Iniciatīva no jauna ir iesniegta Saeimā!

Pārstāvis: Liāna HiršsonePublicēta: 16. Mar (2016)

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

62'500
63'190
Jau parakstījuši 63'190

Ar šo iniciatīvu ierosinu atcelt NĪN vienīgajam īpašumam - dzīvesvietai, par piemēru ņemot visu ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi, proti NĪN vienīgajam īpašumam nepiemēro, vai piemēro 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.

Ņemot vērā pēdējo gadu NĪN straujo kāpumu, kas nu jau ir kļuvis konfiscējošs un reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu un mājokli, ierosinu, ņemt par piemēru citu ES dalībvalstu labvēlīgo attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Bet par papildus esošajiem īpašumiem, kas kalpo par ienākuma avotu, piemērot nodokļu likmi secībā no 0,1% līdz 1,5%. Lai realizētu minēto priekšlikumu, likumā par NĪN ir nepieciešams noteikt to, ka Latvijas iedzīvotāju vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu, netiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis, bet ,ja ir divi vai vairāki, tad par katru nākošo piemērot NĪN ar nodokļa likmi no 0,1 % līdz 0,6%. Savukārt, rūpnieciskajiem īpašumiem, tirdzniecības centriem, ofisa ēkām u.c. īpašumiem, kas nes peļņu īpašniekam, piemērot nodokļu likmi no 1,0% līdz 1,5% no kadastrālās vērtībās, par piemēru ņemot pielikumā atspoguļoto ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi (skat. pielikumā).

Ieviešot manis piedāvāto priekšlikumu: 1) tiktu panākts tas, ka Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu būtu nodrošinātas visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, ne tikai bagātākajiem, tā kā to pašreiz nodrošina NĪN likumā iekļautās un iedzīvotājiem ļoti nedraudzīgās 1,5 procentu augstākās nodokļu likmes, kā arī gaidāmais kadastra vērtības lēcienveida kāpums; 2) atceļot NĪN , ietaupītos mājsaimniecību rīcībā esošie līdzekļi, kurus varēs izmantot īpašumu uzlabošanai un remontam, kas savukārt veidotu sakārtotāku un pievilcīgāku Latvijas apdzīvoto vietu vidi. 3) Arī ekonomikas sildīšanai un attīstībai, iedzīvotāju brīvie līdzekļi dos ievērojamu ieguldījumu; 4) Šī iniciatīva noteikti sniegtu savu devumu arī reemigrācijas plānam un mazinās prombraucošo iedzīvotāju skaitu, jo savs īpašums - mājoklis kalpo par labu "enkuru" jebkuram Latvijas iedzīvotājam, kas ir atgriešanās vai prombraukšanas izvēles priekšā.

Pievienots dokuments

NIN_ES.doc.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Kadastrālās vērtības "nekustinās" līdz 2025. gadam28. May (2021)

Saeimas Juridiskā komisija trešajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, lai patlaban spēkā esošās kadastrālās vērtības turpinātu piemērot līdz 2025. gada 1. janvārim.

Lai grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.

Šī ziņa sasaucas ar iniciatīvas "Par kadastrālas vērtības nepalielināšanu līdz pilnīgai krīzes pārvarēšanai" prasību.

Sazinoties ar grozījumu virzītāju un Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Juri Jurašu (JKP), ManaBalss.lv noskaidroja, ka šis Saeimas lēmums ir virzīts un pieņemts neatkarīgi no konkrētās iniciatīvas.

"Šī iniciatīva nebija par pamatu pieņemtajam likumprojektam," komentē J. Jurašs. "Likumprojektu iesniedza JKP frakcija, jo Finanšu ministrija nebija izstrādājusi NĪN regulējumu, ja gadījumā stātos spēkā jaunās kadastrālās vērtības. Proti, lai nodoklis būtu taisnīgs un samaksājams."

"Kamēr Saeimas un valdības vairākums nav vienojies par visaptverošu nekustamā īpašuma nodokļa sistēmas pārskatīšanu, kas nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem taisnīgu un panesamu nodokļu slogu, kadastrālo vērtību pieaugumu nevajadzētu pieļaut," iepriekš akcentēja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs J. Jurašs, norādot, ka Latvijā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs ir saistīts ar īpašuma kadastrālo vērtību. Līdz šim kadastrālās vērtības bija iesaldētas, lai novērstu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu.

Paredzēts, ka kadastrālo vērtību bāzi 2025.–2028.gadam apstiprinās līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Ar grozījumiem plānots noteikt uzdevumu Ministru kabinetam līdz 2024. gada 31. janvārim iesniegt Saeimai likumprojektu, kas saistībā ar kadastrālo vērtību bāzes izmaiņām paredzēs samērīgu nekustamā īpašuma nodokli un kas stāsies spēkā vienlaikus ar jauno kadastrālo vērtību bāzi.

Plānots, ka likumprojektā būs jānosaka samērīgs nekustamā īpašuma nodokļa slogs dzīvokļu īpašumiem un dzīvojamām mājām, ja tos neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī zemei, tostarp lauksaimniecībā izmantojamai zemei, samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Avots: Saeimas Preses dienests; ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas pārstāvja komentārs par izskatīšanas procesu22. Oct (2020)

Esam saņēmuši iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvja un šāda paša nosaukuma biedrības vadītāja Estra Hiršsona komentāru par attiecīgā kolektīvā iesnieguma izskatīšanas gaitu valdībā.

Iniciatīvas atbalstītāju zināšanai tālāk publicējam E. Hiršsona komentāru.

Nejauši uzzinot par gaidāmās darba grupas izveidi jaunā nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) izstrādei, 13. septembrī rakstiski vērsos Finanšu ministrijā (FM) ar lūgumu darba grupā iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas (NVO) biedrības "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvi.

15. oktobrī, Jaunās Vienotības (JV) vadītās FM atbildē bija teikts, ka tiks ļauts savlaicīgi un secīgi visiem nodokļu maksātājiem un nodokļu administrācijām iepazīties ar jaunajām kadastra vērtībām un NĪN aprēķina jauno modeli. Finanšu ministrs Reirs (JV) 12 dienas pēc mūsu biedrības iesnieguma izveidoja darba grupu, piesaistot tikai sev tīkamākās NVO, tā turpinot Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas pavasarī iesākto – mūsu biedrības neiesaistīšanu svarīgākajās sēdēs.

Būtībā gan pašreizējā Saeima, gan JV vadītais Ministru kabinets (MK) rīkojas līdzvērtīgi ZZS iepriekš vadītai valdībai, kad 2016. gadā parlamentā pirmo reizi iesniedzām iniciatīvu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam/dzīvesvietai. Apkopjot notiekošo un FM vēstulē teikto, var secināt, ka:

Pašreizējā Saeima un MK turpina 30 gadu laikā iesakņojušos politisko kultūru, kurā sadarbība ar NVO aprobežojas tikai ar sev tīkamām nevalstiskajām organizācijām, izgaismojot to, ka Latvijā ir ne tikai valdībai un parlamentam pietuvinātās komersantu grupiņas, bet arī šādas NVO. Vienas NVO ir partiju komersantu biedru rindās dzimušās – ļoti ietekmīgas un partijas sponsorējošas, ar kurām ir vēlams sadarboties; otras – iedzīvotāju veidotās, ar "kāju speramās".

Sadarbībai vēlamās un darba grupā iesaistītās NVO ir šīs: Darba devēju konfederācija; Latvijas brīvo arodbiedrību savienība; Nekustāmo īpašumu attīstītāju asociācija; Zemnieku Saeima; Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija un Lielo pilsētu asociācija.

Valdības "ar kāju speramā" NVO ir "Biedrība par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kuru atbalsta 56 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Pateicoties tai, 2016. gadā tika apturēts NĪN 100% kāpums. Diemžēl pat pēc rakstiska lūguma biedrība netika iekļauta jaunā NĪN izstrādes darba grupā.

Atšķirībā no iepriekšējās valdības, šoreiz par pamatojumu mūsu biedrības neiesaistīšanai darba grupā tiek minēta Covid-19 krīze. Interesanti, kā gan NĪN biedrības viena cilvēka dalība darba grupā varētu pārkāpt Covid19 ierobežojuma prasības? Līdz ar to arī mūsu valstī Covid-19 tiek izmantots, kā aizsegs demokrātijas mazināšanai.

FM veidotā darba grupa plāno, nenovēršot vienīgā mājokļa konfiskācijas gadījumus, izstrādāt nosacīti samaksājamu NĪN. Tas nozīmē, ka atkal jau vietās, kuras pēkšņi kļuvušas ekskluzīvas, šī sistēma novedīs pie iedzīvotāju padzīšanas no mājām un nesamērīgām NĪN atlaidēm politiskajām partijām pietuvinātajai komercdarbībai.

Nenodalot vienīgo īpašumu no vienlaikus īpašumā esošiem vairākiem īpašumiem un pelnošiem īpašumiem, Latvija turpinās izcelties ES valstu vidū ar konfiscējošo un iedzīvotājiem nedraudzīgāko NĪN.

Iepriekšējās krīzes laikā ar nolūku mazināt nekustāmā īpašuma tirgus burbuli izstrādātais NĪN rēgs ir izdzīvojis pēckrīzes ekonomisko augšupeju, acīmredzot pārdzīvos arī šo krīzi, un, visticamāk, konfiskācijas ēnā nāksies turpināt dzīvot gan mums, mūsu bērniem un arī mazbērniem.

Nākamā gada budžetā paredzētās izmaiņas ir saistītas ar pašvaldību budžeta samazināšanu iedzīvotāju ienākuma nodoklī (IIN) par 180 miljoniem eiro. Līdz ar to tiek samazināta fiskālā telpa, kas varas partijām un citiem iniciatīvas pretiniekiem dos papildus pretargumentus NĪN atcelšanai vienīgajam mājoklim.

Tāpēc es aicinu partijas, kas Saeimas vēlēšanās iestājās par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim, atbalstīt nodokļu izmaiņas un nākamā gada budžetu tikai tādā gadījumā, ja kopā ar IIN samazināšanu pašvaldībām tiks atcelts arī NĪN vienīgajam īpašumam!

Lūdzam apsvērt atbalstu biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kas virza iniciatīvas izskatīšanu Saeimā un valdībā.
Biedrības bankas konta numurs ir: LV55HABA0551043538059
Reģistrācijas numurs: 40008264162

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Dārgie draugi un atbalstītāji!12. Aug (2020)

Pagājušā gada oktobra beigās pēc konsultācijām ar juristiem mēs atkārtoti iesniedzām iniciatīvu "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" Saeimā. Mums izdevās atjaunot deputātu interesi par faktu, ka iedzīvotāji praktiski tiek padzīti no mājām nesamaksājama nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) dēļ.

Kopš pavasara, lemjot par nākamā gada budžetu, Saeimā tiek aplūkota jaunā nodokļu poltika, kuras kontekstā būtu jāizskata arī NĪN. Tomēr dažām ietekmīgām varas partijām, kas jau kopš iepriekšējā parlamenta cenšas NĪN iniciatīvu "pazaudēt" Saeimas gaiteņos, arī šoreiz izdodas nepieciešamās izmaiņas veiksmīgi bremzēt. Acīmredzot īpašumu konfiscēšana un iedzīvotāju burtiska padzīšana no mājām ir šo partiju ideālās valsts modelis, kurā pašiem noteikta visu īpašumu saimnieku un valdnieku loma.

Valsts zemes dienesta publicētais gaidāmais kadastrālo vērtību (KV) kāpums, KV vērtību pielīdzinot tirgus vērtībai, kas likumā tika iestrādāts jau iepriekšējās krīzes laikā, lika sarosīties daudz plašākai sabiedrībai.

Arī nesen ManaBalss publicētās iniciatīvas "Par kadastra vērtību iesaldēšanu" autoru bažas par gaidāmo kāpumu, kas varētu kaitēt komercdarbībai, ir pamatotas. Tomēr jau tagad ar esošā un praktiski konfiscējošā NĪN palīdzību tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju tiek padzīti no savām mājām.

Tāpēc KV kārtējā iesaldēšana varētu mazināt parlamentāriešu interesi par NĪN likuma pārstrādāšanu. Un tā arī nekādi neuzlabos to iedzīvotāju stāvokli, kas cieš no nesamaksājamā NĪN jau pašlaik. Tāpēc iniciatīva par kadastra vērtību iesaldēšanu bez iedzīvotāju vienīgā īpašuma – vienīgā mājokļa – pasargāšanas no faktiskas konfiskācijas nesamaksājama NĪN dēļ jau šodien nesaskan ar mūsu iniciatīvas mērķi – atcelt NĪN iedzīvotāju vienīgajam īpašumam – dzīvesvietai.

Estris Hiršsons, biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" vadītājs

Lūdzam apsvērt atbalstu biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kas virza iniciatīvas izskatīšanu Saeimā un valdībā.
Biedrības bankas konta numurs ir: LV55HABA0551043538059
Reģistrācijas numurs: 40008264162

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Aicina kadastra vērtību nepaaugstināt līdz pārliecinošai ekonomikas atlabšanai04. Aug (2020)

Ar aicinājumu noteikt slieksni, virs kura notiek plānotais kadastrālās vērtības pieaugums, ir publicēta Latvijas Krievu savienības (LKS) apmaksāta iniciatīva.

Iniciatīvas "Par kadastrālas vērtības nepalielināšanu līdz pilnīgai krīzes pārvarēšanai" autore un LKS pārstāve argumentē, ka kadastrālās vērtības straujš pieaugums, kas ietekmēs virkni dažādu nodokļu un sadārdzinās uzņēmējdarbību, iznākumā tiks pārcelts uz gala patērētājiem un klientiem.

Covid-19 krīzes laiks šai ziņā nav labākais, kad plānot šādu sadārdzinājumu, pat ja no tā tiktu pasargāti sava vienīgā mājokļa īpašnieki, kā to grib panākt Tieslietu ministrija. Jo līdz ar augstākiem maksājumiem par ražošanas telpām un platībām jebkurā gadījumā Latvijā sadārdzinātos uzņēmējdarbība.

Saskaņā ar platformas ManaBalss kritērijiem, LKS pārstāvētā iniciatīva ir maksas pakalpojums. Tas ir atkarībā no politiskās partijas, kompānijas vai nozaru asociācijas lieluma dažādots maksas pakalpojums par iniciatīvas konsultēšanu tās tapšanas procesā, tās publicēšanu un tehnisku atbalstu tās turpmākajā virzībā, kas citkārt Latvijas pilsoņiem ManaBalss platformā ir bez maksas.

Kāpēc partijām un arī kompānijām ManaBalss piemēro maksas pakalpojumus, ir skaidrots šeit. Īsumā: ManaBalss ikdienas darbu uztur TIKAI sabiedrība pati, tāpēc par konkrētu politisko un ekonomisko interešu pārstāvniecību, kaut gan tām ir plaša sabiedriskā nozīme, mūsuprāt, ir samērīgi un godīgi prasīt samaksu.

2019. gadā ManaBalss saņēma mikroziedojumus no 24’000 cilvēku. Šie cilvēki noteikti pārstāvēja visplašāko Latvijas un diasporas politisko, bezpartejisko un ekonomisko interešu loku.

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Lūdzam apsvērt arī atbalstu biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kas virza iniciatīvas izskatīšanu Saeimā un valdībā.
Biedrības bankas konta numurs ir: LV55HABA0551043538059
Reģistrācijas numurs: 40008264162

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Par NĪN atlaidi primārajam mājoklim valdībai piedāvās izšķirties jau augustā23. Jul (2020)

Tieslietu ministrija starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē otrdien, 21. jūlijā, guva atbalstu no vairākām ministrijām tās iecerei ieviest neapliekamo minimumu nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) iedzīvotāju primārajam mājoklim, ziņo LSM.

Ministrija plāno valdībai augustā iesniegt likumprojektu par izmaiņām NĪN piemērošanā. Tikmēr Finanšu ministrija norāda, ka, uzzinot pārrēķinātās kadastrālās vērtības, sākusi strādāt pie saviem NĪN modeļiem un pašlaik apsver domu mazināt nodokļa likmi.

Tieslietu ministrijas piedāvātais projekts primārajam mājoklim paredz piemērot 100 tūkstošu eiro neapliekamo minimumu ēkām, bet zemei nodokli rēķināt no speciālās vērtības, kas būtu piektdaļa no kadastrālās vērtības. Ministrijā sola, ka šādā veidā neciestu arī īrnieki – ja īres līgumi tiktu reģistrēti zemesgrāmatā, arī viņu īrētais miteklis varētu tikt uzskatīts par primāro mājokli. Šādu likumprojektu ministrija plāno virzīt izskatīšanai valdībā, brīdinot citādāk neapstiprināt nule izstrādāto kadastrālo vērtību pārrēķināšanu.

J. Bordāns pastāstīja, kā rīkosies, ja Ministru kabinetā negūs atbalstu: "Es kā tieslietu ministrs nevirzīšu apstiprināšanai provizoriskās kadastrālās vērtības un parādīšu sabiedrībai, ko tas nozīmētu, kādas šīs vērtības būtu, ja tās stāsies spēkā. Bet, kā es minēju, tās spēkā nestāsies, es tās nevirzīšu apstiprināšanai, kamēr netiks pieņemts likums par NĪN režīma maiņu."

Avots: LSM

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Lūdzam apsvērt arī atbalstu biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kas virza iniciatīvas izskatīšanu Saeimā un valdībā.
Biedrības bankas konta numurs ir: LV55HABA0551043538059
Reģistrācijas numurs: 40008264162

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Palielināto kadastrālo vērtību projekts nodots publiskajai apspriešanai15. Jul (2020)

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD) ir izstrādājis un nodevis publiskajai apspriešanai jauno kadastrālo vērtību projektu, kas daudziem īpašumiem paredz kadastrālo vērtību palielināšanu un varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī, ziņo Delfi.

Kadastrālā vērtība ir pamatā arī nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinam. Par nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim iestājas caur platformu ManaBalss virzītās iniciatīvas "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori, un to atbalsta virkne politiķu, sākot ar tieslietu ministru Jāni Bordānu (JKP).

"Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem," Delfi citē J. Bordānu.

"Diemžēl līdzšinējā kadastrālās vērtēšanas metodika pavēra plašas nodokļu optimizācijas iespējas un noteica to, ka, piemēram, jauniem projektiem kadastrālo vērtību atbilstība to faktiskajai vērtībai ir mazāka, nekā vecākiem projektiem. Naudas izteiksmē tas nozīmēja, ka, piemēram, par pēc 2000. gada būvētu lielveikalu NĪN nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts no proporcionāli mazākas daļas nekā par padomju laikā būvētu ēku," turpina ministrs.

TM ir sagatavojusi grozījumus "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot NĪN atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro. Tas nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 eiro nekustamā īpašuma nodokļa maksājums būtu 0 eiro, bet mājoklim ar kadastrālo vērtību 120 000 eiro NĪN tiktu rēķināts no 20 000 eiro vērtības.

Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto vienu piektdaļu no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tad šobrīd NĪN ir 150 eiro. Pēc TM piedāvājuma ieviešanas tie būtu 30 eiro.

Avots: Delfi; ManaBalss

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Ministrs: Ir pēdējais laiks reformēt nekustamā īpašuma nodokli09. Jul (2020)

Neko nedarot, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) no 2022. gada daudziem var pat dubultoties, komentārā Delfi par nepieciešamo reformu argumentē tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Tas sasaucas ar nesen publicēto Valsts prezidenta kancelejas atbildi iniciatīvas "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvi Estrim Hiršsonam, ka likumdošanā par šo jautājumu notiek intensīvs darbs.

Tieslietu ministrija un no koalīcijas partijām sevišķi JKP virza NĪN piemērošanas kārtības reformu, lai ieviestu neapliekamo minimumu primārajam mājoklim 100 000 eiro apmērā. "Par šo vajadzību mēs runājam vairāk nekā gadu, taču tikai tagad atsevišķi valdības partneri un pašvaldību vadītāji (pagaidām gan tikai daži) sāk saprast, ka, neko nedarot, nodokļa maksājums par mājokli no 2022. gada daudziem iedzīvotājiem var pat dubultoties," komentārā raksta J. Bordāns.

Saskaņā ar valdības pagājušajā gadā doto uzdevumu Valsts zemes dienestam (VZD) ir jāpārrēķina nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības un jāpielīdzina tās situācijai nekustamā īpašuma tirgū. Pildot šo uzdevumu, VZD šā gada 14. jūlijā sabiedriskajai apspriešanai tīmekļa vietnē "kadastrs.lv" nodos 2022. gadam prognozētās kadastrālās vērtības par ikvienu nekustamo īpašumu. Valstī ir 321 809 privātmājas un 739 980 dzīvokļi, tāpēc izmaiņas var skart lielāko daļu iedzīvotāju.

Jaunās vērtības jāapstiprina 2021. gadā, bet NĪN maksājumu aprēķināšanai tās sāks izmantot no 2022. gada 1. janvāra. Ko tas nozīmēs realitātē? Ja rudenī nemainīsies situācija nekustamā īpašuma tirgū (piemēram, strauji kritīsies pārdošanas cenas), tad kadastrālā vērtība pieaugs lielai daļai īpašumu. Ne visiem un ne visur, taču kopumā ir sagaidāms pieaugums. VZD prognozē, ka, piemēram, individuālajām dzīvojamām mājām kadastrālo vērtību kopsumma valstī pieaugs par 49%, daudzdzīvokļu mājām par 55%, bet lauksaimniecībā izmantojamajai zemei par veseliem 62%

Kadastrālo vērtību izmanto kā nodokļa bāzi NĪN aprēķinam. Piemēram, ja zemesgabala kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tam piemēro NĪN likmi 1,5% no kadastrālās vērtības un NĪN maksājums gadā ir 150 eiro. Līdz ar to ir skaidrs, ka NĪN maksājums, ja valdība neizšķiras nekavējoties sākt reformu, var būtiski pieaugt lielai daļai iedzīvotāju.

