieciešams vienoties par kadastrālo vērtību bāzi 2020.-2023.gadam, kas tiktu aprēķināta, balstoties uz jau iepriekš pilnveidoto kadastrālās vērtēšanas metodiku.

Lai mazinātu kadastrālās vērtības ietekmi uz NĪN aprēķinu, to ir iespējams risināt, ierobežojot vai samazinot kadastrālās vērtības atbilstības koeficientu nekustamā īpašuma tirgus cenām; kā arī palielinot pašvaldību rīcībā esošos instrumentus balstoties uz to, ka pašvaldības vislabāk pārzina vietējo situāciju un nodokļa maksātāju vajadzības un iespējas.

Valsts kancelejai uzdots informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.

Ziņas avots: LETA

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pirmdien MK izskatīt NĪN iniciatīvu!31. Mar (2017)

Pirmdien plkst.10.00 notiks MK komitejas sēde, kur kā trešo jautājmu izskatīs FM ziņojumu ''Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam''.

Ar cieņu,

Iniciatīvas autore L.Hiršsone
​Talrunis.26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

ATGĀDINĀJUMS: 27.martā aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!26. Mar (2017)

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Jākāpina sabiedrības spiediens - turpina vākt parakstus par iniciatīvu!21. Mar (2017)

Līdz ar tautas sapulces par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim izsludināšanu, iniciatīvas autore Liāna Hiršsone aicina iedzīvotājus turpināt parakstīties un atbalstīt iniciatīvu - uzstādot jaunu, ambiciozu mērķi - 50 000 balsu! Sabiedrības spiediens šajā situācijā ir pats svarīgākais - turpinām parakstīties!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!20. Mar (2017)

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

INICIATĪVU IESNIEGS SATVERSMES TIESĀ, AUTORE LŪDZ ATBALSTĪTĀJU PALĪDZĪBU!16. Dec (2016)

Tā, kā Finanšu ministrija nav iesniegusi ziņojumu Ministru Kabinetam un Saeima nav nobalsojusi par NĪN atcelšanu, esmu nolēmusi vērsties ar kolektīvo iesniegumu un Jūsu parakstiem Satversmes tiesā. Finanšu ministrijai līdz 30.novembrim bija jāsagatavo izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Lūdzu atsaukties juristu, kurš brīvprātīgi varētu sastādīt kolektīvo pieteikumu Satversmes tiesai par NĪN likuma neatbilstību Latvijas satversmes 105.pantam.

Ja vari palīdzēt vai zini kādu, pie kā es varētu vērsties, raksti uz sveiki@manabalss.lv

Ar cieņu
L.Hiršsone, Iniciatīvas autore.

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

FINANŠU MINISTRIJA LŪDZ SAEIMAI PAPILDUS LAIKU IZVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI28. Oct (2016)

Pirms kāda laika aicinājām Finanšu ministri skaidrot iemeslus tam, kāpēc Finanšu ministrija nav laikā iesniegusi izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Šajā sakarā ir tapis zināms, ka Finanšu ministrija (FM) pagaidām izskata divus risinājumus samērīga nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) sloga nodrošināšanai un lūdz Saeimas komisijai pagarināt iniciatīvas izvērtējuma iesniegšanas termiņu vēl līdz 30.novembrim.

FM sākotnēji izstrādāja vairākus iespējamos NĪN samērīga pieauguma nodrošināšanas variantus un saistībā ar kadastrālo vērtību straujajām izmaiņām tika izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras mērķis ir meklēt sabalansētus risinājums NĪN jomā saistībā ar nodokļa bāzes straujām izmaiņām.

Kas līdz šim jau ir izdarīts?


Ministrijā ir notikušas trīs minētās darba grupas ar iesaistītajām valsts un nevalstiskajām institūcijām, kuru rezultātā iesaistīto institūciju viedokļi par iespējamo optimālāko risinājuma variantu krasi atšķiras. Tai pašā laikā darba grupās tika nolemts, ka ir jānosaka paredzamo grozījumu likumā par NĪN mērķis un jāveic padziļināta piedāvāto variantu fiskālās ietekmes analīze.

Patlaban FM tiek vērtēti vēl daži alternatīvi modeļi, kā nodrošināt samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu, nesamazinot pašvaldību budžeta ieņēmumus. Tomēr visiem šiem modeļiem ir dažādi trūkumi, un arī pašvaldībām ir dažādi viedokļi par iespējamo problēmas risinājumu. Gan FM, gan pašvaldību ieskatā būtu jāsaglabā pašvaldībām piešķirtā kompetence ar saistošajiem noteikumiem īstenot arī ilgtermiņā labvēlīgāku NĪN politiku konkrētajā pašvaldībā. No sākotnēji piedāvātajiem sešiem risinājuma modeļiem pašlaik aktīvs darbs notiek ar diviem.

Pirmais NĪN modelis


Pirmais modelis paredz, ka ar nodokli neapliekamā vai ar samazinātu nodokļa likmi apliekamā minimuma (platības) noteikšana attiecībā uz dzīvojamiem īpašumiem (dzīvokļiem, ēkām), par katru īpašumā deklarēto personu, atlikušajai ar nodokli apliekamajai daļai piemērojot vienu nodokļa likmi, vienlaikus saglabājot pašvaldībām tiesības ar saistošajiem noteikumiem paredzēt šai daļai no likuma atšķirīgu nodokļa likmi.

