Paveiktais

Sabiedrības aktivitāte, balsojot ManaBalss.lv, ierosinot iniciatīvas un atbalstot mūsu darbību ar ziedojumiem, ir izvirzījusi Latviju digitālās demokrātijas avangardā. Panāktais 26 atbalstīto iniciatīvu skaits no 38 Saeimā un citās institūcijās iesniegtajiem priekšlikumiem kopš 2011. gada pēc mūsu datiem procentuāli ir augstākais sekmīguma rādītājs starp šāda veida platformām pasaulē. Tavam viedoklim un tavai balsij ir spēks – liec to lietā konstruktīvi un veido Latviju vēl labāku!

INFOGRAFIKA PAR 2019.GADU!


ATBALSTĪTĀS INICIATĪVAS

PAR FINANSĒJUMA TURPINĀŠANU MODES UN DIZAINA INDUSTRIJU EKSPORTAM
Iniciatīva sākta 2020. gada 30. janvārī, savākusi 246 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir atbalstīta neatkarīgi no pašas iesniegtās iniciatīvas. Proti, sevišķi pēc Covid-19 atbalsta piešķiršanas uzņēmējdarbībai, iniciatīvas autores vērtējumā atbalsts ir pietiekams arī modes un dizaina industrijas eksporta nepieciešamībām.

APGAISMOJUMS VISĀ KRĀSLAVĀ DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 14. augustā, savākusi 674 parakstus.
Iniciatīvas autore apstiprina, ka prasība ir uzklausīta un atbalstīta. Dažu mēnešu laikā iniciatīva ir guvusi nepieciešamo balsotāju atsaucību un ir panāktas pozitīvas izmaiņas. Par ko iniciatīvas autore pauž gandarījumu: "Sadarbībā ar ManaBalss ir izdevies panākt, to, ka Krāslavas pilsēta tiek vairāk apgaismota, par ko ir liels prieks tās iedzīvotājiem. Iedzīvotāji uz ielām var justies drošāk."

PAR LABU DZĪVES VIDI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 12. aprīlī, savākusi 607 parakstus.
Pašvaldība noraidīja, bet ir spēkā līdz ar VARAM apturēto teritoriālo plānojumu.

SAGLABĀSIM BALOŽU MEŽU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM!
Iniciatīva sākta 2019. gada 23. aprīlī, savākusi 1'291 parakstus.
Pašvaldība noraidīja, bet ir spēkā līdz ar VARAM apturēto teritoriālo plānojumu.

PALĪDZĒT SAVVAĻAS PUTNIEM
Iniciatīva sākta 2017. gada 3. maijā, savākusi 2'063 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, Jūrmalas dome esošās putnu turēšanas vietas nojaukt neliks. 2017. g. 23. maijā tikšanās laikā ar Jūrmalas domes priekšsēdētāju un atbildīgājiem ierēdņiem iniciatīvas autori nodeva ManaBalss.lv savāktos parakstus.

PAREDZĒT ATBALSTU UZŅĒMĒJIEM NEATKARĪGI NO NOZARES, LAI SAGLABĀTU DARBA VIETAS
Iniciatīva sākta 2020. gada 24. martā, savākusi 17 parakstus.
Prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas. Lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu.

ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA IZSLUDINĀŠANA SAISTĪBĀ AR COVID-19
Iniciatīva sākta 2020. gada 11. martā, savākusi 964 parakstus.
Prasība ir atbalstīta neatkarīgi no iniciatīvas. Lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu; valdības pārstāvis apliecina, ka iniciatīva ir ievērota.

ATLIKT KREDĪTA MAKSĀJUMUS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 19. martā, savākusi 1'855 parakstus.
Unikāls gadījums - iniciatīva ir iesniegta un atbalstīta privātajā sektorā! Asociācija "Finance Latvia" 05.05.2020. apstiprina, ka iniciatīva ir atbalstīta.

PAR ĀGENSKALNA TIRGUS GLĀBŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 7. decembrī, savākusi 2'495 parakstus.
Iniciatīvas autore apstiprina, ka iniciatība ir atbalstīta un ir sekmīga.

PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU UN DZĪVES KVALITĀTES NOSARGĀŠANU JELGAVAS NOVADĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 18. martā, savākusi 256 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir apstiprināta VARAM - ministrija ir izvērtējusi Jelgavas novada teritorijas plānojumu un, balstoties uz konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, 2019. gada 11. decembrī ir pieņēmusi lēmumu par tā darbības apturēšanu.

PAR KANDAVAS KARTINGA TRASES ATJAUNOŠANU
Iniciatīva sākta 2018. gada 22. oktobrī, savākusi 1'158 parakstus.
2020. g. janvārī līdz ar Augstākās tiesas lēmumu iniciatīvas prasība ir atbalstīta.

ATĻAUT LIETOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA JOSLU PILSĒTVIDĒ MOPĒDIEM UN MOTOCIKLIEM
Iniciatīva sākta 2018. gada 27. septembrī, savākusi 2'886 parakstus.
Noteikums ir spēkā no 2019. g. 1. augusta. Iniciatīva tika proaktīvi pārņemta un atbalstīta pirms tās iesniegšanas.

TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA KREDĪTKARTES FORMĀTĀ
Iniciatīva sākta 2018. gada 26. janvārī, savākusi 4'140 parakstus.
Iniciatīva ir uzklausīta; tās problēma ir atrisināta Saeimā: no 2019. g. 23. maija reģistrācijas apliecības var neņemt līdzi.

VALSTIJ ATBALSTĪT PLAUŠU VĒŽA SLIMNIEKUS, KĀ TAS IR IGAUNIJĀ UN LIETUVĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 29. oktobrī, savākusi 4'657 parakstus.
Nacionālais veselības dienests kopš 2020. g. marta proaktīvi ir iekļāvis iniciatīvā uzrādītās diagnozes pie valsts dotācijām.

ATCELT CENTRALIZĒTOS EKSĀMENUS
Iniciatīva sākta 2020. gada 14. aprīlī, savākusi 10'096 parakstus.
Daļēji atbalstīta valdībā un Saeimā vienlaikus ar atbalsta vākšanu; iniciatīvas ietekme ir apstiprināta.

ATĻAUT ZOSU MEDĪBAS PAVASARĪ!
Iniciatīva sākta 2019. gada 10. aprīlī, savākusi 3'485 parakstus.
Dabas aizsardzības pārvalde proaktīvi ir izpildījusi iniciatīvas prasību; autores vērtējumā tā ir ietekmējusi procesu un sasniegusi mērķi.

PAR PILSĒTAS IELĀM BEZ SĀLS
Iniciatīva sākta 2018. gada 3. martā, savākusi 10'852 parakstus.
26.02.2020. Saeimas Vides un klimata apakškomisija uzdeva Satiksmes ministrijai līdz gada beigām izstrādāt vienotas vadlīnijas, kā pašvaldībās dažādot pretslīdes materiālu pielietojumu, lai mazinātu sāls izmantošanu. Autors uzskata, ka iniciatīva ir sekmīga un daļēji īstenota, jo sāls lietojums tiks mērķtiecīgi samazināts.

