Ar lielāku vai mazāku piespiešanu, bet viena autore panāk veselu divu iniciatīvu pieņemšanu 04. Jul (2023)

Foto no Veselības ministrijas mājaslapas

12'000 pirmsskolas pedagogu palielinās atalgojumu, un bērnu zobārstniecībai jau šogad piešķirs papildus 4,34 miljonus eiro. Liela loma šajos lēmumos ir attiecīgo iniciatīvu autorei Ingai Vanagai.

Par pirmo prasību ir pieņemts Satversmes tiesas (ST) spriedums, atzīstot par neatbilstīgām Satversmei normas, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi. Par otro ir lēmusi Saeimas Sociālo un darba lietu un Budžeta un nodokļu komisija.

4,34 miljoni tiks novirzīti bērnu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, nodrošinot papildu 89 tūkstošus zobārstu apmeklējumus, ziņo Veselības ministrija. Lielā mērā tas ir kolektīvā iesnieguma "Valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās" nopelns. Iesniegums intensīvi tika skatīts par to atbildīgajā Sociālo un darba lietu un arī Budžeta un nodokļu komisijā.

Šīs pilsoņu iniciatīvas izskatīšanas gaitā atklājās, ka papildus finansējums ir vien daļa no nepieciešamā risinājuma. Latvijā pašlaik ir desmit ārstniecības iestādes, kas sniedz akūto palīdzību. Pirmā pusgada laikā šogad 2672 bērni saņēmuši šo pakalpojumu. Sniegtie pakalpojumi ir 44'064 eiro apmērā.

Nacionālais veselības dienests ir gatavs apmaksāt akūtās palīdzības sniedzēju darbu arī svētdienās vai svētku dienās, bet – nav speciālistu, kas to vēlētos darīt, kļuva skaidrs vienā no Sociālo un darba lietu komisijas sēdēm. Attiecīgi laika gaitā būs jātiek galā arī ar šo dilemmu, lai panāktais risinājums būtu pilnvērtīgs.

Savukārt pirmsskolas izglītības pedagogu līdzšinējo zemāko darba algas likmi ST ir atzinusi par neatbilstīgu Satversmes 91. panta pirmajā teikumā noteiktajiem tiesiskās vienlīdzības principiem, ziņo TVNET. ST bija vērsušies 38 Saeimas deputāti, aicinot vērtēt, vai valsts pamatlikumam atbilst esošais regulējums attiecībā uz bērnudārzu pedagogu atalgojumu, kas, rēķinot uz vienu darba stundu, ir par piektdaļu mazāks nekā citās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

Jau kopš 2020. gada Saeimā ar šādu prasību ir virzīts uz izskatīts arī kolektīvais iesniegums "Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā".

Lai arī Ministru kabinets (MK) ir nolēmis nevienlīdzību pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes ziņā novērst līdz 2025. gada 1. janvārim un vairākkārt ir grozījis apstrīdēto regulējumu, pakāpeniski izlīdzinot pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi, tomēr tā joprojām atšķiras no pārējās vispārējās izglītības pakāpēs pedagogiem noteiktās zemākās darba algas likmes, konstatējusi tiesa.

ST atzina, ka šādas pakāpeniskas pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes izlīdzināšanas pamatā var būt apsvērumi, kas saistīti ar nepieciešamību nodrošināt valsts un pašvaldību budžeta stabilitāti. Tomēr šādi argumenti nav pietiekami, lai pamatotu atšķirīgas attieksmes leģitīmo mērķi. Valsts un pašvaldību budžeta stabilitāte pati par sevi nevar tikt izmantota kā attaisnojums atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Līdz ar to ST atzina MK noteikumu normas, kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko darba algas likmi, par neatbilstošām Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam un par spēkā neesošām no 2024. gada 1. janvāra.

Jānorāda, ka 2023. gada pirmajā pusgadā pilsoņu iniciatīvas ir mainījušas četrus likumus. Bez jau norādītājām divām, kuru autore ir Inga Vanaga, likumu izmaiņas ir panākuši arī kolektīvie iesniegumi "Vieglo automašīnu tehniskā stāvokļa kontrole reizi divos gados" un "Par pilnvērtīgu dzirdi sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem".

Lai gan atbalsts bērniem–kohleāro implantu lietotājiem ir panākts, šai jomā aizvien ir risināmas problēmas. Līdzīgi ar zināmu atrunu ManaBalss.lv par īstenotu uzskata prasību pēc retākas tehniskās apskates automašīnām.

Jebkurā gadījumā pilsoņu ietekme uz Saeimas dienaskārtību šogad saglabājas ievērojama. Gada sešos mēnešos Saeimā ir nonākuši 11 ManaBalss.lv iniciatīvās balstīti kolektīvie iesniegumi.

Izņemot iniciatīvu par tehniskajām apskatēm, pārējās trīs likumdošanā ieviestās iniciatīvas Saeimā ir iesniegtas iepriekšējos gados.

Rēķinoties ar Saeimas darba pārtraukumu vasarā, līdz augusta beigām iesniegšana ir atlikta vēl trijām iniciatīvām, kas nesen ir guvušas likumā noteikto parakstītāju atbalstu. Tās ir – "Nekavējoties palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu!", "Izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu" un "Reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām".

Kā redzams, pilsoniskā aktivitāte likumdošanas dienaskārtības noteikšanai arī šogad ir visplašākajā tēmu diapazonā.

Avots: Veselības ministrija; TVNET; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!