FM kā pirmā modeļa plusus min to, ka tiek aizsargātas arī īrnieku intereses un tiek saglabātas pašvaldību tiesības un iespējas, labāk pārzinot savu iedzīvotāju vajadzības un pašvaldību iespējas, īstenot atbilstošu nodokļa politiku. Savukārt pirmā modeļa negatīvie aspekti ir tādi, ka pastāv "shēmošanas" risks ar dzīvesvietas deklarēšanu dārgākajā īpašumā, piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei, kā arī ir sarežģīta administrēšana, kurai papildus nepieciešami finanšu resursi.

Otrais NĪN modelis


Otrais modelis paredz esošo kadastrālo vērtību sliekšņu pārskatīšanu, no kuriem tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, proti, 0,4% un 0,6% likmi piemēro tikai sliekšņa pārsniegumam - līdz 150 000 (vai 100 000) eiro 0,2%, no 150 000 (vai 100 000) eiro līdz 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,4%, bet virs 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,6%.

FM norāda, ka papildus iespējams paredzēt, ka līdz dzīvojamo īpašumu 50 000 eiro slieksnim piemēro likmi 0,1%.

Šī piedāvājuma plusi FM ieskatā ir tādi, ka tiek novērsts nesamērīgs nodokļa sloga pieaugums mājokļiem un līdz ar to arī kopumā, tiek vienkāršota nodokļa administrēšana, nav nepieciešami papildu izdevumi nodokļa administrēšanai un nodokļa aprēķins ir vienkāršs un saprotams nodokļa maksātājiem. Savukārt negatīvs faktors ir tas, ka šis piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei.

Ja slieksnis ir 150 000 eiro, ar 0,2% likmi tiktu aplikti 98,7% no visām savrupmājām Latvijā, bet - 91,2% Pierīgā. Ja alternatīvais slieksnis ir 100 000 eiro, tie būtu attiecīgi 97,1% un 80,9%. Savukārt 0,6% likme kadastrālās vērtības pārsniegumam virs 300 000 eiro tiktu piemērota vienīgi 0,25% no visām savrupmājām Latvijā, bet 1,98% - Pierīgā.

Jautājums par NĪN zemei - pagaidām vēl neatrisināts


FM norāda, ka abu modeļu galvenais trūkums ir tas, ka tie būtībā nerisinās jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli zemei, kas ir pamata iemesls iedzīvotāju maksājumu pieaugumam. Šajā sakarā nākamajā starpinstitūciju darba grupas sanāksmē šonedēļ ir plānots apspriest minēto jautājumu, lai tuvinātos kopīgai izpratnei par iespējamiem risinājuma variantiem. Šo darbu sarežģī tas, ka ēkas un zemes īpašnieki bieži ir dažādas personas, ēkai piesaistītā zemes gabala platība nav normēta, dzīvojamās ēkas īpašnieks visu nodokļa slogu var attiecināt uz īrniekiem, kas ir īpaši izteikta problēma denacionalizētajos īpašumos.

FM nepieciešams vēl laiks izpētei


Veicot iespējamo NĪN samērīga pieauguma variantu padziļinātu fiskālo analīzi, FM secinājusi, ka tās rīcībā nav fiskālai analīzei nepieciešamās informācijas dažādos griezumos, kā arī šo informāciju nevar iegūt no Valsts zemes dienesta. Lai nodrošinātu FM ar fiskālai analīzei nepieciešamo informāciju, ministrijā tika veikts iepirkums "Datu pakalpojumu iegāde Finanšu ministrijai par NĪN objektiem un to maksātājiem 2016. un 2018.gadā". Iepirkuma rezultātā 2016.gada 3.oktobrī tika noslēgts pakalpojuma līgums par FM nepieciešamo datu apstrādi un piegādi. Līguma izpildes termiņš ir 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Ņemot vērā FM izveidotajā starpinstitūciju darba grupā norādīto, ka lēmuma pieņemšanai par atbalstāmo variantu jābalstās uz objektīvu datu analīzi, jo tas ietekmē gan pašvaldību budžeta ieņēmumus, gan administrēšanas izdevumus, FM uzskata, ka būtu pārsteidzīga kāda varianta atbalstīšana vai noraidīšana, par to iepriekš nediskutējot darba grupā. Līdz ar to Saeimas komisija tiek lūgta pagarināt uzdevuma izpildi līdz šā gada 30.novembrim, kad FM būs prezentējusi darba grupas locekļiem sākotnējos analītiskos datus un saņēmusi darba grupas locekļu sākotnējo viedokli par tiem.


Ziņas avots: LETA

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

FM LĪDZ NOVEMBRIM IZSTRĀDĀS PRIEKŠLIKUMU PAR NĪN ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM19. Oct (2016)

Finanšu ministrija līdz šā gada 1.novembrim solās izstrādās priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) atzina, ka jautājuma apspriešanā iesaistītas vairākas ieinteresētās puses un piedāvātas vairākas alternatīvas, tāpēc jautājuma saskaņošana nenorit viegli, tomēr FM piedāvājumu varētu sagatavot līdz šā gada 1.novembrim.

«Ir dažādi risinājumi, vairāki varianti, bet FM nāks ar savu redzējumu par labāko variantu. Var jau piedāvāt izskatīšanai sešus dažādus variantus, bet FM grib piedāvāt variantu, kas, pēc ministrijas domām, būtu pareizākais,» teica Reizniece-Ozola, neatklājot konkrētus risinājumus.