VALSTIJ ATBALSTĪT SMAGĀS SLIMĪBAS MELANOMAS SLIMNIEKUS, KĀ TAS IR LIETUVĀ UN IGAUNIJĀ!
Iniciatīva sākta 2017. gada 23. martā, savākusi 10'988 parakstus.
Iniciatīvas autorei Tatjanai Bičikai, kopā ar tās atbalstītājiem, izdevies izcīnīt iespēju slimniekiem saņemt valsts atmaksātus medikamentus melanomas ārstēšanai. No šī gada 12. septembra Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas zāles arī otrai melanomas bez BRAF gēna mutācijas pacientu grupai. Melanomas pacientiem zāles tiks kompensētas 100 procentu apmērā. Pacienta līdzmaksājums ir 0,71 eiro par zāļu recepti. 2019. gada septembrī pirms gada Nacionālā veselības dienesta proaktīvi atbalstītā iniciatīva tomēr tika iesniegta Saeimā, lai panāktu medikamentu kompensāciju visām pacientu grupām. 2020. gada janvārī stājās spēkā attiecīgi grozījumi, un tas ir panākts.

LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM
Iniciatīva sākta 2013. gada 15. decembrī, savākusi 11'269 parakstus.
Ir iestrādāti priekšnoteikumi Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšanai Latvijas Republikas pilsoņu īpašumā likumprojektā “Grozījumi likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””.

PAR IESPĒJU SAŅEMT ATLĪDZĪBU PAR PET PUDEĻU UN CITU DZĒRIENU IEPAKOJUMU NODOŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 26. maijā, savākusi 12'193 parakstus.
24.10.2019.Saeima apstiprina grozījumus Iepakojuma likumā, ar kuriem Latvijā tiek ieviesta depozīta sistēma no 2022.gada.

PAR SIEVIETES TIESĪBĀM LEMT PAR SAVU ĶERMENI
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. februārī, savākusi 2'052 parakstus.


ATĻAUT REĢISTRĒT LATVIJĀ MAŠĪNAS, KURĀM IR STŪRE LABAJĀ PUSĒ!
Iniciatīva sākta 2015. gada 22. jūlījā, savākusi 299 parakstus.


DARBA SLUDINĀJUMI AR ALGAS ATSPOGUĻOJUMU.
Iniciatīva sākta 2014. gada 16. oktobrī, savākusi 2'086 parakstus.


PAR DARBU JAUNIEŠIEM BEZ KRIEVU VALODAS PRASMĒM
Iniciatīva sākta 2014. gada 1. martā, savākusi 7'676 parakstus.
Saeimā 2018. gada 1. novembrī pieņemtie grozījumi Darba likumā paredz, ka darba devējam nav tiesību prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos. Uz jautājumu, vai Saeimā iesniegtajai iniciatīvai ir bijusi ietekme Darba likuma grozījumu tapšanā, 12. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča atbild: "Protams. Iniciatīvas vienmēr ir ļoti lietderīgas, jo tās tiek diskutētas Saeimā, par tām diskutē deputāti, un sabiedrība arī iesaistās. Saeima strādā gan ar e-pastiem, gan telefona zvaniem, gan arī ar iesniegtajām iniciatīvām. Man grūti pateikt, kā tas būs 13. Saeimā, bet iepriekšējā tieši tā bija. Lai jums izdodas, ka tas tā turpinātos!"

NOSARGĀSIM JELGAVAS PILS VĒSTURISKO AINAVU!
Iniciatīva sākta 2016. gada 16. oktobrī, savākusi 4'079 parakstus.
Administratīvā rajona tiesa ir atcēlusi Jelgavas pašvaldības izsniegto būvatļauju lielveikala «Depo» būvniecībai, kas nozīmē, ka aktīvistiem izdevies apturēt Jelgavas Depo celtniecību! "Paldies visiem 4043 balsotājiem, kas veltīja minūti. Pateicība arī ManaBalss.lv - viss atbalsts deva mums sajūtu, ka tomēr darām pareizi un varam cīnīties!" priecājas iniciatīvas autors Gaitis Grūtups.

PAR MANTOJAMU 2. PENSIJU LĪMEŅA UZKRĀJUMU
Iniciatīva sākta 2017. gada 16. oktobrī, savākusi 12'290 parakstus.
Uzvara iniciatīvai! Pensiju uzkrājumu mantošana apstiprināta Saeimā! Apsveicam iniciatīvas virzītājus un balsotājus – Latvijas iedzīvotāji varēs mantot savu tuvinieku otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu! Ceturtdien, 11. oktobrī, galīgajā lasījumā ir pieņemti attiecīgi grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, ziņo Saeima. «Man ir liels prieks par šo gadījumu, kad veiksmīgi ir sadarbojusies valsts, sabiedrība un privātais sektors,» telefonsarunā ar ManaBalss saka iniciatīvas virzītāja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Indexo izpilddirektors Toms Kreicbergs.

GLĀBSIM STŪRA MĀJU
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. augustā, savākusi 1'511 parakstus.
Uzvara iniciatīvai! Tā atbalstīta pat pirms iniciatīvas iesniegšanas Saeimā. Stūra mājas izstādes turpinās no 2015.gada janvāra - valdība piešķīrusi papildus līdzekļus ekspozīcijas turpināšanai.

PAR ATKLĀTU BALSOJUMU VALSTS PREZIDENTA VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. maijā, savākusi 11'931 parakstus.
12. Saeimas pēdējā sēdē pirms vēlēšanām tika nolemts, ka turpmāk Valsts prezidentu vēlēs atklāti. "Par" grozījumiem Satversmē balsoja 85 deputāti, trīs parlamentārieši balsoja "pret". "Pret" bija trīs Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāti: Jānis Vucāns, Līga Kozlovska un Valdis Kalnozols. Iniciatīvas autors Jānis Veide: “Saeima, pieņemot grozījumus, ir spērusi soli tuvāk sabiedrībai. Grozījumi liks skaidrot un pamatot savu izdarīto izvēli visai sabiedrībai, kas nodrošina, ka tiks ievēlēts labākais no kandidātiem, nevis kādas partijas vai personu grupas izbīdīta marionete. Paldies ManaBalss par atbalstu, kopā mēs to paveicām!”

PĀRMAKSĀTO NODOKĻU AUTOMĀTISKA IZMAKSĀŠANA
Iniciatīva sākta 2017. gada 12. novembrī, savākusi 13'219 parakstus.
2018. gada septembrī Saeima atbalstīja iniciatīvu, uzdodot Ministru Kabinetam izstrādāt regulējumu un risinājumu sistēmas ieviešanai! Valdībai uzdots līdz 2021.gada 1.janvārim izstrādāt normatīvos aktus, kā arī iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai Valsts ieņēmumu dienests iedzīvotājiem varētu nodrošināt pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu.