Avots: Delfi

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Pie likumdošanas maiņas par NĪN vienīgajam mājoklim tiek strādāts intensīvi07. Jul (2020)

Pie likumdošanas maiņas par NĪN vienīgajam mājoklim tiek strādāts intensīvi - tā atbildes vēstulē biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" raksta Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis.

Jūnija sākumā biedrības vadītājs Estris Hiršsons vēstulē aicināja Valsts prezidentu pievienoties šai iniciatīvai.

Prezidenta kancelejas vadītājs norāda, ka kolektīvie iesniegumi Latvijā ir radīti kā Saeimas kopdarbības instruments ar pilsoniski aktīviem pilsoņiem. Jānorāda, ka platformas ManaBalss autoru iniciatīvas, kad tās ir savākušas nepieciešamo atbalstu un ir iesniegtas Saeimā, juridiski turpmāk tiek sauktas par kolektīvajiem iesniegumiem.

Šie iesniegumi dod iespēju tautas priekšstāvjiem nepastarpināti saņemt informāciju un argumentus par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem un ar tiem jautājumiem strādāt, raksta A. Teikmanis. Tālāk viņš norāda, ka jautājumā par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim pašlaik jau notiek intensīvs likumdošanas darbs. Savukārt Valsts prezidents šim jautājumam pievērsīsies jau paveiktā likumdošanas darba beigu posmā, lemjot par pieņemto likumu izsludināšanu, teikts vēstulē.

2019. gada rudenī pēc konsultācijām ar juristiem iniciatīvas "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvis E. Hiršsons un ManaBalss šo kolektīvo iesniegumu Saeimā iesniedza atkārtoti – ar jau klāt pienākušajiem 40’518 Latvijas pilsoņu parakstiem, kas par šo priekšlikumu tika nodoti kopš pirmā iesnieguma 2016. gadā. Pērn 19. decembrī Saeima uzdeva Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai izvērtēt iespēju neaplikt ar NĪN fiziskajai personai piederošu īpašumu, kas ir īpašnieka dzīvesvieta, vai rast citus labvēlīgus risinājumus šādiem gadījumiem.

Līdz ar to tika atjaunots praktiski kopš 2016. gada "iestrēgušais" politiskais process. Togad jūnija vidū Saeima uzdeva Ministru kabinetam sagatavot informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības. Diemžēl MK un Finanšu ministrijas ziņojumam praktiska un politiska rīcība nesekoja, un iesnieguma statuss bija neskaidrs, tomēr pilsoņu interese par šo priekšlikumu nerima, kā iznākumā sekoja atkārtotais iesniegums.

Pēc tā šogad 5. martā Valsts sekretāru sanāksmē jau ir izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". Tā mērķis ir stiprināt ikviena iedzīvotāja tiesības uz privātīpašumā esošu mājokli un veidot godīgāku nekustamā īpašuma nodokļa politiku, ieviešot neapliekamo minimumu primārajam mājoklim un mazinot konkurenci starp pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanā.

Jūnija sākumā E. Hiršsons argumentēja, ka Covid-19 krīze ir vēl vairāk saasinājusi NĪN konfiscējošo blakni, un par šo jautājumu notika arī diskusija kanāla RīgaTV 24 raidījumā "Mana Balss". Visai karstais politiskais jautājums paredzami nonāks Saeimas dienaskārtībā rudens sesijā un Valsts prezidenta pilī – jau vēlāk likumdošanas procedūrā paredzētajā kārtībā.

Avots: biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam"; ManaBalss

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

ManaBalss.lv komanda

AUTORS: MANA BALSS

Ārkārtas situācija saasina arī NĪN "konfiscējošo" blakni01. Jun (2020)

Pagājušajā gadā Rīgā vien par nesamaksātiem nekustamā īpašuma nodokļiem (NĪN) tika uzsāktas 5000 piedziņas, un tās turpinās pat pašreizējās krīzes laikā. Tā Valsts prezidentam adresētā atklātā vēstulē raksta biedrības "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" vadītājs un šādas iniciatīvas autors platformā ManaBalss Estris Hiršsons.

Pēc konsultācijām ar juristiem šī iniciatīva pērnruden tika atkārtoti iesniegta Saeimā ar jaunajiem – kopš pirmās iesniegšanas reizes savāktajiem – vairāk nekā 40 tūkstošiem parakstu. Patlaban Saeimā šī iniciatīva tiek izskatīta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Ar autora atļauju šeit tālāk publicējam atklātās vēstules tekstu.

Augsti godātais Valsts prezidents kungs,

Kopš pagājušās ekonomiskās krīzes, kas bija saistītai ar nekustāmā īpašuma tirgu, Latvijā ir ieviests konfiscējošs nekustāmā īpašuma nodoklis (NĪN). Tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju tas ir atstājis bez mājām. Nodokļa ieviesēji izstrādājuši tādu NĪN, kas Latvijas iedzīvotājiem materiāli visgrūtākajos brīžos atņem mājas, ko sava labuma gūšanai naski izmanto vairums Latvijas pašvaldībām pietuvinātie komersanti un pie varas esošo partiju biedri.

Pagājušajā gadā Rīgā vien par nesamaksātiem NĪN nodokļiem tika uzsāktas 5000 piedziņas, kas turpinās pat pašreizējās krīzes laikā. Aprīlī rakstiski mūsu biedrība "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" vērsās pie Rīgas domes pagaidu valdes ar lūgumu – vismaz krīzes laikā pārtraukt uzsāktās konfiskācijas un iedzīvotāju padzīšanu no mājām un samazināt NĪN līdz likumā pieļautajiem 90%. Uz to saņēmām atbildi, ka viss tiek darīts atbilstīgi likumam un par labu sabiedrības vajadzībām.

Neraugoties uz grūtībām, ar kādām rīdzinieki cenšas nomaksāt tūkstošos mērāmo NĪN nodokli, pagaidu administrācija ekonomikas sildīšanai un Mežaparka estrādes izbūvei plāno tērēt 300 miljonu EUR. Diemžēl arī gaidāmajās vēlēšanās startējošo partiju reklāmas un diskusijas, kā līdz šim, aprobežojas tikai ar plānotajiem tēriņiem, aizmirstot par iedzīvotājiem, kas dēļ pieaugošajiem nodokļiem un citu maksājumu kāpuma ir spiesti pamest Rīgu. Eurostat dati liecina, ka Rīga ir vienīgā reģionālā galvaspilsēta, kur no gada uz gadu iedzīvotāju skaits nevis pieaug, tā kā tas notiek pārējās ES galvaspilsētās, bet samazinās par 2000 iedzīvotāju.

Kopš 2016. gada esam centušies pievērst gan pašvaldību, gan parlamenta, gan arī valdības uzmanību šai problēmai. Pērn otro reizi izdevās iesniegt parlamentā iniciatīvu (kolektīvo iesniegumu) "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam", kurai šobrīd platformā ManaBalss atbalstu ir kopumā izteikuši vairāk nekā 54’000 iedzīvotāju.

Šo četru gadu laikā esam rīkojuši mītiņus un izmantojuši visus demokrātiskā sabiedrībā pieejamos līdzekļus. Diemžēl arī šīs Saeimas sasaukumā koalīcijas partijas cītīgi liek šķēršļus kolektīvajam iesniegumam "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam", kuru ieviešot, tiktu pārtraukta iedzīvotāju padzīšana no mājām un nodrošināts, ka vismaz no valsts puses mājas pavards netiktu apdraudēts. Pēc biedrībai pieejamās informācijas, atšķirībā no citām ES valstīm šāds konfiscējošs NĪN nodoklis tiek piemērots tikai Latvijā.

Nepieciešamību atcelt NĪN nodokli primārajam mājoklim biedrība pamato sekojoši:

1. pagājušās krīzes laikā Latvijā izgudrotais un ieviestais NĪN nodoklis tikai dēļ dažiem konkrētajās apkaimēs notikušajiem darījumiem pēkšņi var pārsniegt iedzīvotāju ienākumus un kļūt nesamaksājams, tādēļ šis nodoklis pēc savas būtības ir konfiscējošs;

2. konfiscētie īpašumi ar izsoles starpniecību nonāk bagātāko iedzīvotāju rokās – to, kas spēj nomaksāt kāpjošo NĪN; līdz ar to īpašumi tiek koncentrēti arvien šaurākas iedzīvotāju grupas rokās, kas ievērojami palielina nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā;

3. vietās, kur notiek straujš NĪN nodokļa kāpums, samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī pašvaldību ieņēmumi, t.sk. no iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa, kas veido katras Latvijas pašvaldības budžeta ieņēmuma lielāko daļu (piemērs ir Rīga);

4. pieaugot NĪN, samazinās ne tikai iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju pirktspēja, bet samazinās arī patērētāji, kas varētu atbalstīt vietējos uzņēmējus;

5. pēc speciālistu teiktā, atceļot NĪN primārajam mājoklim, nekādas negatīvas fiskālās ietekmes nebūtu.

Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka iedzīvotāju padzīšana no mājām tiem finansiāli visgrūtākajos brīžos neatbilst Satversmes garam un nevecina Latvijas iedzīvotāju valstsgribu, bet gluži pretēji – to mazina, aicinām Jūs atbalstīt biedrības virzīto iniciatīvu (Saeimā tā ir iesniegta kā kolektīvais iesniegums) ar savu vārdu.

Patiesā cieņā,
Estris Hiršsons

AUTORS: MANA BALSS

Piedāvā atcelt nodokli primārajam mājoklim no 2022. gada05. Mar (2020)

Tieslietu ministrija piedāvā atcelt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) primārajam mājoklim, sākot no 2022. gada 1. janvāra, kad nodokļa aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības, informē ministrija.

Attiecīgie grozījumi likumā ceturtdien, 5. martā, ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.

Šī ziņa sasaucas ar sevišķi plašu atbalstu guvušo iniciatīvu "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam". Šī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums 2019. gada rudenī ar jauniem parakstiem tika atkārtoti iesniegta Saeimā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) paziņojumā medijiem norādīja, ka "valdības šī gada februārī apstiprinātā kadastrālās vērtēšanas metodika nodrošinās, ka kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas taisnīgi. Mums ir jāpanāk, ka tikpat taisnīgi tiek piemērots arī NĪN. Jaunās kadastrālās vērtības netiks piemērotas, kamēr netiks pārbūvēta NĪN sistēma!"

Grozījumi paredz, ka primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro NĪN nebūs jāmaksā.

Ja mājokļa vērtība pārsniegs 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2.

Avots: LSM

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas pārstāvi Saeima nepieaicina kolektīvā iesnieguma apspriešanai18. Feb (2020)

Esam saņēmuši komentāru no iniciatīvas "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvja.

Tā teksts ir lasāms šeit tālāk.

Dārgie draugi un atbalstītāji!

2019. gada rudenī no jauna iesniedzām Saeimā mūsu iniciatīvu. Šoreiz to izdevās veiksmīgi aizstāvēt ne tikai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, bet šogad arī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" aktīvi seko līdzi šā jautājuma virzībai Saeimā. Diemžēl par pirmdien, 17. februārī, notikušo Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sanāksmi mēs uzzinājām no plašsaziņas līdzekļiem.

Šai sanāksmē tika izskatīts jautājums par NĪN atcelšanas iespējām vienīgajam īpašumam. Uz sēdi bija uzaicināti dažādu nevalstisko organizāciju un Latvijas Bankas pārstāvji.

Ņemot vērā, ka biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvji par sēdi netika informēti, tad lemšana par mūsu iniciatīvu tika atstāta Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Pašvaldību savienības un Latvijas Bankas pārstāvju ziņā. Pēc iepriekšējās pieredzes ir zināms, ka uzaicinātie sēdes dalībnieki neatbalsta iniciatīvas prasību, tādēļ sēde ir vērtējama kā neobjektīva un vienpusēja.

Mēs secinām, ka līdz ar to jau kārtējo reizi iedzīvotājiem tiek atstāta tikai pašvaldību budžetu piepildīšanas loma līdz pat dzīvesvietas konfiskācijai gadījumos, kad maksājamais nodoklis ir nepaceļams. Turpretī līdztiesīga, pilnvērtīga līdzdalība lēmumu veidošanā, kas mūs, iedzīvotājus un nekustamo īpašumu saimniekus, skar ļoti tieši un nereti arī nežēlīgi, aizvien netiek nodrošināta. Tāpat ir jāsecina, ka, noturot pašreizējo kārtību un intereses, paredzami turpināsies pašvaldību budžetu šķērdēšana nesaimnieciskai pārvaldībai un pietuvinātu komersantu interesēm, kas gūst labumu no politiski motivētajām NĪN atlaidēm, nodokļa smagumu uzkraujot "vienkāršajiem" iedzīvotājiem.

Neraugoties uz iepriekšminēto, biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" turpinās uzsākto – šīs prasības virzību Saeimā un valdībā un iedzīvotāju interešu aizstāvību.

Estris Hiršsons, biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" vadītājs

ManaBalss.lv piebilde:
Norādām, ka pieminētajā Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē Tieslietu ministrija informēja par izstrādātajiem likumprojektiem, kuri paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vai būtisku samazināšanu fizisko personu primārajiem mājokļiem (personas īpašumā esošs mājoklis, kurā tā ir deklarējusies). Ministrija rosina jau 2022. gadā atcelt NĪN iedzīvotāju primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro.

AUTORS: MANA BALSS

NĪN vienīgajam mājoklim atcelšana vai samazināšana – publiskajā apspriešanā16. Jan (2020)

Tieslietu ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodevusi likumprojektus saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vai samazināšanu vienīgajam mājoklim, ziņo oficiālais ziņu portāls "LVportals".

Runa ir par likumprojektiem "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", ar kuriem rosināts atcelt vai būtiski samazināt nekustamā īpašuma nodokli primārajam mājoklim.

Ar likumprojektiem piedāvāts atcelt NĪN primārajiem mājokļiem vērtībā līdz 100 000 eiro un samazināt NĪN primārajiem mājokļiem ar augstāku kadastrālo vērtību, informē Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Dārzniece.

Likumprojekti paredz paralēli jaunajām nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām ieviest arī t. s. speciālo vērtību, kuru izmantotu NĪN aprēķinam. Tādējādi tiks noteikts, ka par primārajiem mājokļiem (privātmāja/dzīvoklis) ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro NĪN tiktu atcelts. Ja mājokļa vērtība pārsniegtu 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības, atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2 (proti, nodokļa aprēķinam izmanto 20% no iegūtās starpības).

Jaunā risinājuma mērķis ir stiprināt ikviena iedzīvotāja tiesības uz privātīpašumā esošu mājokli, veidot godīgāku nekustamā īpašuma nodokļa politiku, ieviešot neapliekamo minimumu primārajam mājoklim, vienlaikus mazinot konkurenci starp pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanā.

Tieslietu ministrija līdz februāra sākumam plāno veikt papildu aprēķinus par pašvaldību prognozētajiem ieņēmumiem no NĪN un ar to iepazīstināt arī sadarbības partnerus un sabiedrību.

Ar likumprojektiem iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas! mājaslapā.

Viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem ministrija aicina iesūtīt līdz 2020. gada 29. janvārim uz e-pastu [email protected]

Avots: LVportals

AUTORS: MANA BALSS

Atkārtotā prasība atcelt nodokli vienīgajam mājoklim nodota komisijai19. Dec (2019)

Saeimas vairākums ir nobalsojis par nodeva skatīšanai Budžeta komisijā iedzīvotāju iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Iniciatīva "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" šoruden Saeimā iesniegta atkārtoti.

Saeima 2016. gadā lēma šo iniciatīvu nodot izskatīšanai Ministru kabinetam, tomēr 2017. gadā tā laika valdība neatbalstīja priekšlikumu atcelt NĪN vienīgajam īpašumam – dzīvesvietai.

Atkārtoto iniciatīvu ir parakstījuši 40’518 pilsoņi, un tajā parlaments atkārtoti aicināts noņemt pārlieko nekustamā īpašuma nodokļa slogu no iedzīvotāju vienīgajiem īpašumiem – dzīvesvietām. Iesnieguma autori norādījuši, ka jautājums Latvijas sabiedrībai joprojām ir aktuāls un svarīgs un to apliecina līdz šim papildu savāktais parakstu skaits. Iniciatīvas autori norāda, ka šobrīd iedzīvotāji par savu vienīgo īpašumu būtībā maksā divus nekustamā īpašuma nodokļus – IIN un NĪN.

Debatēs pirms balsojuma Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava izteica bažas, ka NĪN vienīgajam īpašumam atcelšanas rezultātā iegūtu arī tie, kuriem ir dārgi īpašumi elitāros rajonos. Tāpat Dombrava uzsvēra, ka esošā NĪN iekasēšanas kārtība ir necaurredzama un grūti saprotama, tādēļ nākamajā nodokļu reformā būtu nepieciešams šos jautājumus sakārtot.

Savukārt Aldis Gobzems (KPV LV) aicināja NĪN atcelt, norādot, ka nodokļu sloga dēļ no Latvijas jau tāpat izbrauc daudz cilvēku.

Avots: Saeimas Preses dienests; LSM

AUTORS: MANA BALSS

Desmitiem tūkstošu atbalstītā prasība ir no jauna iesniegta parlamentā01. Nov (2019)

Saeimā ir no jauna iesniegta sevišķi plašu sabiedrības atbalstu guvusī iniciatīva "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam".

Tās pārstāvis un šo iniciatīvu virzošās biedrības vadītājs Estris Hiršsons spriež, ka esošais politisko spēku izkārtojums konstruktīvai šā jautājuma izskatīšanai ir labvēlīgāks nekā 12. Saeimā.

Iesniegšanas dienā E. Hiršsons tā komentēja pašreizējo situāciju – ka tā ir cerīgāka, nekā pirms dažiem gadiem, kad pirmais iesniegums "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" sāka savu ceļu Saeimā. Diemžēl līdz skaidram, konkrētam politiskajam lēmumam un noteiktai atbildei iesnieguma autoriem un atbalstītājiem šis iesniegums tā arī nav nonācis. Tā statuss ir neskaidrs, un Saeimā to traktē par praktiski noraidītu.

Pēc konsultācijām par korektāko un paredzami efektīvāko risinājumu, kā šo iniciatīvu atjaunot politiskajā dienaskārtībā, ar Saeimas Juridiskā biroja, Saeimas administrācijas un vairāku deputātu atbalstu esam secinājuši, ka iniciatīvas iesniegšana no jauna ir pareizākais solis.

Attiecīgi E. Hiršsons ceturtdien, 31. oktobrī, iniciatīvu "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" no jauna iesniedza Saeimā, un pēc mūsu ziņām tās paraksti ir jau nodoti likuma atbilstības analīzei PMLP.

Jānorāda, ka jaunajā iesniegumā, lai tas būtu juridiski korekts, nav iekļauti pirmā iesnieguma atbalstītāju paraksti. Parakstu skaits tomēr vairākkārt pārsniedz Saeimas kārtības rullī noteikto slieksni. Zem jaunā iesnieguma to ir 42’083. No tiem paredzami daļa tiks atzīta par kārtības ruļļa noteikumiem neatbilstīgiem, tomēr to jebkurā gadījumā būs vairāk, nekā nepieciešams.

Turpmākie soļi: novembra laikā notiks šā kolektīvā iesnieguma sākotnējā izvērtēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Avots: ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS

Nodokļa "konfiscējošu raksturu" izceļ arī neatkarīgie deputāti10. Oct (2019)

Neatkarīgo deputātu un nevalstiskā sektora kopīgi rīkotā domnīcā "Tiesības uz neaizskaramu mājokli visiem Latvijas iedzīvotājiem" meklē risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa problemātikai.

Kā ziņot iepriekš, domnīca notika Rīgā, šā gada 30. septembrī. Uz domnīcas nepieciešamību deputātus mudināja valdībā praktiski bez rezultāta atstātā portāla ManaBalss autoru iniciatīva "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam", par kuru ir parakstījušies nu jau vairāk nekā 52 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kā arī no iedzīvotājiem saņemtā informācija par piedziņas vēršanu uz vienīgo mājokli nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā - NĪN), parādu dēļ.

Opozīcijas deputāti regulāri aicina Saeimas dienas kārtībā iekļaut diskusiju par vienīgā mājokļa neaplikšanu ar NĪN, vai meklēt citus risinājumus NĪN aprēķināšanas kārtībā, lai no šāda nodokļa maksāšanas tiktu pasargāti mazturīgākie Latvijas iedzīvotāji. Lai gan vairāki politiskie spēki pirms vēlēšanām ir izteikuši šādu apņemšanos, kā arī valdības deklarācijā ir iekļauts šāds solījums, pagaidām nekas neliecina par kādu pozitīvu virzību šīs problēmas atrisinājumam.*

Pirms atkārtoti aktualizēt NĪN atcelšanas iniciatīvu vienīgajam mājoklim, ņemot vērā arī darba kārtībā esošo jauno kadastra vērtību aprēķināšanas sistēmu, kas rada daudz jautājumu, deputāti vēlējās uzklausīt viedokļus no dažādiem profesionāļiem, kas pie šī jautājuma ir ilgstoši strādājuši. Tika aicināti arī Finanšu ministrijas pārstāvji, kas savas noslodzes dēļ dalību tomēr atteica.