(Ziņas avots: LETA)

Pagaidām šī ir vienīgā informācija, kas mums zināma par FM iemesliem izvērtējuma iesniegšanas kavēšanai. Šādi un līdzīgi komentāri no ministres jau izskanējuši publiskajā telpā, tomēr oficiāla atbilde uz Liānas Hiršsones (iniciatīvas autores) un ManaBalss.lv pārstāvju sūtīto atklāto vēstuli ministrijai nav vēl mūs sasniegusi.

Vēstulē ministrei tika uzsvērts, ka FM nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, kas tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāiekļauj izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Manabalss.lv: Finanšu ministrija vilcina NĪN iniciatīvas izvērtēšanu17. Oct (2016)

Platforma ManaBalss.lv un iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore Liāna Hiršsone atklātā vēstulē Finanšu ministrei Danai Reiznicei-Ozolai aicina skaidrot ministrijas nespēju laikā izpildīt Saeimas uzliktos uzdevumus un norāda uz ministrijas apzinātu izvairīšanos no sabiedrības iniciatīvas turpmākas virzīšanas. ManaBalss.lv brīdina: Ministrijas pasīvā attieksme var vājināt iedzīvotāju spēju ietekmēt lēmumus valstī.

Vēstulē ministrei tiek uzsvērts, ka Finanšu ministrija nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, ko tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāietver izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

“Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka vairāk nekā desmit tūkstošu cilvēku atbalstīta ideja pazūd ministrijas gaiteņos! Pilsoņiem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā un mainīt likumus. Tomēr pašreizējā Finanšu ministrijas pasīvā attieksme un nespēja vai nevēlēšanās ievērot Saeimas nolikto termiņu vājina pilsoņu apziņu pašam ko pozitīvi mainīt savā valstī. Vai ministrija vēlas 10 000 vīlušos vai tomēr apmierinātu pilsoņu? Jābūt atklātam dialogam, jāatrod kopsaucējs,” uzsver ManaBalss.lv vadītājs Imants Breidaks.

Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone norāda: “Pēc iepazīšanās ar pārējo ES valstu pieredzi un atklājot to, ka iedzīvotāju vienīgie īpašumi citur Eiropā netiek aplikti ar nodokļiem, platformā Manabalss.lv rekodlielā ātrumā tika savākts nepieciešamais balsu skaits. Pēc apstiprināšanas parlamentā un nosūtīšanas Ministru Kabinetam, iniciatīva ir nozudusi birokrātijas labirintos. Izrādās, ka šī nav vienīgā iniciatīva, kuru politiskā atbalsta trūkuma dēļ ir piemeklējis līdzīgs liktenis.“

Septiņu mēnešu laikā iniciatīvu parakstījuši jau 11 829 Latvijas pilsoņu un tās parakstītāju skaits turpina palielināties. Pēc diskusijām Saeimā, deputāti uzdevuši valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim un līdz 1.oktobrim iesniegt informatīvo ziņojumu, kas līdz šim vēl nav noticis.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Atklātā vēstule finanšu ministrei: aizdomas par apzinātu NĪN iniciatīvas kavēšanu!13. Oct (2016)

Ļoti cienījamā ministres kundze!

Saeima šā gada 16.jūnija sēdē, pamatojoties uz 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimai PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, uzdeva Ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Līdz šim minētais informatīvais ziņojums Saeimai nav iesniegts, kā arī, sazinoties ar atbildīgo par darba grupu Finanšu ministrijā, zināms, ka ministrija nemaz nav veikusi nepieciešamos darbus informatīvā ziņojuma sagatavošanai.

11 800 iniciatīvas atbalstītāju vārdā, kas līdz šim parakstījušies par iniciatīvu PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, vēršamies pie Jums ar lūgumu skaidrot iemeslus finanšu ministrijas nespējai laicīgi izpildīt Saeimas uzdoto uzdevumu Ministru Kabinetam - izstrādāt un iesniegt Saeimai augstāk minēto informatīvo ziņojumu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu bažām par ministrijas apzinātu sabiedrībai ļoti aktuālā jautājuma novilcināšanu.

Ar cieņu,

Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore

Valdis Pornieks
ManaBalss.lv valdes loceklis

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

VALDĪBAI JĀRĪKOJAS: Vienīgais mājoklis nodokļu spīlēs04. Jul (2016)

Neatkarīgā Rīga avīze publicējusi rakstu par NĪN iniciatīvu un patieso stāvokli Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm!

"Iedzīvotāju iniciatīva vietnē manabalss.lv par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nepiemērošanu vienīgajam īpašumam beidzot izkustējusies no nulles punkta. Valdībai tuvāko trīs mēnešu laikā ir jāsagatavo priekšlikumi par iespēju atcelt vai vismaz samazināt nodokļa likmi vienīgajam īpašumam. Carnikavas novada dome tikmēr jau ir nolēmusi sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. Jaunā kārtība Carnikavā stāsies spēkā nākamgad, pašvaldību vēlēšanu gadā.

Ja Saeima ieklausīsies tautas balsī un nolems neaplikt vienīgo īpašumu ar nodokli, šīs izmaiņas labākajā gadījumā varētu staties spēkā nākamgad. Šogad iedzīvotājiem par savu vienīgo īpašumu ir jāmaksā pilnā apmērā, ja vien viņi neietilpst kādā no atbalstāmajām iedzīvotāju grupām. Finanšu ministrijas (FM) rīcībā esošā informācija liecina, ka šā gada piecos mēnešos nekustamā īpašuma nodoklī iekasēti 129,6 miljoni eiro, kas pārsniedz plānoto par 8,7 miljoniem eiro jeb 7,2%. Salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem pieciem mēnešiem, ieņēmumi kāpuši par 13,3 miljoniem eiro jeb 11,5%. Desmit miljonu eiro pieaugumu nodrošināja kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, tajā skaitā Rīgā vērojams pieaugums 6,9 miljoni eiro apmērā. FM to skaidro ar kadastrālās vērtības izmaiņām lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī. Tāpat par 4,7 miljoniem eiro pieauguši NĪN ieņēmumi par mājokļiem, tajā skaitā Rīgā par 3,1 miljonu eiro, savukārt ieņēmumos par ēkām vērojams kritums par 1,4 miljoniem eiro.