PAR PAŠREIZĒJĀ SKOLAS GAITU UZSĀKŠANAS VECUMA SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 14. augustā, savākusi 11'349 parakstus.
Saeimas Izglītības komisijas deputātu vairāki lēmumi paredz būtisku atkāpšanos no iecerētajām pārmaiņām izglītībā. Atcelta iecere par sešgadniekiem pirmajā klasē. Jaunie Vispārējās izglītības likuma grozījumi tika izsludināti 4. jūlijā un tajos tika saglabāts pašreizējais skolas uzsākšanas vecums.

PAR SIEVIETES TIESĪBĀM LEMT PAR SAVU ĶERMENI
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. februārī, savākusi 2'052 parakstus.
Jautājums, par kuru sākās diskusijas jau 2014. gadā ir noslēdzies. Saeima galīgajā lasījumā nobalsoja par grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, atsakoties no priekšlikuma ļaut tikai dzemdējušām sievietēm būt par dzimumšūnu donorēm. Šis strīdīgais temats jau trešo reizi pie Saeimas pulcēja piketētājus, kuri iestājās pret nedzemdējušu sieviešu cilvēktiesību un brīvības ierobežošanu. Saeimas lēmums ir apliecinājums, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska loma lēmumu pieņemšanas procesā, un joprojām ir iespējams mainīt deputātu lēmumus ar argumentiem. Iniciatīvas ideja tika atbalstīta pirms 10 tūkstošu parakstu savākšanas.

PAR PROGRESĪVU NODOKĻU SISTĒMU
Iniciatīva sākta 2011. gada 22. augustā, savākusi 11'061 parakstus.
Iniciatīvas ideja tika iestrādāta 2017.–2021. gada Nodokļu politikas pamatnostādnēs. Sākot ar 2018. gadu, ir stājusies spēkā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju sistēma, tāpēc iniciatīva, kura uzsāka parakstu vākšanu 2011. gadā, tiek atzīta par atbalstītu.

SAMAZINĀT PVN IKDIENĀ NEPIECIEŠAMAJIEM VESELĪGAJIEM PRODUKTIEM, PALIELINĀT KAITĪGAJIEM!
Iniciatīva sākta 2016. gada 8. februārī, savākusi 11'188 parakstus.
2017. gada 22. novembrī Saeima pieņēma grozījumus “Pievienotās vērtības nodokļa” likumā, kurā tika atrunāts, ka, sākot ar 2018. gadu, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem tiek piemērota nodokļa samazinātā likme piecu procentu apmērā. Pēc šī lēmuma pieņemšanas atzīst kolektīvo iesniegumu par apmierinātu daļā, kas attiecas uz pieprasījumu samazināt pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, taču nepiekrita paaugstināt PVN kaitīgajiem produktiem.

PAR KOPBRAUKŠANAS IEVIEŠANU LATVIJĀ!
Iniciatīva sākta 2016. gada 23. novembrī, savākusi 1'124 parakstus.
28. septembrī Saeima lēma, ka tādas mobilās lietotnes kā “Taxify” arī Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, paralēli taksometru pakalpojumiem no 2018. gada 1. marta varēs piedāvāt arī privāto autovadītāju pakalpojumus. Iniciatīvas autors Māris Reliņš, iepazīstoties ar jaunajiem grozījumiem, atzina, ka: "Jūtos gandarīts, ka mūsu valsts spērusi soli pretī likumdošanas sakārtošanai, lai dalīšanās ekonomika kļūtu par realitāti mūsu valstī - turklāt likumam atbilstošā kārtībā. Pasaules tendences liecina, ka dalīšanās ekonomika ir modernās sabiedrības nākotne, kas mums būtu arvien vairāk jāiekļauj arī savā praksē."

PAR CIRKU BEZ DZĪVNIEKIEM
Iniciatīva sākta 2015. gada 4. novembrī, savākusi 3'195 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, izdevies panākt aizliegumu izmantot cirka izrādēs savvaļas dzīvniekus. Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā aizliedz gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu dzīvnieku apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvniekus cirka izrādēs vai atrakcijās. Ar iniciatīvu aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizliegumu cirka izrādēs 2015.gadā pēc sarunām ar dzīvnieku aizsardzības biedrībām klajā nāca Pārtikas un veterinārais dienests. Drīz pēc tam jaunizveidotās Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot darba grupu, uzdodot sagatavot priekšlikumus attiecīgiem grozījumiem normatīvajos aktos.

TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS APSKATES VEIKŠANA REIZI DIVOS GADOS
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. martā, savākusi 12'051 parakstus.
Iniciatīva panākusi, ka jaunajām automašīnām tehniskā apskate būs jāveic retāk. ManaBalss.lv pārstāvji atzīst, ka iniciatīva ir atbalstīta tikai daļēji. Jauno kārtību Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 25.maijā. Grozījumi paredz, ka pirmās divas reizes, kad jauns auto tiek vests uz tehnisko apskati, to varēs darīt ar divu gadu intervālu. Savukārt, kad auto jau pārsniedzis četru gadu vecumu, tas uz tehnisko apskati būs jāved ik gadus tāpat kā līdz šim. Šāda kārtība tiek pamatota ar faktu, ka Latvijas ceļi ir sliktā stāvoklī un automašīnas uz tiem ātri bojājas.

LATVIJAS SATVERSMES PAMATPANTI SAEIMAS SĒŽU ZĀLĒ
Iniciatīva sākta 2016. gada 28. jūnījā, savākusi 163 parakstus.
Šā gada 15.februārī, Satversmes pieņemšanas 95.gadadienā, pēc biedrības „Latvijas tiesību institūts” ierosinājuma Latvijas Satversmes pamatpantu plāksnes svinīgi atgriezušās Saeimas Sēžu zālē! Biedrība „Latvijas tiesību institūts” saka paldies visiem, kas ar savu parakstu atbalstīja iniciatīvu. Plāksnes svinīgā pasākumā atklāja Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrnieces kundze un Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Laviņa kungs. Tādējādi šī iniciatīva veiksmīgi noslēgusies!

NELIKT MAKSĀT PILNU VSAOI PAR NEPILNU SLODZI
Iniciatīva sākta 2016. gada 22. novembrī, savākusi 7'397 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, iniciatīva atbalstīta pirms tās iesniegšanas Saeimā. Iniciatīvas autori: "Valdība, deputāti un ierēdņi mūs visus kopā sadzirdēja un atteicās no pirms gada kļūdaini pieņemtajiem lēmumiem, veicot tik nozīmīgos labojumus likumos. Es ticu, ka šādi tiks saglabātas neskaitāmas darba vietas, tādējādi nepalielinot sociālo spriedzi un neliekot cilvēkiem aizbraukt no Latvijas."