Domnīcā piedalījās un savā pieredzē un ieteikumos dalījās gan tiesību eksperti, gan arodbiedrību, NVO pārstāvji, un pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti.

Domnīcas pirmajā daļā eksperti tika aicināti izteikt savus viedokļus, kas balstīti pieredzē, par to, kā NĪN politikas izmaiņas lielākās ekonomiskās krīzes laikā ietekmējušas un turpina ietekmēt Latvijas iedzīvotājus. Tāpat arī tika apskatīta citu Eiropas valstu NĪN politika.

Domnīcas otrajā daļā klātesošie dalījās savās idejās un viedokļos, kas būtu darāms, lai situāciju mainītu. Visi bija vienisprātis, ka esošā nekustamā īpašuma nodokļa politika Latvijā patlaban ir netaisnīga, nestabila, ar īpašuma "konfiscējošu raksturu". Vienīgais mājoklis ir cilvēkam eksistenciāli nepieciešama vajadzība, tāpēc jebkāda veida vienīgā mājokļa pakļaušana atsavināšanas riskam dēļ jaunizveidotā īpašuma nodokļa, ir nepieļaujama.

Kaut arī nav apkopota publiski pieejama konkrēta statistika par atsavinātajiem vienīgajiem mājokļiem NĪN parāda dēļ, tomēr, kā domnīcas dalībniekus informēja biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" valdes priekšsēdētājs Estris Hiršsons un zvērināts advokāts Jānis Zelmenis, kurš ir pārstāvējis savu klientu intereses lietās par bezstrīdus piedziņas vēršanu uz īpašumu NĪN parādu dēļ, šādu gadījumu ir daudz.

Iemesls tam ir valsts sociālekonomiskā situācija un augstais nodokļu slogs, kas ir nesamērīgs ar iedzīvotāju vidējiem ienākumiem. Kā liecina 2018. gadā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktās iedzīvotāju aptaujas dati, Latvijā nabadzības riskam 2017. gadā bija pakļauti 446 tūkstoši jeb 23,3 % iedzīvotāju – par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā 2016. gadā. Šo iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumiem bija zem nabadzības riska sliekšņa. Tas ir skaidrs un nepārprotams signāls, ka steidzami ir jārisina nodokļa sloga samērīguma problēma un jānovērš situācijas, kad Latvijas iedzīvotāji, nespējot atļauties dzīvot savās dzimtas mājās vai iegādātā dzīvoklī NĪN sloga dēļ, ir spiesti faktiski doties ekonomisko bēgļu gaitās.

Deputāti, balstoties uz ekspertu ieteikumiem, ir izstrādājuši rīcības plānu iniciatīvas aktualizēšanai, plānojot meklēt arī kolēģu atbalstu Saeimā.

Deputāti pateicas visiem domnīcas dalībniekiem par dalīšanos ar pieredzi un vērtīgiem ieteikumiem, kā arī Ievai Duļevskai par domnīcas vadīšanu.

Informāciju sagatavoja:
Jūlija Stepaņenko (neatkarīga 13. Saeimas deputāte)
Linda Liepiņa (neatkarīga 13. Saeimas deputāte)
Karina Sprūde (neatkarīga 13. Saeimas deputāte)

* ManaBalss piezīme. Norādām, ka arī daļa koalīcijas deputātu iestājas par labu attiecīgā kolektīvā iesnieguma izskatīšanai pēc būtības.

AUTORS: MANA BALSS

Par NĪN atcelšanu spriež deputāti kopā ar NVO29. Sep (2019)

30.septembrī Rīgā notiks nekustamā īpašuma nodokļa izvērtēšanas domnīca "Tiesības uz neaizskaramu mājokli visiem Latvijas iedzīvotājiem", ko rīko neatkarīgie Saeimas deputāti sadarbībā ar nevalstisko sektoru.

Domnīcas mērķis ir vērst sabiedrības un likumdevēju uzmanību uz sabiedrībai aktuālo tēmu par nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim, tā ieviešanas radītajām sekām, kā arī šā nodokļa atcelšanas problemātiku.

Domnīcā piedalīsies gan tiesību eksperti, gan arodbiedrību, NVO, valsts iestāžu pārstāvji un Saeimas deputāti.

Portālā ManaBalss par iniciatīvu "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" ir savākti vairāk nekā 52 tūkstoši iedzīvotāju parakstu, tomēr šis jautājums tā arī ir palicis bez tālākas virzības. Sabiedrībai trūkst skaidrojuma.

Turklāt situācija, kad vienīgais mājoklis tiek konfiscēts NĪN parāda dēļ, nemainās. Atsevišķi deputāti ir solījuši turpināt šo iniciatīvu virzīt un aizstāvēt Saeimā, tomēr bez konstruktīva dialoga starp visām pusēm tam īsti nav jēgas, tāpēc deputāti vēlas uzsākt plašāku diskusiju par šo jautājumu.

Domnīcas laikā tiks sagatavots memorands, ko plānots iesniegt Tieslietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Tiesībsargam, kā arī Saeimas Budžeta un nodokļu komisijas deputātiem.

Pēc domnīcas publiski tiks sniegta plašāka informācija medijiem, par ko tiks ziņots jau pēc pasākuma.

Domnīcu vadīs Ieva Duļevska.

Informāciju sagatavoja Aira Jēkabsone.

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas autori norobežojas no tematiski saistīta pasākuma27. Aug (2019)

Saeimā un valdībā izskatīšanā esošā kolektīvā iesnieguma "Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" autore Liāna Hiršsone un biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" lūdz attiecīgās iniciatīvas parakstītājus informēt, ka norobežojas no 11. septembrī plānotā piketa Vecrīgā.

Piketu 11. septembrī Facebook vietnē ir izsludinājusi NVO "Tautas Varas fronte". Tā uzstādījums ir (citējam nerediģētu) ‒ "Latvijas VISAS Tautas pikets par NĪN atcēlšanu". Nepaskaidrota iemesla dēļ pievienotajā attēlā figurē arī uzraksts "Nodokli – PVN".

Valsts institūcijās izskatīšanā esošā kolektīvā iesnieguma autori pauž bažas, ka mītiņa rīkotāju aktivitātes var tikt sajauktas ar biedrības "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" centieniem un lūdz ņemt vērā, ka biedrība to nerīko.

Saziņā ar ManaBalss iniciatīvas autori norādīja, ka gaida risinājumu no Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, tāpēc ir "nogaidīšanas režīmā" attiecībā uz kādām citām aktivitātēm.

AUTORS: MANA BALSS

Vai Latvija var atļauties atcelt NĪN vienīgajam īpašumam?12. Jul (2019)

Daudz tiek diskutēts par to, ka Latvijā ir augsts nekustāmā īpašuma nodoklis. Kas veido šo nodokli? Vai Latvija var atļauties atcelt NĪN vienīgajam īpašumam?

Par to diskutēsim @RīgaTV 24 kārtējā raidījumā "Mana Balss".

Nāc uz ierakstu 16.07 plkst 10.15 Blaumaņa ielā 32!
Ēterā skaties 21.07 plkst. 20.00!

Diskutēs:
Estris Hiršsons, iniciatīvas līdzautors
Viktors Valainis, Saeimas deputāts (ZZS), Mājokļa jautājumu apakškomisijas loceklis
Juris Dimiters, mākslinieks
Ermīns Sniedze, "Latio" mājokļu tirdzniecības vadītājs

Raidījumu projektu "Mana Balss" finansē "Mediju atbalsta fonds" no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma "Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS

Mājokļus vērtībā līdz 100 tūkstošiem eiro varētu neaplikt ar NĪN11. Jul (2019)

Līdz ar jaunu pieeju kadastrālo vērtību noteikšanā Tieslietu ministrija (TM) vēlās būtiskas pārmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) sistēmā, potenciāli piedāvājot arī apspriest iespēju līdz 100 000 eiro vērtas iedzīvotāju dzīvojamās mājas ar nodokli neaplikt. Tā, atsaucoties uz tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) sacīto LNT raidījumā "900 sekundes", raksta aģentūra LETA.

Ministrs uzsvēra, ka ir izstrādāts precīzs kadastrālās vērtības modelis, bet tas tiks ieviests tikai ar noteikumu, ja tiks izstrādāta cita NĪN sistēma. Turklāt TM arī esot attiecīgs piedāvājums.

Pēc viņa paustā, attiecībā uz iedzīvotājiem un viņu dzīvojamām mājām modelis būs pilnīgi cits. "Lielā mērā tas nozīmē, ka vismaz lauku reģionos principā vispār iznāks, ka nav jāmaksā," sacīja ministrs. Viens no priekšlikumiem paredzot līdz 100 000 eiro vērtus īpašumus ar NĪN neaplikt - tas būtu tā saucamais neapliekamais minimums, klāstīja Bordāns.

Plašāk viņš solīja informēt, kad būs panākta vienošanās valdībā.

Vienlaikus ministrs pauda, ja nebūs vienošanās par NĪN, tad arī nebūs jaunas kadastrālās vērtēšanas sistēmas.

Kadastrs ir neitrāli nosakāma vērtība, kurai faktiski nav nekādas saistības ar nodokļiem, savukārt nodoklis ir nodoklis, pamatojot minētos priekšlikumus, pauda ministrs.

Jau ziņots, ka TM izstrādājusi jaunu kadastrālās vērtēšanas sistēmu. Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina iepriekš žurnālistiem atzinusi, ka ar jaunajiem noteikumiem daudzu īpašumu kadastrālās vērtības augs, tāpēc vēl tiks lemts par to ietekmi uz NĪN maksājumiem.

Arī Bordāns atzina, ka jauno kadastrālās vērtēšanas metodiku drīkst ieviest tikai tad, ja valdību veidojošās partijas vienojas par NĪN sistēmas reformu, proti, valstij ir jābūt pieejamai objektīvai informācijai par kadastrālo vērtību, bet tas nedrīkst nesamērīgi paaugstināt nodokļa slogu ikviena iedzīvotāja primārajam mājoklim.

TM izstrādātā sistēma paredz speciālo vērtību un tās aprēķina principus, proti, individuālās apbūves zemei nodokļa vajadzībām būs paredzētā speciāla vērtība.

Speciālās vērtēšanas noteikšanas princips paredz sadalīt zemes vienību trīs daļās - zeme zem mājas, normatīvos noteiktā platība un pārējā platība. Katrai zemes platībai paredzēts piemērot atšķirīgu vērtību. Līdz šim ticis noteikts, ka individuālās apbūves zemei ir noteikta standartplatība, bet virsstandarta platībai piemērojams speciāls samazinošs koeficents, proti, jo lielāka zemes vienība, jo mazāka viena kvadrātmetra vērtība.

Savukārt daudzdzīvokļu māju apbūves zemei jaunā kārtība paredz ieviest standartplatību, kas būs atkarīga no apbūves intensitātes un ēku stāvu skaita. Attiecīgi standartplatībai tiks piemērota daudzdzīvokļu māju apbūves zemes bāzes vērtība, bet platība, kas pārsniegs standartplatību, tiks vērtēta kā zaļā zona. Paredzēts, ka jaunais regulējums uzlabos novērtējumus situācijās, kad dzīvojamai ēkai piesaistīti lielāki zemes gabali nekā nepieciešams un tos izmanto citu māju iedzīvotāji. Ministrijā uzsvēra, ka tas ir īpaši svarīgi piespiedu nomu gadījumos.

Kadastra vērtību noteikšanai jaunajā kārtībā tāpat plānots ņemt vērā ēkas būvniecības gadu. Attiecīgi vērtības aprēķinā tiks ieviesti korekcijas koeficienti par būvniecības periodiem un nolietojuma grupām. Būvniecības periodus paredzēts sadalīt sešās grupās - līdz 1914. gadam, no 1915. gada līdz 1945. gadam, no 1946. gada līdz 1990. gadam, no 1991. gada līdz 2000. gadam, no 2001. gada līdz 2014. gadam, kā arī ēkas, kas celtas no 2015. gada.

Piedāvātā kārtība tāpat paredz visām ēkām piemērot vienu ēku nolietojuma metodiku, par pamatu ņemot tos principus, kas līdz šim izmantoti pēc 20120.gada būvētām ēkām, vienlaikus plānojot visu ēku automātisku nolietojuma pārrēķinu. Pārrēķinam paredzēts izmantot tikai ārsienu materiālu un to faktisko kalpošanas ilgumu (ēkām ar metodiku pirms 2012. gada).

Būtiskas izmaiņas skars arī apbūves zonējumus, proti, līdzšinējo trīs apbūves zonējumu vietā paredzēts izmantot tikai vienu. TM skaidro, ka tas nepieciešams, jo sabiedrībai līdz šim ir bijis grūti orientēties sadalītajos zonējumos. Savukārt lauksaimniecības zonējumā turpmāk pagasta teritoriju varēs sadalīt vairākos zonējumos.

Jaunajā regulējumā paredzēts noteikt, ka zemes vērtēšanai deviņās grupās tiks apvienoti vairāki lietošanas mērķi. Vienā vērtību zonā katrai apbūves lietošanas mērķu grupai būs noteikta viena bāzes vērtība. Paredzēts, ka, ja nekustamā īpašuma tirgus neuzrādīs atšķirīgus vērtību līmeņus, tad tiks noteikta vienāda bāzes vērtība vairākām grupām. Savukārt ēku vērtēšanai grupās tiks apvienoti vairāki ēku tipi. Vienā vērtību zonā, katrai ēku grupai kopā ar apakšgrupām, plānots noteikt vienu bāzes vērtību. Ja nekustamā īpašuma tirgus uzrādīs atšķirīgu vērtību līmeni, tad bāzes vērtību noteiks apakšgrupai, skaidroja ministrijā.

TM izstrādātajā jaunajā kadastrālās vērtēšanas metodikā arī paredzēts nesummēt zemes apgrūtinājumu platības, bet noteikt reālo apgrūtināto platību. Tāpat piedāvāts no 140 līdz 51samazināt zemes apgrūtinājumu skaitu. Savukārt lauku zemei, kurai līdz šim varēja noteikt vairāk nekā 250 apgrūtinājumus, turpmāk plānots noteikt astoņus apgrūtinājumus.

Ministrija arī iecerējusi kadastrālo vērtību bāzi turpmāk publicēt portālā "Kadastrs" pirms tās izskatīšanas Ministru kabinetā.

Avots: LETA

AUTORS: MANA BALSS

Jaunās kadastrālās vērtības varētu piebremzēsies uz gadu10. Apr (2019)

Jaunās kadastrālās vērtības varētu sākt piemērot no 2021. gada, nevis no 2020. gada, kā tas bija plānots iepriekš. Tā otrdien, 9. aprīlī, Saeimas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēdē sacīja Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa, raksta aģentūra LETA.

Apakškomisijā tika diskutēts par plānoto jauno kadastrālās vērtēšanas metodiku no 2020. gada. Tomēr S. Zvidriņa norādīja, ka tiek apspriesta iespēja veikt grozījumus likumā ar termiņa pagarinājumu uz vienu gadu, un jaunās vērtības tātad varētu tikt piemērotas no 2021. gada. Savukārt metodikas pieņemšana notiktu šogad.

S. Zvidriņa vairākkārt uzsvēra, ka par visiem šiem jautājumiem vēl notiek diskusijas, kurās piedalās Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība. Gala lēmumi par regulējuma iespējamajām izmaiņām neesot pieņemti.

Kopumā kadastrālo vērtību noteikšanā tiktu saglabāta masveida vērtēšana, proti, kadastrālās vērtības tiktu noteiktas pēc iespējas tuvāk tirgus vērtībai. Šādā situācijā var ieviest speciālo vērtību ar zemāku atbilstību nekustamā īpašuma tirgum, kas tiktu izmantota nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai.

Tāpat varētu pārskatīt zonējumu, kā arī samazināt apgrūtinājumu skaitu. Pašlaik normatīvie akti paredzot ap 250 apgrūtinājumiem, bet to skaitu varētu samazināt aptuveni līdz 60.

Vērtējot situāciju ar daudzdzīvokļu namiem, kas ir uz lielām vai vairākām zemes vienībām, varētu noteikt standarta platību. Vēl viena no iecerēm paredz automātisko aprēķinu ēkas nolietojumam, informēja S. Zvidriņa.

Ierēdne atkārtoti uzsvēra, ka šīs ieceres vēl tiek apspriestas.

Avots: LETA

AUTORS: MANA BALSS

NĪN vienīgajam mājoklim ir jāpārņem Saeimas dienaskārtībā04. Apr (2019)

Šonedēļ atbalstītāju skaits iniciatīvai „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” platformā ManaBalss ir sasniedzis tās pārstāvju uzstādīto jauno slieksni – 50 tūkstošus atbalstītāju.

Šai sakarā autoru un parakstītāju vārdā ManaBalss ir nosūtījusi aicinājumu Saeimas frakciju deputātiem un ārpusfrakciju deputātiem fokusēt politisko gribu un reāli pievērsties šim sasāpējušajam, sarežģītajam un arī neērtajam jautājumam par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Spriežot pēc kolektīvo iesniegumu statusa informācijas Saeimas interneta mājaslapā, šis likumdošanas priekšlikums, kuram kopš tā iesniegšanas Saeimā pirms trijiem gadiem ir pievienojušies gandrīz 40 tūkstoši papildus atbalstītāju, nepārprotami ir „iestrēdzis” starp valsts institūcijām.

Šāds nenoteikts kolektīvo iesniegumu statuss ManaBalss vērtējumā ir sevišķi bīstams, jo vairo sabiedrībā iespaidu, ka „nekas nenotiek” un sajūtu par atsvešinātību no varas. Mūsuprāt, šāda rezignācija ir sliktākais, kas politiskajā dialogā ar sabiedrību var notikt. Jo no vienas puses tas cilvēkus velk uz demokrātijas un varas leģitimitātes apšaubīšanu, apātiju un cinismu, bet no otras – uz ekstrēmām rīcībām, vai arī vēlmi pamest valsti.

Biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” pārstāvji vēlas arī atgādināt, ka lēmums dot tiesības iedzīvotājiem parlamentā iesniegt aktuālus jautājumus tika izveidots pēc valodu referenduma kā kompensējošs mehānisms ieviestajam ļoti augstajam referenduma slieksnim, kuru praktiski nav iespējams īstenot. Līdz ar to šis rīks, kas domāts sabiedrības viedokļa paušanai un spriedzes mazināšanai sabiedrībā, reāli nedarbojas. Tas, kas valsti pasargā no plašiem nemieriem, ir atvērtās robežas un sabiedrības apātija, kas Latviju notur arī pēdējās vietās starp ES valstīm virknē rādītāju.

Tāpēc Manabalss ieskatā jebkāds lēmums par kolektīvajiem iesniegumiem ir labāks, nekā nekāds, un jebkurā gadījumā noteikti ir nepieciešama komunikācija ar sabiedrību par šo likumdošanas ierosinājumu, kas ir guvis plašu un nepārprotamu atbalstu.

Kolektīvā iesnieguma „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” autori apzinās, ka arī ar gandrīz 40 tūkstošiem jauno parakstu šis likumdošanas ierosinājums Saeimā nav iesniedzams no jauna, jo formāli tas jau atrodas jūsu, tautas priekšstāvju, un valdības institūciju dienaskārtībā. Tāpēc ManaBalss šā kolektīvā iesnieguma autoru un 50130 atbalstītāju vārdā (parakstu skaits 03.04.2019.) lūdz Saeimas deputātus pārņemt šo jautājumu 13. Saeimas dienaskārtībā un izdarīt par to politisku lēmumu. Kā norādīts, ManaBalss ieskatā svarīgs ir skaidrs lēmums, lai kāds tas arī būtu, un rīcība – šīs iniciatīvas atbalstīšana, noraidīšana vai tās iestrāde likumdošanā kompromisa variantā.

Vēstulē frakcijām ir norādīts, ka saziņā ar kolektīvā iesnieguma „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” autoriem ManaBalss ir guvusi apstiprinājumu viņu noturīgai uzticībai konstruktīvam, procesuālam politiskajam dialogam. Šā iesnieguma pārstāvji un arī ManaBalss komanda norobežojas no attiecīgā nodokļu politikas jautājuma sajaukšanas ar citiem sabiedrības un politiskās dienaskārtības akūtajiem jautājumiem. Jo pirmām kārtām katrs no sasāpējušajiem jautājumiem ir risināms individuāli. Otrām kārtām populistiska ažiotāža un „viss ir slikti” attieksmes kultivēšana nenāk par labu ne šo dažādo rīcībpolitikas jautājumu apspriešanai un risināšanai, ne konstruktīvam politiskajam dialogam vispār.

„Lūdzam ar cieņu izturēties pret iesnieguma virzītājiem un atbalstītājiem, kas pret jums izturas ar cieņu un uzticību, un pārņemt kolektīvo iesniegumu „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” 13. Saeimas dienaskārtībā,” noslēgumā rakstīts Saeimai adresētajā vēstulē.

Paralēli šim trešdien, 3. aprīlī, Saeimā notika ārkārtas sēde par šā gada valsts budžetu. Aģentūra LETA ziņo, ka tajā deputāti noraidīja deputāta Igora Pimenova (S) izteikto priekšlikumu atcelt NĪN vienīgajam mājoklim. I. Pimenovs bija argumentējis tieši ar platformā ManaBalss pausto iedzīvotāju vēlmi, ka vienīgajam mājoklim netiek piemērots NĪN. “Ierosinu šim likt punktu,” uzsvēra deputāts.