Atlaides savējiem
Daļa pašvaldību arī līdz šim ir izmantojusi iespēju un piešķīrusi NĪN atlaides dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, Rīgā šogad mazāk par īpašumu ir jāmaksā ģimenēm ar bērniem. Jūrmalā jau kopš 2013. gada NĪN atvieglojumus 25 līdz 90% apmērā saņem 20 nodokļu maksātāju grupu, piemēram, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji saņem 70% atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim par zemi. Arī vairākās citās pašvaldībās ar nodokļa atlaidi tiek atbalstīti tie zemes vai mājokļa īpašnieki, kas ir deklarējušies.
Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu 2017. gadā sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. «Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā,» skaidroja Carnikavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sandra Baltruka.
Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli, iedzīvotājiem pašvaldībā būs jāvēršas ar iesniegumu. Turklāt jāņem vērā, ka 50% atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, paliks spēkā tāpat kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica uzsver, ka šāds lēmums ir pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savām dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus. «Valdība tuvākajā nākotnē plāno būtiski paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, tās tuvinot tirgus vērtībai, kas Latvijas iedzīvotājos ir izsaucis milzīgu rezonansi. Pierīgā jau šobrīd kadastrālās vērtības ir salīdzinoši augstas, savukārt iedzīvotāju maksātspēja ar katru gadu samazinās,» uzsver D. Jurēvica, norādot, ka nākotnē tiks izvērtētas iespējas Carnikavas novadā NĪN atlaidi vienīgajam mājoklim pakāpeniski palielināt līdz pat 70-90%. Saskaņā ar domes aplēsēm, 50% atlaižu piešķiršana vienīgajam mājoklim nākamgad pašvaldības budžeta ieņēmumus samazinās par aptuveni 170 000 eiro.

Grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā, saskaņā ar kuriem piešķiramas NĪN atlaides 50% apmērā par vienīgo mājokli, vēl vērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Kur pazudušas solītās izmaiņas?
Carnikavas novada domes iniciatīva, protams, skars tikai šajā pilsētā un novadā dzīvojošos, taču arī citos novados un pilsētās dzīvojošie vēlas, lai vismaz vienīgais mājoklis tiek pasargāts no nodokļu nastas. Tāpēc Latvijas iedzīvotājiem tik cerīgs šķita vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL!-TB/LNNK) 19. aprīļa paziņojums, ka viņš uzdevis sagatavot grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas nosaka, ka vienīgo mājokli nedrīkst aplikt ar nodokli lielāku par 0,2%, 0,4% vai 0,6% atkarībā no mājokļa kadastrālās vērtības. Kopš ministra rīkojuma jau ir pagājuši vairāk nekā divarpus mēneši, bet iespējamais likuma grozījumu projekts tā arī atklātībā nav nonācis. Kā izriet no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieka Oskara Vizbuļa Neatkarīgajai skaidrotā, dokuments nekur nav pazudis. «VARAM sagatavoja un nosūtīja iniciatīvas vēstuli finanšu ministrei un tieslietu ministram, kurā tika pausta VARAM ieinteresētība jautājuma risināšanā par iespēju paredzēt atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa režīmu nodokļa maksātājiem par vienīgo īpašumu, kas tiek izmantots kā mājoklis, un izteikts ministra viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām nodokļa politikā, tajā skaitā par grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli,» skaidroja O. Vizbulis.

Finanšu ministrija ir uzaicinājusi VARAM piedalīties grozījumu izstrādē likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, un līdz šim brīdim
Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildes ietvaros ir notikušas divas starpinstitūciju sanāksmes.

VARAM savas kompetences ietvaros līdzdarbojas jautājuma risināšanā, paužot atbalstu iedzīvotājiem labvēlīgas nodokļa politikas izstrādei, kas vienlaikus neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atklāja O. Vizbulis.

Meklē labākos risinājumus
Vienlaikus aprīlī rekordīsā laikā vietnē manabalss.lv tika savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Pirms Līgo svētkiem to vērtēja Saeimas deputāti, kuri nolēma uzdot Ministru kabinetam vērtēt iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vienīgajam īpašumam. Valdībai līdz 1. oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Valdībai, meklējot labākos risinājumu, varbūt vajag palūkoties, kādu nodokli par savu vienīgo īpašumu maksā citās Es valstīs. Neatkarīgā jau rakstīja, ka Swedbank Finanšu institūta veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā iedzīvotāji maksā augstāku NĪN salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Četru cilvēku ģimene, kas dzīvo sev piederošā 70 kvadrātmetru plašā mājoklī daudzdzīvokļu namā Tallinā vai Viļņā, NĪN nemaksā vispār. Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa skaidroja, ka Tallinā netiek piemērots nodoklis vienīgajam mājoklim, savukārt Viļņā NĪN jāsāk maksāt, īpašumam sasniedzot noteiktu kadastrālo vērtību."

