Ķekavas pašvaldība uzsāks priekšizpēti ledus halles būvniecības iespējām novadā 11. Aug (2023)

Ķekavas novada dome ir izskatījusi kolektīvo iesniegumu par ledus halles būvniecību un lēmusi izstrādāt priekšizpētes ziņojumu, lai apzinātu potenciālās būvniecības vietas, būvniecības un uzturēšanas izmaksas, kā arī iespējamos finansējuma piesaistes veidus, atsaucoties uz Ķekavas novada pašvaldību, raksta Apriņķis.lv.

Ķekavas novada dome 9. augusta sēdē izskatīja Matīsa Ribkinska kolektīvo iesniegumu ar lūgumu rast risinājumu ledus halles projektēšanai un būvniecībai un lēma par tā tālāku izvērtēšanu.

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sadarbībā ar citām kompetentām institūcijām ir noteikts:

- izstrādāt priekšizpētes ziņojumu; apzināt nekustamos īpašumus, kur būtu iespējams veikt ledus halles būvniecību;

- sadarbībā ar Finanšu pārvaldi veikt aplēses par iespējām ledus halles būvniecības un uzturēšanas izmaksām un pašvaldības finansiālajām iespējām to īstenot;

- apzināt iespējamos finanšu piesaistes veidus, tajā skaitā izvērtēt iespēju kombinēt šo ieceri ar citām pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām, veidojot multifunkcionālu centru.

Pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību domes sēdē jāiesniedz trīs mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 9. novembrim. Aktuālā informācija par kolektīvā iesnieguma virzību un tā izskatīšanas rezultātiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, informējot par to arī kolektīvā iesnieguma iesniedzēju pilnvaroto pārstāvi, norāda pašvaldībā.

16. jūnijā sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv tika uzsākta parakstu vākšana iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" atbalstam. Visai strauju atbalstu guvusī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums Ķekavas novada pašvaldībā tika iesniegta 12. jūlijā. Apstiprinoties iesnieguma atbilstībai Pašvaldības likumā noteiktajām kolektīvā iesnieguma prasībām, tas tika izskatīts novada pašvaldības Finanšu komitejas 3. augusta sēdē un ir iekļauts domes kārtējās sēdes darba kārtībā.

Līdz 11. augustam kopumā šogad pašvaldībās kā kolektīvie iesniegumi ir iesniegtas 19 pietiekamu parakstu skaitu guvušas iniciatīvas. Divas no tām pēc izskatīšanas ir noraidītas, bet piecas ir guvušas atbalstu un ir ieviešanas procesā. Iniciatīvas "Ledus halli Ķekavas novadā" izskatīšanas operatīvais un mērķtiecīgais sākums vieš cerību, ka arī šis kolektīvais iesniegums pārskatāmā nākotnē varētu pievienoties sekmīgo iniciatīvu skaitam.

Šogad pieaugusī pilsoniskā aktivitāte ar tieši pašvaldībām adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem organizācijas ManaBalss vērtējumā ir viens no pozitīvajiem iznākumiem jaunajam Pašvaldību likumam. Cita starpā tajā ir atrunāti noteikumi un procedūra, kā pašvaldībās prioritārā kārtā tiek izskatīti kolektīvie iesniegumi (56. un 57. pants šeit). Atkarībā no pašvaldības lieluma un statusa kolektīvajam iesniegumam nepieciešamo parakstu skaits ir no 100 līdz 2000.

Katrs sākums – arī labām pārmaiņām – ir grūts, un kolektīvo iesniegumu sistēma pašvaldībās nav izņēmums. Lielākais izaicinājums ir izrādījies tieši vācamo parakstu skaits, proti, grūtības pirms iniciatīvas iesniegšanas pašvaldībā pārliecināties, cik daudzi no savāktajiem parakstiem atbilst Pašvaldību likuma noteikumiem.

Tāpēc saziņā ar iniciatīvu autoriem/-ēm ManaBalss.lv komanda pašlaik tieši pašvaldībām adresētajām iniciatīvām nosaka ievērojami augstāku vācamo parakstu skaitu par likumā noteikto. Šāda pieredzē balstīta piesardzība vismaz pagaidām, kamēr Latvijas iedzīvotāji saprot, kā šī jaunā sistēma darbojas, ir nepieciešama daudzmaz drošai pārliecībai, ka savākto parakstu kritiskais daudzums atbildīs likumā noteiktajam.

Tāpēc mēs aicinām – ESI ATBILDĪGS PARAKSTĪTĀJS! Neparaksti pašvaldībai adresētu iniciatīvu, ja neesi vismaz 16 gadus vecs attiecīgajā pilsētā vai novadā deklarēts Latvijas pilsonis/-e vai nekustamā īpašuma turētājs šai pašvaldībā. Pretējā gadījumā Tu izdari lāča pakalpojumu – iniciatīvas virzītājiem ir ļoti grūti noteikt, vai pašlaik savāktie paraksti ir pietiekami likumā noteiktā parakstu skaita sasniegšanai.

Šādu piesardzību diktē jau vairāki precedenti. Piemēram, Salaspils novada pašvaldības konstatētais, ka no kolektīvā iesnieguma "Apturēt maģistrāles būvniecību Salaspils perspektīvajā zaļajā zonā" 314 parakstiem, kas pašvaldībā tika iesniegti 9. jūnijā, tikai puse (!) atbilda Pašvaldību likumā noteiktajam – ka tiesības uz kolektīvo iesniegumu ir attiecīgajā pašvaldībā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem vecumā virs 16 gadiem vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

Šī iniciatīva kā kolektīvais iesniegums pašvaldībā nonāca ar 314 parakstiem. Proti, ar ievērojami lielāku parakstu skaitu, par Pašvaldību likumā noteikto 200 parakstu slieksni pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu no 15'000 līdz 30'000 iedzīvotāju. Pēc parakstu analīzes PMLP tomēr izrādījās, ka no šiem parakstiem tikai 157 atbilst Pašvaldību likuma attiecīgajam noteikumam.

50% liels parakstu "atbirums" ir ārkārtīgi augsts rādītājs, ja ņem vērā, ka Saeimā iesniedzamajām iniciatīvām ManaBalss.lv paredz 3% drošības robežu parakstu pietiekamībai. Acīmredzot šie "atbirušie" parakstītāji Salaspilij un tās iedzīvotājiem vēl tikai labu, tomēr – šai gadījumā ir noticis lāča pakalpojums ar gribētajam varbūt pat pretēju efektu.

Tāpēc arī iniciatīvai "Ledus halli Ķekavas novadā" līdzīgi kā citām pašvaldībām adresētajām iniciatīvām parakstu slieksnis tika noteikts vismaz par 100 parakstiem augstāk. Parakstot konkrēti pašvaldībām adresētās iniciatīvas, gan iniciatīvu autori, gan ManaBalss.lv komanda lūdz Tevi būt ne vien pilsoniski aktīvam, bet arī atbildīgam – skaties, lai nesanāk kaut kas pretējs iecerētajam.

Avots: "Rīgas Apriņķa Avīzes" portāls; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!