I. Pimenovs rosināja, ka Ministru kabinetam tiek dots uzdevums līdz šā gada oktobrim iesniegt Saeimā grozījumus likumā par NĪN, kurā tiktu noteikta ar NĪN neapliekamā dzīvojamās platības daļa par katru šajā nekustamajā īpašumā deklarēto Latvijas valstspiederīgo personu.

Avots: ManaBalss.lv; LETA

AUTORS: MANA BALSS

Lietu par NĪN Satversmes tiesā neierosina20. Mar (2019)

"Liels bija pārsteigums, kad saņēmu Satversmes tiesas lēmumu neierosināt lietu, jo Satversmes tiesas novērtējumā juridiskais pamatojums nav pietiekams, lai sūdzību varētu apmierināt," portālā Delfi neseno Satversmes tiesas lēmumu komentē biroja BDO Law zvērinātais advokāts Jānis Zelmenis.

Birojs ar iesniegumu Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vienīgajam īpašumam pārstāvēja ManaBalss platformā virzītās attiecīgās iniciatīvas autorus.

Arī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone saziņā ar ManaBalss pauž izbrīnu par tiesas lēmumu, ka NĪN nav uzskatāms par konfiscējošu nodokli. Būtībā tas nozīmē – ja nevari samaksāt nodokli par savu vienīgo nekustamo īpašumu, tad pārdod, tomēr par piespiedu darījumu to neuzskatām.

"Dažkārt ir grūti izvērtēt nodokļa likmes samērīgumu, jo Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstij ir plaša rīcības brīvība nodokļu jautājumos, nosakot nodokļu likmes," komentārā raksta J. Zelmenis. Viņš tomēr arī argumentē, ka Latvijā reti ir gadījumi, kad nodokļu likme tieši aizskar cilvēka pamattiesības un ir tik acīmredzami netaisnīga un nepamatota, kāda tā ir nekustamā īpašuma nodoklim.

Jurists komentārā norāda, ka daudzās valstīs nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim ir ar atvieglojumiem. Šie atvieglojumi ir visdažādākie, piemēram, Lietuvā ēkai vērtībā līdz 220 000 EUR NĪN netiek piemērots, bet Igaunijā īpašuma nodoklis netiek maksāts par īpašumu, kurš mazāks par 1500 kvadrātmetriem. Līdz ar to apgalvojumi, ka nav iespējams efektīvi ieviest atvieglojumus NĪN, ir kārtējās nepamatotās atrunas, lai neko nedarītu.

Viņa ieskatā, Latvijā pastāvošā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība citās, ekonomiski spēcīgākās, valstīs varētu tikt uzskatīta par samērīgu, tomēr tas nav Latvijas gadījums. Nekustamā īpašuma nodokļa netaisnīgums slēpjas divu apstākļu kopsummā.

Pirmkārt, mājoklis ir katram iedzīvotājam nepieciešama eksistenciāla pamatvajadzība, bez kuras nav iespējama cilvēka cienīga dzīve. Otrkārt, aprēķinot NĪN par to, ka cilvēkam pieder mājoklis, kur viņš dzīvo, vispār netiek ņemti vērā viņa ienākumi un spēja samaksāt šo nodokli. Nosakot NĪN apmēru, valsts ņem vērā tikai to, cik "dārgā" vai ne tik "dārgā" rajonā mājoklis atrodas, pilnīgi ignorējot to, kāda maksātspēja ir cilvēkiem, kas tajā dzīvo. Uzskatu, ka, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus, šādu nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu nevar nosaukt citādi kā vien par acīmredzami nesamērīgu un netaisnīgu.

"Gribu atgādināt, ka 2018. gadā pabeigtā "Swedbank" veiktā pētījumā secināts, ka viena trešā daļa jeb 34% (!) Latvijas iedzīvotāju dzīvo no algas līdz algai, savukārt viena piektdaļa jeb 20% norāda, ka izdevumi pārsniedz ieņēmumus, bet tikai 18% Latvijas iedzīvotāju spēj pastāvīgi veidot sev uzkrājumu," raksta J. Zelmenis. "Faktiski tas nozīmē, ka 82% Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti lielākam vai mazākam riskam, ka nekustamā īpašuma nodokļa apmērs var ierobežot viņu spēju apmierināt savas pamatvajadzības, bet 54% Latvijas iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļa apmērs neizbēgami liek samazināt izdevumus savu pamatvajadzību apmierināšanai vai vispār "iedzen parādos". Ņemot vērā minētos apsvērumus, manā vērtējumā, liela daļa Satversmes tiesas novērsto netaisnību ne tuvu nestāv līdzās tai bezcerībai, kuru Latvijas sabiedrībā vairo nesamērīgā nekustamā īpašuma nodokļa politika."

Ņemot vērā minētos apsvērumus, zvērinātu advokātu birojs "BDO Law" sagatavoja un iesniedza konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai, lūdzot izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku Latvijā.

"Ar lielu nepacietību gaidīju tiesas apsvērumus šajā jautājumā, jo tie man ir ļoti svarīgi gan kā juristam, gan kā sabiedrības loceklim, kam ir savs viedoklis, gan kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam. Šī lieta noteikti būtu varējusi izpelnīties visas Latvijas sabiedrības uzmanību, un pārdomāta Satversmes tiesas sprieduma gadījumā tā arī vairotu Satversmes tiesas prestižu sabiedrībā. Turklāt tā palīdzētu valdībai, izstrādājot jauno nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Portālā ManaBalss.lv iniciatīva "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" ir ieguvusi 45 869 Latvijas pilsoņu atbalstu. Tas vien parāda, ka sabiedrībai šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls."

"Līdz ar to liels bija pārsteigums, kad saņēmu Satversmes tiesas lēmumu neierosināt lietu, jo Satversmes tiesas novērtējumā juridiskais pamatojums nav pietiekams, lai sūdzību varētu apmierināt," raksta J. Zelmenis. "Manuprāt, šāds vērtējums no Satversmes tiesas puses ir ļoti pārsteidzīgs, ņemot vērā to, cik ļoti svarīgs šis jautājums ir lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Satversmes tiesa savā lēmumā argumentē: "Pieteikuma iesniedzēja ir norādījusi, ka gada nekustamā īpašuma nodoklis, kas atbilst gandrīz trīs Pieteikuma iesniedzējas neto mēneša algu apmēram, ir nesamērīgs slogs, jo Pieteikuma iesniedzējai vairs neesot efektīvi saglabāt savas īpašuma tiesības. Taču apstāklis, ka īpašumu paturēt vairs nav lietderīgi, pats par sevi vēl nenozīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis ieguvis konfiscējošu raksturu.""

"Es atstāšu lasītāju vērtēšanai Satversmes tiesas apsvērumus par mājokļa lietderīgumu Latvijas iedzīvotājiem," retoriski summē J. Zelmenis. "No savas puses tomēr centīšos darīt nepieciešamo, lai aicinātu arī Satversmes tiesu tomēr pievērsties šim sabiedrībai ļoti nozīmīgajam jautājumam."

Avots: Delfi.lv; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Nodoklis vienīgajam īpašumam pēc būtības ir konfiscējošs21. Jan (2019)

Zaudējot darba spējas, nonākot pensijas vecumā vai vienkārši, pēkšņi pieaugot NĪN, konfiscēšanas draudu ietekmē cilvēkiem nākas pamest savas mājas. Biedrība „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” ir sastapusies ar vairākiem bēdu stāstiem, kas atklāj šā nodokļa graujošo spēku, nīcinot ne tikai cilvēku dzīves, bet arī pašvaldības un valsti kopumā.

Atbildot uz biznesa konsultāciju kompānijas KPMG Nodokļu konsultāciju pakalpojumu direktores Ilzes Bergas komentāru, kas ManaBalss.lv tika publicēts pagājušajā nedēļā, tā raksta biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes priekšsēdētājs Estris Hiršsons.

Nevaru piekrist I. Bergas kundzes u.c. oponentu teiktajam par NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam ‒ dzīvoklītim, vai mājai. Daļa no apgalvojumiem ir maldinoši un puspatiesības.

1. Rakstā tiek nosauktas nozares (veselības, izglītības un ceļi), kas nav saistītas ar pašvaldību budžetiem un tiek uzturētas ar sociālā, ceļa un daļēji no iedzīvotāju ienākuma (20% valsts, 80% pašvaldību budžetos) nodokļiem, turklāt jau tagad mūsu valsts tēriņi ceļiem ir tikpat lieli, kā Lietuvā un Igaunijā. Viens no pasaules slavenākajiem ekonomistiem, kas vairākus gadus ir konsultējis dažādas valstis par budžeta problēmām, ar gadiem ir ievērojis vienu izteiktu likumsakarību – ja valstī, kurā ierodies, pa ļoti sliktiem ceļiem brauc ļoti labas, ekskluzīvas mašīnas, tad tā ir korupcijas caurgrauzta valsts. Tieši uz to mūsu valstij norāda tādi starptautiskie partneri kā OECD un Moneyval.

Līdz ar to, lai uzlabotu stāvokli I. Bergas kundzes nosauktajās nozarēs, ļoti svarīgi būtu lielākas pūlēs veltīt korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanai, kas savstarpēji ir cieši saistītas, nevis turpināt konfiscēt iedzīvotājiem mājas. Pašreizējie notikumi „Rīgas satiksmē” pierāda, ka veiksmīga korupcijas apkarošana tikai viena mēneša laikā pašvaldības budžetam spēj iegūt papildus vairāk nekā deviņus miljonus eiro.

Atļaujot piedalīties valsts iepirkumos nodokļu parādniekiem un pēckrīzes laikā divas reizes atceļot UIN nodokļa parādu (ko, starp citu, aizliedza starptautiskie aizdevēji), bet šogad ‒ gada sākumā neieviešot jauno medicīnas pakalpojumu sistēmu, muļķos ir palikuši godīgie nodokļu maksātāji, kas dēļ negodīgās konkurences ir spiesti pievienoties krāpniekiem. Līdz ar to pati valsts ar saviem lēmumiem regulāri veicina ēnu ekonomikas pieaugumu un finanšu aizplūšanu garām valsts budžetam. Tas viss liecina, ka Latvijā nav izdevīgi būt godīgam nodokļu maksātājam.

2. Runājot par PVN un akcīzes nodokļu ietekmi uz cenām un līdz ar to ‒ uz patēriņu. Jā, tie ir cenu ietekmējoši lielumi, tomēr ne galvenie. Paši esam liecinieki tam, ka, samazinot PVN dažām pakalpojumu un preču grupām, pēc neliela laika cenas ar dažādiem aizbildinājumiem atgriežas iepriekšējā līmenī vai pat kļūst augstākas.

Noteicošais cenu regulējošais spēks brīvajā tirgū ir konkurence, ko nosaka arī ekonomikas teorija. Eiropas Komisija kā galveno šķērsli konkurences palielināšanai min protekcionismu, kas ar spēcīgu lobistu palīdzību tiek iestrādāts Eiropas Savienības dalībvalstu un pašvaldību dažādos likumos un normatīvajos aktos, palielinot cenas, traucējot Eiropas kopējai attīstībai un līdz ar to ‒ konkurencei pasaules tirgos.
Aplūkojot Dānijas un Zviedrijas ekonomiskos rādītājus, ir redzams, ka augstākās PVN nodokļu likmes (25%) netraucē gūt arī augstākos ieņēmumus budžetā starp ES valstīm. Līdz ar to minējumi par PVN palielināšanas negatīvajām sekām ir maldinoši.

3. Pagājušogad ieviestais 0% uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) reinvestētajai peļņai ne tikai nav palielinājis investoru skaitu, bet arī sakrīt ar budžeta ieņēmumu kritumu un Latvijas iekļūšanu beznodokļu valstu sarakstā. Tādēļ šeit būt vieta pamatotam jautājumam: kāpēc gandrīz 50.000 Latvijas iedzīvotāju mājokļa svarīga jautājuma risināšanai tiek pieprasīti kompensējošie mehānismi, bet UIN 0% likmes ieviešanai tādas prasības nebija?

4. Latvijas strādājošo iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) jau pašreiz sasniedz Eiropas vidējo līmeni (kopā ar sociālo nodokli tas tuvojas jau augstākajam), kas dēļ neproporcionāli zemajām algām un augstajām cenām iedzīvotāju pirktspēju padara par vienu no zemākajām Eiropā. Par to liecina piektais zemākais iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, un tas ir būtiskākais valsts labklājības līmeņa rādītājs.
Manipulējot ar iedzīvotāju nezināšanu, kā galvenais labklājības rādītājs mūsu valstī bieži tiek piesaukts IKP kāpums, kurā regulāri Latvija ir līdere, tālu aiz sevis atstājot tādas ekonomiski spēcīgas un augsta labklājības līmeņa valstis kā Lielbritānija, Vācija, Dānija, Zviedrija u.c. ES valstis. Tomēr IKP kāpums nenodrošina iedzīvotāju labklājību un pirktspēju, līdz ar to nodokļa sloga taisnīgākas pārdales rezultātā radīto IKP kāpuma palēnināšanos vidusmēra latvietis pat nepamanītu.

5. Ņemot vērā, ka NĪN neatbilst īpašnieka ienākumiem un pēc savas būtības tas ir konfiscējošs, tad mulsinošs ir I. Bergas kundzes u.c. Latvijas vadošo ekonomistu viedoklis par šī nodokļa pamatotību vienīgajam īpašumam. Turklāt šis nodoklis ir ar visplašāko negatīvo ietekmi uz demogrāfisko, sociālo un tiesisko jomu, kā arī uz valsts ekonomisko attīstību kopumā.

Kopš 2016. gada biedrība „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” ir sastapusies ar vairākiem bēdu stāstiem, kas atklāj šā nodokļa graujošo spēku, iznīcinot ne tikai cilvēku dzīves, bet arī pašvaldības un valsti kopumā. Iedziļinoties iedzīvotāju sniegtajā informācijā, skaidri izgaismojas tendence, kas norāda to, ka īpašuma konfiscēšanas draudiem visbiežāk pakļauti ir tie iedzīvotāji, kas ir privatizējuši vai mantojuši savas tēvu mājas, dzīvokļus vai pateicoties tam, ka viņu ienākumi ir legāli, ar kārtīgi nomaksātiem nodokļiem, un viņi dzīvo hipotekārā kredīta ieķīlātos mājokļos.

Zaudējot darba spējas, nonākot līdz pensionēšanās vecumam vai vienkārši pēkšņi pieaugot NĪN nodoklim, konfiscēšanas draudu ietekmē cilvēkiem nākas pamest savas mājas. Cerībās uz stāvokļa uzlabošanos nodokļa apmaksa tiek sadalīta vairākos maksājumos vai atlikta, kas bieži beidzas ar īpašuma konfiscēšanu.

Interesējoties par šo cilvēku likteņiem, nākas secināt ‒ tie vienkārši „pazūd”, kļūstot par bezpajumtniekiem, cerībās atmaksāt hipotekāro kredītu pamet valsti vai pārceļas uz īres dzīvokļiem citās pašvaldībās. Visskarbākie stāsti ir saistīti ar iedzīvotāju mēģinājumiem konfiscēšanas brīdī pretoties.

Pirms gada Latgalē konfiscētās mājas īpašnieks, aizstāvot savas tiesības uz māju, ko mantojis no tēvutēviem, ar bisi sašāva policistus un jauno īpašnieku. Bet vistraģiskākie notikumi pirms dažiem gadiem risinājās Rīgā, kad divas sievietes, māte ar meitu, konfiscēšanas brīdī iebarikādējās savā mājā un aizdedzināja to.

Ir zināmi mazāk traģiski, bet tik pat bēdu pilni stāsti, kas atklāj šā nodokļa patieso būtību – īpašumu atņemšanu mazāk turīgajiem par labu tiem, kam ir naudas vai vara. Pēc biedrībai „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” iedzīvotāju sniegtās informācijas, konfiscēto īpašuma uzpircēji ir komersanti, kas saistīti ar pašvaldību politiskām partijām vai paši ir politiķi.

Viss iepriekš rakstītais liecina, ka Latvijā pašreiz esošajam NĪN ar nodokļu progresivitāti nav nekādas saistības. Tāpēc nav saprotami Latvijas ekonomistu pārmetumi par progresivitātes trūkumu iniciatīvai. Gluži pretēji. Jā, piedāvājums ir atcelt NĪN nodokli vienīgajam īpašumam, nodrošina visiem mūsu valsts iedzīvotājiem vienādas tiesības uz īpašumu, neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, tomēr, lai panāktu progresivitāti, NĪN tiek sadalīts starp pelnošiem un vienlaikus vairāku īpašumu īpašniekiem, kas ir arī pašvaldību infrastruktūras vislielākie patērētāji.

Turklāt pašreizējais NĪN ar valsts atbalstu veido situāciju, kurā īpašumi tiek koncentrēti arvien šaurākas grupas rokās un vecina sabiedrības segregāciju, pret ko citās ES valstīs aktīvi cīnās kā pret brīvā tirgus nelabvēlīgo blakusparādību. Būtībā galveno progresivitāti jeb principu, ka bagātākais maksā vairāk, var panākt, iestrādājot progresivitāti attiecībā pret ienākumiem un papildus tam ‒ ieviešot dzīvē mūsu piedāvāto iniciatīvu, kurā ir apkopota pārējo ES valstu pieredze.

Nedomāju, ka citu Eiropas valstu ekonomisti, neapliekot vienīgo īpašumu ar nodokļiem, būtu mazāk kompetenti un zinoši par Latvijas ekonomiskajiem teorētiķiem.

Avots: Biedrība „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam”

AUTORS: MANA BALSS

Nekustamā īpašuma nodoklis politiski ir visgrūtākais14. Jan (2019)

Ja atceļam nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) vienīgajam mājoklim, tad ir jāsaprot, ka tas ir būtisks ienākumu avots daļai pašvaldību, un būs jādomā, kā šo budžeta robu kompensēt. Tā portālam ManaBalss.lv tautā plašu atsaucību guvušo iniciatīvu komentē biznesa konsultāciju kompānijas KPMG Nodokļu konsultāciju pakalpojumu direktore Ilze Berga.

Valsts un pašvaldību budžets – tā tēriņi un ieņēmumi ‒ ir savienots trauks. Mēs nevaram prasīt uzlabot ceļu kvalitāti, izglītības sistēmu, palielināt finansējumu medicīnai un vienlaikus teikt, ka mēs par to vēlamies maksāt mazāk.

Attiecīgi, ja valstij būs jāceļ citi nodokļi, piemēram, PVN vai akcīzes nodoklis, domājams, ka tas skars lielāku sabiedrības daļu. Tas negatīvi ietekmēs patēriņu, kas savukārt varētu atstāt negatīvu ietekmi uz IKP.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa celšana radītu motivāciju vai nu slēpt nodokli, vai arī mazināt iedzīvotāju vēlmi pelnīt vairāk, ja no katra nākamā papildus nopelnītā eiro liela daļa jāatdod nodokļos.

Savukārt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) celšana tik drīz pēc reformas varētu radīt ļoti negatīvu ietekmi uz Latvijas investīciju vidi un spēju piesaistīt ārvalstu investīcijas, kam atkal būtu negatīva ietekme uz ekonomikas izaugsmi. Nodokļu teorija saka, ka UIN ir vistiešākā ietekme uz ekonomikas izaugsmi – tiklīdz to paceļam, tā IKP aug lēnāk, bet mēs jau šobrīd atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas IKP uz vienu iedzīvotāju ziņā.

Saskaņā ar nodokļu teoriju, NĪN pacelšanai ir vismazākā negatīvā ietekme uz IKP. Attiecīgi tā samazināšana un papildus atvieglojuma piešķiršana neveicina IKP pieaugumu. Bet šis nodoklis ir tas, kuru politiski ir visgrūtāk gan pacelt, gan politiski bezkaislīgi samazināt.

Tāpat ir būtiski ņemt vērā, ka mums tomēr ir daļa sabiedrības, kas izvairās no nodokļu nomaksas, bet NĪN ir tas nodoklis, no kura nomaksas ir grūti vai pat neiespējami izvairīties. Līdz ar to šis būtu tas nodoklis, no kura iekasēšanas Latvijas valstij vismazāk vajadzētu atteikties. Tā iekasēšana ir salīdzinoši viegla, jo mazāk pakļauta krāpnieciskām shēmām. Tas arī nozīmē, ka no katra iekasētā eiro ir mazāk jātērē tā iekasēšanai, un vairāk varam novirzīt svarīgu valsts funkciju nodrošināšanai – izglītībai, veselības izglītībai, infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.

Ierosinājums pilnībā atbrīvot vienu mājokli var radīt nepatīkamus blakus efektus, kur turīgajiem valsts iedzīvotājiem tiek lielāka atlaide, bet mazāk turīgajiem ‒ mazāka. Tā kā nekustamais īpašums tiek rēķināts procentuāli no īpašuma vērtības, tad turīgām personām var būt viens, bet ļoti dārgs nekustamais īpašums, kura atbrīvošana no nodokļu maksāšanas radītu nesamērīgi lielu ietaupījumu tai sabiedrības daļai, kurai vajadzētu maksāt lielāku nodokli. Tas varētu novest pie negatīvas ietekmes uz nodokļu progresivitāti.

Ir svarīgi veidot nodokļu politiku veidot tā, lai izvairītos no nepatīkamiem un nevēlamiem pēcefektiem. Kā alternatīva atbrīvojumam pastāv iespēja piešķirt NĪN samazinājumu absolūtā izteiksmē pie noteiktiem apstākļiem, piemēram, konkrēta ienākumu līmeņa gadā, noteiktas sliekšņa īpašuma vērtībai vai tamlīdzīgi.