Autore: Ilze Šteinfelde, http://nra.lv/latvija/177353-valdibai-jarikojas-vienigais-majoklis-nodoklu-spiles.htm

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pateicoties iniciatīvai, Carnikavas dome 2017.gadā piešķirs 50% atlaidi vienīgajam mājoklim!29. Jun (2016)

Carnikavas novada Dome nolēma 2017. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli!

Sakaņā ar nolemto iedzīvotājam, kuram pieder mājoklis Carnikavas novadā un kurā viņš ir deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā. Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par to mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā

Šāds lēmums tika pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savas dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus un tikai tāpēc, ka valdiba plāno celt un tuvināt kadastrālās vērtības tirgus līmenim. Izšķirties par šādu lēmumu mums palīdzēja gan daudzie iedzīvotāju lūgumi, gan arī vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju viedoklis, kuri vietnē manabalss.lv parakstījās par iniciatīvu, kas atbalsta NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Šobrīd normatīvais regulējums neparedz mums tiesības piemērot nulle procentu likmi par mājokli, likums mums atļauj piemērot atlaides līdz 90%, tāpēc nākamgad tie būs 50% , pēc tam plānots 70% un 90% apmērā atlaides. Ļoti ceru, ka arī valdība ieklausīsies iedzīvotāju paustajā gribā un meklēs citus risinājumus NĪN politikai. Ietekme uz Carnikavas pašvaldības budžetu 2017.gadā būs apmēram 170 tūkst. Saistošos noteikums, protams, vēl vērtēs VARAM.

Ziņas avots: http://www.lzs.lv/aktualitates/carnikavas-novada-dome-nolema-2017-gada-piemerot-nekustama-ipasuma-nodokla-atlaidi-50-apmera-par-vie

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!16. Jun (2016)

Labas ziņas visiem iniciatīvas PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM atbalstītājiem!

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!

"Valdībai līdz šī gada 1.oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašuma," teikts Saiemas mājas lapā!

Aicinām Tevi sekot aktīvi līdzi notikumiem un valdības darbam!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pierīgas pašvaldību vadītāji nepiekrīt plānotajām NĪN izmaiņām, Mārupes mērs atbalsta nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam.16. Jun (2016)

Par plānotajām NĪN izmaiņām kritiski izteikušies teju visi Pierīgas pašvaldību vadītāji!

MĀRUPES domes priekšsēdētājs ir viens no tiem pašvaldību vadītājiem, kuršs visvairāk sliecas atbalstīt tieši ideju par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

"Ņemot vērā Satversmē noteiktās indivīda tiesības uz īpašumu, manā skatījumā viens no atbalstāmiem priekšlikumiem NĪN politikas veidošanā būtu vienīgo mājokli, kurā persona dzīvo, un zemi tā uzturēšanai neaplikt ar nodokli vispār, kā tas tiek darīts arī citviet Eiropas Savienības valstīs," apgalvo Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Links uz viedokli: http://www.marupe.lv/par-nekustama-ipasuma-kadastralajam-vertibam-un-ietekmi-uz-nekustama-ipasuma-nodokli/

Savukārt ĀDAŽU domes vadītājs Māris Sprindžus paredz, ka kadastrālās vērtības pieaugums, saglabājoties līdzšinējai NĪN likmei - 1,5% zemei un 0,2-0,6% ēkām no kadastrālās vērtības -, izraisīs būtisku nodokļa sloga pieaugumu un šī «sāpju sliekšņa pārkāpšana» radīšot iedzīvotāju pretreakciju - sadzīves ēku, vasarnīcu vai piebūvju nojaukšanu, īpašuma piespiedu pārdošanu, zemes sadalīšanu, zonējuma maiņu, detālplānojumu atcelšanu, ēku atkārtotu inventarizēšanu, lai uzrādītu lielāku nolietojumu un tamlīdzīgas darbības, lai tikai glābtos no izmaksām.

«Nesamērīga NĪN sloga radīšana Pierīgai būs nepanesama ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo paaudzēs, bet arī citiem valsts iedzīvotājiem, kuri, meklējot labākus dzīves un darba apstākļus Latvijā, iegādājušies mājokli Pierīgā. Piedodiet, bet Pierīga daudziem ir pēdējā pietura, tālāk seko Lielbritānija un Īrija,» šādu pārliecību pauž Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs.

Links uz viedokli: http://www.db.lv/finanses/nodokli/pierigas-pasvaldibu-apvieniba-parskatot-zemes-kadastralo-vertibu-jasamazina-nin-447551

Par jaunajām izmaiņām ir šokēts arī JŪRMALAS mērs Gatis Truksnis "Tas ir genocīds pret Jūrmalas pastāvīgo pamatiedzīvotāju, jo tad viņam vienkārši jāiet projām no saviem īpašumiem. Faktiski šis nodoklis nav samaksājams un cilvēki ir spiesti izpārdot par lētu naudu savus īpašumus, pārcelties citur. Piejūra vispār iztukšosies no Latvijas iedzīvotājiem, vai tas ir mūsu mērķis?"

Links uz viedokli: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/217104/daudzviet-latvija

NĪN izmaiņu nesamērīgumam piekrīt arī SAULKRASTU novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis "Svarīgi, lai kadastrālo vērtību pieaugums būtu samērīgs, nevis tas palielinātos uzreiz, piemēram, par 30%. Šim pieaugumam ir jābūt saistītam ar vidējo atalgojuma pieaugumu valstī."

"Pašlaik situācija ir tāda, ka no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ īpašuma kadastrālā vērtība iedzīvotājam var mainīties gandrīz katru gadu. Tomēr valsts politikai kopumā vajadzētu būt prognozējamai attiecībā un nekustamā īpašuma nodokli," pauda CARNIKAVAS novada domes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica (ZZS).