PAR MIKROUZŅĒMUMU SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 22. novembrī, savākusi 8'325 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, iniciatīva atbalstīta pirms tās iesniegšanas Saeimā. Iniciatīvas autori: "Sarunās ar politiķiem, deputātiem un ierēdņiem esam panākuši to, ka šāds regulējums (izmaiņas mikrouzņēmumu likumā, kas paredzēja, ka šo uzņēmējdarbības formu atļauts reģistrēt tikai līdz 2017.gada vidum, bet no 2018.gada to darbība jāpārtrauc) nestāsies spēkā tikmēr, kamēr netiks izstrādāts visiem pieņemams risinājums, piedāvājot saprotamu un viegli administrējamu mikrouzņēmumu režīmu mazā biznesa veicējiem.

“LAI VĒZIS BŪTU ĀRSTĒJAMA SLIMĪBA”
Iniciatīva sākta 2015. gada 26. oktobrī, savākusi 11'709 parakstus.
Iesniegtajā iniciatīvā tika pieprasīts finansējumu onkoloģijas jomai palielināt par desmit miljoniem eiro. Saeima 2016.gada 15.septembrī nolēma uzdot Veselības ministrijai līdz šī gada 1.decembrim izstrādāt onkoloģijas slimību diagnostikas un ārstēšanas programmu. Programmas īstenošanai Saeima Veselības ministrijai uzdeva paredzēt līdzekļus nākamā gada valsts budžetā.

PAR DZĪVI BEZ C HEPATĪTA!
Iniciatīva sākta 2012. gada 21. maijā, savākusi 9'266 parakstus.
Iniciatīva kopā savākusi 13 600 parakstus (ieskaitot bez ManaBalss.lv palīdzības savāktos aprakstus), kuri tika iesniegti Saeimā. Saeimā tika panākta vienošanās par 90% kompensāciju zālēm, tika uzdots MK rast iespēju 2014.gadā finansēt šāda apjoma kompensāciju, taču MK atbildējusi, ka tas nav iespējams, un ātrākais to varēs pārskatīt 2015.gada budžeta ietvarā. Pēc diviem gadiem, MK izpildīja tam uzdoto uzdevumu un piešķīra 100% finansējumu C hepatīta ārstēšanai. Šī ir pirmā iniciatīva, kas apkopojusi fiziski vāktus un elektroniski vāktus parakstus un līdz ar 2016. gada janvāri iniciatīvas pamatprasība ar ievērojamiem papildus ieguvumiem ir apmierināta. Medikamentu kompensācija ir 100% un pieejamas ir arī 2 pilnīgi jaunas terapijas, kas fundamentāli maina ārstēšanas metodiku.

ATVERAM SAEIMU!
Iniciatīva sākta 2011. gada 8. jūnījā, savākusi 12'328 parakstus.
2012.gada sākumā Saeima pieņēma grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas nodrošina, ka savācot 10 000 parakstus internetā, sabiedrības iniciatīva nonāk izskatīšanā Saeimas dienas kārtībā.

ATVERAM OFŠORUS
Iniciatīva sākta 2011. gada 8. jūnījā, savākusi 12'389 parakstus.
2011.gada jūlijā Saeima nobalsoja PAR ofšoru atvēršanu. Ir pieņemti Komerclikuma grozījumi, kas prasa atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus.

ATBILDĪBA PAR SAEIMAS DEPUTĀTA ZVĒRESTA LAUŠANU
Iniciatīva sākta 2011. gada 1. decembrī, savākusi 17'709 parakstus.
2014.gada oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas paredz iespēju piemērot bargākas sankcijas par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem – deputātam varēs liegt runāt Saeimas sēdēs vai arī izslēgt no Saeimas sēdēm, attiecīgi izdarot ieturējumus no mēnešalgas 20 procentu apmērā par katru neapmeklēto sēdi. Deputāti ir solījuši turpināt darbu pie iniciatīvas idejas, izstrādājot valsts amatpersonu impīčmenta procedūru. Sekosim līdzi!

STOP ACTA
Iniciatīva sākta 2012. gada 27. janvārī, savākusi 11'160 parakstus.
“Stop ACTA” iniciatīva guva tik plašu rezonansi sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidū, ka vēl pirms tās iesniegšanas Saeimā tā brīža Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts paziņoja, ka atliek ACTA ratifikācijas virzīšanu Saeimā. 2012.gada 4.jūlijā ACTA noraidīja arī Eiropas Parlaments.

FOTORADARI 15+
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. augustā, savākusi 13'077 parakstus.
Ar šo iniciatīvu panākts, ka fotoradariem būs "tolerances slieksnis" – robeža, līdz kurai tie vēl nefiksēs maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārkāpumus. Šo slieksni katrā atsevišķā gadījumā noteiks Ceļu policija. Iniciatīvas organizators P.Timrots pēc tikšanās ar ministru R.Kozlovski atzina, ka 12 673 iedzīvotāju balsojums ir uzklausīts

PAR VIENĀDU BRAUKŠANAS MAKSU NERĪDZINIEKIEM
Iniciatīva sākta 2013. gada 7. oktobrī, savākusi 12'151 parakstus.
2013.gada novembrī Saeima pieņēma grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, paredzot, ka personas deklarēto dzīvesvietu nevar izmantot par vienīgo kritēriju, nosakot braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. 2014. gada sākumā tā brīža Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministris E.Ciliniskis vienojās ar Rīgas Domes priekšsēdētāju N.Ušakovu par to, ka līdz gada beigām atlaides braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā tiks piešķirtas visiem Latvijas iedzīvotājiem. 2014.gada sākumā Valsts Kontrole veica revīziju uzņēmumā “Rīgas Satiksme”.

PASARGĀSIM MŪSU BĒRNUS NO "LEGĀLĀM" NARKOTIKĀM
Iniciatīva sākta 2013. gada 28. oktobrī, savākusi 9'943 parakstus.
Pat nesavācot 10 000 parakstus, šī iniciatīva izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidū. Samērā ātri tika pieņemti likumu grozījumi, kas ierobežoja “legālo”narkotiku tirdzniecību. Iniciatīvas autori sarunā ar portālu atzina, ka “esam panākuši visu, ko gribējām”.

PAR 2% NO IKP AIZSARDZĪBAI
Iniciatīva sākta 2014. gada 16. aprīlī, savākusi 1'993 parakstus.
Pat nesavācot 10 000 parakstus, šī iniciatīva guva plašu rezonansi sabiedrībā un medijos. 2015.gada sāojkumā valsts augkās amatpersonas vienustāšās palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) daudz ātrāk par iepriekš plānoto 2020.gadu - jaunais mērķis ir to izdarīt jau līdz 2018.gadam.