Avots: KPMG

AUTORS: MANA BALSS

Vienīgā īpašuma atbrīvošana no nodokļa ir politiskās gribas jautājums07. Jan (2019)

Ir iespējams politiskais risinājums, ka par primāro īpašumu, kurā Latvijas pilsoņi reāli dzīvo, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) nav jāmaksā. Tā TV24 raidījumā par ManaBalss platformā virzīto iniciatīvu „Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” pauda 13. Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans (JKP).

No valsts pārvaldes puses jeb Finanšu ministrijas (FM) pārstāves Astras Kaļānes gan izskanēja argumenti, kāpēc tas nav iespējams. Savukārt Pašvaldību savienības pārstāve Sanita Šķiltere izvērsti komentēja, ka, viņasprāt, problēmas sakne un augstās izmaksas par vienīgo dzīvesvietu latviešiem ir nepiemērotā kadastrālās vērtības aprēķina dēļ. Ekspertes ieskatā kadastrālā vērtība Latvijā nepamatoti tiek piesaistīta zemes tirgus cenām, kā iznākumā pieprasītākajās Latvijas vietās, sevišķi Rīgā un Jūrmalā, valsts pamatiedzīvotājiem nākas maksāt nesamērīgu NĪN.

Diskutējot par iniciatīvu, kas NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam, FM Nodokļu departamenta direktore A. Kaļāne norādīja, ka ministrija ir informēta par portālā iesniegto iniciatīvu un ir izvērtējusi visas iespējas problēmas risinājumam. «Šobrīd FM vairāku iemeslu dēļ ir diezgan piesardzīga attiecībā uz konceptuālu nodokļu atcelšanu vienīgajam mājoklim.»

„Mums ir jāsaprot, ka runājot tikai par ēku, atbrīvošana no nodokļa neko lielu nedos, jo lielākā nodokļa masa ir no nodokļa par zemi, kas ir piekritīgs šai mājai vai, respektīvi, atrodas zem šīs dzīvojamās mājas,” skaidroja A. Kaļāne.

Tas sasaucās ar S. Šķilteres novērtējumu šai problēmai, tomēr A. Kaļāne arī norādīja, ka situācijas izvērtēšanai jāņem vērā vēsturiskā situācija Latvijā, kādā veidā iedzīvotājiem ir atdoti nekustamie īpašumi. „Ja skatāmies uz Rīgu un lielajām pilsētām, mums varētu nākties secināt, ka aptuveni 40% nekustamo īpašumu ir problēmas – ir daudz dalīto īpašumu, kur zemei un ēkai ir dažādi īpašnieki.” Viņas ieskatā caur ManaBalss.lv virzītās iniciatīvas uzstādīto problēmu „šobrīd nav iespējams atrisināt, jo nav iespējas atrast vienkārši administrējamu modeli, ar kuru varētu samazināt nodokļu slogu.”

Kā tika norādīts raidījuma gaitā, šāds risinājums ar daudz sabalansētāku NĪN slogu gan ir ticis panākts kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā. Raidījuma ierakstā klātesošais iniciatīvas pārstāvis un biedrības ''Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam'' valdes priekšsēdētājs Esteris Hiršsons paliek pie ieskata, ka nodokļa atcelšana ir gan iespējama, gan arī tā ir vienīgais risinājums pašreizējai problēmai, kad NĪN vairākus gadījumos ir bijis praktiski konfiscējošs – šā nodokļa dēļ Latvijas iedzīvotāji ir zaudējuši savus īpašumus.

Par peripetijām ap šo priekšlikumu kopš 2016. gada varat lasīt ManaBalss.lv iniciatīvu ziņās. Par turpmāko virzību E. Hiršsons komentē, ka šopavasar ir gaidāms FM slēdziens par šo jautājumu, un to paredzami izskatīs Saeimā.

Raidījuma izskaņā K. Feldmans (JKP) atkārtoja, ka tas tomēr ir politisks lēmums, kam var būt arī kāds starpposms – samazināts NĪN, kamēr tiek izstrādāta administratīvā kārtība, kādā nodokļa likme primārajam mājoklim tiek atcelta vispār. „Tas reāli divu nedēļu laikā ir izdarāms,” sacīja politiķis.

Avots: RīgaTV 24; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Vai atcelt NĪN vienīgajam īpašumam? Diskusija turpinās, un top TV raidījums02. Jan (2019)

Studijas RīgaTV 24 diskusiju raidījumā «Mana Balss» nākamajā publiskajā ierakstā aplūkosim iniciatīvu «Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam» Raidījuma ierakstus RīgaTV 24 studijā var apmeklēt ikviens interesents.
Raidījuma ieraksta dalībniekiem un skatītājiem studijā lūgums ierasties ne agrāk par 19:15.

Diskusijas dalībnieki:
- Moderators Arnis Blodons
- Krišjānis Feldmans (JKP)
- Dainis Locis, Rīgas domes deputāts (NA)
- Astra Kaļāne, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore
- Sanita Šķiltere, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Iniciatīva «Par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam» ir ar visu laiku lielāko atbalstītāju skaitu ManaBalss platformā – vairāk nekā 44 tūkstoši parakstu, un to skaits turpina augt. Tās autore aicina atcelt NĪN vienīgajam īpašumam – dzīvesvietai, par piemēru ņemot citu ES dalībvalstu pozitīvo pieredzi, proti, ka NĪN vienīgajam īpašumam nepiemēro, vai piemēro 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.
Līdz ar šo «tiktu panākts tas, ka Satversmē garantētās tiesības uz īpašumu būtu nodrošinātas visiem mūsu valsts iedzīvotājiem, ne tikai bagātākajiem,» argumentē autore. «Iniciatīva noteikti sniegtu savu devumu arī reemigrācijas plānam un mazinās prom braucošo iedzīvotāju skaitu, jo savs īpašums – mājoklis ‒ kalpo par labu «enkuru» jebkuram Latvijas iedzīvotājam.»
Saeimā šī iniciatīva vienreiz jau ir iesniegta, bet tā kopš 2016. gada ir «pazudusi varas gaiteņos», tiekot nodota izskatīšanai citās instancēs. Tāpēc iniciatīvas atbalstītāji ir nodibinājuši biedrību «Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam» un turpina cīnīties par savu likumdošanas maiņas priekšlikumu, ieskaitot prasības tiesās.
Satversmes tiesa 2018. gada maijā ir atzinusi prasītāju tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, apstrīdot NĪN aprēķināšanas kārtību. Satversmes tiesa gan norāda, ka vispirms ir jāapstrīd piemērotais NĪN administratīvajā tiesā un jāsagaida visu trīs instanču spriedumi. Tāpēc biedrība gaida Augstākās tiesas galīgo lēmumu lietā par aprēķināto NĪN apmēru, kas tika apstrīdēts jau 2016. gadā.

Nāc, klausies un izsakies diskusijā!
Tiekamies RīgaTV 24 studijā Rīgā, Blaumaņa ielā 32, ceturtdien, 3. janvārī, plkst. 19:30!
Raidījumu skatieties RīgaTV 24 kanālā 6. janvārī plkst. 19:00.

Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma "Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS

Godātie NIN biedrības kolēģi, atbalstītāji, draugi un paziņas.25. Sep (2018)

Tuvojas brīdis, kad mēs, Latvijas iedzīvotāji varam ietekmēt mūsu valsts politiku, līdz ar to, vēlos padalīties ar domām, kas vēlēšanu dienā varētu palīdzēt mums veikt savu izvēli.

Parasti pirms vēlēšanām partijas kavējas apcerējumos par to, kā tiks sadalīts valsts budžets, tomēr, nevis izdevumi un pabalsti nosaka mūsu labklājību.
Svarīgskais lielums valsts budžeta veidošanā ir tā ieņemumu daļa ko veido mūsu nodokļi. Līdz ar to, mūsu maciņa biezums un labkalājība ir atkarīga no nopelnītā, un tā, kas pēc nodokļu nomaksas paliek pāri.

Pašreiz pie varas esošo partiju velēšanu reklāmas stāsta, par to ,ka ir ievērojami kāpināta vidējā alga valstī, un samazināti nodokļi. Tomēr, pieejamā informācija liecina pavisam par ko citu, proti, kopējais nodokļu slogs Latvijā uz vienu mājsaimniecību ir augstākais Eiropā, bet "ievērojamais" algu kāpums ir panākts, pateicoties ēnu ekonomikas mazināšanai. Dominējošais turīgo komersantu un zemniek-miljonāru interešu spēcīgais lobijs ir novedis pie tā, ka neviens lēmums pēdējo 25 gadu laikā nav bijis par labu parastajam Latvijas iedzīvotājam, par ko liecina viens no augstākajiem Džini koeficentiem (sabiedrības noslāņošanos) Eiropā. Gandrīz 80% no mājsaimniecības ienākumiem iedzīvotāji nomaksā nodokļos. Šāda nodokļu politika ir radījusi strādājušos nabagus un Latvijas mājsaimniecībās ieviesusi tādu ekonomisko terminu kā – no rokas mutē -, un – galu savilkšana-, kas komplektā ar īpašuma konfiscēšanu noved pie iedzīvotāju lēmuma pamest valsti, bet šodien jau pie plaša darba roku trūkuma. Netālredzīgā nodokļu politika iztukšojot strādājošo iedzīvotāju maciņus, samazina skaitliski vislielākās sociālās grupas spēju nodrošināt nepieciešamo patēriņu iekšējā tirgū, līdz ar to, Latvijas uzņēmumu ilgtspēja, kuru darbība vērsta uz iekšējo tirgu, bieži vien nepārsniedz 6 līdz 12 mēnešus. Pēdējā desmitgadē visnetaisnīgākais un postošākais Latvijā izgudrotais nodoklis ir nekustāmā īpašuma nodoklis (NIN). Dēļ neatbilstības ienākumiem šis nodoklis ir mūsu dzīvokļu un māju konfiscējošs, kas rezultātā noved pie iedzīvotāju segregācijas pēc dzīves vietas, valstij tieši nosakot kur dzīvot katrai sociālai grupai, pret ko pārējās Rietumu valstīs aktīvi cīnās, kā pret brīvā tirgus negatīvu blakni. Ir vairākas ES valstis , kurās pašvaldības saviem iedzīvotājiem pat daļēji apmaksā hipotekāros kredītus, nevis nodarbojas ar īpašumu konfiscēšanu. Pretēji tam, mūsu valstī, NIN nosaka, ka pilsētās un citās (pēdiņās) "prestižās" vietās drīkst dzīvot tikai naudīgie komersanti un laukos, bagāto saimniecību zemniek-miljonāri. Bet kur palikt pārējiem Latvijas iedzīvotājiem? Pārcelties uz šo bagāto kungu īres namiem, kā to tālejoši paredz ZZS uc pue varas esoso partiju priekšvēlēšanu programmās? Vai pamest valsti?

Nedomāju, ka atņemot strādājošajiem iedzīvotājiem mājas, un, piespiežot dzīvot īres dzīvokļos, tiks mazināta nevienlīdzība Latvijas sabiedrībā. Tāda sabiedrība, kurā valsts bagātākajai iedzīvotāju sociālajai grupai ļauj uzkrāt, bet pārējiem uzkrāto burtiski atņem un atdod turīgākajiem ,ir lemta neveiksmei un nevar saukties par godīgu un taisnīgu un nekad nebūs labklājības valsts. Esmu pārliecināts, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi, kas pēc savas pārliecības bija sociāldemokrāti, Satversmē teikto par to, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības uz savu īpašumu - tā arī bija domājuši, ka neatkarīgi no ienākumiem un nodarbošanās katram drīkst būt īpašumā gabaliņš Savas Latvijas, un to, ka valsts nodrošinās, nevis ar nodokļa palīdzību to atņems. Domāju, ka, pat visļaunākajos murgos Latvijas dibinātāji un Satversmes Tēvi, izdalot zemes, nespēja iedomāties ka pašu dibinātā valsts nākotnē, Latvijas iedzīvotājiem šos īpašumus atņems.

Pateicoties mūsu iniciatīvai par NIN nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, konfiscējošā nodokļa bezgalīgais kāpums uz dieviem gadiem tika apturēts. Nākošgad parlamentā atkārtoti, tiks lemts par NIN nodokli, kas pēc pieejamās informācijas, jau 2020. gadā atsāksies ar 60% lielu kāpumu. Līdz ar to, dosim priekšroku tādām partijām, kuras atzīst, ka jebkuram mūsu valsts iedzīvotājam ir tiesības uz gabaliņu Savas Latvijas, un vismaz no valsts puses šīm tiesībām nedrīkst būt apdraudētām, glūži pretēji, valstij ir jāgarantē visiem vienādas tiesības uz savu dzīvokli, vai māju - tā kā tas teikts Satversmē. Ņemot vērā to, ka esam ar atšķirīgiem ienākumiem, tad to var panākt tikai atceļot NIN vienīgajam īpašumam!!!

Esam apkopojuši tabulas veidā informāciju par to, kāda ir partiju attieksme un atbalsts iniciatīvai! Atver šeit!

Ar cieņu

Estris Hiršsons
Biedrības ''Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam '' valdes priekšsēdētājs

AUTORS: ZIŅAS MB

Iniciatīva par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam turpina cīņu, lai tiktu sadzirdēti 05. Sep (2018)

Godātie iniciatīvas parakstītāji!
Šī gada pavasarī iesniedzām pieteikumu Satversmes tiesā, kura ar 2018. gada 8. maija lēmumu ir atzinusi mūsu tiesības vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, apstrīdot NĪN aprēķināšanas kārtību.
Tomēr, Satversmes tiesa norāda, ka vispirms ir jāapstrīd piemērotais NĪN administratīvajā tiesā un jāsagaida visu trīs instanču spriedumi.
Šobrīd gaidām Augstākās tiesas galīgo lēmumu lietā, kuru apstrīdējām 2016. gadā par aprēķināto NĪN apmēru.
Tāpēc vakar iesniedzām iesniegumu Augstākā tiesā ar lūgumu, izlemt NĪN jautājumu ātrāk, lai nebūtu jāgaida 2 gadi, kamēr Augstākā tiesa pieņems lēmumu.

Lai Saeimas vēlēšanās ikviens varētu vieglāk izdarīt izvēli, tuvākajā laikā publicēsim datus par 16.partijām, kuras kandidē Saeimas vēlēšanās, un kuras atbalsta viedokli ’’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam –dzīvesvietai’’

Ar cieņu L.Hiršsone

AUTORS: ZIŅAS MB

ManaBalss piedalīsies Sarunu festivālā “LAMPA”, kur mēs rīkosim pasākumu “ManaBalss.lv iniciatīvu autoru pieredzes stāsti”!18. Jun (2018)

ManaBalss.lv, domājot par sabiedrības līdzdalību un pilsoņu iespējām mainīt likumdošanu Latvijā, piedalīsies Sarunu festivālā “LAMPA”, kur mēs rīkosim pasākumu “ManaBalss.lv iniciatīvu autoru pieredzes stāsti”. Skatītājiem būs iespējams dzirdēt dažādus iniciatīvu autoru stāstus gan par iniciatīvu attīstības gaitu, gan par to, kāda ir veiksmes formula, lai iniciatīva kļūtu par likumprojektu Saeimā, kā arī citi ieteikumi, kā uzlabot politiku Latvijā.

Pasākumā piedalīsies:

-Kristaps Kaugurs (Iniciatīvas "Par dzīvi bez C hepatīta!" autors)
-Katrīna Krīgere (Iniciatīvas "Par kažokzvēru aizsardzību" pārstāve)
-Estris Hiršsons (Iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" līdzautors)
-Ģirts Lapškalns (Iniciatīvas "Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga" pārstāvis)
-Katrīna Kaktiņa (Iniciatīvas "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni" līdzautore)
-Pauls Raudseps (Iniciatīvas "Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties" pārstāvis)
-Imants Breidaks (ManaBalss.lv vadītājs)

Pasākums norisināsies 30.jūnijā plkst. 10:00-11:30, Darbnīcu teltī, Cēsu pils parkā. Ieeja festivālā ir bezmaksas. Gaidīsim visus interesentus!

AUTORS: ZIŅAS MB

Iniciatīvas virzība Saeimā varētu ieilgt uz vairākiem gadiem03. May (2018)

Ministru kabinets ir lēmis turpināt strādāt līdz 2019. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku NĪN un, iespējams, ka pēc likuma grozījumu priekšlikumu saņemšanas, MK lūgs izvērtējumu vai palīdzību vēl no kādas institūcijas, kas atlicinātu apstākļu uzlabošanu vēl vēlāk nekā līdz 2019. gadam.

Dalies ar jaunumiem un seko līdzi iniciatīvas attīstībai!

AUTORS: ZIŅAS MB

Iniciatīva vēl aktīva. Ieskaties, ko esam paveikuši kopā!06. Apr (2018)

Ilgu laiku jautājums par NĪN atcelšanu vai samazināšanu pat nebija deputātu dienas kārtībā. Arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji satraucoši vērsa uzmanību uz strauji augošajiem nodokļiem, kas vairākām ģimenēm licis atteikties no īpašumiem. 2016. gada aprīlī, rekordlielā ātrumā, iniciatīvai izdevās savākt nepieciešamos 10 000 parakstu.

Līdz ar Liānas Hiršsones iniciatīvas iesniegšanu Saeimā vairāki politiskie spēki nāca klajā ar dažādiem risinājumiem NĪN problēmas risināšanai. Diemžēl neviens no tiem neieguva gana lielu atbalstu, un tie pazuda nebūtībā. Neskatoties uz dažu politiķu centieniem atbildēt sabiedrības spiedienam, iniciatīva netika atbalstīta un 2017. gada 11. aprīlī Ministru Kabinets lēma turpināt strādāt līdz 2019. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku nekustamā īpašuma nodokli.

Tika dibināta biedrība “Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam”.

Pagājušā gada novembrī tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam ar 26 tūkstošiem parakstu, uz kuru atbildes vēstule tika saņemta šī gada janvārī no Valsts prezidenta kancelejas Juridiskās nodaļas, kurā lielāks fokuss tiek likts uz jau veikto valsts pārvaldes institūciju darbībā, nevis uz iespējamajiem risinājumiem vai palīdzības sniegšanā tiem aktīvajiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir gatavi aktīvi rīkoties, taču nav sagaidījuši pretimnākšanu vai vēlmi līdzdarboties no tautas ievēlēto pārstāvju puses.

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna un Valdis Vītols, 81 gadu vecs pensionārs, vērsās Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Vienlaikus arī bijusī frakcija “No sirds Latvijai” iesniedza likuma grozījumu projektu, kura mērķis ir iedzīvotājus atbrīvot no nodokļa maksāšanas par vienīgo mājokli, sākot ar 2019. gadu, nodošanu komisijās, taču 2018. gada 11. janvārī Saeima to noraidīja.

2017. gada aprīlī NSL iesniedza likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” Centrālo vēlēšanu komisijai, cerot savākt 155 224 parakstus, kuri tika vākti portālā “Latvija.lv”, lai varētu iesniegt Saeimā likumprojektu, vadoties pēc Satversmes 65. panta, diemžēl mērķis netika sasniegts.

Tajā pašā laikā NSL palaida masveida tekstu sociālajos tīklos, kurā tika teikts “atšķirībā no manabalss.lv iniciatīvām, šos www.latvia.lv/pv savāktos parakstus nevarēs noraidīt.” Ar neglītu nomelnošanas taktiku un bez rezultātiem beidzās arī NSL centieni vākt parakstus iepriekšminētajā platformā.

Pašlaik iniciatīva ir savākusi vairāk nekā 36 000 parakstu un skaits pieaugs ar katru dienu.

Vai šī ideja Tev ir nozīmīga? Ņemot vērā, ka šis ir vēlēšanu gads iniciatīvas autori aicina Tev veikt dažus vienkāršus soļus:
1. Atceries deputātus, par kuriem vēlēji iepriekšējās Saeimas vēlēšanās? Sazinies ar viņiem un pieprasi, lai iniciatīva tiktu atbalstīta!
2. Draugu un radinieku pulkā ir kāds, kurš nav vēl parakstījis iniciatīvu? Atgādini viņiem, lai to izdara.
3. Dalies Facebook un citos sociālajos tīklos un kopā savāksim 50 000 parakstu!

AUTORS: ZIŅAS MB

Piedalies jaunā "Mana Balss" raidījuma par "Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam" uzņemšanā RīgaTV24 2. martā pl. 19:00!01. Mar (2018)

Šobrīd sabiedrībā notiek aktīvas diskusijas par vajadzību atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. Par šo jautājumu domas dalās ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī starp politiķiem un sabiedrības inteliģenci. Platformā ManaBalss.lv ir iesniegta iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam." Iniciatīva šobrīd ir jau savākusi vairāk nekā 34 000 parakstus, tā ir tikusi iesniegta Saeimā, kur tā tika noraidīta, tādēļ šobrīd tiek vākti 50 000 parakstu, lai to iesniegtu atkārtoti. Arī portālā Latvija.lv šobrīd notiek parakstu vākšanu par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kur parakstus nodevuši vairāk nekā 22 000 iedzīvotāju, tādējādi kopumā secinot, ka šis ir aktuāls jautājums visai sabiedrībai.