Links: http://nra.lv/latvija/170338-pierigas-pasvaldibas-neapmierina-gaidamas-izmainas-nekustama-ipasuma-politika.htm

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Šodien Saeimā eksperti diskutē par NĪN iniciatīvu!25. May (2016)

Šodien norisinājās ilgi gaidītā ekspertu diskusija Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē! Iniciatīvas autori bija klāt, lai aizstāvētu savu iniciatīvu! Arī ManaBalss.lv pārstāvji sekoja līdzi notikumiem.

Lasi tālāk ziņu aģentūras LETA apkopoto informāciju no sēdes!

Diskusijā par NĪN atvieglojumiem iezīmējas problēmas kadastrālās vērtības noteikšanā!

Šodien Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notikušajā diskusijā par rosinājumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vienīgajam īpašumam iezīmējās vairāki problēmjautājumi, arī par kadastrālās vērtības noteikšanu un pašvaldību ienākumiem.

Deputāts Gunārs Kūtris (NSL) cita starpā aktualizēja jautājumu par kadastrālās vērtības metodikas noteikšanas nozīmību, jo tā ietekmē nodokļa apmēru. Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji pauda, ka ir plānoti grozījumi nekustamā īpašuma kadastra likumā, lai valsts informācijas sistēmās būtu pieejama precīzāka informācija, kas nepieciešama arī kadastrālās vērtības aprēķināšanai.

Deputāts Aivars Meija (NSL) taujāja, vai nebūtu nepieciešams kadastrālo vērtību samazināt ēkām, kurām laika gaitā ir radies nolietojums. VZD pārstāvji pauda, ka informācijas sistēmā šīs ziņas var ielikt.

Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji norādīja, ka jārēķinās ar to, ka no nekustamā īpašuma nodokļiem pašvaldības gūst miljonos mērāmus ienākumus. Līdz ar to atsevišķus iespējamos risinājumus, kas būtu izdevīgi Rīgā, nevar īstenot visā Latvijā, lai nesamazinātu ienākumus no Rīgas attālākajām pašvaldībām.

Tāpat komisijā izkristalizējās problēma, ka cilvēki manto īpašumu, kas uzreiz vai vēlāk kļūst vērtīgāks, līdz ar to
palielinās par to maksājamie nodokļi, ko īpašnieki nevar nosegt. Īpašuma vērtība pieaug, jo blakus notiek aktīva zemes un ēku tirdzniecība.

Tika arī norādīts, ka iepriekš iecerētais nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums bija plānots attiecībā uz jaunajām savrupmājām.

Komisijas sēde šodien tika rīkota par iniciatīvu par vienīgā nekustamā īpašuma neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. FM pārstāvji skaidroja, ka šis nebūtu pilnīgs risinājums, jo bieži vien cilvēkam pieder vairāki īpašumi – atsevišķi dzīvoklis un atsevišķi zeme. Diskusijās izskanēja arī iespēja, ka, burtiski īstenojot šādu risinājumu, varētu sākties īpašumu pārrakstīšana uz radiniekiem, lai katram būtu pa īpašumam, kurš netiek aplikts ar nodokli.

Jau vēstīts, ka jautājums par vienīgā nekustamā īpašuma aplikšanu ar nodokļiem ir jārisina nekavējoties, nevis jāievelk uz gadiem, iepriekš 11.maija sēdē secināja Iesniegumu komisijas deputāti.

Kā ziņots, FM patlaban analizē priekšlikumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam un risinājumu jautājumā sola šā gada rudenī. Patlaban FM analizē nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas variantu modeļus.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Liāna Hiršsone: NĪN iniciatīva atduras pret ministriju kompetences trūkumu 11. May (2016)

Pašreizējā nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) sistēma ir ar klaju konfiscējošu būtību. Tieši tādēļ esmu veidojusi iniciatīvu portālā Manabalss.lv un nu jau vairāk nekā pusgadu strādājusi, lai šī netaisnība tiktu labota. Pēc plašākām sarunām ar dažādu partiju politiķiem, skaidrs ir kļuvis viens - ierēdņi un varas partijas ir apmaldījušās starp diviem neatkarīgiem nodokļiem - iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un NĪN, kas citās valstīs sasaistīti netiek.

Atbildīgo ministriju dedzīgā vēlme NĪN progresivitāti sasaistīt ar IIN maksājumiem neatbilst ES valstu praksei un ir pretrunā ar vispārēju loģiku. IIN progresivitāte ierasti tiek panākta ar principu, ka tie, kam ienākumi ir augstāki, maksā lielākus nodokļus, savukārt NĪN progresivitāte ir atkarīga tikai no īpašuma izmantošanas veida - attiecīgi, vai tas ir pelnošs vai nē. Līdz ar to tiek panākts taisnīguma princips, jo īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, intensīvāk patērē pašvaldības infrastruktūru. Ražotnes, tirdzniecības centri maksā lielāku NĪN, savukārt iedzīvotāji ir atbrīvot no NĪN, jo tie pašvaldību budžetus veido ar saviem IIN maksājumiem.

Finanšu ministrijas pārstāvja Alekša Jarocka apgalvojums, ka NĪN nodokļa mērķis ir īrnieki, ir patiesi mulsinošs un vien atspoguļo to, ka ministrijā izpratne par reālo situāciju ir zema. Pašlaik nodokli maksā tieši izīrētājs, nevis īrnieki. Pamatojoties uz šādu loģiku, par negodīgu var uzskatīt jebkuru nodokli, ar kuru tiek aplikta komercdarbība - pat PVN, jo beigās taču to atmaksā patērētājs.

