Pilsoņiem ir ievērojami plašākas līdzdalības iespējas pašvaldībās 03. Jan (2023)

Pirmās pilsoņu iniciatīvas, kas 2023. gadā ir iesniegtas adresātiem ar ManaBalss.lv platformā savāktajiem parakstiem, ir adresētas pašvaldībām. Tas sasaucas ar jaunā Pašvaldību likuma stāšanos spēkā, kurā pilsoniskajai sabiedrībai ir noteiktas vairākas jaunas līdzdalības iespējas, ieskaitot kolektīvos iesniegumus.

Pirmajā jaunā gada darba dienā Rīgas domē ir iesniegta iniciatīva par mikroautobusu atjaunošanu pilsētas sabiedriskajā transportā, bet kolektīvais iesniegums Bauskas novada pašvaldībā prasa vides drošības uzlabojumu Vecumnieku vidusskolā ar papildus videonovērošanas kamerām.

Jau daudzus gadus ManaBalss.lv atbalsta pilsoņu kolektīvo iesniegumu veidošanu pašvaldībām, lai gan līdz pat 1. janvārim šādiem kolektīvajiem iesniegumiem nebija nekāda sevišķa, no parastajiem iesniegumiem atšķirīga, juridiskā statusa.

Arī bez īpaša juridiskā statusa šādi kolektīvie iesniegumi gadu gaitā tomēr ir panākuši savu. Vēl pirms attiecīgās likumdošanas pilsoņu iniciatīvas ir panākušas iedzīvotāju prasītās pārmaiņas, piemēram, Kandavā, Krāslavā, Ķekavā, Rīgā un Talsos.

ManaBalss.lv komanda ar šiem precedentiem gadiem ilgi norādīja uz iedzīvotāju noturīgo prasību pēc izvērstas kolektīvo iesniegumu sistēmas visdažādākajās publiskā sektora instancēs, ne tikai Saeimā. Līdz ar reģionālo reformu šāds iespējas logs pavērās pašvaldību līmenī, un tas nu ir sekmīgi izmantots.

Liels paldies par to nevalstisko organizāciju kolēģiem un kolēģēm, kas piedalījās Pašvaldību likuma tapšanā! Sevišķi izceļam Latvijas Lauku forumu, Latvijas Pilsonisko aliansi un SPC Providus. Jūsu apjomīgais profesionālais darbs likuma tapšanā ļāva organizācijai ManaBalss fokusēties tikai uz kolektīvo iesniegumu aspektu, lai gan jaunais likums pilsonisko līdzdalību nosaka arī vairākos citos jaunos formātos, piemēram, iedzīvotāju padomēs un līdzdalības budžetos. Ļoti pozitīvs jauninājums ir arī beidzot juridiski atrunātie pašvaldību referendumi, kas stāsies spēkā no 2024. gada.

Kolektīvo iesniegumu aspektā gluži ideāls jaunais likums tomēr nav. Organizācijai ManaBalss pievēršot attiecīgajam jautājumam mediju uzmanību, jau likumprojekta agrīnā stadijā tika novērsta viena no nepilnībām, un tiesības uz kolektīvo iesniegumu tagad ir paredzētas arī pašvaldības teritorijā esošo īpašumu turētājiem. Virkne citu prasību pilnvērtīgām tiesībām uz kolektīvajiem iesniegumiem, ko ManaBalss kopā ar NVO kolēģiem no VEFRESH, "Pilsēta cilvēkiem", RA.DU un Zemgales NVO centra izvirza savā iniciatīvā, tomēr nav īstenojušās.

Atzinīgi novērtējam politiķu, amatpersonu un NVO kolēģu uzskatu evolūciju Pašvaldību likuma tapšanas gaitā, nosakot pienācīgu vācamo parakstu slieksni kolektīvajiem iesniegumiem. Sākotnējā ideja bija to noteikt 0.05% apjomā no pašvaldības iedzīvotāju skaita, kas, mūsuprāt, degradētu pašu kolektīvā iesnieguma ideju. Jo ManaBalss.lv pieredze noturīgi pierāda pilsoņu spēju mobilizēties tiešām aktuālu iniciatīvu atbalstam. Iznākumā likums nosaka kolektīvajam iesniegumam vācamo parakstu skaitu aptuveni 0.6% apmērā no iedzīvotāju skaita.

Izņēmums ir Rīga, kur procentuāli tas ir zemāks, tomēr skaitliski ar 2000 parakstu slieksni, mūsuprāt, arī tas ir pieņemami. Sākotnēji bija debates, ka vienas apkaimes iedzīvotāji nebalsos par citai Rīgas apkaimei aktuāliem kolektīvā iesnieguma jautājumiem, tāpēc vācamo balsu skaits jānosaka zemāks, un ManaBalss argumentēja par pretējo. Mūsuprāt, apmēram 0.5% slieksnis jeb 3000 parakstu kolektīvajam iesniegumam Rīgas valstspilsētas pašvaldībai būtu gan reālistiska norma (to pierāda, piemēram, apvienības "Pilsēta cilvēkiem" līdzšinējās iniciatīvas), gan ar lielāku morālo svaru. Bet – lai nu tā būtu; arī 2000 Rīgai un 300 citām valstspilsētām ir tīri labi.

Mūs priecē arī Rīgas un citu pašvaldības amatpersonu un politiķu proaktīvā interese par ManaBalss.lv un citu mūsu izstrādāto sabiedrības līdzdalības rīku izmantošanu jaunā likuma pilnvērtīgai īstenošanai. Tas stiprina cerību, ka gan kolektīvie iesniegumi, gan citi jaunie sabiedrības līdzdalības mehānismi pašvaldībās būs tiešām jēdzīgi un efektīvi.

Pie vēl darāmajiem mājasdarbiem, lai kolektīvo iesniegumu sistēmu pašvaldībās padarītu maksimāli pilnvērtīgu un mūsdienu realitātei atbilstīgu, spēkā paliek virkne prasību, ko ManaBalss komanda kopā ar NVO kolēģiem uzstāda iniciatīvā "Atveram pašvaldības!". Likums nu mums ir; un tas ir daudz, daudz labāk par tāda neesamību. Cepuri nost! Tomēr leģitīmas intereses un balss tiesības par pašvaldībā notiekošo, kas varētu tikt paustas arī kolektīvā iesnieguma formā, ir daudz plašākam mūsu līdzcilvēku lokam par pašlaik likumā atrunāto.

Pieļaujam, ka līdz ar Krievijas iebrukumu un kara noziegumiem Ukrainā diskutējams ir mūsu vēl 2020. gadā izveidotās iniciatīvas punkts par Latvijas nepilsoņu iekļaušanu kolektīvā iesnieguma tiesībās. Varbūt. Tomēr, piemēram, pašvaldībā mītošo citu ES valstu pilsoņu eventuālās tiesības uz kolektīvo iesniegumu būtu, maigi sakot, pašsaprotamas. Ja konkrētāk, tad to nepieļaušana, mūsuprāt, sāk jau konfliktēt ar tiesiskumu. Ja pašvaldībā mītošs citas ES valsts pilsonis var gan piedalīties, gan pat kandidēt pašvaldības vēlēšanās – pat kļūt par pilsētas mēru! –, tad kāda gan ir juridiskā vai cita loģika šādam ES pilsonim liegt tiesības uz kolektīvo iesniegumu? Tas, šķiet, ir retorisks jautājums.

Tāpat organizācija ManaBalss atbalsta Eiropas Latviešu apvienības vēl 2020. gadā uzstādīto prasību par diasporas iekļaušanu izcelsmes pašvaldību pilsoniskajās aktivitātēs. Varbūt ar nelielu administratīvo un tehnoloģisko izaicinājumu, varbūt arī ar zināma rūgtumiņa pārvarēšanu par "tiem tur", kamēr "mēs šeit", tomēr diasporas līdzdalība izcelsmes pašvaldībās nudien būtu ļoti pašsaprotama un arī Latvijas kopējai politikai, sevišķi jau diasporas politikai, atbilstīga iniciatīva.

Vienvārdsakot, likums ir; liekam to lietā! Un meklējam iespējas to konkrēti un mūsu Latviju vispār padarīt vēl labāku.
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!