Diskusijā piedalīsies:
Moderators Māris Zanders
Saeimas deputāte Inguna Sudraba
Iniciatīvas "Par nekustamā nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" pārstāvis E.Hiršsons
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere

Dosim iespēju auditorijai uzdot jautājumus uzaicinātajiem diskusijas dalībniekiem klātienē, kā arī iesūtot tos elektroniski uz [email protected]

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/572986766399963/

Tiekamies 2. martā, pl. 19:00 RīgaTV24 studijā, Blaumaņa ielā 32!

AUTORS: ZIŅAS MB

NĪN apmaksas nosacījumi Francijā - atbilde no Latvijas vēstniecības Francijā29. Jan (2018)

Francijā NĪN ir nodoklis, kuru aprēķina pēc īpašuma kadastrālās vērtības (tiek pārrēķināts katru gadu). Šobrīd Francijā var tikt atbrīvots no NĪN maksāšanas gadījumos, kad īpašums tiek izmantots lauksaimniecības vajadzībām, piemēram, klēts vai pagrabs. Turklāt atvieglojumi uz noteiktu laiku pienākas arī tad, kad īpašuma izmantošanai tiek izmantots enerģijas taupīšanas režīms, tas atrodas tuvu riska zonām vai kalpo kā viesnīca lauku apgabalos. Šis atvieglojums tika ieviests, lai veicinātu lauku reģionu apdzīvotību un jaunu biznesu izveidi tajos.

Personas, kuras vecākas par 75 gadiem, seniori, kuriem nav ienākumu avotu un invalīdi, kuriem ir ierobežoti ienākumi tiek atbrīvoti no īpašuma nodokļa maksāšanas. Turklāt sākot ar 2018. gadu Francijas Prezidents Emanuels Makrons pakāpeniski ir uzsācis dzīvojamās platības nodokļa samazināšanu.

Dalies ar jaunumiem savos sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIŅAS MB

Saeima neatbalsta iesniegtā likuma grozījumu projekta, kura mērķis ir iedzīvotājus atbrīvot no nodokļa maksāšanas par vienīgo mājokli, sākot ar 2019.gadu, nodošanu komisijās11. Jan (2018)

Šo priekšlikumu atbalstīja 36 deputāti, pret bija trīs deputāti, savukārt 46 parlamentārieši atturējās.

"No Sirds Latvijai" rosināja noteikt, ka ar nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) neapliek vienu Latvijas fiziskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 kvadrātmetriem, bet viensētās līdz diviem hektāriem.

NSL deputāti norāda uz problēmu, ka īpašuma aplikšana ar nesamērīgu NĪN noved pie tā, ka cilvēks zaudē savu īpašumu. Risinājumu šai situācijai prasījuši arī vairāk nekā 18 000 iedzīvotāju, kuru parakstītā iniciatīva ir iesniegta parlamentā.

“Daļa iedzīvotāju, lai saglabātu savas dzimtas mājas vai savu vienīgo mājokli, nodokli cenšas samaksāt, samazinot savus izdevumus veselības aprūpei, pārtikai, izglītībai un citām vajadzībām, kā rezultātā pasliktinās dzīves kvalitāte,” teikts likumprojekta anotācijā. Tāpat tiek norādīts, ka iedzīvotāji sev mājokli ir sarūpējuši par saviem ienākumiem, par kuriem vienreiz jau ir nomaksāts ienākuma nodoklis.

Dalies ar jaunumiem savos sociālajos tīklos!

Ziņas avots: la.lv

AUTORS: ZIŅAS MB

Iesniedz sūdzību Satversmes tiesā par NĪN prettiesisko būtību18. Dec (2017)

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna Hiršsone un Valdis Vītols ,81 gadus vecs pensionārs, iesnieguši konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Gan L.Hiršsonei, gan V.Vītolam, vēršoties Satversmes tiesā, tiek apstrīdēts likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants tiktāl, ciktāl tas neparedz NĪN atvieglojumus personām,
kurām nav pietiekamu ienākumu, lai varētu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par savu
vienīgo mājokli. Tiek apstrīdēta iepriekšminētās tiesību normas atbilstība Latvijas Republikas
Satversmes 105.panta pirmajam teikumam kopsakarā ar 91.panta otro teikumu un 1.pantu, kā arī
atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 3.teikumam. Būtībā pieteikuma iesniedzēju
iebildumi ir par to, ka normatīvajos aktos iztrūkst tiesiskais regulējums, kuram demokrātiskā
sabiedrībā būtu jāparedz atvieglojumi atbrīvošanai no NĪN pilnībā vai daļēji tām personām,
kurām NĪN slogs vienīgajam nekustamajam īpašumam (mājoklim) ir nepanesami augsts.

Nepārdomātā NĪN politika draud radīt stāvokli, ka iedzīvotāju kategorijai ar relatīvi zemiem
ienākumiem tiek atņemta iespēja paturēt sev pajumtei nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas
būtiski palielinātu sociālo nevienlīdzību, kas ir viens no lielākajiem nabadzības cēloņiem Latvijā.

L.Hiršsone uzskata, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi bija izglītoti, pēc pasaules
uztveres un politiskās pārliecibas sociāldemokrāti, kas nākuši no strādnieku, vai zemnieku
ģimenēm,daži arī 1905. gada dumpja dalībnieki, tādēļ, var droši apgalvot, ka 1918. gadā
izstrādajot jaunās valsts konstitūciju viņi tieši tā arī bija domājuši, ka tiesības uz savu īpašumu
viņu jaundibināmajā valstī tiks nodrošinātas visiem tās iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālā un
mantiskā stāvokļa, nevis tā, kā tas ir tagad, ka neatbilstošu ienākumu dēļ pati valsts ar bezgalīgi
pieaugošo NĪN atņem mājas pensionāriem un arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, atdodot
tās bagātakajiem.

Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā
īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam.

Cieņā,
Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un
biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Atklātā vēstulē aicina Valsts Prezidentu atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam28. Nov (2017)

Sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iesniegtā iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļu atcelšanu vienīgajam īpašumam” savākusi vairāk nekā 26 000 parakstu, kas ir rekordliels parakstītāju daudzums. Iniciatīvas autore un tās atbalstītāji nosūtījuši vēstuli Valsts Prezidentam, lūdzot to aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nodokļa atcelšanu. Iniciatīva iepriekš Saeimā ir tikusi noraidīta.

Augsti godātais Vējoņa kungs!

Latvijas iedzīvotājiem aizvien grūtāk ir nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, jo tā procentu likmes ir nesamērīgi augstas, tādēļ 2016. gada martā platformā ManaBalss.lv tika uzsākta parakstu vākšana, lai atceltu šo nodokli vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu. Iniciatīva ir guvusi atbalstu sabiedrībā, taču ne politiķu vidū, tādēļ vēršamies pie Jums pēc palīdzības.

Saeima 2016. gada 16. jūnija sēdē lēma par 10 496 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” un nodeva to izskatīšanai Ministru kabinetam (MK).

2017. gada 3. aprīlī MK neatbalstīja priekšlikumu atcelt nekustamā īpašumu nodokli (NĪN) vienīgajam īpašumam-dzīvesvietai. Finanšu Ministrijas ieskatā, vienīgā īpašuma atbrīvošana no NĪN nav ekonomiski pamatota. Ministrijā uzskata, ka drīzāk problēmas ar NĪN jārisina, pārskatot kadastrālās vērtības bāzes.

Diemžēl valdība NĪN nodokli un vienīgās īpašnieka dzīvesvietas - mājokļa konfiscēšanu atcelt negrasās un ir nolēmusi turpināt partijas “Vienotība’’ izstrādāto NĪN politiku, papildinot to tikai ar "mērenu", 10% ikgadējo kāpumu. Finanšu ministrija ir paredzējusi nākamgad ievērojami paaugstināt nodokli ēkām, kas uzbūvētas pēc 2000. gada. Līdz ar to nākošgad rīdzinieku maksājumi par NĪN varētu pieaugt pat par 1000€.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka uz šobrīdi tie jau ir 26 160 jeb 1,35% Latvijas iedzīvotāju, kuru viedoklis nav respektēts. Iniciatīvas parakstītāju skaits katru dienu turpina augt, pierādot to, ka tā ir aktuāla problēma sabiedrībai. Aiz cipariem slēpjas tūkstošiem bēdu stāstu, konfiscētu māju un īpašumu. Pēc pašas būtības nodoklis ir netaisnīgs pret godīgajiem nodokļu maksātājiem, kas ar saviem iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, jau tagad ievērojami papildina pašvaldību budžetus. Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi skaidri izgaismojas NĪN un IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) nodokļa disonance. Valstīs, kurās tiek piemērots NĪN, tas tiek attiecināts tikai pret otro un pārējiem īpašumiem, kas vienlaicīgi ir īpašnieka rīcībā, kā arī, pelnošajiem īpašumiem. Būtībā pašreiz, mūsu valsts iedzīvotāji, par savu vienīgo īpašumu pašvaldībām maksā divus nekustāmā īpašuma nodokļus - IIN un NĪN.

Iniciatīvas autori un tās 26 160 parakstītāji aicina Valsts prezidentu atbalstīt iniciatīvu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam”, kā tas ir Latvijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā, un lūdz Jūs izmantot Satversmes 47. pantā noteiktās likuma ierosināšanas tiesības, un aicināt Saeimu atkārtoti lemt par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo par īpašnieka dzīvesvietu.

Lai mūsu valsts iedzīvotājiem nebūtu jāatdod pēdējie iztikas līdzekļi un jāzaudē savs vienīgais īpašums! Šī nodokļa atcelšana arī Latvijas iedzīvotājiem ļautu ar pārliecību un bez bažām raudzīties nākotnē, un ar prieku sagaidīt valsts simtgadi.

Cieņā,

Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Nepieciešamie līdzekļi iniciatīvas atbalstam savākti - prasību Satversmes tiesā iesniegs līdz septembrim!26. Jul (2017)

Labdien. Sirsnīgs paldies iniciatīvas un biedrības ''Par NĪN atcelšanu '' biedriem un ziedotājiem - par saziedotajiem 1210 Euro advokāta pakalpojumiem. Savāktie līdzekļi tiks izlietoti vienīgi ziedošanas mērķim.

Šodien noslēgts līgums ar starptautisku advokātu biroju, kas apņēmās līdz septembrim iesniegt prasību Satversmes tiesā. Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem - taktisku un stratēģisku apsvērumu dēļ, advokātu birojs lūdz neatklāt savu nosaukumu. Advokāti veiks pieteikuma izstrādi un apmaksa tiks veikta par gabaldarbu. Lūdzu turpināt ziedot un biedrības biedriem turpināt iemaksāt biedra naudas, lai sāktu vākt naudas līdzekļus jurista pakalpojumiem pieteikuma izstrādei ECT tiesai .

Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ konta Nr. LV55HABA0551043538059

Ar cieņu, Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle L.Hiršsone
Tālr.26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Carnikavas novada dome piešķirs NĪN atvieglojumu 70 % vienīgajam mājoklim20. Jul (2017)

Turpinot samazināt nodokļu slogu, Carnikavas novada dome trešdien nolēma Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 2018. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli, informēja dome.

Tiesības saņemt atlaidi ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.
"Šis lēmums turpina mūsu iesākto ceļu ar pārliecību, ka vienīgajam mājoklim jābūt ar 0% nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Tā kā šī brīža likumdošana to nepieļauj, mēs kā pašvaldība varam piešķirt NĪN atlaidi līdz 90%. Jau šogad Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vienam mājoklim piemērojām 50% NĪN atlaidi, secīgi īstenojot savu politiku, nākamgad tā būs 70% apmērā," skaidroja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Ziņas avots: delfi.lv

Turpinām vākt līdz 50 000 parakstiem! Šī iniciatīva vēl joprojām ir vispopulārākā ManaBalss.lv platformā, un šajā brīdī sabiedrības spiediens ir īpaši nozīmīgs!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Savākti jau 150 eiro jurista pakalpojuma segšanai - aicina iesaistīties!05. Jun (2017)

Paldies visiem par iestāšanos un ziedojumiem biedrībai ''Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam''. Ar prieku varu paziņot, ka šobrīd, mēneša laikā, esam pietuvojušies mērķa summai par 150 Euro (vēl jāsavāc 1150Euro) , kas ir labs sākums. Ziedojums tiks novirzīts jurista pakalpojumu segšanai.

Aicinu visus pievienoties biedrībai, lai ne uz mirkli neapstātos, bet turpinātu mūsu uzvaras gājienu un NĪN vienīgajam īpašumam tiks atcelts.

Pievienojies, rakstot uz [email protected].

Ar cieņu Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle
L. Hiršsone
Tālr.26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Plāno iesniegt prasību tiesā - vāc ziedojumus dokumentu sagatavošanai!26. May (2017)

Tuvākā mēneša laikā plānojam iesniegt prasību Satversmes tiesā. Lai sagatavotu prasību nepieciešams 1300 Euro juristam.

Lūdzu visus, kuri ir ieinteresēti NIN atcelšanā, ziedod biedrībai "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam" uz zemāk norādīto biedrības kontu.

Visi laipni aicināti iestāties biedrībā.

Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ konta Nr. LV55HABA0551043538059

Šeit pieejami biedrības statūti un iesnieguma paraugs.

Ar cieņu
Biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle L. Hiršsone

Tālr. 26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

23.maijā notiks mītiņš -tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam -mājoklim!22. May (2017)

Otrdien, 23. maijā plkst. 13:30 pie Rīgas pilsētas pašvaldības ēkas Rātslaukumā 1, notiks mītiņš-tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam nekustamajam īpašumam -mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

UZ TAUTAS SAPULCI AICINĀTI VISI INTERESENTI!

Krīzes laikā Valda Dombrovska (Vienotība) valdības izstrādātais plāns - pielīdzināt nekustāmā īpašuma nodokli tirgus vērtībai, šodien plūc savus postošos augļus atstājot iedzīvotājus bez mājām un burtiski padarot tos nabagus. Pagājušo mēness rīkojot protesta mītiņu pie Saeimas ,centāmies pievērst parlamentāriešu vērību nodokļa konfiscējošai būtībai, un pieprasījām tā atcelšanu. Diemžēl, pašreiz ZZS vadītā valdība NIN nodokli un vienīgo īpašumā esošo mājokļu konfiscēšanu atcelt negrasās, un ir nolēmusi turpināt Vienotības izstrādāto NIN politiku papildinot to tikai ar "mērenu", 10% ikgadējo kāpumu. ZZS vadītā Finanšu ministrija ir paredzējusi nākamgad ievērojami paaugstināt nodokli ēkām, kas uzbūvētas pēc 2000. gada. Līdz ar to nākošgad rīdzinieku maksājumi par NIN varētu pieaugt pat par 1000€.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Pagājušo nedēļu, plašsaziņas līdzekļos tika publiskota informācija, ka Rīgas dome, paredzot gaidāmo NIN kāpumu-saistošajos noteikumos iestrādāja 90% (procentīgo) NIN atlaidi, privatizētajiem rīdzinieku īpašumiem, tā pretstatot iedzīvotājus, kas ir atklāta vēršanās pret represēto rīdzinieku pēcnācējiem un kārtīgi strādājošiem rīdziniekiem, kuri čakli strādājot un taupīgi dzīvojot, sakrājuši naudu un iegādājušies īpašumus –dzīvokļus un mājas Rīgā.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz mītiņu, lai solidarizētos un pieprasītu Rīgas domes vadītājiem, visiem rīdziniekiem- atcelt NĪN par vienīgo nekustamo īpašumu, piemērojot likumā par NĪN noteikto zemāko 0, 2% likmi no kadastrālās vērtības par zemi un ēku ar 90% NIN atlaidi un nekavējoties pārtraukt mūsu īpašumu konfiscēšanu.

Papildu informācija: mītiņa organizatore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Godātie atbalstītāji, ar patiesu prieku informēju, ka ir nodibināta biedrība "Par NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam", līdz ar to, aicinu interesentus pievienoties!16. May (2017)

Savu darbību mēs plānojam līdz brīdim, kad, ņemot vērā citu valstu pieredzi, arī pie mums tiks atcelts nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam īpašumam - īpašnieka dzīvesvietai, un nodrošinātas īpašuma tiesības visiem mūsu valsts iedzīvotājiem.

Pārdomājot iepriekš paveikto, un nolūkā, efektīvāk aizstāvēt savu biedru intreses, turpmāk mītiņu organizēšana tiks papildināta ar tūlītējiem pasākumiem, kas nepieciešami cilvēkiem, kuri dēļ NĪN nodokļa parāda nokļuvuši īpašuma konfiscēšanas slazdā. Lai to paveiktu, turpmāk, savai darbībai piesaistīsim juristus. Gan mītiņu organizēšanai, gan sadarbībai ar juristiem, un arī organizācijas lietvedībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, tādēļ iestāšanās biedrībā ir saistīta ar nelielu maksu 10€ apmērā, un ar ļoti pieņemamu 2€ ikmēneša dalībmaksu (biedra naudu). Arī ziedojumi tiks izmantoti efektīvi un pēc labākās sirdsapziņas. Lielākie izdevumi tiek paradzēti prasības iesniegšanai Satversmes, bet negatīva lēmuma gadījumā, Eiropas tiesās, un biedru juridiskam atbalstam krīzes brīžos (īpašuma konfiscēšanas brīdī).

Aicinot kopīgiem spēkiem veidot mūsu valsti labāku, biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ".

Kontakt informācija: tel.26739186

e-pasts: [email protected]

FB publiska grupa "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ".

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Vēl 4 784 paraksti un NĪN iniciatīvu iesniegs Valsts prezidentam!10. May (2017)

Iniciatīvas autore ziņo, ka parakstu skaitam sasniedzot 25 000 (pašlaik 20 216) iniciatīva par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegta Valsts prezidentam Raimondam Vējonim!

"Esam jau gandrīz pusceļā līdz 50 000! Nesekmīgā iniciatīvas virzība Saeimā un Ministru Kabinetā neatstāj mums citu iespēju, kā lūgt Raimonam Vējonim uzklausīt iedzīvotājus un nevilcinoties iesaistīties konfiscējošā likuma pārskatīšanā!" norāda Liāna Hiršsone.

Liāna arī lūdz visiem atbalstītājiem iesaistīties un palīdzēt iegūt papildus info par traģiskajiem atgadījumiem, kad pašvaldības (ieskaitot Rīgu) izvērtusi NĪN parāda piedziņu pret tās iedzīvotājiem un konfiscējusi (vai draudējusi konfiscēt) mājokļus! Lūgums rakstīt uz [email protected].

"Šo informāciju mēs mēneša laikā iesniegsim Satversmes tiesā!" skaidro Liāna.

Papildus: Lasi Finanšu ministrijas atbildi uz 7.03. iesniegto petīciju un 19.000 parakstītāju prasību. Atbildē FM skaidro iniciatīvas virzību darba grupā un sola aicināt iniciatīvas pārstāvi uz nākamo darba grupas sanāksmi. Uzzini vairāk...

Kā vēl Tu vari palīdzēt? Atrodi vēl vienu cilvēku un aicini to parakstīt iniciatīvu - tad parakstus savāksim daudz ātrāk!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Ministru kabineta komiteja neatbalsta NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim! 04. Apr (2017)

Pirmdien, 3.aprīlī, MK komiteja neatbalstīja priekšlikumu atcelt nekustamā īpašumu nodokli (NĪN) vienīgajam mājoklim! Tas nozīmē, ka vairāk kā 18 000 cilvēku parakstītā iniciatīva, kā arī iniciatīvas pārstāvju organizētais pikets nav pārliecinājis varas pārstāvjus atcelt konfiscējošo likumu!

Tikmēr koalīcijas sadarbības padomē pieņemts lēmums iesaldēt kadastrālās vērtības, lai apturētu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu nākamgad.

Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone aicina visus turpināt parakstīties, kopā savācot 50 000 parakstu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam!

LASI ŠEIT PILNO FINANŠU MINISTRIJAS IZVĒRTĒJUMU!

Finanšu Ministrijas (FM) ieskatā, vienīgā īpašuma atbrīvošana no NĪN nav ekonomiski pamatota. Ministrijā uzskata, ka drīzāk problēmas ar NĪN jārisina, pārskatot kadastrālās vērtības bāzes.

Lai nodrošinātu samērīgu kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu, FM atbalsta Tieslietu ministrijas (TM) priekšlikumu piemērot 10% pieauguma ierobežojumu kadastrālās vērtības bāzei, dzīvojamajiem īpašumiem samazināt kadastrālo vērtību atbilstības tirgus vērtībām, nepiemērot atkāpes un atvieglotus nosacījumus "premium" tipa ēkām, kā arī vērtēt kadastrālo vērtību zonējumu atbilstību un sadalījumu.

Tāpat FM iesaka, ka ilgtermiņā ir nepieciešams vienoties par kadastrālo vērtību bāzi 2020.-2023.gadam, kas tiktu aprēķināta, balstoties uz jau iepriekš pilnveidoto kadastrālās vērtēšanas metodiku.

Lai mazinātu kadastrālās vērtības ietekmi uz NĪN aprēķinu, to ir iespējams risināt, ierobežojot vai samazinot kadastrālās vērtības atbilstības koeficientu nekustamā īpašuma tirgus cenām; kā arī palielinot pašvaldību rīcībā esošos instrumentus balstoties uz to, ka pašvaldības vislabāk pārzina vietējo situāciju un nodokļa maksātāju vajadzības un iespējas.

Valsts kancelejai uzdots informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.

Ziņas avots: LETA

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pirmdien MK izskatīt NĪN iniciatīvu!31. Mar (2017)

Pirmdien plkst.10.00 notiks MK komitejas sēde, kur kā trešo jautājmu izskatīs FM ziņojumu ''Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam''.