Pretnostatot iedzīvotājus, kas dzīvo mazģimeņu mājās, ar tiem, kas dzīvo īres namos, Finanšu ministrijai jāņem vērā tas, ka lielākā daļa īres dzīvokļus izmanto par mājokli vien darba dienās, bet brīvdienās atgriežas savos piepilsētas vai citu pilsētu īpašumos. Šāda Latvijas iedzīvotāju pretnostatīšana ir nekorekta un aplama.

Iniciatīvā piedāvātā un citu Eiropas valstu piemērotā NĪN politika nekādā veidā nav vērsta pret īrniekiem. Tās mērķgrupa ir īpašnieks, kas no komercdarbības savā īpašumā gūst peļņu. NĪN būtu jāatiecas vien uz saimniecisko darbību - tā būtu taisnīga sistēma pret visiem iedzīvotājiem.

Mūsu valstī pašlaik realizētā politika, kurā iespējama vienīgā mājokļa konfiskācija, ir salīdzināma tikai ar autoritāriem režīmiem un neliecina par to, ka dzīvojam 21. gadsimta ES dalībvalstī, kas mērķē uz iekļūšanu OECD. Arī padomju gados ar tolaik izstrādāto likumu palīdzību īpašumi tika konfiscēti, bet īpašnieki - izsūtīti.

Ministrijas un to ierēdņi nekautrējas manipulēt ar skaitļiem. Tiek apgalvots, ka Latvijas iedzīvotāji maksā mazāko NĪN pret iekšzemes kopprodukti (IKP) Eiropas valstu vidū. Uz tā pamata tiek konstruēts apgalvojums par nepieciešamību NĪN likmes paaugstināt. Tā ir paradoksāla situācija. Paradoksāla, jo neviena Eiropas valsts nespēj sacensties ar to, cik Latvija iekasē no iedzīvotājiem ar vienīgo mājokli. Tas vien norāda, ka pašreizējā politika ir greiza, bet apgalvojuma autori nekompetenti.

Latvija ir vienīgā (!) demokrātiskā valsts, kas nevis nodrošina iedzīvotāju īpašumtiesības un to neaizskaramību, bet ar nodokļu sistēmas palīdzību konfiscē vienīgos mājokļus. No 2013. līdz 2015. gadam vien atsavināti vairāk nekā 182 000 (!) Latvijas iedzīvotājiem piederošo īpašumu. Latvijas valsts ir pārvērtusies no īpašumtiesību aizstāvja par varmāku, kas aplaupa savus iedzīvotājus. Šo netaisnību var apturēt vienīgi NĪN atcelšana vienīgajam īpašumam.

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Iniciatīva iesniegta Saeimā! Arī ZZS sola atblastīt tās tālāku izvērtēšanu!13. Apr (2016)

Šodien, 13. aprīlī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone iniciatīvu iesniedza Saeimā!

Turklāt, papildinot partiju viedokļu sadaļu par iniciatīvu, arī ZZS sola atbalstīt iniciatīvas nodošanu izvērtēšanai Ministru kabinetā.

Tā uzsver, "Finanšu ministrija jau uzsākusi vērtēt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas politiku, jo kadastrālās vērtības un līdz ar to nodokļa maksājumu pieaugums bijis negaidīts pārsteigums."

ZZS uzskata, ka ir jāvērtē tas, lai nodokļa maksājumiem nebūtu straujš kāpums un lai iedzīvotāji būtu spējīgi to samaksāt. Vienlaikus jāņem vērā pašvaldību un to iedzīvotāju intereses, jo nodokļa ieņēmumi veido nozīmīgu pašvaldību budžetu daļu, finansējot daudzas pašvaldību darbības jomas, tai skaitā izglītība, sociālā palīdzība u.c.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

LRA atbalsta iniciatīvu, Tieslietu ministrs saredz vajadzību mainīt NĪN likumu.13. Apr (2016)

Partiju viedokļiem pievienojies arī LRA viedoklis par iniciatīvu:

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) atbalsta iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo kā īpašnieka dzīvesvieta. Tāpat LRA jau iepriekš ir arī publiski paudusi, ka kategoriski iebilst Valsts Zemes dienesta sagatavotajai iniciatīvai no nākamā gada paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, kas tiek izmantotas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un līdz ar to paaugstinās nodokļa slogu iedzīvotājiem. LRA līdz šim ir konsekventi iestājusies pret nodokļu sloga paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un savu nostāju nav mainījusi.
LRA jau iepriekš ir snieguši izmaiņas Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumprojektā, kuras atvieglotu cilvēku dzīvi Latvijā, diemžēl koalīcijas partijas ir konsekventi noraidījušas pat diskusijas atbildīgajās Saeimas komisijās par šiem jautājumiem.

Savukārt, LTV Panorāmai Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklājis, ka redz nepieciešamību mainīt NĪN likumu. Sižetā par iniciatīvu tas izteicies,

“Sadarbībā ar Finanšu ministriju, kas atbild par nodokļu politiku, mums izdosies pieņemt taisnīgāko risinājumu, kas varētu būt ļoti tuvs šai iniciatīvai.”

Visu sižetu ir iespējams noskatīties šeit: http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/tieslietu-ministrs-redz-vajadzibu-parskatit-nekustama-ipasuma-nodokla-likumu.a177669/

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Deputāts Artuss Kaimiņš sola atbalstīt iniciatīvas tālāko virzīšanu Saeimā!08. Apr (2016)

Partiju viedokļiem savu komentāru pievienojis arī bezpartejiskais deputāts Artuss Kaimiņš!

Deputāta komentārs:

Atbalstu šo iniciatīvu, un noteikti aktīvi iestāšos par šīs iniciatīvas tālāku virzību, kad tā nonāks Saeimā.

Par tieši šāda NĪN maksāšanas mehānisma nepieciešamību iestājas un šobrīd aktīvi diskutē arī kopienas “Kam pieder valsts” locekļi. Pie Latvijā pastāvošā nesamērīgi augstā nodokļu sloga, ir netaisnīgi vienīgo mājokli, kas nav ekskluzīva lieta, bet primāra nepieciešamība, aplikt ar lielu NĪN.

Tai pašā laikā, ir nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kā šo mehānismu var īstenot, tā, lai tas sasniegtu savu mērķi pēc būtības, nevis ļautu turīgiem daudzu nekustamo īpašumu īpašniekiem kārtējo reizi apiet likumu un nemaksāt nodokļus.

Uzskatu, ka viens nekustamais īpašums, kas ir mājoklis, ir ikviena nodokļu maksātāja primārā nepieciešamība, par kuru NĪN nebūtu jāmaksā, bet citi konkrētajai personai piederošie īpašumi jau ir kapitāls, no kura NĪN būtu jāmaksā samērīgā apmērā.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Lasi trīs partiju viedokļus par iniciatīvu!04. Apr (2016)

Pirms nedēļas ManBalss.lv izsūtīja visām Saeimā pārstāvētajām partijām lūgumu izteikt viedokli par vienu no pašlaik pašām aktuālākajām iniciatīvām platformā ManaBalss.lv - “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM”!

Saņēmām atbildi no trīs frakcijām! Paldies tām par atsaucību! Pārējās laikam vēl domā, vai tām vispār ir viedoklis ..

Lasi tālāk, ko partijas domā par pilsoņu iniciatīvu!

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

"Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcija minēto iniciatīvu uzskata par atbalstāmu. Piedāvātais risinājums gan varētu būt niansētāks, nosakot saprātīgus ierobežojumus, piemēram, noteiktu kvadrātmetru skaitu uz katru ģimenes locekli, par ko netiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis, vai nodoklis netiktu piemērots īpašumam, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz kādu noteiktu slieksni, taču šāda detalizācija iniciatīvas veiksmīgas virzības gadījumā būtu Saeimas atbildīgās komisijas kompetencē. Papildus būtu jāvērtē, kā šī iniciatīvā ietekmē pašvaldību budžetus, un nepieciešamības gadījumā jārod kompensējošie mehānismi. Atsevišķi skatāms jautājums par termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas nolūkā iegādātiem īpašumiem, kuriem nekādi nodokļu atvieglojumi nebūtu piemērojami."

VIENOTĪBA

Attiecībā uz jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli vēlamies norādīt, ka jau šobrīd šī nodokļa likme ir diferencējama un piemērojama amplitūdā no 0.2-3%, papildus paredzot iespēju pašvaldībām piešķirt nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apjomā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana ir katras pašvaldības kompetencē, tām jau šobrīd ir iespējas izmantot tā progresivitāti, lemjot par likmju un atlaižu piemērošanu. Tādēļ aktuāls ir jautājums nevis par nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņu, bet tā piemērošanu katrā no pašvaldībām.

Vērtējot valsts nodokļu politiku kopumā, par prioritāru uzskatām ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, koncentrējoties uz turpmāku darbaspēka nodokļu samazinājumu, vienlaikus turpinot minimālās algas palielināšanu līdz 450 EUR mēnesī 2018.gadā, vidējai algai pārsniedzot 1000 EUR mēnesī 2018. gadā, kā arī ieviešot progresivitātes principu kapitāla, ienākuma un patēriņa nodokļos, mazinot darbaspēka nodokļa slogu strādājošiem ar zemiem ienākumiem un veicinot iedzīvotāju ekonomisko mobilitāti ar mērķi sekmēt Latvijas iedzīvotāju labklājību un valsts ekonomikas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā.

“NO SIRDS LATVIJAI”

Ja Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegts Saeimā, frakcija “No sirds Latvijai” balsos PAR tā tālāku virzību.

Iniciatīva pēc savas būtības ir atbalstāma - it īpaši, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus un nekustamā īpašuma vērtības un nodokļa noteikšanas kārtību.

Tajā pašā laikā “No sirds Latvijai” uzskata, ka priekšlikums ir jāpilnveido, jo šāds, vienkāršots, risinājums vienādi attiecas gan uz trūcīgiem cilvēkiem ar vienkāršu mājokli, gan ekskluzīvu muižu un villu īpašniekiem. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt skaidrus un godīgus kritērijus nodokļa atcelšanai. Piemēram, viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt noteiktas dzīvojamās platības neaplikšana ar nodokli katram cilvēkam. Noteikti jāizvērtē arī pašvaldību loma saistībā ar nodokļa atcelšanu, kā arī nodokļa atcelšanas ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

Vienlaikus ir arī jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, no kuras aprēķina nodokli. Piemēram, ja īpašnieks iegulda savus līdzekļus un padara mājokli būtiski kvalitatīvāku, viņš pats ir spiests pēc tam maksāt arī lielāku nodokli. Tādējādi valsts pamudina iedzīvotājus necenties uzlabot savus dzīves apstākļus.

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDEROŠS DEPUTĀTS ARTUSS KAIMIŅŠ
Vēl domā, vai ir viedoklis!

SASKAŅA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE