PAR DZĪVI BEZ PUTEKĻIEM!

Par koptiem grants seguma ceļiem bez putekļiem ne vien ziemā, bet arī vasarā! Tie jāsakārto ar MK noteikumu Nr. 26 izmaiņām.

10'000
Jau parakstījuši 308
9'692
PATERNITĀTES ATVAĻINĀJUMS PAR KATRU BĒRNU 10 DARBA DIENAS

Lai bērnu tēvi arī var pavadīt pienācīgi ilgu laiku ar jaundzimušajiem!

10'000
Jau parakstījuši 260
9'740
TIESĪBAS SAEIMAI PREZIDENTA ATSTĀDINĀŠANU NODOT TAUTAS BALSOJUMAM

Par Saeimas tiesībām Valsts prezidenta atlaišanu nodot tautas balsojumam. Tas mazinās politisko tirgu Valsts prezidenta ievēlēšanas laikā.

10'000
Jau parakstījuši 1'430
8'570
KOMPENSĀCIJU VALSTS DĒĻ CIETUŠAJIEM JĒKABPILĪ

Par pienācīgu kompensāciju valsts dēļ cietušiem cilvēkiem.

10'000
Jau parakstījuši 658
9'342
PRIVĀTĀS APSŪDZĪBAS TIESĪBAS KRIMINĀLPROCESĀ

Nodrošināt privātas personas tiesības uzturēt apsūdzību kriminālprocesā!

10'000
Jau parakstījuši 53
9'947
ĀTRGAITAS DZELZCEĻŠ UZ DAUGAVPILI

Lai Latvijā jau tuvāko 15 gadu laikā būtu 21. gadsimta cienīgs ātrvilciens Rīga-Daugavpils! Tas būs vērtīgs ieguldījums Latgales integrācijā un visas valsts attīstībā.

10'000
Jau parakstījuši 474
9'526
VIENTUĻĀ VECĀKA STATUSS

Veiksmīga atbalsta programmas izveide vientuļajiem vecākiem uzlabos to finansiālo stāvokli, mazinās ģimeņu nabadzību un veicinās ekonomisko izaugsmi valstī.

10'000
Jau parakstījuši 642
9'358
PAR NACIONĀLĀ KAROGA DIENU

Noteikt 29. maiju par Nacionālā karoga dienu!

10'000
Jau parakstījuši 82
9'918
DROŠU GĀJĒJU PĀREJU PRŪŠU IELĀ, RĪGĀ

Ja esi Rīgas pašvaldībā pierakstījies Latvijas pilsonis no 16 g.v. un/vai īpašuma turētājs, balso par droša ceļa izveidi mazākaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem!

2'500
Jau parakstījuši 459
2'041
NEPĀRCELT DARBA DIENU UZ SESTDIENU

Sešu dienu darba nedēļa nav ne laba, ne lietderīga. Tāpēc darba dienu pārcelšana uz sestdienām ir jāpārtrauc.

10'000
Jau parakstījuši 643
9'357
VIENĀDU PVN VISIEM SILTUMENERĢIJAS AVOTIEM

Novērst nevienlīdzību starp iedzīvotāju grupām atkarībā no apkurē izmantotā enerģijas avota un noteikt vienādu (samazinātu) PVN likmi visiem siltumenerģijas ražošanas avotiem.

10'000
Jau parakstījuši 237
9'763