NACIONĀLAJAI KONCERTZĀLEI JĀBŪT UZVARAS PIEMINEKĻA VIETĀ

Tautas balsojumam ir jābūt būtiskākajam elementam un arī spēcīgākajam argumentam, lai varas struktūras izlemtu par labu Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai Uzvaras parkā.

10'000
Jau parakstījuši 1'093
8'907
VIENOTS ID DOKUMENTS LATVIJAS TERITORIJĀ

Apvienojam ID karti un autovadītāja apliecību! Mazāk karšu, mazāk izdevumu, vairāk vietas un naudas makā!

10'000
Jau parakstījuši 342
9'658
BRĪVPRĀTĪGU UN VALSTS APMAKSĀTU REPATRIĀCIJU UZ KRIEVIJU

Nodrošināt brīvprātīgu un valsts apmaksātu repatriāciju uz Krievijas Federāciju, lai novērstu konfliktus sabiedrībā un pastiprinātu Latvijas iekšējo drošību un labklājību.

10'000
Jau parakstījuši 1'010
8'990
PAR DATU AIZSARDZĪBU PAŠNODARBINĀTAJIEM

Uzrakstīt uz papīra savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un atdot svešiniekam. Tāda ir pašreizējā realitāte pašnodarbinātajiem. Prasām pašnodarbinātajiem reģ. nr. atšķirīgu no personas koda!

10'000
Jau parakstījuši 593
9'407
PAR DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPĪBU EFEKTĪVU DARBU

Grozīt Dzīvokļu īpašuma likumu, lai lēmumu pieņemšanā neņemtu vērā tos īpašniekus, kas savu balsi neiesniedz vispār.

10'000
Jau parakstījuši 1'150
8'850
OCTA – KATRAM AUTOVADĪTĀJAM

OCTA jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise – katram autovadītājam!

10'000
Jau parakstījuši 123
9'877
BĒRNU DROŠĪBA PIE ŪDENS

Peldvestu obligātums bērniem mazinās traģēdijas pie un uz ūdeņiem un mainīs sabiedrības attieksmi un uzvedību.

10'000
Jau parakstījuši 165
9'835
LIELĀKU NEAPLIEKAMO MINIMUMU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Lielāku IIN atvieglojumu invalīdiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, lai sekmētu iekļaušanos darba tirgū!

10'000
Jau parakstījuši 720
9'280
PENSIJAS INDEKSĀCIJU PILNĀ APJOMĀ VISIEM PENSIONĀRIEM

Visas pensijas ir jāindeksē pilnā apjomā un visiem pensionāriem, nenosakot griestus, līdz kuriem indeksācija tiek veikta.

10'000
Jau parakstījuši 1'956
8'044

11. Jul ZIŅAParakstīties par pilnīgi visu pensiju indeksāciju būtu gatavi seniori, kuru pensijas ir lielākas par piecsimt eiro. Tā,...

PAR IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS STRAUJĀKU DIGITALIZĀCIJU

Par izglītības straujāku digitalizāciju, padarot to saistošāku un vairāk individualizētu!

10'000
Jau parakstījuši 97
9'903
VALSTS LĪDZFINANSĒJUMS ZOBĀRSTNIECĪBAI

Ir nepieciešams atzīt zobārstniecību par jomu, kurā ir iespējams un nepieciešams valsts atbalsts arī personām, kuras jau sasniegušas 18 gadu vecumu.

10'000
Jau parakstījuši 4'762
5'238