Ar cieņu,

Iniciatīvas autore L.Hiršsone
​Talrunis.26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

ATGĀDINĀJUMS: 27.martā aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!26. Mar (2017)

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Jākāpina sabiedrības spiediens - turpina vākt parakstus par iniciatīvu!21. Mar (2017)

Līdz ar tautas sapulces par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim izsludināšanu, iniciatīvas autore Liāna Hiršsone aicina iedzīvotājus turpināt parakstīties un atbalstīt iniciatīvu - uzstādot jaunu, ambiciozu mērķi - 50 000 balsu! Sabiedrības spiediens šajā situācijā ir pats svarīgākais - turpinām parakstīties!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!20. Mar (2017)

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

INICIATĪVU IESNIEGS SATVERSMES TIESĀ, AUTORE LŪDZ ATBALSTĪTĀJU PALĪDZĪBU!16. Dec (2016)

Tā, kā Finanšu ministrija nav iesniegusi ziņojumu Ministru Kabinetam un Saeima nav nobalsojusi par NĪN atcelšanu, esmu nolēmusi vērsties ar kolektīvo iesniegumu un Jūsu parakstiem Satversmes tiesā. Finanšu ministrijai līdz 30.novembrim bija jāsagatavo izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Lūdzu atsaukties juristu, kurš brīvprātīgi varētu sastādīt kolektīvo pieteikumu Satversmes tiesai par NĪN likuma neatbilstību Latvijas satversmes 105.pantam.

Ja vari palīdzēt vai zini kādu, pie kā es varētu vērsties, raksti uz [email protected]

Ar cieņu
L.Hiršsone, Iniciatīvas autore.

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

FINANŠU MINISTRIJA LŪDZ SAEIMAI PAPILDUS LAIKU IZVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI28. Oct (2016)

Pirms kāda laika aicinājām Finanšu ministri skaidrot iemeslus tam, kāpēc Finanšu ministrija nav laikā iesniegusi izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Šajā sakarā ir tapis zināms, ka Finanšu ministrija (FM) pagaidām izskata divus risinājumus samērīga nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) sloga nodrošināšanai un lūdz Saeimas komisijai pagarināt iniciatīvas izvērtējuma iesniegšanas termiņu vēl līdz 30.novembrim.

FM sākotnēji izstrādāja vairākus iespējamos NĪN samērīga pieauguma nodrošināšanas variantus un saistībā ar kadastrālo vērtību straujajām izmaiņām tika izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras mērķis ir meklēt sabalansētus risinājums NĪN jomā saistībā ar nodokļa bāzes straujām izmaiņām.

Kas līdz šim jau ir izdarīts?
Ministrijā ir notikušas trīs minētās darba grupas ar iesaistītajām valsts un nevalstiskajām institūcijām, kuru rezultātā iesaistīto institūciju viedokļi par iespējamo optimālāko risinājuma variantu krasi atšķiras. Tai pašā laikā darba grupās tika nolemts, ka ir jānosaka paredzamo grozījumu likumā par NĪN mērķis un jāveic padziļināta piedāvāto variantu fiskālās ietekmes analīze.

Patlaban FM tiek vērtēti vēl daži alternatīvi modeļi, kā nodrošināt samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu, nesamazinot pašvaldību budžeta ieņēmumus. Tomēr visiem šiem modeļiem ir dažādi trūkumi, un arī pašvaldībām ir dažādi viedokļi par iespējamo problēmas risinājumu. Gan FM, gan pašvaldību ieskatā būtu jāsaglabā pašvaldībām piešķirtā kompetence ar saistošajiem noteikumiem īstenot arī ilgtermiņā labvēlīgāku NĪN politiku konkrētajā pašvaldībā. No sākotnēji piedāvātajiem sešiem risinājuma modeļiem pašlaik aktīvs darbs notiek ar diviem.

Pirmais NĪN modelis
Pirmais modelis paredz, ka ar nodokli neapliekamā vai ar samazinātu nodokļa likmi apliekamā minimuma (platības) noteikšana attiecībā uz dzīvojamiem īpašumiem (dzīvokļiem, ēkām), par katru īpašumā deklarēto personu, atlikušajai ar nodokli apliekamajai daļai piemērojot vienu nodokļa likmi, vienlaikus saglabājot pašvaldībām tiesības ar saistošajiem noteikumiem paredzēt šai daļai no likuma atšķirīgu nodokļa likmi.

FM kā pirmā modeļa plusus min to, ka tiek aizsargātas arī īrnieku intereses un tiek saglabātas pašvaldību tiesības un iespējas, labāk pārzinot savu iedzīvotāju vajadzības un pašvaldību iespējas, īstenot atbilstošu nodokļa politiku. Savukārt pirmā modeļa negatīvie aspekti ir tādi, ka pastāv "shēmošanas" risks ar dzīvesvietas deklarēšanu dārgākajā īpašumā, piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei, kā arī ir sarežģīta administrēšana, kurai papildus nepieciešami finanšu resursi.

Otrais NĪN modelis
Otrais modelis paredz esošo kadastrālo vērtību sliekšņu pārskatīšanu, no kuriem tiek piemērota progresīvā nodokļa likme, proti, 0,4% un 0,6% likmi piemēro tikai sliekšņa pārsniegumam - līdz 150 000 (vai 100 000) eiro 0,2%, no 150 000 (vai 100 000) eiro līdz 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,4%, bet virs 300 000 (vai 200 000) eiro - 0,6%.

FM norāda, ka papildus iespējams paredzēt, ka līdz dzīvojamo īpašumu 50 000 eiro slieksnim piemēro likmi 0,1%.

Šī piedāvājuma plusi FM ieskatā ir tādi, ka tiek novērsts nesamērīgs nodokļa sloga pieaugums mājokļiem un līdz ar to arī kopumā, tiek vienkāršota nodokļa administrēšana, nav nepieciešami papildu izdevumi nodokļa administrēšanai un nodokļa aprēķins ir vienkāršs un saprotams nodokļa maksātājiem. Savukārt negatīvs faktors ir tas, ka šis piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei.

Ja slieksnis ir 150 000 eiro, ar 0,2% likmi tiktu aplikti 98,7% no visām savrupmājām Latvijā, bet - 91,2% Pierīgā. Ja alternatīvais slieksnis ir 100 000 eiro, tie būtu attiecīgi 97,1% un 80,9%. Savukārt 0,6% likme kadastrālās vērtības pārsniegumam virs 300 000 eiro tiktu piemērota vienīgi 0,25% no visām savrupmājām Latvijā, bet 1,98% - Pierīgā.

Jautājums par NĪN zemei - pagaidām vēl neatrisināts
FM norāda, ka abu modeļu galvenais trūkums ir tas, ka tie būtībā nerisinās jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli zemei, kas ir pamata iemesls iedzīvotāju maksājumu pieaugumam. Šajā sakarā nākamajā starpinstitūciju darba grupas sanāksmē šonedēļ ir plānots apspriest minēto jautājumu, lai tuvinātos kopīgai izpratnei par iespējamiem risinājuma variantiem. Šo darbu sarežģī tas, ka ēkas un zemes īpašnieki bieži ir dažādas personas, ēkai piesaistītā zemes gabala platība nav normēta, dzīvojamās ēkas īpašnieks visu nodokļa slogu var attiecināt uz īrniekiem, kas ir īpaši izteikta problēma denacionalizētajos īpašumos.

FM nepieciešams vēl laiks izpētei
Veicot iespējamo NĪN samērīga pieauguma variantu padziļinātu fiskālo analīzi, FM secinājusi, ka tās rīcībā nav fiskālai analīzei nepieciešamās informācijas dažādos griezumos, kā arī šo informāciju nevar iegūt no Valsts zemes dienesta. Lai nodrošinātu FM ar fiskālai analīzei nepieciešamo informāciju, ministrijā tika veikts iepirkums "Datu pakalpojumu iegāde Finanšu ministrijai par NĪN objektiem un to maksātājiem 2016. un 2018.gadā". Iepirkuma rezultātā 2016.gada 3.oktobrī tika noslēgts pakalpojuma līgums par FM nepieciešamo datu apstrādi un piegādi. Līguma izpildes termiņš ir 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Ņemot vērā FM izveidotajā starpinstitūciju darba grupā norādīto, ka lēmuma pieņemšanai par atbalstāmo variantu jābalstās uz objektīvu datu analīzi, jo tas ietekmē gan pašvaldību budžeta ieņēmumus, gan administrēšanas izdevumus, FM uzskata, ka būtu pārsteidzīga kāda varianta atbalstīšana vai noraidīšana, par to iepriekš nediskutējot darba grupā. Līdz ar to Saeimas komisija tiek lūgta pagarināt uzdevuma izpildi līdz šā gada 30.novembrim, kad FM būs prezentējusi darba grupas locekļiem sākotnējos analītiskos datus un saņēmusi darba grupas locekļu sākotnējo viedokli par tiem.

Ziņas avots: LETA

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

FM LĪDZ NOVEMBRIM IZSTRĀDĀS PRIEKŠLIKUMU PAR NĪN ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM19. Oct (2016)

Finanšu ministrija līdz šā gada 1.novembrim solās izstrādās priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) atzina, ka jautājuma apspriešanā iesaistītas vairākas ieinteresētās puses un piedāvātas vairākas alternatīvas, tāpēc jautājuma saskaņošana nenorit viegli, tomēr FM piedāvājumu varētu sagatavot līdz šā gada 1.novembrim.

«Ir dažādi risinājumi, vairāki varianti, bet FM nāks ar savu redzējumu par labāko variantu. Var jau piedāvāt izskatīšanai sešus dažādus variantus, bet FM grib piedāvāt variantu, kas, pēc ministrijas domām, būtu pareizākais,» teica Reizniece-Ozola, neatklājot konkrētus risinājumus.

(Ziņas avots: LETA)

Pagaidām šī ir vienīgā informācija, kas mums zināma par FM iemesliem izvērtējuma iesniegšanas kavēšanai. Šādi un līdzīgi komentāri no ministres jau izskanējuši publiskajā telpā, tomēr oficiāla atbilde uz Liānas Hiršsones (iniciatīvas autores) un ManaBalss.lv pārstāvju sūtīto atklāto vēstuli ministrijai nav vēl mūs sasniegusi.

Vēstulē ministrei tika uzsvērts, ka FM nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, kas tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāiekļauj izvērtējums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu NĪN vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Manabalss.lv: Finanšu ministrija vilcina NĪN iniciatīvas izvērtēšanu17. Oct (2016)

Platforma ManaBalss.lv un iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore Liāna Hiršsone atklātā vēstulē Finanšu ministrei Danai Reiznicei-Ozolai aicina skaidrot ministrijas nespēju laikā izpildīt Saeimas uzliktos uzdevumus un norāda uz ministrijas apzinātu izvairīšanos no sabiedrības iniciatīvas turpmākas virzīšanas. ManaBalss.lv brīdina: Ministrijas pasīvā attieksme var vājināt iedzīvotāju spēju ietekmēt lēmumus valstī.

Vēstulē ministrei tiek uzsvērts, ka Finanšu ministrija nav iesniegusi informatīvo ziņojumu Saeimai, ko tai bija jāiesniedz līdz šī gada 1.oktobrim. Ziņojumam bija jāietver izvērtējumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

“Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka vairāk nekā desmit tūkstošu cilvēku atbalstīta ideja pazūd ministrijas gaiteņos! Pilsoņiem ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā un mainīt likumus. Tomēr pašreizējā Finanšu ministrijas pasīvā attieksme un nespēja vai nevēlēšanās ievērot Saeimas nolikto termiņu vājina pilsoņu apziņu pašam ko pozitīvi mainīt savā valstī. Vai ministrija vēlas 10 000 vīlušos vai tomēr apmierinātu pilsoņu? Jābūt atklātam dialogam, jāatrod kopsaucējs,” uzsver ManaBalss.lv vadītājs Imants Breidaks.

Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone norāda: “Pēc iepazīšanās ar pārējo ES valstu pieredzi un atklājot to, ka iedzīvotāju vienīgie īpašumi citur Eiropā netiek aplikti ar nodokļiem, platformā Manabalss.lv rekodlielā ātrumā tika savākts nepieciešamais balsu skaits. Pēc apstiprināšanas parlamentā un nosūtīšanas Ministru Kabinetam, iniciatīva ir nozudusi birokrātijas labirintos. Izrādās, ka šī nav vienīgā iniciatīva, kuru politiskā atbalsta trūkuma dēļ ir piemeklējis līdzīgs liktenis.“

Septiņu mēnešu laikā iniciatīvu parakstījuši jau 11 829 Latvijas pilsoņu un tās parakstītāju skaits turpina palielināties. Pēc diskusijām Saeimā, deputāti uzdevuši valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim un līdz 1.oktobrim iesniegt informatīvo ziņojumu, kas līdz šim vēl nav noticis.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Atklātā vēstule finanšu ministrei: aizdomas par apzinātu NĪN iniciatīvas kavēšanu!13. Oct (2016)

Ļoti cienījamā ministres kundze!

Saeima šā gada 16.jūnija sēdē, pamatojoties uz 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimai PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, uzdeva Ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Līdz šim minētais informatīvais ziņojums Saeimai nav iesniegts, kā arī, sazinoties ar atbildīgo par darba grupu Finanšu ministrijā, zināms, ka ministrija nemaz nav veikusi nepieciešamos darbus informatīvā ziņojuma sagatavošanai.

11 800 iniciatīvas atbalstītāju vārdā, kas līdz šim parakstījušies par iniciatīvu PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM, vēršamies pie Jums ar lūgumu skaidrot iemeslus finanšu ministrijas nespējai laicīgi izpildīt Saeimas uzdoto uzdevumu Ministru Kabinetam - izstrādāt un iesniegt Saeimai augstāk minēto informatīvo ziņojumu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu bažām par ministrijas apzinātu sabiedrībai ļoti aktuālā jautājuma novilcināšanu.

Ar cieņu,

Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore

Valdis Pornieks
ManaBalss.lv valdes loceklis

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

VALDĪBAI JĀRĪKOJAS: Vienīgais mājoklis nodokļu spīlēs04. Jul (2016)

Neatkarīgā Rīga avīze publicējusi rakstu par NĪN iniciatīvu un patieso stāvokli Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm!

"Iedzīvotāju iniciatīva vietnē manabalss.lv par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nepiemērošanu vienīgajam īpašumam beidzot izkustējusies no nulles punkta. Valdībai tuvāko trīs mēnešu laikā ir jāsagatavo priekšlikumi par iespēju atcelt vai vismaz samazināt nodokļa likmi vienīgajam īpašumam. Carnikavas novada dome tikmēr jau ir nolēmusi sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. Jaunā kārtība Carnikavā stāsies spēkā nākamgad, pašvaldību vēlēšanu gadā.

Ja Saeima ieklausīsies tautas balsī un nolems neaplikt vienīgo īpašumu ar nodokli, šīs izmaiņas labākajā gadījumā varētu staties spēkā nākamgad. Šogad iedzīvotājiem par savu vienīgo īpašumu ir jāmaksā pilnā apmērā, ja vien viņi neietilpst kādā no atbalstāmajām iedzīvotāju grupām. Finanšu ministrijas (FM) rīcībā esošā informācija liecina, ka šā gada piecos mēnešos nekustamā īpašuma nodoklī iekasēti 129,6 miljoni eiro, kas pārsniedz plānoto par 8,7 miljoniem eiro jeb 7,2%. Salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem pieciem mēnešiem, ieņēmumi kāpuši par 13,3 miljoniem eiro jeb 11,5%. Desmit miljonu eiro pieaugumu nodrošināja kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi par zemi, tajā skaitā Rīgā vērojams pieaugums 6,9 miljoni eiro apmērā. FM to skaidro ar kadastrālās vērtības izmaiņām lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī. Tāpat par 4,7 miljoniem eiro pieauguši NĪN ieņēmumi par mājokļiem, tajā skaitā Rīgā par 3,1 miljonu eiro, savukārt ieņēmumos par ēkām vērojams kritums par 1,4 miljoniem eiro.

Atlaides savējiem
Daļa pašvaldību arī līdz šim ir izmantojusi iespēju un piešķīrusi NĪN atlaides dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, Rīgā šogad mazāk par īpašumu ir jāmaksā ģimenēm ar bērniem. Jūrmalā jau kopš 2013. gada NĪN atvieglojumus 25 līdz 90% apmērā saņem 20 nodokļu maksātāju grupu, piemēram, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji saņem 70% atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim par zemi. Arī vairākās citās pašvaldībās ar nodokļa atlaidi tiek atbalstīti tie zemes vai mājokļa īpašnieki, kas ir deklarējušies.
Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu 2017. gadā sava novada iedzīvotājiem piemērot NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli. «Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā,» skaidroja Carnikavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sandra Baltruka.
Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli, iedzīvotājiem pašvaldībā būs jāvēršas ar iesniegumu. Turklāt jāņem vērā, ka 50% atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, paliks spēkā tāpat kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica uzsver, ka šāds lēmums ir pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savām dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus. «Valdība tuvākajā nākotnē plāno būtiski paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, tās tuvinot tirgus vērtībai, kas Latvijas iedzīvotājos ir izsaucis milzīgu rezonansi. Pierīgā jau šobrīd kadastrālās vērtības ir salīdzinoši augstas, savukārt iedzīvotāju maksātspēja ar katru gadu samazinās,» uzsver D. Jurēvica, norādot, ka nākotnē tiks izvērtētas iespējas Carnikavas novadā NĪN atlaidi vienīgajam mājoklim pakāpeniski palielināt līdz pat 70-90%. Saskaņā ar domes aplēsēm, 50% atlaižu piešķiršana vienīgajam mājoklim nākamgad pašvaldības budžeta ieņēmumus samazinās par aptuveni 170 000 eiro.

Grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā, saskaņā ar kuriem piešķiramas NĪN atlaides 50% apmērā par vienīgo mājokli, vēl vērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Kur pazudušas solītās izmaiņas?
Carnikavas novada domes iniciatīva, protams, skars tikai šajā pilsētā un novadā dzīvojošos, taču arī citos novados un pilsētās dzīvojošie vēlas, lai vismaz vienīgais mājoklis tiek pasargāts no nodokļu nastas. Tāpēc Latvijas iedzīvotājiem tik cerīgs šķita vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL!-TB/LNNK) 19. aprīļa paziņojums, ka viņš uzdevis sagatavot grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kas nosaka, ka vienīgo mājokli nedrīkst aplikt ar nodokli lielāku par 0,2%, 0,4% vai 0,6% atkarībā no mājokļa kadastrālās vērtības. Kopš ministra rīkojuma jau ir pagājuši vairāk nekā divarpus mēneši, bet iespējamais likuma grozījumu projekts tā arī atklātībā nav nonācis. Kā izriet no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieka Oskara Vizbuļa Neatkarīgajai skaidrotā, dokuments nekur nav pazudis. «VARAM sagatavoja un nosūtīja iniciatīvas vēstuli finanšu ministrei un tieslietu ministram, kurā tika pausta VARAM ieinteresētība jautājuma risināšanā par iespēju paredzēt atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa režīmu nodokļa maksātājiem par vienīgo īpašumu, kas tiek izmantots kā mājoklis, un izteikts ministra viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām nodokļa politikā, tajā skaitā par grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli,» skaidroja O. Vizbulis.

Finanšu ministrija ir uzaicinājusi VARAM piedalīties grozījumu izstrādē likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, un līdz šim brīdim
Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildes ietvaros ir notikušas divas starpinstitūciju sanāksmes.

VARAM savas kompetences ietvaros līdzdarbojas jautājuma risināšanā, paužot atbalstu iedzīvotājiem labvēlīgas nodokļa politikas izstrādei, kas vienlaikus neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atklāja O. Vizbulis.

Meklē labākos risinājumus
Vienlaikus aprīlī rekordīsā laikā vietnē manabalss.lv tika savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai atcelt NĪN vienīgajam īpašumam. Pirms Līgo svētkiem to vērtēja Saeimas deputāti, kuri nolēma uzdot Ministru kabinetam vērtēt iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vienīgajam īpašumam. Valdībai līdz 1. oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

Valdībai, meklējot labākos risinājumu, varbūt vajag palūkoties, kādu nodokli par savu vienīgo īpašumu maksā citās Es valstīs. Neatkarīgā jau rakstīja, ka Swedbank Finanšu institūta veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā iedzīvotāji maksā augstāku NĪN salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Četru cilvēku ģimene, kas dzīvo sev piederošā 70 kvadrātmetru plašā mājoklī daudzdzīvokļu namā Tallinā vai Viļņā, NĪN nemaksā vispār. Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa skaidroja, ka Tallinā netiek piemērots nodoklis vienīgajam mājoklim, savukārt Viļņā NĪN jāsāk maksāt, īpašumam sasniedzot noteiktu kadastrālo vērtību."

Autore: Ilze Šteinfelde, http://nra.lv/latvija/177353-valdibai-jarikojas-vienigais-majoklis-nodoklu-spiles.htm

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pateicoties iniciatīvai, Carnikavas dome 2017.gadā piešķirs 50% atlaidi vienīgajam mājoklim!29. Jun (2016)

Carnikavas novada Dome nolēma 2017. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli!