NORAIDĪTĀS INICIATĪVAS

PAR IEDZĪVOTĀJU TIESĪBĀM LEMT ARĪ LUDZĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 3. jūlījā, savākusi 270 parakstus.
Iniciatīva pašvaldībā ir izskatīta un nav atbalstīta. Pēc iniciatīvas autora iesnieguma pašvaldība ir sniegusi arī juridisku skaidrojumu par sava lēmuma motivāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

PAR ATLAISTO DEPUTĀTU IEROBEŽOJUMU KANDIDĒT VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2017. gada 29. janvārī, savākusi 10'811 parakstus.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pēc pieaicināto juridisko ekspertu konsultācijām un komisijas locekļu lēmuma 16.09.2020. iniciatīvu noraida.

PAR BEZMAKSAS ĒDINĀŠANU BĒRNUDĀRZOS!
Iniciatīva sākta 2015. gada 30. aprīlī, savākusi 11'753 parakstus.
14.03.2017. Komisijā saņemts informatīvais ziņojums, kurā platformas “Demogrāfisko lietu centrs” eksperti norāda, ka kopumā iniciatīva ir atbalstāma, vienlaikus akcentējot, ka šis jautājums risināms kompleksi, primāri nodrošinot pilnīgi pieejamu pirmsskolas izglītību. Konkrētas rīcības trūkuma dēļ praktiski šī iniciatīva ir uzskatāma par noraidītu.

SIMTGADES SVINĪBU NAUDAS NOVIRZĪŠANA VĒŽA ĀRSTĒŠANAI!
Iniciatīva sākta 2017. gada 22. novembrī, savākusi 11'315 parakstus.
Saeimas Budžeta komisija pieklājīgi ir atrunājusies, ka iniciatīva nav noraidīta, jo onkoloģijas finansējumu palielinās, tomēr praktiski šī iniciatīva ir traktējama kā noraidīta.

ATLIKT PARTIJU FINANSĒJUMA PIEAUGUMU LĪDZ NĀKAMĀS - 14. SAEIMAS - IEVĒLĒŠANAI
Iniciatīva sākta 2019. gada 16. oktobrī, savākusi 14'818 parakstus.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 12.12.2019. šo priekšlikumu noraidīja.

SAGLABĀT 2. PAMATSKOLU JELGAVĀ, UN SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJAI RAST MĀJAS
Iniciatīva sākta 2019. gada 1. martā, savākusi 1'563 parakstus.
IzM tomēr apstiprina Jelgavas domes lēmumu; iesniegums ZM attiecīgi ministrijā netika aktualizēts.

PALĪDZI NOVĒRST ILGGADĪGU KOKU IZCIRŠANU UN IZVEIDOT PARKU BIJUŠĀ VELOTREKA “MARSS” VIETĀ!
Iniciatīva sākta 2019. gada 19. decembrī, savākusi 13'373 parakstus.
Saeimas Nacionālās drošības komisija iniciatīvu izvērtēja un neapstiprināja.

APVIENOT GARKALNES UN ĀDAŽU NOVADUS
Iniciatīva sākta 2019. gada 15. augustā, savākusi 1'200 parakstus.
Iesniegta VARAM; izskatīta un 2020. g. ziemā nav apstiprināta.

JĀPILNVEIDO RĪGAS GIDU KVALIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Iniciatīva sākta 2017. gada 18. martā, savākusi 250 parakstus.
Pēc adresētās vēstules 2017. gadā uz “Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju” tika saņemta atbilde, kurā tika norādīts, ka izmaiņas sākotnējā plānā netiks veiktas. Pirms tam vēl tika aicināta uz tikšanos darba grupa, kuras tikšanās tika plānota jau pavasarī, notika septembrī, taču reālas apspriedes nenotika. Beigu lēmums bija neko nemainīt esošajos likumos.

PAR BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 25. oktobrī, savākusi 14'948 parakstus.
2018. gada 14. februāra Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē ar balsu vairākumu nolēma neturpināt iniciatīvas izvērtēšanu un tika sagatavots lēmuma projekts Saeimai uz 1. marta sēdi, kurā šo komisijas nolēmumu apstiprināja Latvijas parlaments. Iniciatīva netika virzīta uz apspriedēm ne citās sēdēs, ne uz citām komisijām izvērtēšanai.

PAR KOPDZĪVES LIKUMA PIEŅEMŠANU LATVIJĀ
Iniciatīva sākta 2015. gada 23. martā, savākusi 10'551 parakstus.
Pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas aicinājuma, Saeima 2018. gada 15. martā noraidīja iniciatīvu, kura rosināja Latvijā pieņemt Kopdzīves likumu. Pirms šī lēmuma, ideja netika apspriesta attiecīgajā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un nebija izskatīta ar ekspertiem vai citām viedokļu pusēm.

GLĀBSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS
Iniciatīva sākta 2016. gada 14. janvārī, savākusi 2'671 parakstus.


PAR BRANTU SKOLAS SAGLABĀŠANU SABIEDRĪBAS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMĀ.
Iniciatīva sākta 2015. gada 17. septembrī, savākusi 83 parakstus.
Iniciatīva iesniegta Smiltenes novada domē. Diemžēl, tai nav izdevies apturēt Brantu skolas ēkas virzīšanu uz izsoli un panākt plašāku sabiedrības iesaistīšanu ēkas nākotnes izlemšanā.

IZVEIDOT GROBIŅAS VIDUSSKOLU AR PAMATSKOLU FILIĀLĒM BĀRTĀ UN GAVIEZĒ
Iniciatīva sākta 2015. gada 3. februārī, savākusi 403 parakstus.
Pirmo reizi ManaBalss.lv vēsturē kāda iniciatīva tikusi iesniegta kādā pašvaldībā - Grobiņas novada domē. Iniciatīva izraisīja plašu rezonansi Kurzemes reģiona medijos, un piesaistīja jautājumam plašāku sabiedrības uzmanību. Tomēr iedzīvotāju prasība netika ņemta vērā un paraksti, no domes puses, atzīti par pārāk niecīgiem. Lai gan Iniciatīvas iesniedzējs domes argumentiem nav piekritis, iniciatīva tomēr nav rezultējusies panākumos.

RĪGAS ĪSTĀ UZVARAS LAUKUMA ATJAUNOŠANA
Iniciatīva sākta 2012. gada 25. aprīlī, savākusi 12'494 parakstus.
Saeimas mandātu komisija noraidījusi iniciatīvu par "Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu", pamatojoties uz Ārlietu ministrijas un Rīgas domes viedokļiem. Komisijas deputāti izteikušies, ka tie lūgšot Rīgas domei un Kultūras ministrijai izvērtēt, vai ir iespējams izvietot informatīvas norādes pie Rīgas Uzvaras laukuma.

SAMAZINĀT PVN ELEKTRĪBAI UN GĀZEI
Iniciatīva sākta 2013. gada 29. janvārī, savākusi 11'758 parakstus.
2016.gada 14. jūnijā Saeimas Budžeta un finanšu komisija neatbalstīja iniciatīvu. "Komisijā deputāti izteicās, ka jātbalsta tie iedzīvotāji, kuri dzīvo nelielos mājokļos, kuri nekurina ar gāzi un elektrību, lai gan tieši pirms gada tieši tie paši deputāti noraidīja Jāņa Kuzina iniciatīvu samazināt PVN akurei nelielām mājsaimniecībām, vai nu tas liecina par deputātu īso atmiņu vai deputāti uzskata ka vēlētājs ir muļķis," secināja iniciatīvas autors. “Ierosinājumu apspriedām, iepazināmies arī ar atbildīgo ministriju viedokli un lēmām, ka šādā veidā, visiem vienādi pazeminot nodokļa likmi, nevarēs sasniegt iecerēto mērķi – palīdzēt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ar mazākiem rēķiniem par gāzi un elektrību. No šāda pasākuma lielāki ieguvēji būtu tieši turīgākie iedzīvotāji, un tas vēl vairāk palielinātu nevienlīdzību, jo mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem atvieglojums būtu diezgan niecīgs. Tāpat jāņem vērā, ka šādam pasākumam būs negatīva fiskālā ietekme,” komisijas lēmumu pēcāk skaidroja Budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

NOTEIKT PAZEMINĀTO PVN LIKMI PĀRTIKAI
Iniciatīva sākta 2011. gada 13. augustā, savākusi 14'680 parakstus.
2014.gada jūnijā 19.06 Saeima lēma uzdot MK līdz gada beigām izvērtēt iespējas samazināt PVN likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un iesniegt Saeimai atbilstošus grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā vai atzinumu par šādas likmes samazinājuma neiespējamību, vienlaikus sniedzot aprēķinu par šāda samazinājuma fiskālo ietekmi uz valsts budžetu. 2015.gada 10.februārī valdība iniciatīvu noraidīja, bažoties par valsts budžeta ieņēmumiem. Valdība nolēmusi, ka kopumā Latvija to šobrīd īsti nevar atļauties, jo tas liktu gan pārplānot budžetu, gan arī politikas prioritātes citās nozarēs.

SAMAZINĀT PVN LIKMI APKUREI
Iniciatīva sākta 2012. gada 27. decembrī, savākusi 10'955 parakstus.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11.jūnijā neatbalstīja ierosinājumu samazināt pievienotās vērtības likmi no 12% uz 5% siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām. Komisijas sēdē, paužot Finanšu ministrijas nostāju, ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens atzīmēja, ka ierosinājums ieviest vēl vienu pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi nav efektīvākais veids, lai atbalstītu mazāk turīgos iedzīvotājus. Atbildīgās Budžeta komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis, skaidrojot lēmumu, uzsvēra, ka “šādā veidā ar likmes samazināšanu netiks sasniegts ieceres mērķis – palīdzēt maznodrošinātiem iedzīvotājiem ar mazākiem apkures rēķiniem,” un arī “negatīvi vērtējama šāda samazinātā nodokļa fiskālā ietekme.”

MARIHUĀNAS DEKRIMINALIZĀCIJA
Iniciatīva sākta 2012. gada 23. janvārī, savākusi 10'861 parakstus.
Par spīti iniciatīvju pārstāvju cīņai un vietnē www.100argumenti.lv apkopotajiem argumentiem idejas atbalstam, 2015. gada 7. jūlija sēdē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija noraidīja kolektīvo iesniegumu. Iniciatīvas pārstāvji uzskata, ka to noraidīja nepamatoti! Tiek apskatītas iespējas apstrīdēt vai pārsūdzēt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmumu. Kopš 2015.gada 8.jūlijā portālā uzsākti paraksti iniciatīvas “MEDICĪNISKĀS MARIHUĀNAS LEGALIZĀCIJA” atbalstam.

VISU GADU VASARAS LAIKS, NEVEICOT PĀREJU UZ ZIEMAS
Iniciatīva sākta 2013. gada 21. augustā, savākusi 11'612 parakstus.
Latvijas republikas Saeima 2016. gada februārī noraidījusi iniciatīvu - Latvijā atstāt vasaras laiku cauru gadu. Saeimas balsošanā noraidīja uzdevumu valdībai primāri noskaidrot, vai tas ir iespējams un vai tādā veidā nepārkāpjam kādus Eiropas kopējos noteikumus, nevis jau veikt minētās izmaiņas normatīvajos aktos. Pret balsoja VL-TB/LNNK,VIENOTĪBA frakciju deputāti, kā arī daži ZZS pārstāvji. Iniciatīvas autoram šķiet neizprotama situācija un iemesli, kādēļ Saeima nav pat vēlējusies izpētīt situāciju, bet nolēmusi to jau uzreiz noraidīt. ManaBalss.lv komanda plāno šo jautājumu pacelt kādā no nākamajām tikšanās reizēm ar politiskajām partijām.

PAR KAŽOKZVĒRU AIZSARDZĪBU
Iniciatīva sākta 2013. gada 28. janvārī, savākusi 11'636 parakstus.
Par spīti iesniedzēju iebildumiem un publisko protestu pie Saeimas, Saeima 2015.gada februārī noraidīja iniciatīvu, pamatojoties uz nozares un ministrijas parstāvju argumentiem. Tomēr saistībā ar vairākkārt izskanējušajām ziņām par iespējamiem pārkāpumiem zvēraudzētavās komisija plāno vērsties Zemkopības ministrijā (ZM), aicinot pievērst uzmanību dzīvnieku turēšanas apstākļiem, kā arī sekot normatīvo aktu ievērošanai zvēraudzētavās. Taču autori iniciatīvas noraidīšanu vērtē kā nelāgu signālu sabiedrības līdzdalības iespējām valsts pārvaldē, norādot, ka komisija esot balstījusies nekvalitatīvos ministriju atzinumos un maldinošā informācijā no zvēraudzētāju puses.

SAGLABĀT LATU KĀ LATVIJAS VALŪTU
Iniciatīva sākta 2011. gada 27. novembrī, savākusi 11'994 parakstus.
Saeimas lēmums noraidīt iedzīvotāju iniciatīvu par lata saglabāšanu tika pieņemts, pamatojoties uz tiesību ekspertu viedokļiem un Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, tiesībsarga, Saeimas Juridiskā biroja, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un biznesa augstskolas "Turība" atzinumiem.

VĒLĒŠANAS INTERNETĀ
Iniciatīva sākta 2011. gada 9. jūnījā, savākusi 11'468 parakstus.
2014.augustā iniciatīva tika iesniegta Saeimā - diskusijās vairāku sēžu garumā klāt bija arī dažādu organizāciju (LATA, LIKTA, LU un citu augstskolu profesori) un valsts institūciju (VARAM u.c.) pārstāvji, kuri lielākoties krasi iebilda pret vēlēšanu internetā ieviešanu, norādot uz nopietnajiem riskiem. 2014.gada decembrī Saeima, izskatot ekspertu un iniciatīvas pārstāvju viedokļus, nolēma iniciatīvu noraidīt, pamatojoties uz drošības riskiem un paredzamajām augstajām ieviešanas izmaksām.

INICIATĪVAS, KURAS IESNIEGTAS SAEIMĀ UN IR VIRZĪŠANAS PROCESĀ

PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM
Iniciatīva sākta 2016. gada 16. martā, savākusi 56'151 parakstus.
Pēc konsultācijām ar juristiem 2019. gada oktobrī Iesniegta Saeimā atkārtoti - ar jaunajiem 40'518 (!) parakstiem. 12.12.2019. Saeima atbalsta Mandātu komisijas sagatavoto lēmuma projektu par iesnieguma nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai tālākai izvērtēšanai.

PAR SOLIDĀRU SAEIMAS DEPUTĀTU ATTEIKŠANOS NO KOMPENSĀCIJĀM
Iniciatīva sākta 2016. gada 29. novembrī, savākusi 10'647 parakstus.


PAR PIEMINEKĻU CĪNĪTĀJIEM PRET NACISMU AIZSARDZĪBU
Iniciatīva sākta 2019. gada 8. martā, savākusi 25'643 parakstus.


UZVARAS PIEMINEKĻA DEMONTĀŽA
Iniciatīva sākta 2017. gada 21. septembrī, savākusi 11'918 parakstus.


PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM!
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. septembrī, savākusi 11'082 parakstus.


PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM!
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. septembrī, savākusi 11'082 parakstus.
Iniciatīvas autoru priekšlikums uzrticēt Saeimas budžeta tēriņu un to lietderīguma revīziju Valsts kontrolei ir guvuši Latvijas pilsoņu nepieciešamo atbalstu un ir iesniegts Saeimā. Pašlaik Valsts kontrole nedrīkst revidēt Saeimas budžetu, un katru gadu tiek pirkts auditorkompānijas pakalpojumus finanšu pārskata auditēšanai. Iniciatīvas iesniegšanas laikā ManaBalss platformā 2012. gadā Saeimas tāgada budžets bija gandrīz 12 miljoni latu.

AZARTSPĒĻU ZĀĻU AIZLIEGŠANA VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ
Iniciatīva sākta 2018. gada 23. maijā, savākusi 12'464 parakstus.
Kopš 2018. gada vasaras vidus iniciatīva ir guvusi nepieciešamos parakstus, un autoru ierosinājums par grozījumiem Azartspēļu likumā ir iesniegts Saeimā. Ierosinājums paredz, ka turpmāk kazino drīkstēs ierīkot tikai luksus klases viesnīcās.

ATCELT KOMPENSĀCIJAS DEPUTĀTIEM, KAS ZAUDĒJUŠI SAEIMAS MANDĀTU!
Iniciatīva sākta 2018. gada 9. oktobrī, savākusi 16'477 parakstus.
Nepilnas trīs nedēļas pēc tās publiskošanas sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iniciatīva ir savākusi krietni virs desmit tūkstošiem parakstu, kas nepieciešami, lai to iesniegtu izskatīšanai parlamentā. Turpmākie soļi: Saeimā iesniegto iniciatīvu izvērtēs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija – vai tā tiek virzīta tālāk izskatīšanai parlamentā. Ja tā saņem parlamenta principiālu akceptu, tad iniciatīvu nodod tālāk izskatīšanai atbilstīgajā komisijā attiecīga likumprojekta sagatavošanai.

PAR CEĻIEM BEZ BEDRĒM
Iniciatīva sākta 2013. gada 14. aprīlī, savākusi 11'429 parakstus.
Tika saņemts iniciatīvas izvērtējums no Satiksmes ministrijas, kurā ir norādīts, ka nav atbalstāma TEN iekļaušana akcīzes nodoklī par naftas produktiem, savukārt par "Valsts autoceļu fondu" tika minēts, ka ar laiku ir jāpalielina tam novirzītais finansējums.

ZEMEI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM JĀBŪT TIKAI ŠO MĀJU IEDZĪVOTĀJU ĪPAŠUMĀ
Iniciatīva sākta 2015. gada 24. decembrī, savākusi 11'363 parakstus.
Notikusi pirmā sēde Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un ir plānots turpināt iniciatīvas izskatīšanu.

PAR DEPUTĀTU ATSAUKŠANU
Iniciatīva sākta 2011. gada 23. augustā, savākusi 10'866 parakstus.
6. jūnijā norisinājās pirmā sēde Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, kurā tika lemts turpināt iniciatīvas izskatīšanu komisijā.

LIKVIDĒSIM IESPĒJU SAEIMAS DEPUTĀTIEM BALSOJUMOS ATTURĒTIES
Iniciatīva sākta 2016. gada 2. februārī, savākusi 11'811 parakstus.
Saeimas Juridiskajai komisijai uzdots vērtēt iniciatīvu likvidēt iespēju deputātiem balsojumos atturēties.

PAR ATKLĀTU BALSOJUMU VALSTS PREZIDENTA VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. maijā, savākusi 11'931 parakstus.
Iniciatīva tika nodota Saeimas Juridiskajai komisijai, kurā atbalstīja pilsoņu parakstīto iniciatīvu Valsts prezidentu vēlēt atklātā Saeimas balsojumā. Koalīcijas līgums paredz, ka Satversmi drīkst labot tikai ar visu varas partiju vienprātīgu atbalstu.

PAR IESPĒJU SAŅEMT ATLĪDZĪBU PAR PET PUDEĻU UN CITU DZĒRIENU IEPAKOJUMU NODOŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 26. maijā, savākusi 12'193 parakstus.
Iniciatīvas virzību uzņēmusies biedrība Zaļā brīvība. Ir saņemts iniciatīvas izvērtējums no VARAM, kurā noteikts, ka depozīta sistēma, neskatoties uz sarežģītāku ieviešanas procesu, kopumā nodrošina lielāku caurspīdīgumu un kontroles iespējas salīdzinājumā ar ražotāju atbildības sistēmu darbību, kā arī to var uzskatīt par ekonomiski izdevīgāku ilgtermiņā. Šobrīd VARAM ir izstrādājusi 2 likumprojektus, kuri nodoti saskaņošanai Ekonomikas, Finanšu, Tieslietu un Zemkopības ministrijai.

MAKSĀT TIKAI PAR PATĒRĒTO ELEKTROENERĢIJU
Iniciatīva sākta 2016. gada 10. augustā, savākusi 12'205 parakstus.
Iniciatīva ir iesniegta Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā

PENSIJA BEZ NODOKĻA
Iniciatīva sākta 2016. gada 29. martā, savākusi 13'674 parakstus.
2016. gada 22. decembrī Saeima uzdeva Sociālo un darba lietu komisijai kopā ar Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju izstrādāt grozījumus attiecīgajos likumos, lai īstenotu to, ka 1. līmeņa pensijām netiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, taču šis darbs vēl joprojām nav paveikts. Sociālo un darba lietu komisija ir noteikusi, ka grozījumus neizstrādāja, jo neuzskatīja, ka tas būtu nepieciešams. Tikmēr līdz 2020. gadam tiek plānots paaugstināt ar nodokli neapliekamo pensiju minimumu līdz 300 euro. Iniciatīvas autors pauž, ka tas ir apsveicams darbs, taču, viņaprāt, ar IIN pensiju nepliekamajam minimumam vajadzētu būt līdz 500 euro. 29. maijā norisināsies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā tiks lemts par iniciatīvas turpmāko virzību.

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ PAŠVALDĪBAS POLICISTIEM!
Iniciatīva sākta 2015. gada 4. jūnījā, savākusi 2'271 parakstus.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbaudīja datus un informēja komisiju, ka iesniedzēju skaits neatbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām. Deputāti komisijas sēdē nolēma izbeigt kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un nodot to darbam Sociālo un darba lietu komisijā. Saeimas Analītiskais dienests veiks izvērtējumu par tēmu "Izdienas pensijas pieprasīšanas vecums un tās piešķiršanas profesijas un kritēriji" 2018. gada otrajā pusē.

ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA.
Iniciatīva sākta 2016. gada 24. janvārī, savākusi 25'091 parakstus.
Sākotnējās izskatīšanas sēdē, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iesniedzēju. Nolēma turpināt skatīt minēto iesniegumu pēc tam, kad komisija iepazīsies ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par kolektīvo iensiegumu "Par ceļiem bez bedrēm".

ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA.
Iniciatīva sākta 2016. gada 24. janvārī, savākusi 25'091 parakstus.
Lai pievērstu Saeimas un Satiksmes ministrijas uzmanību milzīgajai sabiedrības neapmierinātībai ar pašreizējo nodokļu sloga situāciju autovadītājiem, iniciatīvas “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” pārstāvji un Manabalss.lv iesnieguši Saeimā rekordiniciatīvu, ar kopumā savāktiem 22 850 parakstiem. Šī šogad ir otrā iniciatīva, kas pieprasa izmaiņas auto nodokļos.

TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS APSKATES VEIKŠANA REIZI DIVOS GADOS
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. martā, savākusi 12'051 parakstus.
Komisijas sākotnējās izvērtēšanas sēde, kura veltīta kolektīvajam iesniegumam piedalijās Auto asociācija, Asociācija "Latvijas auto", Latvijas automoto biedrība. Kā arī komisija uzklausīja iesnieguma pilnvarotu pārstāvi. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā un aicināt Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, CSDD, apdrošināšanas asociāciju. 19.10.2016. Iesnieguma sākotnējā izvērtēšana komisijā piedalās Satiksmes ministrija, CSDD Transportlīdzekļu tehniskās kontroles un sertifikācijas inspekcija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, iesnieguma pilnvarots pārstāvis. Komisija nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO !!
Iniciatīva sākta 2014. gada 20. jūnījā, savākusi 11'399 parakstus.
08.09.2016. Saeima nolēma uzdot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai izvērtēt iespēju aizliegt Latvijā audzēt ģenētiski modificētos organismus un, ja to atzīst par iespējamu, lemt par grozījumiem likumdošanas aktos. Tautsaimniecības komisijā turpina izskatīt ĢMO iniciatīvu - secinājums: jāveicina lielāka sabiedrības izpratne par ĢMO ierobežojumiem Latvijas teritorijā! Lasi partiju viedokļus par to pie "Iniciatīvu jaunumiem" https://manabalss.lv/i/681#news.

INICIATĪVAS, KURAS IESNIEGTAS PAŠVALDĪBĀ UN IR VIRZĪŠANAS PROCESĀ

PAR NESKARTU RUSTŪŽU PURVU
Iniciatīva sākta 2019. gada 2. aprīlī, savākusi 1'125 parakstus.


PASARGĀSIM JŪRMALAS KĀPAS NO APBŪVES!
Iniciatīva sākta 2018. gada 7. novembrī, savākusi 1'679 parakstus.
Iniciatīvas atbalstītāji iestājas pret lokālplānojuma maiņu vairākiem zemesgabaliem Bulduros, Jūrmalas kāpās. "Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir arī ekonomiski izdevīga un palielinās kopējo kūrorta vērtību," argumentē iniciatīvas autors Uldis Kronblūms. Saņemtie vairāk nekā 1400 elektroniskie paraksti ir iesniegti Jūrmalas pilsētas domē.

PAR VELOJOSLĀM UN SABIEDRISKĀ TRANSPORTA JOSLĀM BRĪVĪBAS IELĀ!
Iniciatīva sākta 2017. gada 15. jūnījā, savākusi 2'749 parakstus.
7. jūnijā biedrība "Apvienība "Pilsēta cilvēkiem"" Rīgas domē iesniedza iniciatīvu ar vairāk nekā 2 500 parakstiem.

PAR AUTOBUSU MARŠRUTU IMANTA – K. ULMAŅA GATVE – KRASTA IELA – PĻAVNIEKI – JUGLA
Iniciatīva sākta 2017. gada 20. februārī, savākusi 1'523 parakstus.
Apvienības "Pilsēta cilvēkiem" iniciatīva par autobusu maršruta Imanta-Krasta iela-Jugla izveidi ar 1103 parakstiem ir iesniegta Rīgas domē! Par jaunumiem ziņosim, kad Rīgas dome būs izskatījusi iniciatīvu un sniegusi atbildi!

INICIATĪVAS, KURAS NETIKA ATZĪTAS PAR KOLEKTĪVO IESNIEGUMU

PAR BANKAS „CITADELE” PĀRDOŠANAS PĀRTRAUKŠANU
Iniciatīva sākta 2014. gada 19. septembrī, savākusi 11'129 parakstus.
Iniciatīva nepilnu divu nedēļu laikā savāca vairāk kā 10 000 parakstus un īsi pirms 12.Saeimas vēlēšanām tika iesniegta Saeimā. Iniciatīvu iesniedzot, gandrīz 1000 paraksti tika atzīti par nederīgiem - šī iemesla dēļ iniciatīva netika izskatīta kā kolektīvais iesniegums, bet kā vienkāršs iedzīvotāju iesniegums. Iniciatīva neiekļuva Saeimas dienaskārtībā.

Portāla statistika

Kopējais parakstu skaits1'572'551 paraksti
Kopējais iesniegto iniciatīvu skaits1732 iniciatīvas
Šobrīd aktīvās publicētās iniciatīvas460 iniciatīvas
Kopējais portāla skatījumu skaitsvairāk kā 1,4 miljoni
Unikālie lapas apmeklētāji912 tūkstoši
Visvairāk apmeklētāju noLatvijas, Lielbritānijas un Vācijas
Iniciatīva, kas savākusi visvairāk parakstu —
“PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM”

56'151 paraksti