Sakaņā ar nolemto iedzīvotājam, kuram pieder mājoklis Carnikavas novadā un kurā viņš ir deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā. Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par to mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā

Šāds lēmums tika pieņemts, lai iedzīvotājiem mazinātu nodokļu slogu un viņiem nebūtu jādodas prom no savas dzimtas mājām tikai tāpēc, ka vairs nevar samaksāt nodokļus un tikai tāpēc, ka valdiba plāno celt un tuvināt kadastrālās vērtības tirgus līmenim. Izšķirties par šādu lēmumu mums palīdzēja gan daudzie iedzīvotāju lūgumi, gan arī vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju viedoklis, kuri vietnē manabalss.lv parakstījās par iniciatīvu, kas atbalsta NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

Šobrīd normatīvais regulējums neparedz mums tiesības piemērot nulle procentu likmi par mājokli, likums mums atļauj piemērot atlaides līdz 90%, tāpēc nākamgad tie būs 50% , pēc tam plānots 70% un 90% apmērā atlaides. Ļoti ceru, ka arī valdība ieklausīsies iedzīvotāju paustajā gribā un meklēs citus risinājumus NĪN politikai. Ietekme uz Carnikavas pašvaldības budžetu 2017.gadā būs apmēram 170 tūkst. Saistošos noteikums, protams, vēl vērtēs VARAM.

Ziņas avots: http://www.lzs.lv/aktualitates/carnikavas-novada-dome-nolema-2017-gada-piemerot-nekustama-ipasuma-nodokla-atlaidi-50-apmera-par-vie

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!16. Jun (2016)

Labas ziņas visiem iniciatīvas PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM atbalstītājiem!

Saeima uzdod valdībai vērtēt iespēju mainīt NĪN piemērošanu vienīgajam mājoklim!

"Valdībai līdz šī gada 1.oktobrim Saeimā jāiesniedz informatīvs ziņojums par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašuma," teikts Saiemas mājas lapā!

Aicinām Tevi sekot aktīvi līdzi notikumiem un valdības darbam!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Pierīgas pašvaldību vadītāji nepiekrīt plānotajām NĪN izmaiņām, Mārupes mērs atbalsta nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam.16. Jun (2016)

Par plānotajām NĪN izmaiņām kritiski izteikušies teju visi Pierīgas pašvaldību vadītāji!

MĀRUPES domes priekšsēdētājs ir viens no tiem pašvaldību vadītājiem, kuršs visvairāk sliecas atbalstīt tieši ideju par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam.

"Ņemot vērā Satversmē noteiktās indivīda tiesības uz īpašumu, manā skatījumā viens no atbalstāmiem priekšlikumiem NĪN politikas veidošanā būtu vienīgo mājokli, kurā persona dzīvo, un zemi tā uzturēšanai neaplikt ar nodokli vispār, kā tas tiek darīts arī citviet Eiropas Savienības valstīs," apgalvo Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Links uz viedokli: http://www.marupe.lv/par-nekustama-ipasuma-kadastralajam-vertibam-un-ietekmi-uz-nekustama-ipasuma-nodokli/

Savukārt ĀDAŽU domes vadītājs Māris Sprindžus paredz, ka kadastrālās vērtības pieaugums, saglabājoties līdzšinējai NĪN likmei - 1,5% zemei un 0,2-0,6% ēkām no kadastrālās vērtības -, izraisīs būtisku nodokļa sloga pieaugumu un šī «sāpju sliekšņa pārkāpšana» radīšot iedzīvotāju pretreakciju - sadzīves ēku, vasarnīcu vai piebūvju nojaukšanu, īpašuma piespiedu pārdošanu, zemes sadalīšanu, zonējuma maiņu, detālplānojumu atcelšanu, ēku atkārtotu inventarizēšanu, lai uzrādītu lielāku nolietojumu un tamlīdzīgas darbības, lai tikai glābtos no izmaksām.

«Nesamērīga NĪN sloga radīšana Pierīgai būs nepanesama ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo paaudzēs, bet arī citiem valsts iedzīvotājiem, kuri, meklējot labākus dzīves un darba apstākļus Latvijā, iegādājušies mājokli Pierīgā. Piedodiet, bet Pierīga daudziem ir pēdējā pietura, tālāk seko Lielbritānija un Īrija,» šādu pārliecību pauž Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs.

Links uz viedokli: http://www.db.lv/finanses/nodokli/pierigas-pasvaldibu-apvieniba-parskatot-zemes-kadastralo-vertibu-jasamazina-nin-447551

Par jaunajām izmaiņām ir šokēts arī JŪRMALAS mērs Gatis Truksnis "Tas ir genocīds pret Jūrmalas pastāvīgo pamatiedzīvotāju, jo tad viņam vienkārši jāiet projām no saviem īpašumiem. Faktiski šis nodoklis nav samaksājams un cilvēki ir spiesti izpārdot par lētu naudu savus īpašumus, pārcelties citur. Piejūra vispār iztukšosies no Latvijas iedzīvotājiem, vai tas ir mūsu mērķis?"

Links uz viedokli: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/217104/daudzviet-latvija

NĪN izmaiņu nesamērīgumam piekrīt arī SAULKRASTU novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis "Svarīgi, lai kadastrālo vērtību pieaugums būtu samērīgs, nevis tas palielinātos uzreiz, piemēram, par 30%. Šim pieaugumam ir jābūt saistītam ar vidējo atalgojuma pieaugumu valstī."

"Pašlaik situācija ir tāda, ka no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ īpašuma kadastrālā vērtība iedzīvotājam var mainīties gandrīz katru gadu. Tomēr valsts politikai kopumā vajadzētu būt prognozējamai attiecībā un nekustamā īpašuma nodokli," pauda CARNIKAVAS novada domes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica (ZZS).

Links: http://nra.lv/latvija/170338-pierigas-pasvaldibas-neapmierina-gaidamas-izmainas-nekustama-ipasuma-politika.htm

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Šodien Saeimā eksperti diskutē par NĪN iniciatīvu!25. May (2016)

Šodien norisinājās ilgi gaidītā ekspertu diskusija Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē! Iniciatīvas autori bija klāt, lai aizstāvētu savu iniciatīvu! Arī ManaBalss.lv pārstāvji sekoja līdzi notikumiem.

Lasi tālāk ziņu aģentūras LETA apkopoto informāciju no sēdes!

Diskusijā par NĪN atvieglojumiem iezīmējas problēmas kadastrālās vērtības noteikšanā!

Šodien Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notikušajā diskusijā par rosinājumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vienīgajam īpašumam iezīmējās vairāki problēmjautājumi, arī par kadastrālās vērtības noteikšanu un pašvaldību ienākumiem.

Deputāts Gunārs Kūtris (NSL) cita starpā aktualizēja jautājumu par kadastrālās vērtības metodikas noteikšanas nozīmību, jo tā ietekmē nodokļa apmēru. Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji pauda, ka ir plānoti grozījumi nekustamā īpašuma kadastra likumā, lai valsts informācijas sistēmās būtu pieejama precīzāka informācija, kas nepieciešama arī kadastrālās vērtības aprēķināšanai.

Deputāts Aivars Meija (NSL) taujāja, vai nebūtu nepieciešams kadastrālo vērtību samazināt ēkām, kurām laika gaitā ir radies nolietojums. VZD pārstāvji pauda, ka informācijas sistēmā šīs ziņas var ielikt.

Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji norādīja, ka jārēķinās ar to, ka no nekustamā īpašuma nodokļiem pašvaldības gūst miljonos mērāmus ienākumus. Līdz ar to atsevišķus iespējamos risinājumus, kas būtu izdevīgi Rīgā, nevar īstenot visā Latvijā, lai nesamazinātu ienākumus no Rīgas attālākajām pašvaldībām.

Tāpat komisijā izkristalizējās problēma, ka cilvēki manto īpašumu, kas uzreiz vai vēlāk kļūst vērtīgāks, līdz ar to
palielinās par to maksājamie nodokļi, ko īpašnieki nevar nosegt. Īpašuma vērtība pieaug, jo blakus notiek aktīva zemes un ēku tirdzniecība.

Tika arī norādīts, ka iepriekš iecerētais nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums bija plānots attiecībā uz jaunajām savrupmājām.

Komisijas sēde šodien tika rīkota par iniciatīvu par vienīgā nekustamā īpašuma neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. FM pārstāvji skaidroja, ka šis nebūtu pilnīgs risinājums, jo bieži vien cilvēkam pieder vairāki īpašumi – atsevišķi dzīvoklis un atsevišķi zeme. Diskusijās izskanēja arī iespēja, ka, burtiski īstenojot šādu risinājumu, varētu sākties īpašumu pārrakstīšana uz radiniekiem, lai katram būtu pa īpašumam, kurš netiek aplikts ar nodokli.

Jau vēstīts, ka jautājums par vienīgā nekustamā īpašuma aplikšanu ar nodokļiem ir jārisina nekavējoties, nevis jāievelk uz gadiem, iepriekš 11.maija sēdē secināja Iesniegumu komisijas deputāti.

Kā ziņots, FM patlaban analizē priekšlikumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam un risinājumu jautājumā sola šā gada rudenī. Patlaban FM analizē nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanas variantu modeļus.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Liāna Hiršsone: NĪN iniciatīva atduras pret ministriju kompetences trūkumu 11. May (2016)

Pašreizējā nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) sistēma ir ar klaju konfiscējošu būtību. Tieši tādēļ esmu veidojusi iniciatīvu portālā Manabalss.lv un nu jau vairāk nekā pusgadu strādājusi, lai šī netaisnība tiktu labota. Pēc plašākām sarunām ar dažādu partiju politiķiem, skaidrs ir kļuvis viens - ierēdņi un varas partijas ir apmaldījušās starp diviem neatkarīgiem nodokļiem - iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un NĪN, kas citās valstīs sasaistīti netiek.

Atbildīgo ministriju dedzīgā vēlme NĪN progresivitāti sasaistīt ar IIN maksājumiem neatbilst ES valstu praksei un ir pretrunā ar vispārēju loģiku. IIN progresivitāte ierasti tiek panākta ar principu, ka tie, kam ienākumi ir augstāki, maksā lielākus nodokļus, savukārt NĪN progresivitāte ir atkarīga tikai no īpašuma izmantošanas veida - attiecīgi, vai tas ir pelnošs vai nē. Līdz ar to tiek panākts taisnīguma princips, jo īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, intensīvāk patērē pašvaldības infrastruktūru. Ražotnes, tirdzniecības centri maksā lielāku NĪN, savukārt iedzīvotāji ir atbrīvot no NĪN, jo tie pašvaldību budžetus veido ar saviem IIN maksājumiem.

Finanšu ministrijas pārstāvja Alekša Jarocka apgalvojums, ka NĪN nodokļa mērķis ir īrnieki, ir patiesi mulsinošs un vien atspoguļo to, ka ministrijā izpratne par reālo situāciju ir zema. Pašlaik nodokli maksā tieši izīrētājs, nevis īrnieki. Pamatojoties uz šādu loģiku, par negodīgu var uzskatīt jebkuru nodokli, ar kuru tiek aplikta komercdarbība - pat PVN, jo beigās taču to atmaksā patērētājs.

Pretnostatot iedzīvotājus, kas dzīvo mazģimeņu mājās, ar tiem, kas dzīvo īres namos, Finanšu ministrijai jāņem vērā tas, ka lielākā daļa īres dzīvokļus izmanto par mājokli vien darba dienās, bet brīvdienās atgriežas savos piepilsētas vai citu pilsētu īpašumos. Šāda Latvijas iedzīvotāju pretnostatīšana ir nekorekta un aplama.

Iniciatīvā piedāvātā un citu Eiropas valstu piemērotā NĪN politika nekādā veidā nav vērsta pret īrniekiem. Tās mērķgrupa ir īpašnieks, kas no komercdarbības savā īpašumā gūst peļņu. NĪN būtu jāatiecas vien uz saimniecisko darbību - tā būtu taisnīga sistēma pret visiem iedzīvotājiem.

Mūsu valstī pašlaik realizētā politika, kurā iespējama vienīgā mājokļa konfiskācija, ir salīdzināma tikai ar autoritāriem režīmiem un neliecina par to, ka dzīvojam 21. gadsimta ES dalībvalstī, kas mērķē uz iekļūšanu OECD. Arī padomju gados ar tolaik izstrādāto likumu palīdzību īpašumi tika konfiscēti, bet īpašnieki - izsūtīti.

Ministrijas un to ierēdņi nekautrējas manipulēt ar skaitļiem. Tiek apgalvots, ka Latvijas iedzīvotāji maksā mazāko NĪN pret iekšzemes kopprodukti (IKP) Eiropas valstu vidū. Uz tā pamata tiek konstruēts apgalvojums par nepieciešamību NĪN likmes paaugstināt. Tā ir paradoksāla situācija. Paradoksāla, jo neviena Eiropas valsts nespēj sacensties ar to, cik Latvija iekasē no iedzīvotājiem ar vienīgo mājokli. Tas vien norāda, ka pašreizējā politika ir greiza, bet apgalvojuma autori nekompetenti.

Latvija ir vienīgā (!) demokrātiskā valsts, kas nevis nodrošina iedzīvotāju īpašumtiesības un to neaizskaramību, bet ar nodokļu sistēmas palīdzību konfiscē vienīgos mājokļus. No 2013. līdz 2015. gadam vien atsavināti vairāk nekā 182 000 (!) Latvijas iedzīvotājiem piederošo īpašumu. Latvijas valsts ir pārvērtusies no īpašumtiesību aizstāvja par varmāku, kas aplaupa savus iedzīvotājus. Šo netaisnību var apturēt vienīgi NĪN atcelšana vienīgajam īpašumam.

AUTORS: LIĀNA HIRŠSONE

Iniciatīva iesniegta Saeimā! Arī ZZS sola atblastīt tās tālāku izvērtēšanu!13. Apr (2016)

Šodien, 13. aprīlī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone iniciatīvu iesniedza Saeimā!

Turklāt, papildinot partiju viedokļu sadaļu par iniciatīvu, arī ZZS sola atbalstīt iniciatīvas nodošanu izvērtēšanai Ministru kabinetā.

Tā uzsver, "Finanšu ministrija jau uzsākusi vērtēt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas politiku, jo kadastrālās vērtības un līdz ar to nodokļa maksājumu pieaugums bijis negaidīts pārsteigums."

ZZS uzskata, ka ir jāvērtē tas, lai nodokļa maksājumiem nebūtu straujš kāpums un lai iedzīvotāji būtu spējīgi to samaksāt. Vienlaikus jāņem vērā pašvaldību un to iedzīvotāju intereses, jo nodokļa ieņēmumi veido nozīmīgu pašvaldību budžetu daļu, finansējot daudzas pašvaldību darbības jomas, tai skaitā izglītība, sociālā palīdzība u.c.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

LRA atbalsta iniciatīvu, Tieslietu ministrs saredz vajadzību mainīt NĪN likumu.13. Apr (2016)

Partiju viedokļiem pievienojies arī LRA viedoklis par iniciatīvu:

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) atbalsta iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo kā īpašnieka dzīvesvieta. Tāpat LRA jau iepriekš ir arī publiski paudusi, ka kategoriski iebilst Valsts Zemes dienesta sagatavotajai iniciatīvai no nākamā gada paaugstināt nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, kas tiek izmantotas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un līdz ar to paaugstinās nodokļa slogu iedzīvotājiem. LRA līdz šim ir konsekventi iestājusies pret nodokļu sloga paaugstināšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un savu nostāju nav mainījusi.
LRA jau iepriekš ir snieguši izmaiņas Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumprojektā, kuras atvieglotu cilvēku dzīvi Latvijā, diemžēl koalīcijas partijas ir konsekventi noraidījušas pat diskusijas atbildīgajās Saeimas komisijās par šiem jautājumiem.

Savukārt, LTV Panorāmai Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atklājis, ka redz nepieciešamību mainīt NĪN likumu. Sižetā par iniciatīvu tas izteicies,

“Sadarbībā ar Finanšu ministriju, kas atbild par nodokļu politiku, mums izdosies pieņemt taisnīgāko risinājumu, kas varētu būt ļoti tuvs šai iniciatīvai.”

Visu sižetu ir iespējams noskatīties šeit: http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/tieslietu-ministrs-redz-vajadzibu-parskatit-nekustama-ipasuma-nodokla-likumu.a177669/

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Deputāts Artuss Kaimiņš sola atbalstīt iniciatīvas tālāko virzīšanu Saeimā!08. Apr (2016)

Partiju viedokļiem savu komentāru pievienojis arī bezpartejiskais deputāts Artuss Kaimiņš!

Deputāta komentārs:

Atbalstu šo iniciatīvu, un noteikti aktīvi iestāšos par šīs iniciatīvas tālāku virzību, kad tā nonāks Saeimā.

Par tieši šāda NĪN maksāšanas mehānisma nepieciešamību iestājas un šobrīd aktīvi diskutē arī kopienas “Kam pieder valsts” locekļi. Pie Latvijā pastāvošā nesamērīgi augstā nodokļu sloga, ir netaisnīgi vienīgo mājokli, kas nav ekskluzīva lieta, bet primāra nepieciešamība, aplikt ar lielu NĪN.

Tai pašā laikā, ir nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kā šo mehānismu var īstenot, tā, lai tas sasniegtu savu mērķi pēc būtības, nevis ļautu turīgiem daudzu nekustamo īpašumu īpašniekiem kārtējo reizi apiet likumu un nemaksāt nodokļus.

Uzskatu, ka viens nekustamais īpašums, kas ir mājoklis, ir ikviena nodokļu maksātāja primārā nepieciešamība, par kuru NĪN nebūtu jāmaksā, bet citi konkrētajai personai piederošie īpašumi jau ir kapitāls, no kura NĪN būtu jāmaksā samērīgā apmērā.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Lasi trīs partiju viedokļus par iniciatīvu!04. Apr (2016)

Pirms nedēļas ManBalss.lv izsūtīja visām Saeimā pārstāvētajām partijām lūgumu izteikt viedokli par vienu no pašlaik pašām aktuālākajām iniciatīvām platformā ManaBalss.lv - “PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM”!

Saņēmām atbildi no trīs frakcijām! Paldies tām par atsaucību! Pārējās laikam vēl domā, vai tām vispār ir viedoklis ..

Lasi tālāk, ko partijas domā par pilsoņu iniciatīvu!

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!” – “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

"Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcija minēto iniciatīvu uzskata par atbalstāmu. Piedāvātais risinājums gan varētu būt niansētāks, nosakot saprātīgus ierobežojumus, piemēram, noteiktu kvadrātmetru skaitu uz katru ģimenes locekli, par ko netiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis, vai nodoklis netiktu piemērots īpašumam, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz kādu noteiktu slieksni, taču šāda detalizācija iniciatīvas veiksmīgas virzības gadījumā būtu Saeimas atbildīgās komisijas kompetencē. Papildus būtu jāvērtē, kā šī iniciatīvā ietekmē pašvaldību budžetus, un nepieciešamības gadījumā jārod kompensējošie mehānismi. Atsevišķi skatāms jautājums par termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas nolūkā iegādātiem īpašumiem, kuriem nekādi nodokļu atvieglojumi nebūtu piemērojami."

VIENOTĪBA

Attiecībā uz jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli vēlamies norādīt, ka jau šobrīd šī nodokļa likme ir diferencējama un piemērojama amplitūdā no 0.2-3%, papildus paredzot iespēju pašvaldībām piešķirt nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apjomā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana ir katras pašvaldības kompetencē, tām jau šobrīd ir iespējas izmantot tā progresivitāti, lemjot par likmju un atlaižu piemērošanu. Tādēļ aktuāls ir jautājums nevis par nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņu, bet tā piemērošanu katrā no pašvaldībām.

Vērtējot valsts nodokļu politiku kopumā, par prioritāru uzskatām ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, koncentrējoties uz turpmāku darbaspēka nodokļu samazinājumu, vienlaikus turpinot minimālās algas palielināšanu līdz 450 EUR mēnesī 2018.gadā, vidējai algai pārsniedzot 1000 EUR mēnesī 2018. gadā, kā arī ieviešot progresivitātes principu kapitāla, ienākuma un patēriņa nodokļos, mazinot darbaspēka nodokļa slogu strādājošiem ar zemiem ienākumiem un veicinot iedzīvotāju ekonomisko mobilitāti ar mērķi sekmēt Latvijas iedzīvotāju labklājību un valsts ekonomikas konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā.

“NO SIRDS LATVIJAI”

Ja Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegts Saeimā, frakcija “No sirds Latvijai” balsos PAR tā tālāku virzību.

Iniciatīva pēc savas būtības ir atbalstāma - it īpaši, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus un nekustamā īpašuma vērtības un nodokļa noteikšanas kārtību.

Tajā pašā laikā “No sirds Latvijai” uzskata, ka priekšlikums ir jāpilnveido, jo šāds, vienkāršots, risinājums vienādi attiecas gan uz trūcīgiem cilvēkiem ar vienkāršu mājokli, gan ekskluzīvu muižu un villu īpašniekiem. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt skaidrus un godīgus kritērijus nodokļa atcelšanai. Piemēram, viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt noteiktas dzīvojamās platības neaplikšana ar nodokli katram cilvēkam. Noteikti jāizvērtē arī pašvaldību loma saistībā ar nodokļa atcelšanu, kā arī nodokļa atcelšanas ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

Vienlaikus ir arī jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, no kuras aprēķina nodokli. Piemēram, ja īpašnieks iegulda savus līdzekļus un padara mājokli būtiski kvalitatīvāku, viņš pats ir spiests pēc tam maksāt arī lielāku nodokli. Tādējādi valsts pamudina iedzīvotājus necenties uzlabot savus dzīves apstākļus.

PIE FRAKCIJĀM NEPIEDEROŠS DEPUTĀTS ARTUSS KAIMIŅŠ
Vēl domā, vai ir viedoklis!

SASKAŅA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA
Vēl domā, vai ir viedoklis!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE